MRiRW zaprasza do udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Zgłoszenia do 28 września

23.06.2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

 

Świat_się_kręci_wokół_wsi

 

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły udziału w konkursie można znaleźć na portalu MRiRW - otwórz

Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Cel konkursu:

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu ogłoszonego przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.

Drodzy Rolnicy! Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na Wasze formularze zgłoszenia czekamy do 28 września 2022 r., a na filmy do 30 września 2022 r.

 

II Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” - 2022 r.

Logo organizatora

logo KOWR      logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

22.06.2022 r.

Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I

Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.

Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II

Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
 5. Prześlij skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl w terminie do 28 września 2022 r. do godz. 23:59. Następnie przekaż niezwłocznie oryginał formularza zgłoszenia do Organizatora na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „II Konkurs – Świat się kręci wokół wsi – kategoria konkursowa nr……” (wpisz numer kategorii konkursowej, w której składasz pracę konkursową).

 1. Po otrzymaniu linku od Organizatora zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl , w terminie do 30 września 2022 r. do godz. 23:59.

Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 28 września 2022 r., a na filmy do 30 września 2022 r.

 1. Regulamin II Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika w kategorii I Konkursu (Młodzież) wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 3. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika w kategorii II Konkursu (Rolnicy) wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 4. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 5. Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

 

 

 Materiały do pobrania


Regulamin​_II​_konkursu​_filmowego​_Świat​_się​_kręci​_wokół​_wsi​_-​_czerwiec​_2022-1.pdf 0.37MB

Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu​_-​_Formularz​_zgłoszenia​_-​_Młodzież​_-​_czerwiec​_2022.docx 0.03MB

Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu​_konkursu​_-​_Formularz​_zgłoszenia​_-​_Rolnicy​_-​_czerwiec​_2022.docx 0.03MB

Załącznik​_nr​_3​_do​_Regulaminu​_-​_wzór​_oświadczenia​_osoby​_trzeciej​_-​_czerwiec​_2022.docx 0.02MB

Załącznik​_nr​_4​_do​_Regulaminu​_-​_wzór​_umowy​_o​_przeniesienie​_praw​_autorskich​_-​_czerwiec​_2022.docx 0.02MB

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Zakończenie roku szkolnego w ZSCKR w Lututowie

 

,,Wykształcenie to dobro,

którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić”

 

Pod takim hasłem 24. czerwca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022, połączone z pożegnaniem nauczycieli odchodzących na emeryturę oraz absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Na wstępie dyrektor ZSCKR w Lututowie Robert Majchrowicz oficjalne przywitał wszystkich obecnych.

Dzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 był również ostatnim dniem pracy pani Barbary Kędzi, Anny Sztajer, Krystyny Banaś i pana Piotra Banasia, długoletnich nauczycieli naszej szkoły, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę. Dyrektor szkoły podziękował Państwu za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Życzył delektowania się czasem wolnym i realizowania swoich marzeń i pasji. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej, jako dowód swojego szacunku i wdzięczności za lata pracy wręczyli nauczycielom – emerytom bukiety kwiatów. W imieniu nauczycieli kończących etap swojego życia związanego z ZSCKR w Lututowie głos zabrała Barbara Kędzia przekazując jakże ważne życiowe motto z wiersza Adama Asnyka ,,Daremne żale”:

,,Trzeba z Żywymi naprzód iść,

Po życie sięgać nowe:

A nie w uwiędłych laurów liść

Z uporem stroić głowę!”

Samorząd Uczniowski w imieniu uczniów podziękował dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom obsługi, za trud, opiekę, za przekazaną wiedzę, życząc wiele uśmiechu, radości, słońca, pogody ducha i wszystkiego najlepszego. Symbolem wdzięczności i szacunku był słodki upominek.

Podczas uroczystej akademii dyrektor i wychowawcy wręczyli najlepszym uczniom listy gratulacyjne, świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Najlepsi uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej dobrym zachowaniem z poszczególnych klas otrzymali bony podarunkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz stypendia za wyniki w nauce i indywidualne osiągnięcia sportowe ufundowane przez organ prowadzący szkołę, którym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na miano najlepszej uczennicy i jednocześnie obecnej i przyszłorocznej stypendystki Prezesa Rady Ministrów zapracowała Aleksandra Gratka z klasy III M4P technikum na podbudowie gimnazjum w zawodzie technik agrobiznesu, uzyskując średnią ocen 5,40 i wzorowe zachowanie. W pionie technikum na podbudowie szkoły podstawowej najlepszą uczennicą i również obecną i przyszłoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Julia Górecka z klasy III MTP technikum również w zawodzie technik agrobiznesu, uzyskując w tym roku szkolnym średnią ocen 4,96 i wzorowe zachowanie.

Dyrektor wyróżnił również listami gratulacyjnymi tych uczniów, którzy reprezentowali szkołę w olimpiadach i konkursach, które odbyły się w czasie od naszego ostatniego, wspólnego, uroczystego spotkania. Listy gratulacyjne otrzymali: Anna Kamińska i Kinga Kępa z klasy 1 MTP za I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Smaki Wsi” – pod hasłem: „Staropolskie desery na polskim stole”, Krystian Krawczyk z klasy 1 MTP za I miejsce i Hubert Mieszała z klasy 2 BTP za II miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „The Master of English” oraz Dmytro Vivsianyk za I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Języków Obcych „Bożkowskie Potyczki Językowe” w kategorii język rosyjski. Na uroczystości zostały również wręczone: nagroda dla absolwenta branżowej szkoły I stopnia – mieszkańca internatu, aktywnie angażującego się w życie społeczności internackiej, Szymona Świerczyńskiego z klasy 3 BG oraz nagrody ufundowane przez instruktorów nauki jazdy dla uczennic z klasy 3 MTP technikum w zawodzie technik agrobiznesu: Julii Góreckiej i Joanny Wysoty z wysokimi wynikami nauczania, które ukończyły kurs - prowadzenie pojazdów kategorii T. Samorząd Uczniowski wręczył nagrody w konkursie na 100% – frekwencję.

Jeżeli coś się zaczęło to i w pewnym momencie musi się skończyć. I taka chwila nadeszła dla uczniów 3 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pana dyrektora oraz otrzymali upominki ufundowane przez kolegów z klasy 2 Branżowej Szkoły I Stopnia. W ich imieniu pożegnalne przemówienie wygłosili: Sebastian Aleksandrowicz i Mateusz Zieliński życząc absolwentom wszystkiego najlepszego i powodzenia w dalszym życiu. Ze strony absolwentów podziękowania dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obsługi za trud i wsparcie podczas trzech lat nauki w szkole przekazał Patryk Kowalewski z klasy 3 BB.

Właśnie nadeszła chwila rozstania, a z nią czas refleksji, wspomnień, podsumowań, podziękowań i życzeń. Ponieważ jak mówi poeta, ,,czas obecny ucieka jak strzała, spróbujmy go na moment zatrzymać.” W tym miejscu uroczystości wicedyrektor Beata Górecka podsumowała cały rok pracy ZSCKR oraz życzyła wszystkim udanych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, a w tle można było obejrzeć prezentację uwieczniającą wszystkie wydarzenia, które odbyły się, i w których uczestniczyliśmy w tym roku szkolnym. A było tego naprawdę dużo.

Po tym wszystkim dyrektor ZSCKR w Lututowie Robert Majchrowicz mógł już oficjalnie ogłosić, że rok szkolny 2021/2022 uważa za zakończony. Całą uroczystość prowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Goraj i Tobiasz Napierała. Na koniec Weronika Goraj zaprosiła uczniów wraz z wychowawcami na ostatnią godzinę wychowawczą w tym roku szkolnym i życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Renata Przezak

Wojciech Baranowski

 

 

 

 

 

Więcej grafiki…

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Młody obywatel w Sejmie

 

„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać.

Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada jest sługą.”

 

(Stefan Wyszyński)

 

 

13. czerwca 2022 roku uczniowie Technikum ZSCKR w Lututowie (klasy I – III) z opiekunami: Beatą Górecką, Dorotą Maciejewską i Renatą Przezak wzięli udział w wycieczce do Warszawy.

Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej. Wycieczka została zorganizowana przez Posła Piotra Polaka, a koordynatorem przedsięwzięcia była Dorota Więckowska – Dyrektor Biura Poselskiego Piotra Polaka i Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dodatkowo uczestnicy wycieczki mieli możliwość zobaczyć uroczystą zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz odpocząć w Warszawskich Łazienkach. W programie mieli jeszcze spacer ulicami Starego Miasta, ale warunki atmosferyczne (zbyt intensywne opady deszczu) pokrzyżowały plany.

Dzięki wizycie w Sejmie nasza młodzież „poczuła ducha parlamentaryzmu”. Uczniowie usłyszeli historię polskiego sejmu, zwiedzili salę obrad, pogłębili swoją wiedzę na temat trybu ustawodawczego, prac komisji sejmowych, praw i obowiązków posłów, marszałka i wicemarszałków. Zdobyta wiedza przybliżyła młodzieży kulisy funkcjonowania i pracy izby niższej parlamentu.

Wyjazd nie byłby możliwy bez zaangażowania posła Piotra Polaka i Doroty Więckowskiej – przyjaciół naszej szkoły. Dlatego serdecznie dziękujemy Szanownym Państwu za możliwość uczestniczenia w tym ważnym dla każdego Polaka wydarzeniu. To ogromny zaszczyt znaleźć się w sercu polskiego parlamentaryzmu.

 

Dorota Maciejewska

 

Więcej grafiki…

__________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR w Lututowie na Dniach Pola w Masłowicach

 

W dniu 14.06.2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie uczestniczyli w Masłowickim Dniu Pola zorganizowanym przez Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach. Spotkanie rozpoczęła informacja Dyrektora KOWR w Łodzi Pana Janusza Ciesielskiego o działaniach KOWR na Krajowych Rynkach Rolnych. Następnie Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie Przemysław Majchrowski przedstawił zakres działań, osiągnięcia SDOO Sulejów. Podczas tegorocznych Masłowickich Dni Pola uczestnicy zwiedzali poletka doświadczalne z roślinami jagodowymi, rolniczymi, warzywami. Bogatą kolekcję odmian, liczne poletka doświadczalne zaprezentowali - Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego SDOO pani Halina Topór oraz pan Jan Janik – kierownik gospodarstwa. Przedstawili oni wyniki doświadczeń w ciekawy sposób, młodzież oraz wszyscy uczestnicy słuchali z dużym zainteresowaniem. Na poletkach RZD Masłowice zaprezentowane zostały głównie odmiany firm nasiennych – DANKO oraz Hodowli Roślin Strzelce. Przedstawiciele firm: EKOPLON, F&C oraz INNVIGO przedstawili różne metody uprawy, nawożenia i ochrony roślin rolniczych, warzywnych i jagodowych. Firma EKOPLON przedstawiła szeroką gamę nawozów dolistnych. Swoje stoiska miały także a tym samym swoje działania promowały: KRUS Oddział Regionalny Wieluń oraz ARiMR Oddział Wieluń. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

Dni Pola w Masłowicach objęte były patronatem honorowym burmistrza oraz starosty Wielunia.

Bogata oferta Dni Pola w Masłowicach była dla naszej młodzieży bardzo interesująca, dostarczyła wielu nowych, cennych informacji. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała o nowych możliwościach w zakresie nawożenia czy ochrony roślin. W przyszłości jako rolnicy na pewno będą wiedzieli gdzie szukać nowości branżowych. Staramy się, aby nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w tego typu spotkaniach, interesowali się nowościami i poszerzali wiedzę.

Barbara Zadka

 

Więcej grafiki…

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Drzwi otwarte w ZSCKR w Lututowie

 

Dzień Otwartych Drzwi w ZSCKR w Lututowie odbył się 31. maja 2022r. Nasi uczniowie w radosnej atmosferze przyjęli i oprowadzili swoich młodszych kolegów z okolicznych szkół podstawowych, ale również z sąsiednich województw. Odwiedziły nas całe klasy, jak i indywidualne osoby, które przybyły z rodzicami. Podczas gdy kandydaci zajęci byli grą terenową ułatwiającą i uatrakcyjniającą zwiedzanie szkoły, opiekunowie mogli odpocząć w szkolnej kawiarence delektując się słodkim poczęstunkiem.

Co można było zobaczyć, w czym można było wziąć udział ...?

Na sali gimnastycznej wystąpił szkolny zespół Aftercrop. Udostępnione zostały klasy i pracownie przedmiotowe, do których można było zajrzeć.

Klasopracownia technikum agrobiznesu została podzielona na agro i biznes. W części agro uczniowie mieli za zadania odgadnąć nazwy zbóż na podstawie obserwacji ziaren. W części biznes poznawali specyfikę zawodu w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Uczniowie z technikum architektury krajobrazu zaprezentowali program do projektowania terenów zieleni Gardenphilia i przeprowadzili warsztaty florystyczne pt. "Zielona moda" oraz "Tradycyjny bukiet na stół".

W technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zorganizowano pokazy polowe ciągnikami New Holland z maszynami uprawowymi, przejażdżkę "Ciapkiem" oraz przedstawiono zastosowanie drona w rolnictwie np. do mapowania pól. Natomiast w pracowni agrotroniki można było skorzystać z stymulatorów.

W pracowni produkcji roślinnej odbywała się promocja zawodu technik rolnik. Przyszli uczniowie oglądali różne okazy roślin rolniczych- próbowali je rozpoznać. Ponadto mieli okazję użyć urządzenie do sprawdzania wilgotności ziarna, określali wilgotność ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Na zakończenie rozwiązywali prosty, zabawny quiz wiedzy rolniczej.

Nasi uczniowie w klasie technikum żywienia i usług gastronomicznych zapoznali ośmioklasistów ze sprzętem barmańskim i podstawowymi technikami sporządzania drinków bezalkoholowych. Na oczach zwiedzających uczniowie tworzyli własne infuzje smakowe i koktajle, a gości częstowali własnoręcznie wykonanymi ciasteczkami i orzeźwiającymi koktajlami.

