Młodzi mechanicy z  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w ścisłej ogólnopolskiej czołówce

 

 

Podczas  jubileuszowych 20-tych targów AGRO SHOW w Bednarach rozstrzygnięta została VI edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal”, zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Konkurs przebiegał w II etapach. W pierwszej części, realizowanej   na platformie internetowej  udział wzięło  240 uczniów. Część  ta polegała  na  rozwiązaniu 3 testów z wiedzy technicznej. Ten etap wyłonił 10 młodych mechaników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znaleźli się: Szymon Cieślak uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz  Piotr Banaś  uczeń  klasy III Technikum  w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W rozgrywce finałowej, która odbyła się 21 września 2018 r. na terenie targów AGRO SHOW w Bednarach, uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. 

 

Drugie miejsce w kategorii: „Młody Mechanik na Medal” zajął uczeń  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie Szymon Cieślak, który oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika, otrzymał nagrodę w kwocie 2000 zł. Wysokie - 4 miejsce zajął  Piotr Banaś z niewielką różnicą punktową. Uczniowie wrócili także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 2000 zł. 

 

Zwycięzcom tegorocznego konkursu gratulujemy wszechstronnej wiedzy specjalistycznej i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych za okazane zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w tak prestiżowym konkursie.

 

Tomasz Perdek

 

Więcej grafiki: AGRO SHOW 2018

 

________________________________________________________________________________________________

Kolejne sukcesy uczniów ZSR w Lututowie

 

20 kwietnia 2018 r.  na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się okręgowy etap XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Patronuje mu Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Uczestnicy olimpiady wykazują się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych. Młodzież na każdym z etapów tej olimpiady rozwiązuje test oraz wykonuje zadania praktyczne.

 Uczniowie ZSR w Lututowie startowali w olimpiadzie w pionach: produkcja roślinna (Piotr Tomczyk kl. IV TR), produkcja zwierzęca (Bartłomiej Leśnik kl. IV TR), mechanizacja rolnictwa (Adam Kontowski kl. III TMR, Marcin Kałuża kl. III TMR) oraz architektura krajobrazu (Kamila Kłys kl. IV TAK). Ogółem w okręgowym wrocławskim etapie olimpiady wzięło udział około 200 osób. Marcin Kałuża, uczeń kl. III technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w ZSR w Lututowie, zajął 3 miejsce, tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego. Również pozostali uczniowie, choć nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, zajęli wysokie lokaty w ogólnej punktacji.  Jest to duży sukces naszych uczniów, gratulujemy im i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że osiągnięte wyniki zachęcą ich to kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Życzymy, aby zdobywanie wiedzy przynosiło im satysfakcję, a w przyszłości owocowało sukcesami zawodowymi.

Tegoroczne eliminacje centralne odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Życzymy, aby start Marcina Kałuży w etapie centralnym również zakończył się sukcesem.

 

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

Uczniowie Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie w finale

XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się 26 października 2017 r w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Uczestniczyli w niej uczniowie, studenci oraz rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewic, Piotrkowa Trybunalskiego i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie. W II etapie wzięli udział dwaj uczniowie ZSR w Lututowie: Bartłomiej Łyga oraz Marcin Ubych - uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego.

W olimpiadzie wiedzy rolniczej wzięło udział około 90 uczestników. Do dwuetapowej części finałowej zakwalifikowało się 30 z nich.  Finał wojewódzki składał się z dwóch części, z testu oraz eliminacji ustnych. Pytania obejmowały następujące zagadnienia: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, zasady dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych, fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), ekologia i ochrona środowiska na wsi, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Wszyscy uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą w tym zakresie. Wśród laureatów znalazł się uczeń ZSR w Lututowie – Marcin Ubych, który zajął VIII miejsce.

Poprzez udział w olimpiadzie uczniowie nie tylko sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim ją poszerzają. Tym bardziej, że tematyka wybiega dość znacząco poza program szkolny. Cieszymy się z sukcesów naszego ucznia i życzymy, aby wiedza zdobyta w szkole w przyszłości pomogła mu w realizacji planów życiowych.

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie Technikum w Lututowie na podium

W  Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 24 października 2017 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska.

Finaliści – rolnicy i uczniowie szkół rolniczych – wyłonieni zostali w eliminacjach, które odbyły się 26  września  2017 r. w oddziałach:  w Piotrkowie Trybunalskim,  Kościerzynie oraz centrali ŁODR w Bratoszewicach. Wśród nich znalazło się czterech uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Byli to: Piotr Złoty- uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Bartłomiej Leśnik, Bartłomiej Łyga oraz Marcin Ubych - uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego.

Finał olimpiady składał się z 2 części: testu oraz odpowiedzi ustnych. W pierwszej części finaliści rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a w drugiej 10 osób z najlepszymi wynikami z testu udzielało odpowiedzi na pytania problemowe. Uczestnicy odpowiadali na pytania  z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-compliance, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, odnawialne źródła energii oraz programy rolnośrodowiskowe. Tematyka olimpiady wybiegała poza program realizowany na lekcjach. Wszyscy uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą w tym zakresie. O zwycięstwie decydowała suma punktów z testu oraz z odpowiedzi ustnych. Do finałowej dziesiątki zakwalifikowali się dwaj nasi uczniowie. Po podsumowaniu punktów okazało się, że Bartłomiej Leśnik zajął III, a Bartłomiej Łyga - V  miejsce w klasyfikacji otwartej. W klasyfikacji uczniów szkół rolniczych obaj znaleźli się na podium, odpowiednio na I i III miejscu.  Jest to duży sukces naszych uczniów, gratulujemy im i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności.   Życzymy aby zdobyta wiedza w przyszłości owocowała  sukcesami zawodowymi.

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

 

Młodzi mechanicy z Lututowa najlepsi!

 

 

Podczas targów AGRO SHOW 2017 rozstrzygnięta została V edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal”, zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którego głównym celem jest propagowanie profesjonalnych usług serwisowych i podkreślenie ich znaczenia w działalnościach gospodarczych firm z branży rolniczej. Konkurs przebiegał w II etapach. W  pierwszej części, realizowanej   na platformie internetowej  udział wzięło  240 uczniów. Część  ta polegała  na  rozwiązaniu 3 testów z wiedzy technicznej. Ten etap wyłonił 10 młodych mechaników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znaleźli się: Szymon Cieślak oraz  Adam Kontowski  uczniowie  klasy III Technikum Mechanizacji  Rolnictwa. W rozgrywce finałowej, która odbyła się 22 września 2017 r. na terenie targów AGRO SHOW w Bednarach, uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną oraz z umiejętnościami praktycznymi.

