ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

im. Wincentego Baranowskiego

w LUTUTOWIE

 

REKRUTACJA na rok 2017 / 2018

 

Szkoły dla dorosłych – kurs kwalifikacyjny  (nabór nieelektroniczny)

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 19 czerwca do 3 lipca 2017 r. do godz. 1200.

2.      Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 6 lipca 2017 do godz. 1200.

4.     Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 10 lipca 2017  do godz. 12 00

5.      Spotkanie informacyjne:  30 sierpnia 2017 r. o godz. 1400 (środa).

 

 Postepowanie uzupełniające:

1.      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 10 lipca do 11 lipca 2017 r. do godz. 1200.

2.      Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 7 sierpnia 2017 do godz. 1200.

4.        Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 11 sierpnia 2017  do godz. 12 00

 

Dokumenty:

1)       Wniosek o przyjęcie do szkoły

3)       Jedno zdjęcie

4)       Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy

5)       PKK – Profil kandydata na kierowcę kat. T  - jeśli kandydat nie posiada prawa jazdy.