Można było zapoznać się z ofertą kół zainteresowań, warunkami przebywania w internacie oraz działalnością samorządu uczniowskiego.

Zwiedzanie szkoły połączone z grą terenową kończyło się drobnym upominkiem. Mamy nadzieję, że wizyta ósmoklasistów w ZSCKR oraz oferta edukacyjna jaką przedstawiliśmy spełni ich oczekiwania i z większością z nich spotkamy się we wrześniu.

 

Anna Rudnicka

 

 

 

Więcej grafiki…

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka.

 

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Wycieczka edukacyjna do Łodzi uczniów z  ZSCKR w Lututowie.

 

Młodzież zwiedziła  Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz ZOO wraz z Orientarium poświęconym faunie i florze Azji Południowo Wschodniej jednym z najnowocześniejszych pawilonów w Europie.

 

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Dmytro I Zwycięzca

 

W dniu 3. czerwca 2022 roku w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie odbył się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Języków Obcych pt. ,,Bożkowskie Potyczki Językowe”, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Dyrektor szkoły Józef Kochniarczyk. W konkursie udział wzięli uczniowie Sieci Szkół Rolniczych z całej Polski, w tym uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Zmagania dotyczyły języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Pierwszy etap przeprowadzono w formie online, a siedmioro uczestników z najlepszymi wynikami w tej części zaproszono do ścisłego finału przeprowadzonego w postaci stacjonarnej. W tym gronie, w kategorii języka rosyjskiego, znalazł się Dmytro Vivsianyk (awansował z najlepszym rezultatem), uczeń klasy drugiej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSCKR w Lututowie.

Zmagania finałowe przeprowadzono zarówno w części pisemnej, jaki ustnej. W części pisemnej, uczestnicy zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności receptywne, tj. rozumienie tekstu słuchanego oraz rozumienie tekstów pisanych. Finaliści konkursu musieli wykazać się również znajomością środków językowych oraz wiedzą o krajach danego obszaru językowego. W części ustnej uczniowie opisywali wylosowany obrazek i odpowiadali na pytania z nim związane.

Dmytro okazał się najlepszy zarówno w części pisemnej, jak i ustnej i zasłużenie zdobył I miejsce.

W nagrodę otrzymał Statuetkę oraz Dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez mecenasów konkursu.

Składamy Dimie zasłużone gratulacje. Gratulujemy również pozostałym uczestnikom. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie zwiększyli swoją świadomość na temat znaczenia nauki i znajomości języków obcych, a także zmotywowani zostali do dalszego doskonalenia swoich umiejętności językowych.

 

Robert Majchrowicz

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Masterzy z Lututowa

 

Dnia 2. czerwca br. trzech uczniów ZSCKR w Lututowie udało się do Sędziejowic, aby wziąć udział w I Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „The Master of English”. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: kategoria dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz kategoria dla klas I, II i III technikum oraz liceum. Uczestnicy konkursu rozwiązywali godzinny test sprawdzający znajomość słownictwa, struktur gramatycznych oraz wiadomości kulturowych. Uczniowie z Lututowa wykazali się świetną znajomością języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych, co miało swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji podsumowującej konkurs. W kategorii szkół średnich, pierwsze miejsce zajął Krystian Krawczyk, uczeń klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik agrobiznesu, miejsce drugie wywalczył Hubert Mieszała, uczeń drugiej klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, natomiast Ernest Potomski, uczeń klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zajął miejsce czwarte. Nagrody oraz puchary uczniom wręczyli: Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński wraz ze Starostą Powiatu Łaskiego Piotrem Wołoszem oraz organizatorami konkursu, na czele z Beatą Magdziak – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Dziękujemy Zespołowi Szkół Rolniczych w Sędziejowicach za zaproszenie do udziału w konkursie oraz gratulujemy młodzieży naszej szkoły tak wspaniałych sukcesów.

 

Lidia Łuczak

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Światowy Dzień bez Tytoniu 2022

 

31 maja rokrocznie obchodzony jest jako Światowy Dzień bez Tytoniu. W 2022 roku przyświeca mu hasło „Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska” (ang. „Tobacco – Threat to our environment”).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje:

·         600 000 000 drzew ścina się na papierosy

·         84 000 000 ton emisji dwutlenku węgla uwalnia się do powietrza, podnosząc globalną temperaturę

·         22 000 000 000 litrów wody używa się do robienia papierosów

Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i ciągle rośnie, wywierając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety.

Tytoń zabija każdego roku ponad 8 milionów ludzi i niszczy nasze środowisko, dodatkowo szkodząc zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumenckie.

Kluczowe przesłania Światowego Dnia bez Tytoniu 2022

·         Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikiem i odpadami z e-papierosów. Nie daj się nabrać na próby przemysłu tytoniowego, które próbują odwrócić uwagę od szkód środowiskowych poprzez greenwashing* swoich produktów dzięki darowiznom na rzecz inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i raportowaniu o „standardach” środowiskowych, które często sami ustalają. 

·         Przemysł tytoniowy zarabia na niszczeniu środowiska i musi być pociągnięty do odpowiedzialności za niszczenie środowiska oraz do płacenia za odpady i szkody.

·         Każdy wypalony papieros lub zużyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasza egzystencja. Rzuć tytoń dla swojego zdrowia i dla naszej planety. Dym tytoniowy przyczynia się do wyższego poziomu zanieczyszczenia powietrza i zawiera trzy rodzaje gazów cieplarnianych.

·         Rządy i decydenci powinni wspierać hodowców tytoniu w przejściu na alternatywne, bardziej zrównoważone źródła utrzymania w celu zmniejszenia wpływu uprawy, suszenia i produkcji tytoniu na środowisko, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu środków kontroli tytoniu.

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022

* Greenwashing – zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzająca są w zgodzie z naturą (https://pl.wikipedia.org/wiki/Greenwashing)

Oryginalne materiały Światowej Organizacji Zdrowia (https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022/campaign-materials).

 

Źródło – PSSE w Wieruszowie

 

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ W PDF

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Nasi uczniowie laureatami XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

Quod felix, faustum fortunatumque sit (Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne). Ta sentencja przyświecała XLV finałowi Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbył się w dniach 27 i 28 maja 2022 roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Otwarcia Finału Olimpiady dokonał dr hab. Wiesław Świderek, przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR. Finał składał się z dwóch etapów: pierwszym etapem zmagań był test, w którym należało udzielić odpowiedzi na 60 pytań, drugim etapem wykonanie 3 zadań praktycznych. Kilkaset finalistów rywalizowało w 11 blokach tematycznych.

Jako jedna z nielicznych szkół rolniczych w Polsce „wystawiliśmy” w finale centralnym 4 uczestników w aż 4 blokach tematycznych. W finale wzięły udział: Julia Górecka—blok produkcja roślinna, Aleksandra Gratka—blok agrobiznes, Julita Rosińska—blok produkcja zwierzęca i Oliwia Pałdyna—blok architektura krajobrazu. Należy podkreślić, że do finału zakwalifikowały się osoby wyłonione w etapie szkolnym i okręgowym Olimpiady spośród prawie 14 tyś. uczniów z 330 szkół.

Po ciężkich zmaganiach okazało się, że mamy 3 laureatów i jednego finalistę. Najlepszy wynik IV miejsce uzyskała Aleksandra Gratka, która oprócz tytułu laureata otrzymała stypendium ufundowane przez Fundację BNP Paribas oraz nagrodę ufundowaną przez wydawnictwo APRA. Tytuł Laureata uzyskały również: Julita Rosińska i Oliwia Pałdyna.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje m.in. w zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury krajobrazu oraz z postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na niektóre kierunki studiów (określa uchwała Senatu danej Uczelni).

Gratulujemy naszym uczniom doskonałych wyników, tym cenniejszych, że Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju.

 

Grzegorz Zadka

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

ZSCKR na 30. Targach Rolniczo – Ogrodniczych w Kościerzynie

 

W minioną sobotę i niedzielę 28-29 maja 2022 r. odbyły się w Kościerzynie 30. Targi Rolniczo-Ogrodnicze, w których uczestniczyło ponad 250 firm prezentujących nowinki z zakresu technologii rolniczej i ogrodniczej, firmy nawozowe, hodowle roślin czy przedstawiciele branży budowlanej. W targach brały udział także organizacje rolnicze ARiMR, KRUS, WIORIN i KOWR. Była również wystawa królików rasowych i drobnego inwentarza. W części parkowej odbywał się kiermasz ogrodniczy. Podczas targów tradycyjnie można było kupić kwiaty i rośliny ozdobne, porozmawiać z producentami maszyn i urządzeń rolniczych, spróbować regionalnych przysmaków przygotowanych przez KGW i posłuchać zespołów ludowych.

W tak ważnym dla rolnictwa wydarzeniu nie mogło już po raz kolejny zabraknąć naszej szkoły - Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

Wspólnie z ODR w Kościerzynie nasza szkoła zaprezentowała odwiedzającym zastosowanie drona przy produkcji rolniczej, pokaz przygotowany przez Tomasza Perdka. Jedną z licznych atrakcji naszego stoiska były warsztaty techniczne polegające na wykonaniu kwiatów z krepiny metodą cukierkową. Kompozycja kwiatowe tworzyły uczennice ZSCKR pod kierunkiem Agnieszki Zgórskiej. Odwiedzający nasze stoisko mogli posmakować słodkich przekąsek i spróbować robionych na bieżąco zdrowych koktajli owocowo–warzywnych na bazie produktów mlecznych dostarczonych nam przez SDM w Wieluniu oraz zorganizowaliśmy pokaz barmański drinków bezalkoholowych. Prace uczennic nadzorowała Ewa Miś.

Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzali nas i pytania zadawali zarówno tegoroczni absolwenci klas ósmych, jak i rodzice młodszych dzieci, którzy już dziś z troską myślą o przyszłości swoich latorośli. Pytania dotyczyły głównie kierunków kształcenia, miejsc odbywania praktyk zawodowych oraz dodatkowych kwalifikacji, jakie można zdobyć w trakcie nauki w szkole.

            W ofercie ZSCKR znajdują się kierunki zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, jak również szkoły branżowe: I stopnia: mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych i II stopnia: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Praktyki młodzież uczęszczająca do naszej szkoły może realizować zarówno w firmach i gospodarstwach prywatnych na terenie kraju lub może wyjechać na praktyki zagraniczne do Włoch w ramach programu unijnego Erasmus.

            Możemy również poszczycić się licznymi dodatkowymi kursami a mianowicie: kurs operatorów kombajnów zbożowych, spawacza, obsługi wózka widłowego, florystyczny, pilarza, obsługi silników spalinowych czy chociażby kurs obsługi kasy fiskalnej. Wszystkie te kursy są dla uczniów bezpłatne, młodzież bierze też udział w płatnych stażach i praktykach u pracodawców w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia dla ZSCKR w Lututowie”.

            Nie mniejsze zainteresowanie było również wśród osób dorosłych chcących uzyskać dodatkowe, a zarazem uzupełniające kwalifikacje rolnicze. Ta oferta nauki to forma zaoczna (sobota i niedziela) na kursach kwalifikacyjnych ROL.04 i ROL.10.

Z ogromnym sentymentem i dużym zaciekawieniem na stoisko zaglądały osoby, które ukończyły naukę w naszych murach. Absolwenci pytali co słychać, co się u nas ciekawego dzieje, co się zmieniło, wspominając przy tym ten wspaniały czas lat nauki szkolnej.

Odpowiedzi na pytania przez cały czas trwania Targów Rolniczo-Ogrodniczych w Kościerzynie udzielały vice dyrektor Beata Górecka, kierownik szkolenia praktycznego Elżbieta Herbik-Wójciak i nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Renata Przezak.

Do zobaczenia za rok!

                                                                                                                     

Renata Przezak

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR znowu w akcji.

 

Uczniowie ZSCKR w Lututowie w zawodzie TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU w ramach praktyk zawodowych przygotowali teren  i założyli trawnik oraz boisko przy Szkole Podstawowej w Swobodzie. Prace te były wykonane w ramach projektu,, Infrastruktura Sportowa Plus’’ realizowanego przez Urzędu Miasta Lututów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Beata Wyczałkowska

 

 

 

Więcej grafiki…

____________________________________________________________________________________________________

 

Serniki ZSCKR w Lututowie na prezydenckim stole

 

Uczniowie Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSCKR w Lututowie przygotowali na zajęciach praktycznych pod kierunkiem nauczycielek: Marzeny Maciejewskiej i Ewy Miś serniczki na bazie produktu Mój Ulubiony. Można było je skosztować w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nasze wyroby dekorowały stoisko firmowe Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, podczas zaszczytnego wydarzenia, jakim było przekazanie, z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, tytułu Wicemistrza Krajowego Ogólnopolskiego Konkursu AgroLiga 2021 w kategorii: Firmy dla SDM Wieluń. To dla nas zaszczyt, że pracujemy z najlepszymi.

 

 

Marzena Maciejewska

 

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Uczniowie ZSCKR w Lututowie na podium
– I MIEJSCE w ogólnopolskim konkursie kulinarnym!!!

 

 

            W dniu 30 maja rozstrzygnięty został Finał X Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Smaki wsi” - pod hasłem „Staropolskie desery na polskim stole”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie w woj. warmińsko-mazurskim.

            Konkurs został objęty Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięło w nim udział dwadzieścia pięć drużyn ze szkół z całego kraju, w tym ekipa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Młodzi kucharze zaprezentowali bardzo wysoki poziom przygotowania kulinarnego i pomysłowości w sposobie podania dania. Potrawy oceniane były dwustopniowo przez głosowanie wśród społeczności szkolnej i wybór Jury.