Zwycięzcą w kategorii: „Młody Mechanik na Medal” został  uczeń  Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie Adam Kontowski, który oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika, otrzymał nagrodę w kwocie 2500 zł. Wysokie - 4 miejsce zajął  Szymon Cieślak  z niewielką różnicą punktową. Uczniowie wrócili także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 3000 zł.

Zwycięzcom tegorocznego konkursu gratulujemy rozległej wiedzy specjalistycznej i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych za okazane zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w tak prestiżowym konkursie.

Tomasz Perdek

 

    

________________________________________________________________________________________________

LICEALIADA - Piłka Siatkowa dziewcząt w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

            13 marca 2017 r. jak co roku ZSR w Lututowie gościł u siebie reprezentantki szkół ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego. W zawodach piłki siatkowej wzięły udział uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Wieruszowa i Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa.

Nasze dziewczęta po dobrym starcie i gorącym wsparciu kibicujących kolegów ostatecznie zajęły trzecie miejsce. Naszą szkołę reprezentowały: Gwiazda Aleksandra, Skotarska Klaudia, Skotarska Klaudia Ewa, Pośpiech Marta , Misiek Julia, Szymańska  Patrycja, Nowak Anna, Otorowska Agata, Kurek Justyna, Jaskuła Marta, Michalik Klaudia. Drużyną  siatkarek opiekowała się Elżbieta Okolewska. Nad przebiegiem zawodów czuwał sędzia – Okolewski Adam.

Wyniki zawodów:

I miejsce ZSP Wieruszów

II miejsce ZSO Wieruszów

III miejsce ZSR Lututów

Gratulujemy uczennicom ZSP z Wieruszowa i trzymamy kciuki za dalszą ich grę w rozgrywkach na szczeblu województwa.

Okolewska Elżbieta

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Udany start

uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w Finale Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał odbył się on 17 lutego 2017 r. w Zespole Szkół CKU im. A. Frycza Modrzewskiego w Wolborzu. Uczestniczyli w niej uczniowie ze szkół w Widzewie, Dąbrowie Zduńskiej, Dobryszycach, Lututowie, Wolborzu, Czarnocinie, Wojsławicach oraz rolnicy. Limit wiekowy to 17-40 lat. Zakres tematyczny obejmował wiedzę z zakresu uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, techniki i mechanizacji w rolnictwie, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki produkcji rolniczej i zarządzania gospodarstwem, bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Początkowo wszyscy uczestnicy przystąpili do testu, po którym najlepsza dziesiątka przeszła do kolejnego etapu, czyli zmagań praktycznych. Znaleźli się w niej nasi uczniowie: Arkadiusz Sujka kl. IV  oraz Piotr Tomczyk KL. III Technikum Rolniczego.  Po etapie praktycznym nasi uczniowie zajęli odpowiednio miejsca:  szóste - Arkadiusz Sujka i dziewiąte - Piotr Tomczyk. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, tym bardziej, że dwa pierwsze miejsca zajęli rolnicy, absolwenci uczelni przyrodniczych, którzy startowali w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych już kilkakrotnie. Pięciu uczestników, którzy w etapie praktycznym zdobyli najwięcej punktów  przeszło do finału, który odbędzie się podczas Targów Agrotech w Kielcach.

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych organizowana jest przez Związek Młodzieży Wiejskiej, który wkłada wiele wysiłku by rolnictwo polskie stawało się młode, innowacyjne i konkurencyjne. Cele przyświecające organizacji Olimpiady to: rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk oraz popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

Barbara Zadka

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukces uczniów Technikum w Lututowie w konkursie "Młody Agro-Przedsiębiorca”.

        Uczniowie Technikum w zawodzie technik rolnik w Lututowie odnieśli duży sukces w ogólnopolskim konkursie "Młody Agro-Przedsiębiorca". We wrześniu  2016 roku uczniowie III klasy Technikum Rolniczego: Bartosz Łyga, Bartosz Leśnik, Robert Pokrzywniak, Piotr Tomczyk i Marcin Ubych pod kierunkiem koordynatora Roberta Tomery przystąpili do konkursu "Młody Agro-Przedsiębiorca" organizowanego przez Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA. Celem konkursu było wykazanie, że można stworzyć gospodarstwo, które będzie przynosiło godziwe dochody, a jednocześnie będzie atrakcyjnym miejscem do życia, gdzie człowiek może się realizować także społecznie. Gospodarstwo musiało być także innowacyjne. Uczniowie uwzględnili to, że na naszym terenie dominują małe gospodarstwa, które posiadają przeważnie słabe gleby i stworzyli projekt winnicy z własną produkcją wina w oparciu o ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ustawa ta pozwala rolnikom produkować wino bez zakładania działalności gospodarczej. Uczniowie skorzystali z doświadczeń pierwszej w naszym regionie "Winnicy Tomera". Wykazali w swoim projekcie, że mając tylko kilka ha piaszczystej ziemi można uzyskiwać godziwe dochody, a także dzięki enoturystyce poznawać wielu ciekawych ludzi i stworzyć ciekawe miejsce do życia. Do konkursu zostało zaproszonych 46 szkół z terenu całej Polski. Prace konkursowe oceniali przedstawiciele Concordii Ubezpieczenia, Spółdzielczej Grupy Bankowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przedstawiciele organizatora. Spośród biorących udział w konkursie wyłoniono trzech laureatów i przyznano pięć wyróżnień, z których jedno przypadło naszemu projektowi.  20 grudnia 2016 w Poznaniu odbyło się rozdanie nagród. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe,  koordynator otrzymał nagrodę finansową, a szkoła wzbogaciła się o 1000 zł na zakup sprzętu sportowego.

