ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

w LUTUTOWIE

 

 

REKRUTACJA na rok 2020 / 2021

 

Szkoły dla dorosłych – kwalifikacyjny kurs zawodowy, Branżowa Szkoła II Stopnia (nabór nieelektroniczny)

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami: od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 1500.

2.      Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 12 sierpnia 2020 do godz. 1200.

3.      Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 19 sierpnia 2020 do godz. 14 00

4       Spotkanie informacyjne:  28 sierpnia 2020 r. o godz. 1500 (piątek).

 

Dokumenty:

1)     Wniosek o przyjęcie do szkoły

2)     Jedno zdjęcie

3)     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy *

4)     PKK – Profil kandydata na kierowcę kat. T (jeśli kandydat nie posiada prawa jazdy) – dotyczy kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.