ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH                  

im. Wincentego Baranowskiego

w LUTUTOWIE

 

REKRUTACJA na rok 2018 / 2019

 

Szkoły dla dorosłych – kwalifikacyjny kurs zawodowy, Szkoła Policealna  (nabór nieelektroniczny)

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami: od 18 czerwca do 2 lipca 2018 r. do godz. 1200.

2.      Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 18 lipca 2018 do godz. 1200.

4.     Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 24 lipca 2018  do godz. 12 00

5.      Spotkanie informacyjne:  31 sierpnia 2018 r. o godz. 1500 (piątek).

 Postepowanie uzupełniające:

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 24 lipca do 26 lipca 2018 r. do godz. 1200.

2.      Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 14 sierpnia 2018 do godz. 1200.

4.        Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 21 sierpnia 2018  do godz. 12 00

 

Dokumenty:

1)       Wniosek o przyjęcie do szkoły

3)       Jedno zdjęcie

4)       Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy *

5)       PKK – Profil kandydata na kierowcę kat. T  (jeśli kandydat nie posiada prawa jazdy) – dotyczy kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

* Badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone przez lekarzy medycyny pracy bezpłatnie w budynku ZSR w Lututowie  dnia  18 lipca 2018 r. od godz. 800.