Robert Tomera

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najlepszy w województwie

Arkadiusz Sujka - uczeń  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie zajął I miejsce w XXIV Wojewódzkie Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, która odbyła się 17 listopada w ŁODR w Bratoszewicach.  Jest do duży sukces ponieważ tematyka olimpiady była bardzo szeroka. Obejmowała: zasady dobrej praktyki rolniczej, prawidłowe użytkowanie gruntów, ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami rolniczymi, odnawialne źródła energii, wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo, wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska (poprawa stanu świadomości ekologicznej), tworzenie grup producentów rolnych, wytwarzanie produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt, zdrowotność roślin,  dobrostan zwierząt oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020. Ponadto: standardy jakości w produkcji rolnej, integrowaną ochronę roślin oraz zasady  bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 

      Do olimpiady przystąpili rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z woj. łódzkiego. W pierwszym etapie uczestniczyło 88 osób. W II etapie z pytaniami testowymi zmierzyło się 28 osób, następnie 10 osób z najlepszymi wynikami z testu odpowiadało  na  pytania z  wylosowanego zestawu. Ostatecznie najlepszy okazał się Arkadiusz Sujka- uczeń ZSR Lututów.   Za zajęcie I miejsca uhonorowany został Pucharem Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau. To już drugi tak wielki sukces Arka, w marcu 2016 r. zajął I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Cieszymy się z sukcesów naszego ucznia i życzymy aby wiedza zdobyta w szkole  pomogła mu zrealizować plany i marzenia.

Więcej informacji i zdjęć na stronie www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/xxiv-wojewodzka-olimpiada-wiedzy-rolniczej-2016-final-wojewodzki.

Barbara Zadka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZSR w Lututowie w VI Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach

 

            Dnia 8 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się VI Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

W organizowanym po raz szósty Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach wzięli udział laureaci z 8 regionalnych finałów Konkursów Wiedzy o Podatkach: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego.

Tematem przewodnim Konkursu była Ordynacja podatkowa, natomiast pytania dotyczyły również tematyki wszystkich podatków oraz Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami. W konkursie tym Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie godnie reprezentowała PAULINA RUSAK uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego. Rywalizacja uczestników konkursu dobywała się na bardzo wysokim, a zarazem wyrównanym poziomie. Uczestnictwo Pauliny w olimpiadzie stwarza przed nią ogromne możliwości w dalszym kontynuowaniu nauki na studiach wyższych o podobnej tematyce.

Renata Przezak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa w powiatowym Turnieju Szóstek Piłkarskich

 

„Najpiękniej jest walczyć i zwyciężać, ale równie dobrze jest walczyć i szlachetnie przegrać”   Lucy Maud Montgomery

04.04.2016 r. na „ORLIKU” w Lututowie odbył się Turniej Szóstek Piłkarskich dziewcząt i chłopców. W turnieju brały udział drużyny: LO w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Po zaciętej walce w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wygrywając z LO Wieruszów 2:1. Bramki dla drużyny zdobyły: Agata Kłobut i Julita Browarna. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowały uczennice: Kurek Justyna, Marta Pośpiech, Marta Jaskuła, Agata Kłobut, Bernadeta Olbińska, Kinga  Owczarek, Aleksandra Gwiazda i Julita Browarna z opiekunem Elżbietą Okolewską.

W kategorii chłopców I miejsce uzyskała drużyna z ZSP w Wieruszowie, II miejsce LO Wieruszów i III miejsce Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali uczniowie Sebastian  Łuczak, Kamil Pichlak, Paweł Jastrowicz, Emil Zimorski, Konrad Okolewski, Jakub Kowalczyk, Michał Trela, Kamil Gonera, Józef Pluskota, Wojciech Kalus, Bartosz Łyga i Przezak Rafał z opiekunem Adamem Okolewskim

Zawody piłkarskie sędziował Sędzia piłkarski Kolegium Sędziów w Sieradzu Robert Majchrowicz a opiekę medyczną sprawowała Elżbieta Okolewska.

Ze sportowym pozdrowieniem organizator turnieju: Tomasz Machała

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uczniowie TECHNIKUM w Lututowie na podium (najlepsi)

W  Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Oddziale w Kościerzynie 16. marca 2016 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. 

Finaliści – rolnicy i uczniowie szkół rolniczych – wyłonieni zostali w eliminacjach, które odbyły się 2. marca  2016 r. w oddziałach  w Piotrkowie Trybunalskim,  Kościerzynie oraz centrali ŁODR w Bratoszewicach. Wśród nich znalazło się aż pięcioro uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Byli to: Bartłomiej Leśnik kl. II , Arkadiusz Sujka, Adam Nagły i Albert Jasek kl. III  oraz Daniel Lenort – kl. IV – wszyscy są uczniami Technikum Rolniczego.

Finał olimpiady składał się z 2 części: testu oraz odpowiedzi ustnych. W pierwszej części finaliści rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a w drugiej 10 osób z najlepszymi wynikami z testu udzielało odpowiedzi na pytania problemowe. Uczestnicy odpowiadali na pytania  z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-compliance, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, odnawialne źródła energii oraz programy rolnośrodowiskowe. Tematyka olimpiady wybiegała poza program realizowany na lekcjach. Finaliści udowodnili, że mają szeroką wiedzę rolniczą,  znają programy rolnośrodowiskowe i nie obcy im jest szereg  przepisów  regulujących produkcję rolniczą. O zwycięstwie decydowała suma punktów z testu oraz z odpowiedzi ustnych. Najwięcej punktów zdobył i zajął I miejsce - uczeń   ZSR w Lututowie Arkadiusz Sujka,  III miejsce zajął  również  nasz uczeń  Jasek Albert.  W finałowej dziesiątce znaleźli się także nasi dwaj uczniowie - Lenort Daniel  i  Nagły Adam. Nagrody dla laureatów ufundował Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego.  Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz kolejnych zwycięstw w konkursach.   Życzymy im aby zdobyta wiedza w przyszłości owocowała  sukcesami zawodowymi.

Barbara Zadka

.http://lodzkie.ksow.pl/typo3temp/pics/P1010061a_ca2fec4f3b.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turniej  pt. "STOP ZWOLNIENIOM z WF-u" 

                W dniu 19 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się  Turniej  pt. "STOP ZWOLNIENIOM z WF-u"

W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny młodzieżowe: z Sokolnik-Walichnowy, Lututowa, „Staszic” Wieruszów , LO Wieruszów. Drużyny grały systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.