W składzie komisji konkursowej byli:

·         Ireneusz Koniuszek- Szef kuchni Hotel Zamek Ryn****

·         Aleksandra Juszkiewicz- zwyciężczyni programu Master Chef Polska 2020

·         Dariusz Baryga- Szef kuchni w restauracji Tawerna DEZETA w Wilkasach

·         Grzegorz Ciosek –sp. ds. szkoleń, nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych w Zespole Szkół nr. 2 w Mrągowie

Skład drużyny ZSCKR w Lututowie tworzyły: Anna Kamińska i Kinga Kępa – uczennice klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych – Marzeny Maciejewskiej, przygotowały sernik królewski po dekonstrukcji z cytrusowym „koglem moglem” i karmelową taflą. Ta propozycja zdobyła największe uznanie spośród zaprezentowanych dań i zdaniem jury zasłużyła na I miejsce - „Złotą Patelnię”.  Zwycięska drużyna otrzymała także nagrodę pieniężną ufundowaną przez organizatorów i mecenasów konkursu.

            Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w prestiżowym konkursie i być oceniani przez tak znakomitych fachowców w branży gastronomicznej. By trafić do najbardziej wymagających odbiorców naszych dań, należy poznać korzenie tradycji kulinarnych. „Smaki wsi” to konkurs szczególny, gdyż pozwolił nam zaprezentować niezwykłe, naturalne smaki polskiej wsi. Najważniejsze jest to, że nasza młodzież ma chęci, duszę pełną optymizmu i odważnie stawia kroki na drodze nowych doświadczeń kulinarnych.

 

Marzena Maciejewska

 

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Warsztaty kulinarne w ZSCKR w Lututowie.

 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 16.05.2022 r. odbyły się warsztaty kulinarne połączone z pokazem rozbioru półtuszy wieprzowej pod hasłem „Wybieram Polskie – Eko”. Na zaproszenie nauczycielki przedmiotów zawodowych Marzeny Maciejewskiej przybyli członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA w składzie: Krzysztof Zieliński – sprawozdawca projektu, Zdzisław Czepiga masarz-kucharz, Małgorzata Konieczna z firmy kateringowej „MAŁGOŚ” i Stefan Bednarek - właściciel ekologicznego gospodarstwa rolnego.

            Wydarzenie to sfinansowane zostało przez „Fundusz promocji mięsa wieprzowego”, „Fundusz promocji mięsa wołowego”, „Fundusz promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych” oraz „Fundusz promocji warzyw i owoców”.

            W pokazie rozbioru półtuszy wieprzowej na części zasadnicze i elementy gastronomiczne brali udział uczniowie Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu i technik żywienia i usług gastronomicznych. Następnie z mięsa i dostarczonych przez prowadzących warzyw i przypraw uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych wykonali zestawy potraw według własnych pomysłów. Przygotowano pieczone żeberka w pomidorach, zrazy w sosie demi glace, kotlety z kostką, karkówkę duszoną z cebulką, gulasz i tradycyjną, swojską świeżonkę. Jako dodatki młodzież zaproponowała kaszę i ziemniaki podawane na różne sposoby: pieczone w aromatycznych ziołach, smażone w postaci chrupiących placków ziemniaczanych oraz gładkiego puree. W daniach nie zabrakło królowej polskich warzyw – białej kapusty, którą uczniowie przyrządzali po obróbce termicznej w formie zasmażanej, jak i w postaci wysoko witaminowych surówek. Sutą atmosferę posiłku orzeźwił kompot z rabarbaru.

            Dania wykonane przez naszych uczniów, którzy mają wiedzę o ekologii, surowcach i wpływie prawidłowo prowadzonego procesu technologicznego na jego jakość, miały niezwykły smak polskiej tradycyjnej, kuchni -  bliskiej naturze. Zaproszeni goście, obserwując pracę młodzieży pod okiem nauczycielek przedmiotów zawodowych Ewy Miś i Marzeny Maciejewskiej, oceniając aspekty wizualne i smakowe potraw stwierdzili, że wśród uczestników warsztatów jest wielu niezwykle utalentowanych kucharzy, którzy są na drodze do osiągnięcia prawdziwego sukcesu zawodowego.

            Młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych w Lututowie wie o tym, że należy sięgać po tradycyjne polskie surowce, uzyskane z ekologicznych hodowli, aby podkreślić oryginalność swoich dań. A jednocześnie utrwalić w pamięci gości, niezapominane potrawy i ich aranżacje.

Marzena Maciejewska

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Podpisanie umowy  z SDM w Wieluniu

 

Więcej grafiki…

____________________________________________________________________________________________________

 

Współpraca z instytucjami lokalnymi

Uczniowie ZSCKR w Lututowie w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu w ramach praktyk zawodowych wykonali prace związane z zakładaniem trawnika wokół boiska szkolnego  oraz ściółkowanie roślin przy Szkole Podstawowej w Niemojewie. Szkoła nasza ściśle współpracuje z różnymi instytucjami lokalnymi na rzecz wzajemnego rozwoju dzięki czemu nasze otoczenie pięknieje.

 

Beata Wyczałkowska

 

Więcej grafiki…

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia ZSCKR w Lututowie

 

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło wtedy dopiero się zaczyna”

                                                                                                          Ks. Jan Twardowski

 

Mogłoby się wydawać, że 29 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie to dzień, w którym mówimy wyłącznie o pożegnaniu uczniów klas maturalnych. Jednak w myśl motta, które towarzyszyło tegorocznej uroczystości, absolwenci zaczynają nowy etap, który dalej będzie ich kształtował i coraz bardziej ubogacał. Społeczność szkolna żegnała uczniów Technikum i Branżowej Szkoły II stopnia.

Akademia rozpoczęła się od przekazania sztandaru szkoły przez przedstawicieli klas maturalnych swoim młodszym kolegom. Następnie głos zabrał Dyrektor ZSCKR Robert Majchrowicz. W pierwszej części swojego wystąpienia odniósł się do wszystkich uczniów, bo wspólne spotkanie w tak zacnym gronie stało się okazją do wręczenia nagród i listów gratulacyjnych dla młodszych koleżanek i kolegów za osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, które odbywały się jeszcze w okresie, gdy nie mogliśmy się gromadzić. Oficjalnie przekazano listy potwierdzające przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczennic w technikum: po szkole podstawowej -Julii Góreckiej i po gimnazjum -Aleksandry Gratki. Dyrektor pogratulował i podziękował nauczycielom zawodu za przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad z przedmiotów zawodowych oraz wręczył listy gratulacyjne uczniom za:

·         Okręgowy Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu: Julia Górecka – I miejsce w bloku produkcja roślinna, Aleksandra Gratka – I miejsce w bloku agrobiznesu, Julita Rosińska – I miejsce w bloku produkcja zwierzęca i Oliwia Pałdyna – II miejsce w bloku architektura krajobrazu;

·         Wojewódzki Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych: Wiktor Magda, Julita Rosińska;

·         Zwycięstwo w regionalnym etapie i awans na etap ogólnopolski konkursu „Polska wieś w Europie”: Julia Górecka, Aleksandra Gratka, Amelia Tryka;

·         I miejsce w Mistrzostwach Polski Centralnej do lat 16 w karate kyokushin: Kacper Jaremko;

·         Konkurs kulinarny „Przypomnieć zapomniane”: Anastazja Udalska;

·         Konkurs kulinarny „Wieprzowina w roli głównej”: Kinga Kubiak, Dominik Toboła;

·         Konkurs ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”: Julia Górecka, Aleksandra Gratka, Amelia Tryka;

·         Konkurs plastyczny „Krajobraz powiatu wieruszowskiego”: Kinga Gałka, Weronika Caban, Marika Osada, Natalia Grzesiak, Monika Sobczyk, Oliwia Pałdyna, Kinga Błasiak;

·         Szkolny konkurs tenisa stołowego: Aldona Parzybut, Wiktoria Kowalewska, Marlena Wrzosek, Wiktor Rosiński, Sebastian Aleksandrowicz, Maciej Pietrzak;

·         Szkolny konkurs kulinarny: Kinga Kubiak, Marcjanna Ślipek, Anastazja Udalska, Zuzanna Bednarek.

Podziękowania otrzymali również wolontariusze: Damian Fajga, Katarzyna Kubiak, Julia Kupis i Julia Wróblewska oraz szkolny opiekun tegorocznego finału WOŚP.

Prezes RBS w Lututowie wręczył nagrody pieniężne w formie przelewu na konta dla zwycięzców „Pierwszego Konkursu Wiedzy o RBS w Lututowie”. I miejsce zajęła Aleksandra Gratka, II – Katarzyna Kubiak, a III – Julia Górecka.

W dalszej części dyrektor pogratulował tegorocznym maturzystom wyników, ukończenia szkoły i życzył sukcesów w przyszłej karierze zawodowej, a także powodzenia na egzaminie maturalnym. Do gratulacji i życzeń dołączyli się również Burmistrz Lututowa Marek Pikuła, Prezes RBS Lututów Tomasz Klimecki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Agata Wojewódka.

Dla absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach sportowych Rada Rodziców ZSCKR w Lututowie oraz organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ufundowali nagrody i stypendia. Najlepsze wyniki z całego cyklu kształcenia wypracowali uczniowie: z klasy 4 HTF z technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu: Milena Szczęsna (świadectwo z wyróżnieniem), Paulina Ostrowska i Dominika Leszczyńska oraz z klasy 4 BTM z technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Adam Pędziwiatr i Jarosław Janas. Najlepszą uczennicą z terenu Gminy Lututów okazała się Klaudia Bartoszek z technikum w zawodzie technik agrobiznesu, dla której nagrodę ufundował i wręczył Burmistrz Miasta Lututów Marek Pikuła. Pamiątkowe statuetki za reprezentowanie szkoły w okresie czteroletniej nauki otrzymali nasi sportowcy kończący dzisiaj szkołę. Za zaangażowanie w pracę na rzecz ZSCKR podziękowanie otrzymali członkowie Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy abiturienci odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk dyrektora.

Dyrektor ZSCKR symbolicznym kwiatkiem złożonym na ręce uczniów podziękował za współpracę rodzicom maturzystów, którzy chętnie angażowali się w życie szkoły w okresie czteroletniej nauki ich dzieci. List gratulacyjny otrzymała również pani Iwona Szczęsna mama najlepszej tegorocznej abiturientki.

Swoje wystąpienie mieli także absolwenci, którzy podkreślili, że czas spędzony w szkole minął im niezwykle szybko. Podziękowali Dyrekcji i nauczycielom za przekazaną wiedzę, życzliwość i wsparcie. Szczególne podziękowania skierowali do swoich wychowawców, a wyrazem wdzięczności było motto płynące z głębi serca ,,Dałbym Tobie kwiatów nawet cały kosz ale nie są to kwiaty no bo kwiaty szybko schną”, dlatego też uczniowie klas maturalnych: IV BTM i IVHTF, przekazali pieniążki, które mieliby wydać na zakup „kwiatów”, na leczenie dziewczynki Dominiki Fiołki z gminy Galewice, która zmaga się z ciężką chorobą. Wszystkich zebranych ujął i poruszył ten piękny gest, a wspomniani nauczyciele poczuli dumę, że mamy taką młodzież.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas trzecich. Momentem pełnym radosnych i wzruszających wspomnień była prezentacja zdjęć i wypowiedzi dokumentujących różne zdarzenia z czteroletniego pobytu w szkole. Następnie absolwenci otrzymali od swoich młodszych kolegów drobne upominki „na szczęście” wraz z życzeniami powodzenia w życiu oraz na egzaminach maturalnym.

Abiturienci tego rocznika to wyjątkowi młodzi ludzie, bardzo zaangażowani w życie ZSCKR, dlatego na długo pozostaną w naszej pamięci i będzie ich nam brakowało. Jeszcze raz życzymy im spełnienia marzeń i pomyślności w nowym etapie życia, który właśnie się przed nimi otworzył.

 

Monika Smug

Tomasz Perdek

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

„DZIEŃ ZIEMI” oraz akcja „WYSPRZĄTAJMY POWIAT WIERUSZOWSKI NA WIOSNĘ”

połączone z Dniem Profilaktyki w ZSCKR w Lututowie 

 

            W piątek 22 kwietnia obchodziliśmy w ZSCKR w Lututowie Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Co roku myśl przewodnia poświęcona jest wybranemu zagadnieniu z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom Światowego Dnia Ziemi brzmi: „Invest in Our Planet” „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”. Organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę podjęcia pilnych działań służących ochronie przyrody, za którą cała ludzkość ponosi odpowiedzialność.

Inicjatywa Światowego Dnia Ziemi została ogłoszona na konferencji UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) w 1969 roku. Rok później zainicjowano pierwsze obchody tego święta w Stanach Zjednoczonych, 20 lat później zyskały rangę wydarzenia międzynarodowego. Obecnie są obchodzone w ponad 190 państwach na całym świecie. Celem obchodów jest uwrażliwienie społeczeństw, przedsiębiorców i polityków na problemy niszczące ziemski ekosystem.

ZSCKR w Lututowie z okazji tego święta przygotowała zajęcia dla młodzieży obejmujące 5 bloków tematycznych:

1.   TMRiA – samochód elektryczny oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

2.   TR – rośliny miododajne i znaczenie pszczół w życiu człowieka,

3.   TŻiUG – zdrowe nawyki żywieniowe,

4.   TAK – warsztaty recyklingowo – kwiatowe,

5.   TAG – proekologiczna lekcja bankowości – BĄDŹ EKO z RBS w LUTUTOWIE.

Grupa tematyczna TMRiA miała dla wszystkich prawdziwą niespodziankę. Na placu manewrowym naszego OSK wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pojazdem elektrycznym, przyjaznym środowisku. Uczniowie poznali zasady działania samochodu elektrycznego, nauczyciel Rafał Pastusiak omówił jego budowę, jak i sposób ekologicznego pozyskiwania energii do jego zasilania. Młodzież poznała także korzyści płynące z poruszania się takim pojazdem po dużych aglomeracjach miejskich, tj. brak opłat za parkowanie czy możliwość jazdy buspasem. Uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli - instruktorów nauki jazdy - Radosława Modrzejewskiego, Tomasza Machały i Andrzeja Szczecińskiego, odświeżyli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mogli osobiście zasiąść za kierownicą tego samochodu, poznać jego zalety i możliwości, co wzbudzało największy entuzjazm i zainteresowanie wśród naszych uczniów. Samochód do prezentacji otrzymaliśmy dzięki uprzejmości firmy Jaszpol z Łodzi, za co bardzo dziękujemy. Pozwoliło to naszym uczniom inaczej spojrzeć na motoryzację i pokazało jak można ją łączyć z byciem ekologicznym.