Drużyna ZSR w Lututowie w składzie: Łyga Bartłomiej, Wajs Patryk, Perdek Paweł, Wajs Kamil, Kalus Wojciech, Sterna Michał, Złoty Paweł, Złoty Piotr, Kowalczyk Jakub, Okolewski Konrad wywalczyła I miejsce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Powiatowa LICEALIADA  piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

 

„ Rzekł Napoleon spadając z konia – OGNIA”

 

Takim okrzykiem mobilizowały się uczennice Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa podczas zawodów powiatowych w piłce siatkowej dziewcząt. Tegoroczne rozgrywki tej dyscypliny odbyły się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Zawody rozpoczęła sportowym powitaniem dyrektor szkoły Grażyna Boryczka, życząc gry fair-play.

W rywalizacji wzięły udział  zespoły  z dwóch szkół  Powiatu Wieruszowskiego; LO z Wieruszowa i ZSR z Lututowa. Poziom rywalizacji był wysoki i pozwala mieć nadzieję na doskonalenie się w tej dyscyplinie sportowej. Zwyciężyła drużyna uczennic TECHNIKUM z ZSR Lututów w składzie : Kłobut Agata, Olbińska Bernadetta, Owczarek Kinga, Jaskuła Marta, Kurek Justyna, Pośpiech Marta, Szymańska Patrycja, Mulewska Julia, Browarna Julita, Gwiazda Aleksandra. Drużynę przygotowała do rozgrywek nauczycielka wychowania fizycznego Elżbieta Okolewska. W organizacji zawodów pomagali uczniowie z trzeciej klasy Technikum: Tomasz Owczarek i Kamil Zasina. Nauczyciel wychowania fizycznego Adam Okolewski sędziował wszystkie mecze zawodów. Za zwycięski zespół kciuki trzymała cała uczniowska brać.

                Drużyny otrzymały dyplomy, i zwycięska drużyna Technikum z Lututowa piękny puchar.

Dobra passa sportowa uczennic z Zespołu Szkół Rolniczych trwa, wcześniej odniosły zwycięstwo w powiatowych zawodach w piłkę ręczną. z wielkim zaangażowaniem przystąpią do przygotowań do rozgrywek w piłkę nożną.

                 W tym samym czasie drużyna chłopców z ZSR Lututów brała udział w powiatowych rozgrywkach w piłce siatkowej w Wieruszowie. Drużyna w składzie: Kurpet Krzysztof, Wajs Patryk, Derdak Paweł, Wajs Kamil, Kalus Wojciech, Sterna Michał, Złoty Paweł, Złoty Piotr, Łyga Bartek, Okolewski Konrad, Kowalczyk Jakub, Brożyna Dominik, Haraszkiewicz Michał zajęła drugie miejsce.

                 Gratulujemy uczennicom z Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa. Tylko tak dalej!

 

Okolewska Elżbieta

 

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

LAUREACI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

„Pokaż Język”

 

                8 lutego 2016 uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych  w  Lututowie wzięli udział w uroczystości wręczenia stypendiów laureatom Programu Edukacyjnego „Pokaż Język”. Spotkanie odbyło się w Biurowcu Głównym Pfleiderer Prospan S.A.  w Wieruszowie.

„Pokaż Język” to program edukacyjny, którego głównym celem jest motywowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do nauki języków obcych. W październiku zainteresowani uczniowie przystępują do testu z języka angielskiego lub niemieckiego. Uczestnicy, którzy uzyskują najlepsze wyniki otrzymują stypendia oraz upominki przygotowane przez fundację „Pokaż Język”. W powiecie wieruszowskich programem objęte są trzy szkoły: ZSO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie oraz ZSR im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

                W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie do programu zgłosiło się 26 osób. 6 osób wybrało język niemiecki, a pozostali uczniowie rozwiązywali test z języka angielskiego. Koordynacją konkursu na terenie szkoły zajmowali się nauczyciele języków obcych:  mgr Ilona Leśnik oraz mgr Wioletta Czyżak-Pastusiak.

 W kategorii język angielski stypendia otrzymali: Damian Łuczak  I TMR, Dawid Lemiesz II TR i Dawid Giergiel III TAK, a w kategorii język niemiecki: Wioleta Rusak I TE i  Paulina Rusak IV TE.

 

                W czasie uroczystości wręczania certyfikatów oraz upominków głos zabrał dyrektor zakładu Pfleiderer Prospan S.A.  w Wieruszowie Andrzej Wojcieszak,  który przekazał słowa uznania wszystkim uczestnikom programu oraz podkreślił,  iż znajomość języków obcych jest kluczową umiejętnością  przyczyniającą się do zwiększenia szans na rynku pracy.

 

 

Wioletta Czyżak-Pastusiak

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Licealiada piłki ręcznej dziewcząt –

wygrana uczennic Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa

 

„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…” Marie Curie- Skłodowska

 

                W myśl motta Marii Skłodowskiej uczennice Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie ciężko pracowały aby rozwijać swój talent sportowy z  dyscypliny  jaką jest piłka ręczna. Na treningach zostawiały serce, aby w rozgrywkach powrócić do sukcesów sprzed lat i w końcu udało się znów wygrać z uczennicami szkół z Wieruszowa.

Dnia 21 października 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Zawody te były eliminacją do zawodów rejonowych. W rywalizacji wzięły udział trzy  zespoły reprezentujące szkoły średnie. Poziom rywalizacji w porównaniu z zeszłorocznym turniejem był wyższy, a mecze były bardziej  wyrównane. Po wyjątkowo zaciętych meczach zwycięską okazała się drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa. w składzie: Kłobut Agata, Olbińska Bernadetta, Pośpiech Marta, Szymańska Patrycja, Browarna Julita,   Jaskuła Marta, Gwiazda Aleksandra  i Kurek Justyna. Zwycięska drużyna wróciła do szkoły z dyplomem i pięknym pucharem, który wzbogaci nasze sportowe trofea. Reprezentację uczennic Zespołu Szkół Rolniczych do zawodów przygotowali Elżbieta  i  Adam Okolewscy.

 

E.A. Okolewscy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piąte i siódme miejsca uczniów Technikum w Lututowie w ogólnopolskim konkursie „MŁODY MECHANIK NA MEDAL”

 

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROSHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGROSHOW postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. W dniach 18-22 września 2015 r. odbyła sięXVII edycja  wystawy. Jak co roku podczas AGRO SHOW odbywają się finały organizowanych przez PIGMIUR ogólnopolskich konkursów: „Mechanik na Medal”, „Młody Mechanik na Medal”, „Serwis na Medal”, a także innych konkursów i plebiscytów organizowanych przez agendy rządowe związane z rolnictwem. Eliminacje do konkursu Młody Mechanik na Medal przebiegały dwuetapowo. W pierwszym etapie wzięło udział kilkuset uczestników ze szkół rolniczych z całej Polski. Uczniowie zalogowani na platformie internetowej rozwiązywali 3 testy po 25 losowo wybranych pytań. Czas rozwiązania jednego testu wynosił 10 minut, a o kolejności zadecydowała ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi i sumaryczny czas rozwiązywania testów. System wygenerował 10 najlepszych, w tym dwóch naszych uczniów.

Do III edycji ogólnopolskiego konkursu Młody Mechanik na Medal zakwalifikowali się uczniowie  klasy IV  Technikum Mechanizacji Rolnictwa Bartłomiej  Gidelski i Łukasz Piaskowski. Podczas wielkiego finału uczestnicy rozwiązywali pytania testowe oraz trzy zadania praktyczne. W  finale z udziałem publiczności nasi uczniowie zajęli kolejno piąte i siódme miejsce. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe a trzech najlepszych laureatów i ich szkoły nagrodę finansową. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych

Tomasz Perdek

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs „POKAŻ JĘZYK”

 

Dnia 19 lutego 2015 roku w Wieruszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród IX edycji programu Fundacji „Pokaż Język”. Pięcioro uczniów ZSR Lututów zostało nagrodzonych stypendiami.

 

Z języka angielskiego stypendia otrzymali:

 

1.        Dawid Lemiesz z klasy I TE

2.        Dawid Giergiel z klasy II TAK

3.        Elżbieta Krysiak z klasy IV TE

 

Z języka niemieckiego stypendia otrzymali:

 

1.        Anna Zdzieszek z klasy II TE

2.        Przemysław Olszowiak z klasy III TM

 

Gratulujemy!

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drugie miejsce drużyny dziewcząt Technikum w Lututowie w Powiatowych Zawodach w Tenisie Stołowym

 

"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

 

 

W dniu 17.12.2014 r. w LO w Wieruszowie odbyły się drużynowe zawody powiatowe w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali: Owczarek Kinga, Mulewska Julia, Kuśmirek Michał i Złoty Paweł. W zawodach  wzięły udział trzy reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wieruszowskiego. Reprezentacja ZSR w Lututowie zajęła II miejsce wśród dziewcząt, oraz III miejsce wśród chłopców. Dziewczęta będą reprezentować powiat wieruszowski i oczywiście naszą szkołę, na zawodach rejonowych, które odbędą się 22.01.2015 r. w Wieruszowie.

Reprezentacje naszej szkoły wyłonił coroczny, zimowy Turniej Tenisa Stołowego, organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego, pod patronatem mgr Grażyny Boryczka – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych. Zawody szkolne od sześciu lat cieszą się ogromna popularnością. Dzięki takim przedsięwzięciom nawiązują się nowe przyjaźnie szkolne, czasem osoby, które na co dzień stoją gdzieś z boku grupy mają szansę zaprezentować się i powiedzieć „ ja tu jestem i też coś potrafię”.

 

Opiekun Adam Okolewski

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rewelacyjny występ uczniów ZSR Lututów
w finale XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

 

W Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 25 listopada 2014 r. odbył się II Etap XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.  Celem olimpiady jest popularyzacja osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, rozbudzenie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i wymiana doświadczeń.

  Do olimpiady przystąpili rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z województwa łódzkiego. Do I etapu przystąpiło 105 uczestników. Każdy uczestnik udzielił odpowiedzi na  30 pytań testowych, do II etapu – finału wojewódzkiego, zakwalifikowało się po dziesięć osób, które  uzyskały  największą liczbę punktów. Do zmagań w II etapie przystąpiło 30 osób, po teście 10 osób z najlepszymi wynikami odpowiadało na pytania problemowe zawarte w wylosowanych zestawach. Pytania, z jakimi zmierzyli się uczestnicy, stanowiły przekrój wiedzy zarówno o samym rolnictwie, jak i o środowisku instytucjonalnym i prawnym, w którym prowadzi się tę działalność. Poziom odpowiedzi ustnych na tegorocznej olimpiadzie był wysoki. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i znajomością problematyki rolniczej.

Ostatecznie najwyższy  wynik uzyskała Rolewska Katarzyna, studentka. Najlepszymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych w tych zmaganiach okazali się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie: Adrian Wróbel II miejsce i Patryk Kurp III miejsce. Obaj są uczniami klasy IV Technikum Rolniczego. Zwycięzcy otrzymali  dyplomy, statuetki, oraz liczne cenne nagrody rzeczowe. Teoretyczna wiedza, którą wykazała się młodzież, zaangażowanie w przygotowanie się do olimpiady, pokazała, że to młodzież ambitna i nie obawiająca się konfrontacji swojej wiedzy. Osiągnięcia uczniów dają satysfakcję nauczycielom z wykonywanej pracy, są pozytywnym bodźcem do dalszego angażowania się w pracę z młodzieżą. Natomiast  dobre  przygotowanie teoretyczne młodzieży do prowadzenia gospodarstw rolnych, znajomość różnorakich wymogów związanych z tą dziedziną,   niesie nadzieję na lepszy poziom gospodarowania w naszym kraju.

Barbara Zadka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzecie miejsce  ucznia TECHNIKUM w Lututowie w ogólnopolskim konkursie

”MŁODY MECHANIK NA MEDAL”

 

W dniach 19 - 22 września 2014 r. odbyły się największe targi rolnicze w Polsce: AGRO SHOW Bednary. Była to XVI edycja wystawy maszyn i urządzeń rolniczych, zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Na targach pokazało się łącznie ponad 800 wystawców branży rolniczej, do których dołączyli także producenci nasion, nawozów, środków ochrony roślin a także ludzie  z sektora finansowego. Pierwszy dzień targów rolniczych przyniósł rozstrzygnięcie II. ogólnopolskiego konkursu "Młody Mechanik na Medal", adresowanego do uczniów szkół rolniczych. Konkurs przebiegał  dwuetapowo. W pierwszej  turze  wzięło udział  kilkuset uczestników ze szkół rolniczych z całej Polski. Uczniowie zalogowani na platformie internetowej rozwiązywali 3 testy po 25 losowo wybranych pytań. Czas rozwiązania jednego testu wynosił 10 minut, a o kolejności zadecydowała ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi i sumaryczny czas rozwiązywania testów. System komputerowy wygenerował listę 10 finalistów, wśród których znalazł się Norbert Idzikowski – uczeń klasy czwartej Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