W pracowni produkcji roślinnej (grupa TR) odbywały się zajęcia dotyczące pszczół i ich wpływu na bioróżnorodność. Uczniowie obejrzeli dwie prezentacje, które zapoznały ich  z życiem pszczół, rolą w przyrodzie, głównie zapylaniem kwiatów, produkcją miodu i wpływem na zachowanie bioróżnorodności. Dowiedzieli się także jak stosować pestycydy, aby nie szkodzić owadom zapylającym. Następnie poznali różne rośliny miododajne. Każda grupa na zakończenie rozwiązywała quiz, dotyczący zdobytych wiadomości. Trzy osoby z najwyższym wynikiem otrzymywały nagrodę - nasiona na kwietną łąkę. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. Uczniowie chętnie rozwiązywali quiz, dobrze się przy tym bawili, a co równie ważne - bardzo dużo zapamiętali. Ponadto wysiane nasiona na pewno będą dobrym pożytkiem dla owadów zapylających.

Grupa tematyczna żywienia i usług gastronomicznych przygotowała atrakcje „dla duszy i dla ciała”. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami zdrowego odżywiania, obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą właściwego komponowania posiłków, zwłaszcza śniadań, w okresie dorastania. Ponadto mieli okazję poznać techniki pieczenia i dekorowania ciast i tortów, połączone z degustacją zdrowych fit-ciasteczek, uprzednio przygotowanych przez klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem nauczycielek przedmiotów gastronomicznych Ewy Miś i Marzeny Maciejewskiej.

W grupie tematycznej TAK, gdzie odbywały się kwiatowe warsztaty doniczkowo – recyklingowe zapoznano młodzież z możliwościami wykorzystania odpadów do tworzenia kompozycji kwiatowych. Zajęcia odbywały się w pracowniach architektury krajobrazu. Młodzież obejrzała prezentacje dotyczące recyklingu różnego rodzaju odpadów oraz nadania im „drugiego życia”. Przypomniano o racjonalnym gospodarowaniu odpadami i powtórnym ich wykorzystaniu. Warsztaty doniczkowo – recyklingowe umożliwiły uczestnikom zabawę w „ogrodników”. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała informacji przedstawionych przez nauczycieli oraz z entuzjazmem podjęła się dekorowania pojemników (plastikowych, metalowych, szklanych i in.) a także dokonała nasadzeń przygotowanych wcześniej roślin w wybrane naczynia.

W ramach zajęć z bankowości (grupa TAG), nasi nauczyciele we współpracy z przedstawicielką RBS Lututów, zapoznali uczniów z historią pieniądza, przekazali informacje na temat współczesnych form płatności, m. in. blika oraz zabezpieczeń przeciw cyber-kradzieży. Nasz partner i jednocześnie sąsiad - RBS w Lututowie prowadzi również szeroko zakrojone działania proekologiczne na rzecz środowiska naturalnego. Młodzież naszej szkoły mogła się o tym przekonać słuchając relacji pani Danuty Perki, pracownika banku i oglądając prezentacje ilustrujące wkład pracowników RBS w Lututowie w działania na rzecz ekologii. To doskonały przykład tego, że każda instytucja, każdy z nas może na miarę swoich możliwości zadbać o środowisko naturalne.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących, m. in. akcja sprzątania świata. Społeczność ZSCKR w Lututowie wraz z dyrekcją i nauczycielami wzięła udział w zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie akcji ,,WYSPRZĄTAJMY POWIAT WIERUSZOWSKI NA WIOSNĘ”. Warto nadmienić, że akcja została przywrócona po dwuletniej przerwie związanej z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID - 19. Główne przesłanie wydarzenia brzmi: „Czyste środowisko oraz człowiek przyjazny naturze i drugiemu człowiekowi”. Uczniowie w ramach akcji wysprzątali tereny wokół szkoły zaczynając od ulicy Klonowskiej, poprzez Ogrodową  i al. Grabową a także część parku przy szkole.

22. kwietnia – Dzień Ziemi uważamy za udany. Młodzież naszego zespołu szkół miała okazję zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo, poznając zasady zdrowego żywienia i aktualizując wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie zapominając również o względach estetycznych, jak upiększyć swoje otoczenie wykorzystując do tego np. „odpady”. Uczniowie zdobyli dużo ciekawych wiadomości, nie tylko z zakresu bankowości, poznali nowe technologie, które mają nauczyć nas wszystkich, jak dbać o naszą małą część wspólnej planety Ziemi, bo przecież „razem możemy więcej”. Mamy nadzieję, że efektem tych działań będzie dbanie o siebie, własne zdrowie i wspólne otoczenie. Jeśli wśród uczestników znajdą się osoby, które zastosują poznaną wiedzę w praktyce, to będzie to sukces nas wszystkich.

 

Zespół autorów

ZSCKR Lututów

 

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Turniej Tenisa Stołowego
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

 

Po okresie pandemii, która zablokowała wszelkie rozgrywki szkolne, ograniczające młodzież w rywalizacji sportowej, w czwartek 21 kwietnia 2022 roku w ZSCKR w Lututowie pod czujnym „okiem” nauczycieli wychowania fizycznego odbył się coroczny Turniej Tenisa Stołowego.

Tenis stołowy, powszechnie nazywany ping - pongiem jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu na świecie. Wynika to z faktu istnienia długoletniej tradycji sięgającej Epoki Wiktoriańskiej. Współczesny tenis stołowy jest bardzo szybką grą, wymagającą od zawodników niezwykle energicznych ruchów i reakcji. Rozgrywka polega przede wszystkim na szybkości i rotacji nadawanej piłce, tak żeby sprawić przeciwnikowi jak najwięcej trudności przy jej odbiorze. Od 2001 roku sety rozgrywane są do momentu zdobycia przez któregoś z graczy 11 punktów (wcześniej 21). Zwykle gra się do 3 wygranych setów lub 4 (na imprezach wyższej rangi, np. mistrzowskiej).

Młodzież naszej szkoły ze sportową radością przyjęła fakt organizacji rozgrywek szkolnych. Do rywalizacji zgłosiło się 32 chłopców i 10 dziewcząt.

Zawody tradycyjnie otworzył dyrektor szkoły Robert Majchrowicz, który przekazał młodym sportowcom, by turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, aby podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co by bardzo cieszyło organizatorów. To dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły w unowocześnianie bazy sportowej naszej placówki uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji nowo zakupione 4 stoły, przy których rozgrywano mecze „do dwóch przegranych”. W opinii znawców dyscypliny są one najbardziej sprawiedliwym sposobem wyłaniania zwycięzców.

Jednak nadrzędną wartością sportu była gra fair –play i to ona wyłoniła najlepszych tenisistów stołowych szkoły.

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się uczennica Aldona Parzybut z klasy II technikum rolniczego, a w następnej kolejności: Wiktoria Kowalewska z klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych (II miejsce) oraz Marlena Wrzosek z klasy II technikum architektury krajobrazu (III miejsce).

W kategorii chłopców zwyciężył Wiktor Rosiński - uczeń I klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a następnie - Sebastian Aleksandrowicz z II klasy branżowej szkoły I stopnia (II miejsce) oraz Maciej Pietrzak z II klasy technikum rolniczego.

Zwycięscy otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

E.A Okolewscy

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR Lututów w Finale Ogólnopolskim Olimpiady
„Polska wieś w Europie”

W dniach 20-21. kwietnia w ZSCKR w Studzieńcu odbył się I Ogólnopolski Finał Olimpiady „Polska Wieś w Europie”. Jej organizatorami było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu wzięli udział sekretarz stanu w MRiRW Ryszard Bartosik oraz komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Z ramienia organizatorów w finale Olimpiady udział wzięły również: p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marzenna Guz-Vetter oraz dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW Anna Radecka.

Cele tego konkursu to: zapoznanie uczniów szkół resortowych z dorobkiem i efektami integracji europejskiej dla polskiej wsi, popularyzacja wiedzy o funduszach skierowanych do rolników oraz zachęcenie nauczycieli do podejmowania zagadnień europejskich w pracy z uczniami.

Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się 57 szkół. Po etapie regionalnym do finału krajowego zakwalifikowało się 10 drużyn, w tym drużyna ZSCKR w Lututowie w składzie: Aleksandra Gratka, Julia Górecka oraz Amelia Tryka.

            Rywalizacja o zwycięstwo rozegrała się w bardzo ciekawej formule na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Wzbudziła ona wiele emocji. Trudne pytania, stres, krótki czas odpowiedzi, konieczność szybkiej decyzji czy odpowiadamy sami, czy wyznaczamy kolegów z innej drużyny, kalkulacje i rozsądek, a przede wszystkim ogromna wiedza – to wszystko składało się na przebieg ogólnopolskiego finału. Nasza drużyna zakończyła rozgrywki na VI miejscu. Udział w finale był dla nas bardzo pozytywnym przeżyciem, doświadczeniem. Co najważniejsze - jak na zakończenie powiedział Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski - poziom wiedzy, jaką wykazali się uczestnicy olimpiady daje nadzieję i spokój, że Polska Wieś i Polska Wieś w Europie będzie funkcjonować, będzie się rozwijać i poradzi sobie w każdej sytuacji.

 

Opiekun grupy- Barbara Zadka

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Konkurs Wiedzy o RBS w Lututowie w ZSCKR

 

20. kwietnia w ZSCKR w Lututowie przeprowadzony został Pierwszy Konkurs Wiedzy o Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań w zakresie bankowości, wiedzy o produktach i usługach bankowych, jak również znajomości historii o RBS, tak prężnie działającym na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Udział w konkursie był dobrowolny i nieodpłatny. Jedyny warunek stawiany przez organizatora to posiadanie rachunku w RBS w Lututowie. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów z drugich i trzecich klas: technikum agrobiznesu - Joanna Wysota, Katarzyna Kubiak, Andrzej Cłapka, Wioleta Kontowska, Julia Górecka, Daria Rozmarynowska, Aleksandra Gratka, technikum rolniczego - Marlena Wrzosek, technikum żywienia i usług gastronomicznych - Zuzanna Bednarek, Małgorzata Piekarska oraz technikum architektury krajobrazu - Agnieszka Pijanka i Dominika Spałek. Konkurs przebiegał jednoetapowo i polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 otwartych pytań testowych. Zwycięzca konkursu został wyłoniony na podstawie dogrywki przeprowadzonej w formie odpowiedzi ustnej na wylosowane pytanie z puli pytań dodatkowych z zakresu wiedzy ekonomicznej – do pierwszego błędu. Wynikało to z faktu uzyskania przez dwie uczestniczki takiej samej liczby punktów. Rywalizacja pomiędzy uczennicami odbywała się pod ścisłym nadzorem szkolnej komisji konkursowej pod przewodnictwem pani Marty Raduckiej - Puchała oraz pani Barbary Jaworskiej i Renaty Przezak. Zwycięzcą Pierwszego Konkursu Wiedzy o RBS w Lututowie została Aleksandra Gratka, na II miejscu uplasowała się Katarzyna Kubiak a na III miejscu - Julia Górecka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od organizatora drobne upominki. Nagrody zwycięzcom wręczył Prezes RBS w Lututowie Tomasz Klimecki 29. kwietnia br. na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.

ZSCKR i RBS w Lututowie to wieloletni partnerzy, to zaprzyjaźnione sąsiadujące ze sobą instytucje, a zapewnienie pana prezesa, że to pierwszy a na pewno nie ostatni taki konkurs, prognozuje naszą dalszą wieloletnią współpracę.

,,Razem można osiągnąć więcej”

Renata Przezak

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

„Patriotyczne kotyliony” w ZSCKR w Lututowie- warsztaty tworzenia kokard narodowych.

 

Z okazji zbliżających się majowych świąt narodowych uczniowie 5 klasy Szkoły Podstawowej w Lututowie wraz z wychowawcą panią Anną Szymańską zagościli w sąsiedniej szkole ZSCKR w Lututowie, gdzie odbyły się warsztaty tworzenia kokard narodowych pt. „Patriotyczne kotyliony”. Warsztaty przeprowadziła Agnieszka Zgórska nauczyciel ZSCKR w Lututowie wraz z młodzieżą tej szkoły w świetlicy internatu.

W dziejach i tradycji naszego narodu są wartości o nieprzemijającym znaczeniu. Każde państwo ma własne symbole. W Polsce symbole państwowe rozpoznawalne są wszędzie i przez wszystkich - małych i dużych. O ogromnym przywiązaniu Polaków do narodowych tradycji świadczą warsztaty robienia kotylionów w barwach narodowych. Podczas naszych warsztatów każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Lututowie wykonał kokardę narodową, czyli swój własny kotylion z białego i czerwonego papieru wraz z symbolem Godła Polski. Uczniowie z wielką ciekawością i zaangażowaniem uczyli się wykonywania narodowych kotylionów. Warsztaty zdominował nie tylko biały i czerwony kolor, zagościł również na naszych warsztatach kolor niebieski i żółty, a wszystko to za sprawą nowego ucznia Szkoły Podstawowej pochodzącego z Ukrainy, który wykonał kotylion w barwach swojego kraju, na znak tęsknoty za swoimi świętami narodowymi.