W wielkim finale, z udziałem publiczności Norbert Idzikowski zajął trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe – każdy po komplecie profesjonalnych kluczy, a trzech laureatów dodatkowo nagrodę finansową. Również wyróżniono nagrodą pieniężną szkoły, które reprezentowali laureaci, a więc i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Tomasz Perdek

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czwarte i szóste miejsce uczniów TECHNIKUM w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska

Przez wiedzę do sukcesu

 

„Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.” (Władysław Grzeszczyk)  

Ta sentencja przyświecała uczniom ZSR Lututów podczas przygotowań do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie  Środowiska.  I  etap olimpiady odbył się w Kościerzynie 25. 03. 2014 r. Etap II - wojewódzki odbył się 8.04.2014 r. w Bratoszewicach, przebiegał dwustopniowo, po teście 10 osób z najlepszymi wynikami brało udział w eliminacjach ustnych. W najlepszej dziesiątce znaleźli się dwaj uczniowie Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie- Patryk Kurp i Adrian Wróbel. Ostatecznie nasi uczniowie uplasowali się: Adrian Wróbel- miejsce IV i Patryk Kurp- miejsce VI.  W Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska corocznie bierze  udział około stu uczniów szkół rolniczych i rolników z terenu województwa łódzkiego. Olimpiada sprawdza nie tylko wiedzę z ekologii i ochrony środowiska, z produkcji roślinnej czy zwierzęcej, ale również minimalne wymogi wzajemnej zgodności, programy rolnośrodowiskowe  czy zagadnienia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Zakres wiedzy sprawdzanej podczas eliminacji jest bardzo szeroki, wybiega dość znacząco poza program szkolny. Przygotowując się do olimpiady należy na bieżąco interesować się tym co dzieje się w rolnictwie, przeglądać czasopisma, śledzić zmiany w przepisach. Obecnie wykonywanie zawodu rolnika wymaga szerokiej wiedzy i wielu umiejętności.  Staramy się aby nasi uczniowie odnieśli sukces w przyszłości dzięki zdobytej w naszej szkole wiedzy i umiejętnościom.  Wyniki uzyskane  na olimpiadzie są dowodem na to, że jest to możliwe.

Barbara Zadka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dnia 12 grudnia 2013

XIV edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego ,, Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

Dnia 12 grudnia 2013r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji Powiatowego Konkursu Plastyczno Fotograficznego ,, Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek wspólnie z dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach Ireną Janiaczyk wręczyli nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu. Starosta Andrzej Szymanek podziękował za bardzo duże zainteresowanie konkursem oraz za utrwalenie pięknych zakątkówkrajobrazu Powiatu Wieruszowskiego. Gratulował wszystkim uczestnikom konkursu oraz złożył najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i dużo radości w Nowy. Komisja Konkursowa w XIV konkursie plastyczno-fotograficznym KRAJOBRAZ  POWIATU  WIERUSZOWSKIEGO"nagrodziła i wyróżniła prace następujących uczniów:

 

IV  Kategoria  Otwarta:
Nagrody otrzymali :
1.
Aleksandra Przebierała Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie

2. Mateusz Szewczyk Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie
3. Magdalena Myloch  Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie
4. Agnieszka Kluba Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie
5. Krystian Kuźnik Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie

Wyróżnienia otrzymują:
1. Aleksandra Katarzyniak Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie

 

V  Fotografia

Wyróżnienie otrzymałą:
1. Patryk Łukowski  Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 września 2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

ZAJĄŁ III MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

Młody Mechanik na Medal

 

Najnowszą ideą Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest konkurs „Młody Mechanik na Medal” skierowany do uczniów szkół rolniczych kształcących się w zawodach związanych mechaniką maszyn i urządzeń rolniczych.  W pierwszej turze  wzięło udział ponad 220 uczestników ze szkół rolniczych z całej Polski. Uczniowie zalogowani na platformie internetowej rozwiązywali 3 testy po 25 losowo wybranych pytań. Czas rozwiązania jednego testu wynosił 10 minut, a o kolejności zadecydowała ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi i sumaryczny czas rozwiązywania testów. System komputerowy wygenerował listę 10 finalistów, w tym dwóch uczniów z klasy czwartej Technikum Mechanizacji Rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie: Marcina Toruńskiego i Kamila Ługowskiego.

Finał konkursu odbył się na 20 września 2013 r. na Wystawie Rolniczej AGROSHOW w Bednarach koło Poznania. Do rywalizacji uczniowskiej przystąpiło dziewięciu uczniów.

Uczniowie ZSR w Lututowie zajęli bardzo wysokie miejsca:

Kamil Ługowski III punktowane miejsce a Marcin Toruński uplasował się na czwartej pozycji. 

Podsumowanie konkursu   miało miejsce o godz. 1400 podczas uroczystej gali którą, prowadził polski dziennikarz specjalizujący się w zagadnieniach motoryzacyjnych Maciej Zientarski

Cała dziewiątka została nagrodzona nagrodami rzeczowymi  - kompletem profesjonalnych kluczy, a zwycięzcy dodatkowo stypendiami. Nagrody laureatom konkursu wręczał osobiście Minister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisław  Kalemba  .

Nagrodami pieniężnymi zostały również wyróżnione trzy szkoły rolnicze w tym Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 czerwca 2013

 Podsumowanie X edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie

 

W rejonie działania Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu do turnieju, który trwał  od 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku przystąpiło 7 szkół  ponadgimnazjalnych z powiatu wieluńskiego  i wieruszowskiego. 
Łącznie  645  uczniów  oddało 289 litrów 370 mililitrów krwi. Skuteczność tych działań możliwa była dzięki akcjom promocyjnym i edukacji młodzieży.

W kategorii najlepsza szkoła, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju

przedstawia się następująco:

 

> I LO im.T.Kościuszki w Wieluniu  -  65,920 l

>  Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu   -  61,200 l

>  Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu   -  60,300 l

>  Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu  -  58,950 l

> Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie  - 19,900 l

>  Zespół Szkół Ogólnokszt.im. M. Kopernika w Wieruszowie  - 17,550 l

>  II LO im .J. Korczaka w Wieluniu   -  6,000 l

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu  serdecznie dziękuje dyrekcjom szkół, nauczycielom - opiekunom SK PCK oraz młodzieży za zaangażowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 marca 2013

Powiatowe zawody Piłki Siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 26 marca 2013 roku odbyły się Powiatowe zawody Piłki Siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Gospodarzem tegorocznych rozgrywek był Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie.