Agnieszka Zgórska

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Kolejna wygrana uczniów ZSCKR Lututów

 

1 kwietnia 2022 r. w ZSCKR w Nakle Śląskim odbyła się ogólnopolska olimpiada dla szkół rolniczych pt. „Polska Wieś w Europie”. Organizatorami olimpiady są Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Patronat honorowy nad olimpiadą objęli Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa, oraz Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem olimpiady "Polska Wieś w Europie" jest promocja wśród uczniów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiedzy o nowoczesnym rolnictwie w Unii Europejskiej. Rolnictwo to serce europejskiego ekosystemu. Rolnicy produkują żywność dla około 450 mln obywateli/obywatelek Unii Europejskiej. Ich zaangażowanie jest niezbędne   walce ze zmianami klimatu, w zachowaniu różnorodności i ożywianiu obszarów wiejskich. Edukacja i zdobywanie umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesnym gospodarstwem rolnym w Unii Europejskiej to działanie, które warto podjąć! Europejskie rolnictwo jest innowacyjne i potrzebuje wykształconych rolników. Celem Olimpiady jest edukacja w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa w Unii Europejskiej oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat polityki unijnej dotyczącej rolnictwa i programów unijnych skierowanych do rolników.

  Etap II Olimpiady odbył się 1 kwietnia 2022 r., został przeprowadzony równolegle i w tym samym czasie w 5 regionach. Nasza szkoła rywalizowała z drużynami z 11 szkół w Nakle Śląskim. Drużyna ZSCKR w Lututowie  w składzie: Julia Górecka, Aleksandra Gratka oraz Amelia Tryka zajęła pierwsze miejsce. Tym samym awansowała do finału centralnego, który odbędzie się 21.04.2022 r. ZSCKR w Studzieńcu.   Jesteśmy dumni z naszych uczennic i życzymy im takiegoż sukcesu w finale.

 

Barbara Zadka

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Przygotowanie poczęstunku przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych na DZIEŃ ZIEMI.

Pyszne ciasteczka w odcieniach piasku: żółtym, beżowym i brunatnym.

 

 

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Świąteczne dzieła uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Więcej grafiki i filmik…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

OWiUR jakiego jeszcze nie było..

 

Czworo uczniów Technikum w ZSCKR w Lututowie awansowało do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyły się 9 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało 13 uczniów, w sześciu blokach tematycznych: produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, produkcja roślinna, agrobiznes, architektura krajobrazu oraz gastronomia.

            Czołowe miejsca zajęło  czterech z nich:

·         blok produkcja roślinna:

I miejsce – Julia Górecka z klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu,

·         blok agrobiznes:

I miejsce – Aleksandra Gratka z klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu,

·         blok produkcja zwierzęca:

I miejsce – Julita Rosińska z klasy III technikum w zawodzie technik rolnik,

·         blok architektura krajobrazu:

II miejsce – Oliwia Pałdyna z klasy III technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Wysoko punktowane miejsca zajęli również: Tobiasz Napierała w bloku produkcja zwierzęca – 4 miejsce, Marlena Wrzosek w bloku produkcja roślinna – 6 miejsce.

Eliminacje centralne OWiUR odbędą się w dniach 27-28 maja 2022 roku w SGGW w Warszawie. Stawką zmagań w finale centralnym są indeksy na wybrane kierunki uczelni przyrodniczych w całym kraju, stypendia, nagrody rzeczowe oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Zadka

 

Więcej grafiki…

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Wielkanocne cudeńka

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi uczniowie klas 1, 2 i 3  w zawodzie Technikum Architektury Krajobrazu ZSCKR w Lututowie wykonali w ramach zajęć praktycznych piękne stroiki , palmy oraz ozdoby wielkanocne. Młodzież zapoznała się z różnymi materiałami i technikami florystycznymi.  Na zajęcia zaprosiliśmy również panią Agnieszkę Zgórską ,która pokazała nam technikę ozdabiania jajek metodą decoupage. Zajęcia oprócz rozwijania zdolności artystycznych były okazją do wspólnego kultywowania pięknych tradycji oraz dobrej zabawy. Zwieńczeniem prac była wystawa wielkanocna ciesząca się dużym zainteresowaniem.

Beata Wyczałkowska

 

 

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

 

„Moje ręce potrafią coraz więcej…”

Wielkanocne warsztaty decoupage, czyli magia ozdabiania jajek metodą serwetkową.

 

W dniu 28.03.2022 r. w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi odbyły się warsztaty artystyczną metodą decoupage, polegającą na zdobieniu jajek styropianowych serwetkami z przepięknymi wzorami wielkanocnymi.

Młodzież ZSCKR w Lututowie wraz z panią Agnieszką Zgórską zapoznała dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lututowie- Filia w Swobodzie, pod czujnym okiem nauczycieli pani Doroty Raduckiej, Katarzyny Rosińskiej i Kamili Zychla z nową techniką zdobienia jajek wielkanocnych. Celem warsztatów była integracja uczniów obu szkół poprzez wspólne własnoręczne tworzenie ozdób świątecznych. Podczas warsztatów panowała miła przedświąteczna atmosfera, w tle słychać było dźwięki twórczej muzyki Mozarta, która inspirowała dzieci i młodzież podczas wykonywania ozdób wielkanocnych.

W efekcie wspólna praca twórcza przyniosła wszystkim uczestnikom warsztatów radość i satysfakcję z wykonanych prac.

 

Agnieszka Zgórska

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Uczniowie ZSCKR Lututów
na XXVII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH oraz

w Finale Krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

 

W dniach 18-20.03.2022 r. w Kielcach odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. 27 edycję targów rolniczych Agrotech, jak co roku odwiedziły firmy rolnicze z całego świata, prezentując ciągniki, kombajny, maszyny sadownicze, silosy zbożowe, nawozy czy środki uprawy rolnej. W 9 halach wystawiło się 350 firm z 11 krajów, w tym z Austrii, Czech, USA, czy Włoch. Na targach obecne były firmy: m. in. John Deere i Case z USA, Zetor z Czech, czy McCormick z Włoch. Była też silna reprezentacja Polski, w tym: Kabat, SaMasz, Stomil Sanok, Horpol i wiele innych. Od 1 marca na terenie całej Polski zostały zniesione limity i ograniczenia epidemiczne dotyczące przestrzeni targowych. Zwiedzający mogli więc zapoznawać się z nowościami technicznymi w dziedzinie rolnictwa bez żadnych ograniczeń. Uczniowie ZSCKR w Lututowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach. Nie zabrakło ich także tutaj, z dużym zainteresowaniem szukali nowinek technicznych czy technologicznych, zapoznawali się z szeroką ofertą firm działających w branży rolniczej.

18 marca 2022 roku podczas Targów „AGROTECH” w Kielcach, odbył się Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Naszą szkołę reprezentowali Wiktor Magda, uczeń III klasy technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Julita Rosińska, uczennica klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Na XXVII edycji Olimpiady licznie zgromadzili się między innymi uczniowie szkół średnich i studenci kształcący się na kierunkach rolniczych oraz właściciele gospodarstw rolnych. Rywalizacja odbyła się na trzech etapach – pisemnym, praktycznym oraz ustnym. Naszym uczniom niewiele zabrakło, aby zakwalifikować się do zwycięskiego grona – tym samym pozostali laureatami województwa łódzkiego, czego należy im pogratulować. Ze względu na liczny udział w olimpiadzie studentów oraz absolwentów uczelni rolniczych prowadzących już własne gospodarstwa rywalizacja nie była łatwa.

Życzymy Julicie i Wiktorowi powodzenia i dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach.

Barbara Zadka

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

ZSCKR w Lututowie na Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Wieprzowina w roli głównej”

 

            Uczniowie ZSCKR w Lututowie: Kinga Kubiak i Dominik Toboła, uczący się w pierwszej klasie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 29.03.2022 r. wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Wieprzowina w roli głównej” przeprowadzonym w ZSCKR w Kowalu. Towarzyszyły im zaproszona wicedyrektor ZSCKR w Lututowie - Beata Górecka i opiekun drużyny nauczycielka przedmiotów gastronomicznych - Marzena Maciejewska.

            Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Wydarzenie kulinarne objęte zostało patronatem Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryka Kowalczyka, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Mikołaja Bogdanowicza, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - Marka Gralika, Starosty Powiatu Włocławskiego - Romana Gołębiewskiego i Burmistrza Miasta Kowal - Eugeniusza Gołembiewskiego.

Nagrody, oprócz wyżej wymienionych, ufundowali: Agencja Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Toruniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Bydgoszczy i Bank Spółdzielczy w Kowalu.

            Zadaniem każdej drużyny było przygotowanie dwóch porcji potraw z wieprzowiny z losowo przydzielonej części mięsa, według opracowanej przez siebie receptury oraz deski wędlin. Czas przygotowania potraw nie mógł przekroczyć trzech godzin.

            Trudnego zadania podjęło się jury pod przewodnictwem Janusza Walczaka, przewodniczącego Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego wraz z jego członkami: Agnieszką Rybarkiewicz – przewodniczącą Rady Rodziców szkoły rolniczej w Kowalu, Grażyną Snopkowską - pracownikiem Urzędu Miasta Kowal oraz Łukaszem Bączykiem – szefem kuchni restauracji „Dziedziniec” we Włocławku, które oceniało przygotowanie przez młodzież potrawy oraz jej aspekty wizualne i smakowe.

            Uczestnicy konkursu i opiekunowie mogli obejrzeć w trakcie oczekiwania na wyniki pokaz rozbioru półtuszy rasy złotnickiej i puławskiej. Zostaliśmy poczęstowani przekąską w postaci burgerów z wolno gotowaną wieprzowiną z dodatkiem ziołowych sosów. Mogliśmy również skosztować wybornych wędlin, wyprodukowanych z naturalnych składników, bez konserwantów oraz znakomitych słodkości przygotowanych przez uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionej szkoły resortowej w Kowalu - gospodarza konkursu.

            Nasza młodzież znakomicie poradziła sobie z wykonaniem zadania konkursowego, choć dopiero stawia pierwsze kroki na ścieżce kulinarnej przygody zawodowej. Kinga Kubiak i Dominik Toboła otrzymali wyróżnienie za przygotowanie „Policzków wieprzowych z musem z czerwonej kapusty, puree pietruszkowym i a’la kluską leniwą” i zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

            Wróciliśmy bogatsi o przeżycia kulinarne, ciekawe znajomości, zadowoleni z możliwości wymiany doświadczeń i… z jeszcze większym apetytem na nowe przygody.

 

Marzena Maciejewska

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie „Kuźnią talentów”

W dniu 01.04.2022 r. rozdano nagrody za udział w powiatowym konkursie plastycznym „Portrety Pisarzy Polskich”, którego organizatorem była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie. Przedsięwzięcie to sfinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Na konkurs wpłynęło 81 prac ze szkół z terenu Powiatu Wieruszowskiego. Wśród nadesłanych na konkurs prac nie mogło zabraknąć rysunków uczniów ZSCKR w Lututowie. Tym razem nagrodę otrzymała Kinga Błasiak, uczennica II klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zajęła ona III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. W poprzedniej edycji konkursu Kinga otrzymała wyróżnienie spośród 124 prac nadesłanych na konkurs. Brała też udział w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem tego konkursu była Kancelaria Sejmu RP. Za udział w nim Kinga Błasiak otrzymała podziękowanie od Marszałek Sejmu - Elżbiety Witek.

Do konkretnego działania potrzebna jest motywacja, inspirujące wskazówki, podpowiedź w związku z tym, co tworzymy. Mogą one dodać wiary we własne siły, a tym samym wpływać mobilizująco. Efekt końcowy wypracowanego przez siebie dzieła dodaje pewności, że jednak warto podejmować wyzwanie. Mamy nadzieję, że Kinga dalej będzie rozwijać swój talent. Życzymy jej kolejnych sukcesów i inspiracji artystycznych.

 

Grzegorz Prygiel

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Światowy Dzień Zdrowia 2022

 

Światowy Dzień Zdrowia każdego roku obchodzony jest 7 kwietnia – w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2022 roku hasło przewodnie brzmi „Nasza planeta, nasze zdrowie” („Our planet, our health”).

Pandemia koronawirusa, zanieczyszczenie środowiska, szerzące się choroby, takie jak rak, astma, choroby serca – ze względu na te czynniki Światowy Dzień Zdrowia 2022 skupia globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ludzi i planety.   

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny jako największe zagrożenie dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny oznacza bowiem także kryzys zdrowotny.

Ponad 90% ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem ze względu na spalanie paliw kopalnych. W związku z ociepleniem klimatu insekty rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie najgłębszych oceanów i najwyższych gór oraz trafiają do ​​naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Oficjalne informacje na temat Światowego Dnia Zdrowia 2022 znajdują się na stronie: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022

 

 

 

Źródło artykułu: WHO

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Wycieczka dydaktyczna uczniów ZSCKR w Lututowie

 

W dniu 23 03. 2022r. uczniowie ZSCKR w Lututowie zwiedzali tłocznie soków ,,Dar ogrodu” państwa Jezierskich w Brudzewie. Zapoznaliśmy się z technologią przetwarzania owoców i warzyw, którą fachowo omówił i zaprezentował pan Józef Jezierski. Mieliśmy również okazję degustować  świeżo wyciśnięte soki. Kolejnym miejscem wycieczki był Kościerzyn gdzie uczniowie uczestniczyli w szkoleniu ,,Cięcie i pielęgnacja winorośli po zimie”. Wykład prowadził pan Tomasz Golis z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w którym omówił nowoczesne formy uprawy i cięcia winorośli. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 1-3 kierunków technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Opiekę nad grupą sprawowali nauczyciele; Beata Górecka, Anna Rudnicka, Barbara Zadka i Beata Wyczałkowska.

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

WIOSNA, WIOSNA ACH TO TY - pierwszy dzień wiosny w ZSCKR w Lututowie

 

,,Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni…”

 

21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna - pierwszy dzień wiosny. Astronomiczna ma swój początek w momencie, gdy Słońce przekracza równik. Jest to moment zwany przez astronomów równonocą wiosenną i przeważnie ma miejsce około 20 marca.

Czekamy na wiosnę z niecierpliwością, wypatrujemy pierwszych cieplejszych dni, słońca i śpiewu ptaków. Po chłodach zimy jesteśmy zmęczeni grubymi ubraniami, krótkimi dniami, szarością i brakiem słońca. Nic więc dziwnego, że pierwszy dzień wiosny jest przez wszystkich tak entuzjastycznie świętowany. Tak, jak każde święto również i ten dzień ma swoje zwyczaje.

Pierwszy dzień wiosny jest również okazją do tego, żeby nie pójść do szkoły na lekcje. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy rodzice i nauczyciele „przymykają oko” na wagarowanie. Wiele szkół rezygnuje tego dnia z normalnych zajęć i organizuje bale przebierańców, topienie Marzanny, zabawy i konkursy. W ZSCKR w Lututowie dzień ten Samorząd Uczniowski zorganizował jako ,,Maraton filmowy ze zdrową żywnością w tle.”

Po raz pierwszy w naszej szkole spędziliśmy pierwszy dzień wiosny potocznie nazywany przez wszystkich ,,dniem  wagarowicza” na wspólnym oglądaniu przez cały dzień lekcyjny filmów – dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. Jego celem była wspólna integracja oraz wzbudzenie entuzjazmu sztuką filmową. Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą wybrała wcześniej trzy dowolne filmy i zaplanowała zdrowe przekąski. Zajadaliśmy się nimi w czasie seansów filmowych w swoich salach lekcyjnych. Dzień ten, jak przystało na pierwszy dzień wiosny, był za oknem bardzo słoneczny, a w naszej szkole minął w bardzo miłej, radosnej i iście wiosennej atmosferze.

21 marca to również Światowy Dzień Zespołu Dawna. Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. Tego dnia cała społeczność ZSCKR w Lututowie na znak jedności z osobami z Zespołem Downa wzięła udziału w akcji. Założyliśmy tego dnia kolorowe skarpety - „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.

 

„Wiosna wypowiada się tak głośno i wyraźnie, że ogrodnik wydaje się być tylko jednym z instrumentów, a nie kompozytorem”.

– Geoffrey B. Charlesworth

 

 

Renata Przezak

 

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Sukces młodzieży ZSCKR Lututów na etapie wojewódzkim OMPR

 

10 marca 2022 r. w ZSCKR w Widzewie odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej po raz XXXIX. Za przebieg olimpiady odpowiadali: Prezes ZMW powiatu sieradzkiego pani Aldona Owczarek oraz Prezes ZMW woj. łódzkiego Bartłomiej Masiarek. Olimpiada została przeprowadzona przy wsparciu dyrektora oraz nauczycieli ZSCKR Widzew. Młodzież chętnie bierze udział w tego typu zmaganiach, ma możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z innymi. Udział w olimpiadzie zachęca do samokształcenia, podnoszenia oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności dotyczących produkcji rolniczej.

W etapie wojewódzkim OMPR nasi uczniowie zmierzyli się z 45 uczniami z siedmiu szkół województwa łódzkiego. Wypadli w tych zmaganiach rewelacyjnie. Po etapie pisemnym 10 uczniów z najwyższa liczbą punktów rywalizowało odpowiadając na wylosowane pytania. Wśród nich znalazło się aż pięcioro naszych uczniów: Wiktor Magda, Julita Rosińska, Tobiasz Napierała, Mikołaj Sibiak oraz Julia Górecka. Po zaciętej rywalizacji ostatecznie w pierwszej trójce znaleźli się Wiktor Magda (II miejsce) i Julita Rosińska (III miejsce). Tobiasz Napierała zajął również wysokie, IV miejsce. Uczniowie ci będą zmagali się z zadaniami konkursowymi na etapie centralnym, który odbędzie się już 18 marca podczas Targów Agrotech- Kielce.

Jesteśmy dumni z występu naszych uczniów, z poziomu wiedzy jaką zaprezentowali. Życzymy im udanego występu w finale centralnym.

 

Barbara Zadka

 

 

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

 

AKCJA SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ

 

Więcej grafiki i filmów…

_____________________________________________________________________________________________________

Kurs florystyczny w ZSCKR w Lututowie

 

Na przełomie lutego i marca 2022 r. w ZSCKR w Lututowie odbył się kurs florystyczny w ramach projektu "Program rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie - II edycja". W kursie uczestniczyło 15 uczniów głównie z  technikum architektury krajobrazu. Osobami prowadzącymi kurs była Beata Wyczałkowska (część teoretyczna) i Monika Zawadzka (część praktyczna). Celem kursu było nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie tworzenia kompozycji i dekoracji kwiatowych różnymi technikami i z różnorodnych materiałów bukieciarskich. Uczniowie układali wiązanki, bukiety okolicznościowe, ślubne i pogrzebowe, dekoracje  w naczyniu oraz wyplatali wianki. Czas upłynął w miłej atmosferze i tworzeniu pięknych kompozycji.

 

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w ZSCKR Lututów

 

4. marca 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbył się etap powiatowy/szkolny Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej po raz XXXIX. Olimpiada została przeprowadzona przez Prezes ZMW powiatu sieradzkiego panią Aldonę Owczarek oraz Prezesa ZMW powiatu zduńskowolskiego - Bartosza Kornackiego przy wsparciu Dyrektora oraz nauczycieli ZSCKR w Lututowie.

OMPR od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół rolniczych. Jest formą współzawodnictwa z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, w wymiarze praktycznym i teoretycznym. Jej celem jest rozbudzanie wśród młodzieży ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, upowszechnianie wiedzy na temat środków europejskich i krajowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzacja konieczności i sposobu ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięć innowacyjnego rolnictwa. Towarzysząca wydarzeniu rywalizacja przyczynia się do samokształcenia, podniesienia oraz ugruntowania wśród młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa rolnego.

W etapie szkolnym OMPR w Lututowie wzięło udział 33 uczniów. Po etapie pisemnym 10 uczniów z najwyższą liczbą punktów rywalizowało odpowiadając na wylosowane pytania. Ostatecznie I miejsce zajął Wiktor Magda (kl. III BT), II miejsce– Julia Górecka (kl. III MT), III miejsce - Tobiasz Napierała (kl. III F4). W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Kamil Skibiński, Franciszek Plewa, Damian Piekarski, Andrzej Cłapka, Mikołaj Sibiak, Julita Rosińska oraz Aleksandra Gratka. Cała dziesiątka weźmie udział w finale wojewódzkim, który odbędzie się już 10 marca. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali upominki, natomiast zwycięzcy cenne nagrody. Było to możliwe dzięki licznym sponsorom, którym dziękujemy za ufundowane nagrody. Byli to: „Cropper” Wanda Musialska z Zapola, "AGRWIT" Witold Olbiński ze Złoczewa, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, OSM Wart Milk w Sieradzu, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Starosta Mariusz Bądzior, Salon Fryzjerski Marzena Krzywańska w Lututowie, Salon Fryzjerski "Renata" w Lututowie.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie krajowym. Wierzymy, że uczniowie wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności zawodowe przyczynią się do rozwoju polskiego rolnictwa.

 

Barbara Zadka

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

ZSCKR w Krakowie na konkursie kulinarnym „Przypomnieć zapomniane”

 

4. marca 2022 r. Anastazja Udalska - uczennica III klasy w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie wzięła udział w Krakowie w XXIII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych „Przypomnieć zapomniane”. To bardzo prestiżowy konkurs, do którego przystąpiły dwadzieścia trzy szkoły z Polski i z zagranicy: Łotwy, Litwy, Słowacji i Czech.

Na miejscu zostałyśmy miło powitane przez kierownika szkolenia praktycznego pana Tomasza Derę i poczułyśmy się jak w wykwintnej europejskiej restauracji, częstując się wyszukanymi daniami przygotowanymi przez uczniów.

Wydarzenie kulinarne rozpoczęło się od wystąpienia pani dyrektor ZSG nr 1 w Krakowie, Małgorzaty Matysik, która podkreśliła, że „Przypomnieć zapomniane” w rozumieniu aktualnych wyzwań dla absolwenta szkoły gastronomicznej to umiejętność łączenia tradycji ze zmieniającymi się trendami żywieniowymi, dbałość o ekologię, surowce i świadomość procesów technologicznych.

Konkurs był objęty patronatem honorowym: Wojewody Małopolskiego – Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak, Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVI – Zygmunta Bińczyckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Zmagania o tytuł „najlepszego” przebiegały dwuetapowo. Po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu konkursu, uczennica musiała wykonać zadanie techniczne z produktów przygotowanych przez organizatora, a następnie przyrządzić od podstaw potrawę konkursową. Czasu było niewiele, bo całe zadanie trwało 180 minut. Anastazja poradziła sobie znakomicie i w nagrodę za przygotowanie zakąski zimnej „Staropolskiego pasztetu drobiowego z sosem żurawinowym i jabłkami macerowanymi w oliwie pietruszkowej” otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową.

W oczekiwaniu na decyzję jury uczestnicy konkursu, brali udział w zajęciach praktycznych pod nadzorem pana Łukasza Cichego – pracownika restauracji Biała Róża w Krakowie, podczas których przygotowali wykwintne danie - tatar z jelenia z dodatkiem trufli w oliwie pietruszkowej. Pan Konrad Korszla – cukiernik z Heron Live Hotel prowadził pokaz cukierniczy, na którym wykonał, wraz z uczestnikami konkursu, bezy z sosem malinowym i lodami waniliowymi.

Hasło przewodnie konkursu „Przypomnieć zapomniane” pozwoliło przenieść się nam do kuchni i receptur naszych przodków. Stanowią one dziedzictwo kulinarne, które jest podstawą do tworzenia nowych trendów w gastronomii.

Anastazji gratulujemy odwagi i kreatywności. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zagościmy ponownie w Krakowie, by wziąć udział w kolejnej edycji konkursu kulinarnego, który przekracza granice nie tylko województw...

 

Marzena Maciejewska

 

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Efekty pracy uczniów kierunku technikum żywienia i usług gastronomicznych na zajęciach praktycznych

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

        

 

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy i okolic !

 

W geście solidarności z Ukrainkami i Ukraińcami  przy Urzędzie Miejskim w Lututowie w dniu 28 lutego br. powstał Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej składający się z przedstawicieli: Samorządu Gminy Lututów, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie,  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie, Szkoły Podstawowej w Lututowie oraz Przedszkola Publicznego w Lututowie. Komitet organizuje zbiórkę charytatywną dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Obecnie kluczową potrzebą są koce, śpiwory i pościel, środki opatrunkowe, woda.

Żywność długoterminowa; szczególnie potrzebne: dania i zupki ekspresowe/typu instant do zalewania wrzątkiem, batony energetyczne, czekolady, kisiele/budynie typu gorący kubek, konserwy/puszki/słoiki z gotowymi daniami oraz suche produkty: cukier, kasze, makarony, mąki, kawa, herbata, oleje. 

Żywność dla dzieci: kaszki, mleko, soczki, dania gotowe w słoiczkach.

Środki higieniczno-chemiczne: podpaski, pieluchy, szampony, żele i mydła, papier toaletowy, środki piorące, chusteczki nawilżone oraz dezynfekcyjne.

Szczegółowe informacje w sprawie prowadzonej zbiórki pod numerami: 602393362 lub 695374758 oraz numery poniżej.

W miarę możliwości prosimy o pakowanie i dostarczanie produktów w kartonowych pudełkach do lokalnych punktów zbiórki, które zostały wyznaczone w następujących  miejscach :

1)  Urząd Miejski w Lututowie ul. Klonowska 8   tel. 602393362

2)  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie ul.  Klonowska 3   tel. 601475841

3)  Szkoła Podstawowa w Lututowie ul. Wieruszowska 28a        tel. 669507978

4)  Przedszkole Publiczne w Lututowie ul. Wieruszowska 18       tel. 728855063

4) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy  :

·         OSP Lututów                tel. 698346634

·         OSP Chojny                 tel. 668829183

·         OSP Dobrosław           tel.782883093

·         OSP Dymki                  tel.721268155

·         OSP Huta                    tel.601307645

·         OSP Kluski                  tel.693999037

·         OSP Łęki                     tel.696958852

·         OSP Niemojew             tel. 661428253

·         OSP Piaski                  tel.602719439

·         OSP Świątkowice         tel. 603168825

 

Dziękujemy za okazaną pomoc!

Jednocześnie informujemy, że lista członków komitetu organizacyjnego pozostaje nadal otwarta, zapraszamy do współpracy lokalne stowarzyszenia, organizacje oraz inne zainteresowane podmioty do współpracy na rzecz niesienia pomocy poszkodowanym.

 

Komitet Organizacyjny Zbiórki

Publicznej „Solidarnie z Ukrainą

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Pierwsza „pandemiczna” studniówka – w ZSCKR w Lututowie 5. lutego 2022

Studniówka to potoczna nazwa balu przedmaturalnego, który odbywa się w przybliżeniu sto dni przed rozpoczynającymi się w maju maturami. W balu udział biorą uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni przez nich goście. Na zabawie tanecznej klas maturalnych obowiązują stroje wieczorowe, a pierwszym tańcem jest polonez w wykonaniu maturzystów. Dla nich jest to wydarzenie szczególnie wyczekiwane.

Ze względu na pandemię i lockdown ubiegłoroczni maturzyści zostali pozbawieni tego zaszczytu. Dziś obostrzenia też obowiązują, ale sytuacja jest nieco inna – choćby ze względu na fakt, że mamy dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 i wiele osób w naszej szkole z nich skorzystało.