 

Mecze między w/w zespołami stały na wysokim poziomie i dostarczały kibicom wielu sportowych emocji. Ponieważ każdy zespół wygrał jeden mecz , a drugi przegrał to o końcowym wyniku zadecydowały tzw. „ małe punkty”. Po obliczeniu okazało się, że pierwsze miejsce uzyskała szkoła z Lututowa, a szkoły z Wieruszowa uplasowały się na drugim miejscu z taka samą liczbą punktów. Klasyfikacja końcowa zawodów:

1.  Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

2.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie

2.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie.

Uczennice zwycięskiego składu to: Szewczyk Justyna, Moczygęba Monika, Wróbel Ewelina, Owczarek Magdalena, Kluba Agnieszka, Węgierska Kinga, Tądel Marlena, Golańska Paulina, Kocik Daria, Olbińska Bernadetta, Kłobut Agata, Gardoń Sandra. Reprezentację do rozgrywek przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Elżbieta Okolewska i mgr Adam Okolewski.

Tego samego dnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w piłce siatkowej chłopców. Po zaciętej walce drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie zajęła trzecie miejsce. Zwycięzcą turnieju został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Wieruszowa.

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali:

Toboła Mateusz, Dzięcielski  Arkadiusz, Siwik Marcin, Gliński Krystian, Sterna Michał, Wajs Kamil, Belda Tomasz, Bałwas Bartłomiej, Konieczny Kamil, Majdziński Marcin, Stępak Krzysztof, Kędzia Piotr, Kucy Rafał

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14 marca 2013

WOJEWÓDAKA OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII i OCHRONIE ŚRODOWISKA 

 

 

Pierwszy etap odbył się w Kościerzynie 7.03.2013 r. W finałowej dziesiątce znalazło się aż siedmiu uczniów ZSR w Lututowie. Etap wojewódzki odbył się 14.03.2013 r. w Kościerzynie, po teście pisemnym 10 osób z najlepszymi wynikami brało udział w eliminacjach ustnych. Wśród nich znalazło się aż czterech naszych uczniów. Byli to: Mariusz Romek kl. III Technikum Rolniczego, Patryk Kurp kl. II Technikum Rolniczego, Marek Wrzosek kl. III Technikum Rolniczego oraz Norbert Idzikowski kl. II Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2012

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego już po raz trzeci, zaczynając od 2010 roku, wspiera podejmowane działanie i nagradza uczestników Olimpiady, doceniając trud, jaki wkładają oni w podnoszenie swojej wiedzy.  
Wymagania, jakie stawia przed uczestnikami Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej powinny stanowić kanon wiedzy wszystkich, którym drogie jest nasze polskie, łódzkie rolnictwo. Zasady dobrej praktyki rolniczej, wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska, prawidłowe użytkowanie gruntów – niepogarszające ich jakości – to tylko niektóre z dziedzin, w których biegle muszą poruszać się
uczestnicy Olimpiady, a które jednocześnie są tak ważne i potrzebne w prowadzeniu gospodarstwa.

I miejsce – KUCHARCZYK NATALIA, rolnik, gmina Głowno
II miejsce – NOWAK KACPER, ZSR CKU Wojsławice
III miejsce – POPŁONIKOWSKI MATEUSZ, ZSR Sędziejowice
IV miejsce – SZUFLIŃSKI BARTŁOMIEJ, ZSP nr 2 RCKUiP Łowicz
V miejsce – KOTULSKI DARIUSZ, rolnik, gmina Bedlno
VI miejsce – ZABOST ŁUKASZ, ZSP nr 2 RCKUiP Łowicz
VII miejsce – CHRUŚCIŃSKI ADRIAN, ZSR Czarnocin
VIII miejsce – KURP PATRYK, ZSR Lututów
IX miejsce – WRÓBEL ADRIAN, ZSR Lututów
X miejsce
– KLUZEK SEBASTIAN, ZSR Wolbórz

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 kwietnia

XVI Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2012

 

13 kwietnia w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu odbyły się eliminacje regionalne XVI Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do eliminacyjnych zmagań i walki o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu przystąpiło 10 drużyn z powiatów łaskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego i zduńskowolskiego. Niestety zabrakło reprezentacji z powiatów poddębickiego i wieluńskiego.

Zgodnie z regulaminem turnieju zawodnicy uczestniczyli w czterech konkurencjach:

- rozwiązanie testu pisemnego ze znajomości przepisów ruchu drogowego;

- sprawdzian z umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej;

- jazda motorowerem po wyznaczonej trasie;

- jazda samochodem po wyznaczonej trasie z tzw. "talerzem Stewarta"

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie pod przewodnictwem Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu Grzegorza Będkowskiego.

Po ukończeniu przewidzianych regulaminem konkurencji Przewodniczący Komisji Sędziowskiej ogłosił wyniki :

I miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie występujący w składzie:

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29 lutego 2012

WOJEWÓDAKA OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII i OCHRONIE ŚRODOWISKA 

 

Sukcesem zakończył się udział uczniów ZSR Lututów w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, która odbyła się 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie. Po I etapie do finałowej dziesiątki zakwalifikowało się aż sześcioro uczniów Zespołu Szkół Rolniczych. Byli to: Siwik Marcin (miejsce II),Wierzbiński Dawid (miejsce III),Romek Mariusz (miejsce V), Wrzosek Marek (miejsce VII),Kurp Patryk (miejsce VIII),Kowal Grzegorz (miejsce X).7 marca 2012 r.w Piotrkowie Trybunalskim odbył się II etap. Zmagania na II etapie rozpoczął test, po którym do ścisłego finału przeszło tylko 10 osób. Wśród nich byli: Kowal Grzegorz (miejsce II) i Kurp Patryk (miejsce VII). Finałowa dziesiątka została wyłoniona z około 120 uczestników Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laureaci Programu "Pokaż Język" w roku 2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Język Angielski