Sezon studniówkowy trwa w najlepsze. W sobotę 5. lutego odbyła się studniówka w ZSCKR w Lututowie. W balu brali udział uczniowie IV klas Technikum w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik. Maturzyści i nauczyciele bawili się na pięknie udekorowanej przez DekoRej Anna Grabowska sali OSP Piaski, przy dźwiękach muzyki DJ Maćko, a menu studniówkowe zapewniła Catering Firma Familijna Łukasza Zygmunta. Całe, jakże dla wielu podniosłe wydarzenie, zostało nagrane i uwiecznione na zdjęciach przez Studio MAG Michała Maciejewskiego.

Prowadzący uroczystość konferansjerzy: Dominika Leszczyńska z klasy IV HTF i Sebastian Ługowski z klasy IV BTM przypomnieli uczestnikom o przestrzeganiu zasad obowiązujących na balu, a także w imieniu własnym i swoich kolegów podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za wszelkie okazane dobro. Szczególne podziękowania popłynęły też w stronę rodziców, bez których to wydarzenie nie miałoby miejsca. Wszystkim uczestnikom balu życzyli udanej zabawy. Przewodnicząca Rady Rodziców Agata Wojewódka w swoim wystąpieniu oprócz, oczywiście super zabawy, życzyła sukcesów na egzaminie maturalnym.

Zanim padły tradycyjne słowa otwierające studniówkę ,,Poloneza czas zacząć” Dyrektor ZSCKR w Lututowie Robert Majchrowicz odczytał list Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej, która przywołując słowa Jana Kochanowskiego „Miło szaleć, kiedy czas po temu…”, życzyła uczniom „…aby taneczne imprezy pozostały w Waszej pamięci jako beztroska, pełna kultury zabawa, która dodała energii, chęci do podjęcia trudu przygotowania się do majowych egzaminów…”.

Efektowny polonez, przygotowany pod okiem nauczycielki wychowania fizycznego Elżbiety Okolewskiej, a także walc Dmitrija Szostakowicza odtańczony z nauczycielami wzbudził ogromny podziw i zachwyt.

Studniówka abiturientów ZSCKR odbyła się zgodnie z wytycznymi ministra edukacji – w ścisłym reżimie, jaki obowiązuje dla lokali i gastronomii. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się do przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

Bal studniówkowy przygotowywany przez rodziców klas maturalnych, który dzięki ich ogromnej determinacji, wysiłkowi i zaangażowaniu w tych, jakże trudnych czasach udało się zorganizować, odbył się w miłej i bezpiecznej atmosferze, a wszyscy jego uczestnicy bawili się do białego rana.

Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz szkolny, a dla młodych ludzi to pierwszy, najwspanialszy i niezapomniany bal.

Renata Przezak

 

 

     

 

Więcej grafiki…

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

ZSCKR w Lututowie w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego utworzyło Krajową Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. Do KSGD należeć będą gospodarstwa rolne z poszczególnych województw, których osiągnięcia i doświadczenie mają stanowić wzór dla innych gospodarstw znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem utworzenia Sieci jest konieczność wdrażania innowacji, a także upowszechnianie dobrych praktyk rolnych i produkcyjnych w gospodarstwach.

19 stycznia br. podpisano porozumienie, na mocy którego, do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych dołączyło gospodarstwo, którego dysponentem jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

W ramach ustaleń, wynikających z zawartego porozumienia, na terenie Gospodarstwa Szkolnego ZSCKR w Lututowie, przy współpracy z CDR i ŁODR przeprowadzane będą pokazy demonstracyjne dla grup szkoleniowych. Pokazy te dotyczyć będą stosowanych w gospodarstwie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie i środowiskowo metod produkcji rolniczej lub innych form aktywności zawodowej wraz z udostępnieniem danych technologiczno-ekonomicznych.

Dzięki przystąpieniu do KSGD ZSCKR w Lututowie uzyska dodatkowe korzyści. Nauczyciele będą mieli nieodpłatny dostęp do branżowych wydawnictw pozostających w dyspozycji ŁODR, a także będą mogli rozwijać swój warsztat pracy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

O szczegółach porozumienia rozmawiano podczas wizyty studyjnej, jaką w lututowskiej szkole odbyli w dniu 2-go lutego przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach: Katarzyna Bryk – główny specjalista ds. zbóż i oleistych oraz Ireneusz Sadowski – kierownik działu technologii produkcji rolniczej. Podczas rozmów goście mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką lututowskiego gospodarstwa, kierunkami produkcji i posiadanym sprzętem technicznym. Przybyli zwiedzili również pracownie w głównym budynku szkoły.

Jestem przekonany, że przynależność do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych przyczyni się do promocji nie tylko ZSCKR w Lututowie, ale i samego Lututowa, a wszystkim, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w pokazach, dostarczy niezapomnianych wrażeń.

 

Robert Majchrowicz

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ FLORYSTYCZNYCH UCZENNIC KLAS IV

Z WYKONANIA OZDÓB KWIATOWYCH NA RĘKĘ (KORSARZY) NA STUDNIÓWKĘ

 

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

30. Finał - Przejrzyj na oczy! w ZSCKR w Lututowie

 

 

Tradycyjnie w styczniu 2022 odbył się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja w tym roku będzie skupiać się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak okulistyka. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

W niedzielę 30. stycznia na ulicach miast i miasteczek pojawili się wolontariusze, którzy kwestowali na szczytny cel. Takich wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami można było spotkać również w Lututowie. W tej ogólnopolskiej akcji udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Zbieranie datków zaczęło się już dużo wcześniej, wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Mimo niedzielnego chłodu i bardzo niesprzyjających warunków wolontariusze dzielnie kwestowali przy kościele parafialnym w Lututowie.

Młodzież ZSCKR w Lututowie, jak zwykle od wielu już lat, przystąpiła do akcji z „wielkim sercem i zaangażowaniem".

Sztab lututowski reprezentowali uczniowie ZSCKR: Gabriela Dyminikowska kl. I MTP, Damian Fajga kl. I BB, Katarzyna Kubiak kl. III MTP, Julia Kupis i Julia Wróblewska kl. I MTP oraz wolontariusz spoza szkoły Manuel Majchrowicz. Opiekunami sztabu byli: Barbara Drylewska - Mieszała, Marzena Maciejewska, Anna Rudnicka i Tomasz Perdek.

Mieszkańcy lokalnej społeczności oraz uczniowie stanęli na wysokości zadania i okazali się bardzo szczodrzy. Wsparli WOŚP na łączną kwotę 3592,30zł.

To był naprawdę wyjątkowy i magiczny dzień. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy się doskonale bawić i wspólnie robić naprawdę wiele dobrego. Atmosfery panującej tego dnia nie da się opisać słowami.

Dziękujemy darczyńcom i wolontariuszom!!!

Dziękujemy również Proboszczowi Parafii w Lututowie księdzu kanonikowi Waldemarowi Gruszce za umożliwienie zbiórki.

Dziękujemy, że byliście z nami. Siema!

Tomasz Perdek

 

 

 

Więcej grafiki…

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Sukcesy plastyczne uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

 

W dniu 22 12.2021r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach odbyło się podsumowanie XXI edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego". W konkursie brało udział ponad 13 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorem konkursu był  Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach, współorganizatorem tego przedsięwzięcia   było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Wójt Gminy Galewice Piotr Kołodziej oraz dyrektor GOK pani Irena Janiaczyk wręczyli nagrody i dyplomy twórcom najlepszych prac.

W kategorii szkół ponadpodstawowych nagrody otrzymały uczennice ZSCKR w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu: Kinga Gałka kl. II, Weronika Caban kl. II, Marika Osada kl. II, Natalia Grzesiak kl. I, Monika Sobczyk kl. III, Oliwia Pałdyna kl. III oraz Kinga Błasiak kl. II z Technikum w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

Uczestnicy konkursu pokazali w swoich pracach najpiękniejsze i najciekawsze zakątki ziemi wieruszowskiej, wykazali się różnorodnością i wszechstronnością technik plastycznych i fotograficznych. Jesteśmy dumni z osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Beata Wyczałkowska

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Wspólne kolędowanie w ZSCKR w Lututowie

 

17.XII.2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie po raz pierwszy odbył się szkolny konkurs kolęd i pastorałek pod hasłem ,,Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy, na ten Nowy Rok”.

Każdego roku, tradycyjnie w świąteczny nastrój wprowadzały uczniów i pracowników ZSCKR bożonarodzeniowe Jasełka. W tym roku Samorząd Szkolny wraz z opiekunem Renatą Przezak i z katechetkami: Jolantą Nowak i Dorotą Szremską, zorganizował koncert połączony z konkursem na wykonanie najpiękniejszej kolędy lub pastorałki. Celem konkursu było kultywowanie tradycji śpiewania kolęd, uwrażliwienie młodzieży na ich piękno i biblijny przekaz Dobrej Nowiny Narodzenia Zbawiciela.

Każda klasa wraz z wychowawcą wykonała przygotowaną wcześniej kolędę. Wspólne kolędowanie przyczyniło się do integracji klasowej, a przede wszystkim w tak trudnym czasie pandemii, do wprowadzenia w niezwykłą magię świąt Bożego Narodzenia. Śpiew i wykonanie kolęd oceniało jury w składzie: Robert Majchrowicz, Beata Górecka, Jolanta Nowak, Agnieszka Zgórska i Andrzej Szczeciński, które przyznało 3 miejsca dla klas z największą liczbą zdobytych punktów i 3 wyróżnienia. Bezkonkurencyjna okazała się klasa 4 BTM, zaraz za nią klasa 1 BT i trzecie miejsce zdobyła klasa 3 HTF, wyróżnienia otrzymały klasy: 3 MTP, 3 M4P i 1 MTP. Wysoki poziom wykonania, pomysłowość, zaangażowanie uczniów i wychowawców były tak wielkie, że kolędowanie na pewno stanie się tradycją ZSCKR i będzie kontynuowane w następnych latach.

Poza konkursem nowo utworzony zespół szkolny, pod kierunkiem Agnieszki Szewczyk, na nowo zakupionych instrumentach, wykonał kilka utworów świątecznych.

Po rozstrzygnięciu szkolnego konkursu kolęd i pastorałek wręczono również nagrody dla uczniów biorących udział w innych konkursach szkolnych.

Nagrody w konkursie na „Najładniejszą ozdobę świąteczną” otrzymali: I miejsce - Tobiasz Borek (2HTF), II miejsce - Matylda Dudek (1HTF), III miejsce - Weronika Caban i Oskar Szymanek (2HTF) oraz wyróżnienia – Gabriela Krawczyk i Monika Sobczyk (3H4F). W kulinarnym konkursie na „Najlepszy świąteczny wypiek” wręczono nagrody: I miejsce za przygotowanie „Tortu Bożonarodzeniowego” dla Anastazji Udalskiej (3M4P), II miejsce otrzymała praca „Gwiazda Makowa” wykonana przez Małgorzatę Piekarską (2BTP), III miejsce zajęła Magdalena Zdziebko (3MTP) za przygotowanie „Piernikowej Choinki z Lukrem Królewskim” oraz wyróżnienia otrzymały: Natalia Bajzert (3M4P), Wiktoria Mak, Zuzanna Bednarek (2BTP) i Anna Kamińska (1MTP).

Dodatkowo dyrektor Robert Majchrowicz przekazał nagrody w „XIII Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych ze szkół województwa łódzkiego” dla uczniów klasy 4 BTM: Łukasza Fajgi za I miejsce i Jarosława Janasa za II miejsce w etapie szkolnym oraz podziękowanie dla nauczyciela przedmiotów zawodowych Wojciech Baranowskiego.

Wyróżnienia w I Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym „SLOW FOOD 2021” – „Jabłko w słodkim duecie z marchewką” odebrały Zuzanna Bednarek i Małgorzata Piekarska z klasy 2BTM wraz z nauczycielką przedmiotów gastronomicznych Ewą Miś.

Kolejnym konkursem za jaki uczniowie odebrali nagrody był „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” i tu nagrodzono: za I miejsce - Aleksandrę Gratkę (3M4P), II miejsce – Andrzeja Cłapkę (3MTP), III miejsce  - Mateusza Siciarza (1HTF) oraz przyznano dwa wyróżnienia dla Jakuba Piaskowskiego i Julii Góreckiej (3MTP). Wszystkim uczestnikom konkursu organizatorzy ufundowali upominki. Za przygotowanie uczniów podziękowanie z rąk dyrektora odebrała Barbara Zadka – nauczycielka produkcji roślinnej.

Dyrektor podziękował również nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację w ZSCKR sztabu „Szlachetnej paczki”.

Spotkanie na sali gimnastycznej zakończyło wspólne wykonanie pastorałki pt. „Jest taki dzień" przez dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły.

Kolędy wprowadzają w magię świąt, a wspólne kolędowanie Małemu Jezusowi pozwala na integrację w szkolnych murach i w gronie najbliższych osób w rodzinie. I tej integracji w rodzinnym gronie w zdrowiu i spokoju życzymy wszystkim na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Jolanta Nowak

 

 

Więcej grafiki…

 

Obejrzyj filmiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Szkolny konkurs wypieków bożonarodzeniowych

 

17.12.2021 r. podczas „Koncertu Kolęd Bożonarodzeniowych” zostały ogłoszone wyniki „Szkolnego konkursu wypieków bożonarodzeniowych”. W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami i pomysłowością w przygotowaniu wypieków konkursowych. Jury miało więc bardzo trudne zadanie w wyborze najlepszych prac.

I miejsce za przygotowanie „Tortu Bożonarodzeniowego” zdobyła Anastazja Udalska z klasy 3M4P. Potwierdziła tym samym ogromny talent kulinarny, który jest dostrzegany w każdej pracy praktycznej, którą wykonuje. Wypiek zachwycił jury swoim smakiem i różnorodnością zastosowanych technik kulinarnych. II miejsce otrzymała praca „Gwiazda makowa”, wykonana przez uczennicę Małgorzatę Piekarską z klasy 2BTP.