1.Karolina Kidula

2.Bernadeta Olbińska

1.Mateusz Fras

1.Marcin Grzelak

Język Niemiecki

1.Przemysław Olszowiak

1.Paulina Pośpiech

1.Mariusz Jaworski

2.Piotr Ługowski

Patryk Frejek - stypendium przyznane za przyrost wiedzy

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

09 listopada 2011

konkurs  powiatowy na plakat pod hasłem „Polska Prezydencja dla Europy”

Dnia 09 listopada 2011r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu powiatowego na plakat pod hasłem „Polska Prezydencja dla Europy” ogłoszonego we wrześniu 2011r. przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Nawiązywał do objęcia przez Polskę w dniu 1 lipca 2011 roku Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Celem konkursu było wyrażenie w formie graficznej znaczenia Prezydencji Polski dla Europy w oczach  młodych ludzi. Przygotowane na konkurs plakaty miały nakreślić wizerunek Polski, jako państwa, które troszczy się o dobro wspólne i kulturę zjednoczonej Europy. Każdy z uczestników konkursu miał za zadanie wykonać oryginalny projekt plakatu w formacie A3 i dostarczyć go do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. W konkursie między innymi udział wzięły uczennice Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie: Katarzyna Słowik – kl. I Technikum Architektury Krajobrazu i Magdalena Kupis – kl. I Technikum Architektury Krajobrazu. Magdalena Kupis zajęła pierwsze miejsce w w/w konkursie. Gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4 kwietnia 2011

Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy 

W konkursie powiatowym wzięło udział 9 drużyn, po trzy z każdej szkoły średniej naszego powiatu. Zespół składał się z  trzech osób. Konkurs Pierwszej Pomocy ma na celu propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, działanie w warunkach stresowych zagrażających zdrowiu i życiu. Ma również za zadanie walczyć ze znieczulicą społeczną i kształtowanie nawyku pomocy innym w chwili zagrożenia. Konkurs składał się z części pisemnej i praktycznej. W części pisemnej drużyny miały za zadanie rozwiązać test składający się z 25 pytań, za każdą poprawną odpowiedź zespół otrzymywał 1 punkt. W części praktycznej losowano 1 zadanie praktyczne za które można było otrzymać 15 punktów.

Klasyfikacja końcowa

1 miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie (37 pkt.) w składzie: Gasztych Wioleta, Strzelczyk Ewa, Wyżnikiewicz Paulina

2 miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie (36 pkt.) w składzie: Stasiak Arkadiusz, Sztyglic Magdalena, Pazek Paulina

3 miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie (35 pkt.) w składzie: Jaworski Mariusz, Kurek Paweł, Banaś Konrad

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Laureaci Programu "Pokaż Język" w roku 2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Język Angielski

1.Marcin Pustelnik       

2.Piotr Maniak

1.Mariusz Romek

1.Marcin Grzelak

Język Niemiecki

1.Paulina Pośpiech

1.Ewelina Kłobut

1.Mariusz Jaworski

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

4 grudnia 2010

IX edycja TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY O PUCHAR STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO

 

W sobotę 4 grudnia 2010r odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie coroczny ,,Turniej piłki siatkowej nauczycieli i pracowników oświaty”. Naszą szkołę - Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa reprezentowali: Elżbieta Okolewska, Renata Hoffman, Anna Machała, Adam Okolewski, Tomasz Machała, Artur Hoffman, Zbigniew Kędzia. W trakcie dziewięciu edycji tego turnieju, aż siedem razy z rzędu byliśmy zwycięzcami tych rozgrywek. Do turnieju zgłosiło się pięć zespołów, jednak pogoda nie sprzyjała grupom, które miały dojechać z okolic. Rozgrywki przebiegały w sportowej atmosferze oraz grze fair-play. Na koniec turnieju okazało się, że wszystkie drużyny mają po jednym meczu zwycięskim i przegranym, więc o kolejności drużyn zadecydowały małe punkty. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Wieruszowa, drugie - Szkoła Podstawowa nr 1 z Wieruszowa, i trzecie - Zespół Szkól Rolniczych z Lututowa.

Nasze coroczne spotkania to nie tylko rozgrywki sportowe to także impreza, dzięki której mogliśmy się poznać, wymienić się doświadczeniami. Zawsze oczekujemy na to spotkanie, gdyż dzięki niemu integrujemy się w naszej małej społeczności powiatowej, jaką tworzą nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Laureaci Programu "Pokaż Język" w roku 2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Język Angielski

1 Ubych Daniel

1.Moczygęba Monika

 

Język Niemiecki

1.Kłobut Ewelina

1.Zimorski Rafał

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 październik 2009
"Młodzi kontra HIV"


W dniu 19 października br. roku rozstrzygnięto powiatowy etap konkursu plastycznego na plakat "Młodzi kontra HIV". Praca plastyczna Marleny Tądel uczennicy Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie zajęła I miejsce w powiecie wieruszowskim. Praca w szczególny sposób przekazała istotę problemu. Nie przyznano II i III miejsca. Wyróżnienie otrzymał Wojciech Malik uczeń Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Laureaci Programu "Pokaż Język" w roku 2009

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

 

  

Klasa I 

Klasa II 

Klasa III 

język angielski

1) Marcin Grzelak

2) Izabela Kapela

 

 

 

 

 język niemiecki

1) Mariusz Jaworski

2) Tomasz Bednarek

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 kwietnia 2008 

Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 

 

W dniu 23 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Konkurs zorganizowała Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Wieruszowie: mgr Maciej Heidt, mgr Sławomir Stojecki, mgr inż. Rafał Kowalczyk, mgr Robert Gruszka oraz pielęgniarka szkolna Maria Kępa. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. W konkursie udział wzięło 6 drużyn (3 drużyny z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie i 3 drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie). Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie drużyny rozwiązywały test złożony z 25 pytań. Etap drugi to część praktyczna, w której drużyny losowały zadania do wykonania. Zwycięskie trzy pierwsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe. Po dogrywce w celu wyłonienia 3 miejsca kolejność i punktacja przedstawiają się następująco:

I miejsce - Małgorzata Sibera, Danuta Masina i Łukasz Kluska (ZSR Lututów, 32 pkt.)

II miejsce - Ewelina Zygmunt, Bogumiła Głowacz i Aneta Kędzierska (ZSP Wieruszów, 31 pkt.)

III miejsce - Ewelina Kozłowska, Barbara Walęcka i Piotr Ciupek (ZSR Lututów, 29,5 pkt.)