III miejsce zajęła Magdalena Zdziebko z klasy 3MTP za przygotowanie „Piernikowej choinki z lukrem królewskim”.

Wyróżnienie otrzymały: Natalia Bajzert z klasy 3M4P, Wiktoria Mak i Zuzanna Bednarek z klasy 2BTP oraz Anna Kamińska - klasa 1MTP.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i życzymy samych sukcesów w kolejnych konkursach.

 

Marzena Maciejewska

 

 

    

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Magia Świąt w Internacie ZSCKR w Lututowie

 

W dniu 16.12.2021 r. w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyła się uroczysta kolacja wigilijna. W związku z nowymi obostrzeniami antycovidowymi wieczór przebiegał bez uścisków dłoni oraz tym podobnych gestów sympatii i bliskości z innymi, ale mimo wszystko staraliśmy się stworzyć ciepłą, rodzinną atmosferę, biesiadując wspólnie przy bogato zastawionym stole i przepięknych, magicznych dźwiękach kolęd.

Po krótkim powitaniu obecnych przez przewodniczącą samorządu internatu – Dominikę Olejnik, głos zabrała kierownik internatu – Anna Makarowska składając bożonarodzeniowe oraz noworoczne życzenia, do których w imieniu zaproszonych gości wraz ze słodkim podarunkiem dla młodzieży dołączył Dyrektor Szkoły – pan Robert Majchrowicz. W imieniu uczniów życzenia złożyli: Igor Musiel i Szymon Pułas. Po symbolicznym opłatku i wigilijnych potrawach nadszedł czas na zaprezentowanie wokalnych uzdolnień wychowanków. Gwiazdami wieczoru zostali: Weronika Tomczyk, Kinga Błasiak, Julia Michalik, Magdalena Zdziebko, Kinga Ciania i Hubert Mieszała. Muzyczno-multimedialną oprawą krótkiego występu zajął się po raz kolejny Szymon Świerczyński.

Wieczór wigilijny był również okazją do podsumowania dwóch internatowych konkursów: na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy oraz najciekawszą dekorację świąteczną pokoi młodzieży.

W pierwszym konkursie zwycięzcami zostali kolejno:

1.     Kinga Błasiak

2.     Alicja Makówka i Dominika Bujanowicz

3.     Weronika Caban

4.     Jakub Janiak – wyróżnienie

5.     Julita Rosińska – wyróżnienie

W konkursie na najciekawsze dekoracje świąteczne pokoi zwyciężyli:

-         wśród dziewcząt - I miejsce: Kinga Ciania i Magdalena Zdziebko, II miejsce: Weronika Tomczyk, Julia Michalik i Julita Rosińska, III miejsce: Dominika Bujanowicz,

-         wśród chłopców - I miejsce: Adam Fraszek, Michał Kos i Antoni Dybka, II miejsce: Szymon Gaj, Mateusz Siciarz i Kacper Matuszewski, III miejsce: Mikołaj Sibiak, Franciszek Plewa i Marek Kiedos.

Wyróżnione osoby otrzymały skromne upominki, a zaproszeni goście, w podziękowaniu za przybycie, najładniejsze świąteczne stroiki.

 

„Wesołych Świąt, a w Święta

niech tak jak w naszym internacie

po Waszych domach snuje się kolęda ...”

 

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Anna Makarowska

 

  

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Filmik prezentujący przygotowanie przez uczniów z klasy

 I TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

dorsza w sosie szarym.

 

Zapraszamy do świątecznego gotowania z ZSCKR w Lututowie

 

Pieczony dorsz w sosie szarym

 

Składniki na 4 porcje:

 

dorsz – 1kg

cebula – 330 g

pietruszka – 80 g

marchew – 60g

seler – 50 g

masło – 40 g

mąka – 30g

cukier – 100g

cytryna -130g

suszone śliwki – 50g

suszone  migdały – 50 g

tarty piernik – 25 g

sól, pieprz 

olej – 30 g

 

Filety z dorsza (600g) wypłukać i osuszyć. Następnie oprószyć solą, pieprzem i przyprawą do ryb, skropić olejem. Tak przygotowaną rybę zawinąć w folię aluminiową i piec w piekarniku w temperaturze 180 st. C przez 20 minut.

 

Na patelni z cukru i wody wykonać karmel.

 

Przygotować bulion z ryby (400g) i warzyw (pietruszka, marchew, seler).

Na suchej patelni zrumienić mąkę. Podsmażyć cebulkę na maśle, a następnie dodać przyrumienioną bułkę tartą. Chwilę smażyć. Zasmażkę rozprowadzić za pomocą bulionu rybnego (1,5 szklanki).

Zagotować sos, dodać  łyżkę karmelu, sok i startą skórkę z cytryny, Następnie dodać suszone śliwki, płatki migdałowe i starty piernik.

 

Upieczoną rybę serwować z sosem szarym.

 

Marzena Maciejewska

 

 

 

Obejrzyj filmik….

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Obraz znaleziony dla: razem na święta 2021

 

Uczennice i nauczyciele ZSCKR w Lututowie wzięli udział w tegorocznej, czwartej edycji akcji  #Razem na Święta. Jest to inicjatywa, która w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.   Celem tej akcji jest budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach akcji #Razem na Święta w naszej szkole uczennice: Kinga Ciania, Dominika Leszczyńska z kl. IV oraz Gabriela Krawczyk, Oliwia Pałdyna, Monika Sobczyk z klasy III w zawodzie technik architektury krajobrazu, wraz z  pedagogiem  szkolnym Barbarą Drylewska-Mieszałą oraz nauczycielką Anną Rudnicką wykonały kartki świąteczne, które wraz z życzeniami zostały przekazane emerytowanym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły.

Za oknem ciemno,

cichutko puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą

jak wigilijnym opłatkiem.

Na zbliżające się  świąteczne dni,

wielu radosnych chwil

w gronie rodzinnym życzą:

Dyrektor,

Pracownicy,

oraz uczniowie ZSCKR w Lututowie.

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

„Szlachetna paczka” w ZSCKR w Lututowie – podziękowanie.

 

Po raz siódmy w ZSCKR w Lututowie organizowaliśmy „Szlachetną paczkę”. Uczniowie z bazy osób potrzebujących wybrali rodzinę - Pana Piotra i Panią Ewę – seniorów, dla których przygotowaliśmy zbiórkę darów i pieniędzy na zakup potrzebnych rzeczy. Koordynatorem akcji była pedagog szkolny Barbara Drylewska-Mieszała wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Renatą Przezak. Nasi uczniowie przez trzy tygodnie ciężko pracowali, aby w paczce znalazły się wszystkie rzeczy, o których marzyła wybrana przez nas Rodzina. Nad pozyskiwaniem pieniędzy od sponsorów czuwał nauczyciel nauki jazdy Andrzej Szczeciński. Anna Rudnicka wraz z uczniami przygotowała świąteczną scenerię w sali gimnastycznej oraz stoiska dla darczyńców.

W tej pięknej akcji charytatywnej udział wzięli również rodzice, którzy podczas wywiadówki zasilili naszą szlachetną puszkę oraz przynieśli dary do wózka. Dzięki życzliwości kierownictwa sklepu Vobiano oraz Biedronka mieliśmy możliwość przeprowadzenia zbiórki żywności i środków czystości na terenie sklepów. Pieniądze ofiarowali: Pani Joanna Szczecińska Instytut Zdrowia i Urody Wieluń, Autokomplex Wieluń, OSK i przewozy autokarowe Adam Rychlik, słuchacze Kursu Kwalifikacyjnego. Odbyła się również zbiórka pieniędzy wśród uczniów, nauczycieli i  pracowników naszej szkoły.

W paczce znalazły się: żywność, środki czystości, kurtka zimowa, sweter dla Pana Piotra, kołdry, pościel, koce, elektryczna maszynka do golenia, telefon z dużą klawiaturą. Wartość paczki - 2000 zł.

Finał tegorocznej akcji odbył się w dniach 10 - 12 grudnia 2021r. Magazyn paczek drugi rok z rzędu mieścił się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Dzięki życzliwości Dyrektora Roberta Majchrowicza, który w roku 2014 r. jako opiekun SU przygotował z młodzieżą pierwszą „Szlachetną paczkę” w ZSCKR, akcja jest kontynuowana i realizowana corocznie. W magazynie pomagali również nauczyciele i uczennice. Lokalnym koordynatorem akcji na terenie Lututowa była Pani Katarzyna Bak. Zasięg akcji był bardzo duży, do magazynu przyjeżdżały transporty z paczkami z różnych województw: łódzkiego, wielkopolskiego, a nawet z województwa mazowieckiego.

Wierzymy, że nasza wspólna pomoc, zaangażowanie i okazane serce przyniesie radość i szczęście obdarowanej rodzinie i darczyńcom. Niech nadchodzące Święta będą pełne miłości, dobroci i wiary w lepsze jutro.

W imieniu obdarowanej rodziny DZIĘKUJEMY wszystkim życzliwym i hojnym osobom, dzięki którym udało nam się przygotować Szlachetną paczkę. Wesołych Świąt.

 

Barbara Drylewska-Mieszała

Pedagog szkolny ZSCKR w Lututowie

 

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

ZSCKR na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Lututowie

            W niedzielę 12.12.2021r. młodzież z technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu oraz technik architektury krajobrazu w ZSCKR w Lututowie zaprezentowała szkolne stoisko w świątecznym klimacie na „Lututowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym”. Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem nauczycielek: Marzeny Maciejewskiej i Ewy Miś przygotowali pierniczki, które dekorowali z wielką fantazją i zaangażowaniem. Nie zabrakło również tradycyjnej potrawy wigilijnej - staropolskich pierogów z kapustą i grzybami. Stoisko zdobiły piękne choinki, wykonane m.in. z makaronu, kawy, czy filcu, na zajęciach praktycznych prowadzonych przez nauczycielki: Beatę Wyczałkowską i Annę Rudnicką. Odwiedzający nasze stoisko mogli skosztować przygotowanych smakołyków i zakupić ozdoby na świąteczny stół. Dochód ze sprzedaży SU przekaże na cel charytatywny. Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również za duże zainteresowanie naszymi wyrobami.

Marzena Maciejewska

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ZSCKR

 

            Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie otrzymał dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. We wrześniu 2021r. ZSCKR w Lututowie wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wsparcie finansowe w ramach powyższego programu. Minister przyznał dotację w wysokości 12 000 zł na realizację zadania dla naszego zespołu szkół.

            W ramach przyznanych środków zakupiono dla biblioteki ZSCKR w Lututowie 574 książki oraz elementy wyposażenia.

Wszystkich uczniów i pracowników szkoły zapraszamy do korzystania ze wzbogaconego księgozbioru biblioteki. Za dotację serdecznie dziękujemy!!!

 

Jadwiga Faltyńska-Jarosz

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W ZSCKR

 

            Mikołajki – to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci Świętego Mikołaja, biskupa Miry, które obchodzimy 6 grudnia. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. Od średniowiecza w wigilię tego dnia Święty Mikołaj przynosił dzieciom prezenty.

6 grudnia 2021 r. Święty Mikołaj zawitał również do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. W towarzystwie dwóch śnieżynek Mikołaj rozdawał prezenty uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, bo obdarowanym lubi być każdy, niezależnie od wieku. W tym dniu również roiło się od czerwonych czapek i czapeczek, a to za sprawą ogólnoszkolnej akcji „Dzień koloru”.

            Święty Mikołaj po zakończonej wizycie w ZSCKR wpadł na kilka chwil do naszych wieloletnich przyjaciół z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Zaskoczenie pracowników było ogromne, którzy przyjęli niezapowiedzianego gościa bardzo serdecznie i z ogromnym entuzjazmem.

Wizyta wyjątkowego gościa wprowadziła wszystkich w radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Pamiętajcie, każdy może zostać Świętym Mikołajem nie tylko od święta.

 

 

Renata Przezak

 

    

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Profilaktyki ciąg dalszy w ZSCKR w Lututowie

 

W ramach szkolnych działań profilaktycznych w dniu 30.11.2021 r. w Internacie ZSCKR w Lututowie odbyło się spotkanie wychowanków z rzecznikiem prasowym KPP w Wieruszowie. Asp. sztab. - pan Damian Pawlak szczegółowo omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, odwołując się do obowiązujących przepisów dotyczących zasad poruszania się pieszych i kierujących pojazdami. Ze względu na to, iż część młodzieży od niedawna posiada prawo jazdy, zwrócił uwagę na odpowiedzialność prawną za przestępstwa i wykroczenia spowodowane przez zmechanizowanych użytkowników dróg.

W dalszej części prelekcji opartej na prezentacji multimedialnej poruszono problematykę związaną z rozpoznawaniem, objawami i uzależnieniem od środków odurzających. Dzięki przedstawionym treściom wzrosła świadomość młodzieży nie tylko na temat zdrowotnych konsekwencji spożywania alkoholu, eksperymentowania z narkotykami czy dopalaczami, ale również co do skutków prawnych osób nieletnich oraz pełnoletnich. Ciekawym doświadczeniem dla starszych wychowanków była możliwość zajrzenia do edukacyjnej walizki z atrapami środków odurzających. Jednak nie po to by się zachęcić do korzystania z prawdziwych, dostępnych na rynku używek, ale po to żeby mieć świadomość niebezpieczeństwa czyhającego na młodych, mało doświadczonych ludzi, by w różnych sytuacjach życiowych nabyć umiejętność dokonywania właściwych wyborów.

Poruszone tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do aspiranta sztabowego. W związku z tym mamy nadzieję na dalszą współpracę z KPP w Wieruszowie i kontynuację spotkań z młodzieżą o charakterze profilaktycznym.

 

Anna Makarowska

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Warsztaty w ramach innowacji pedagogicznej „Arteterapia- terapia sztuką” pt. „Kartka świąteczna”

 

Dzień 29.11.2021 r. zapisze się zapewne na długo w pamięci uczniów naszej szkoły ZSCKR w Lututowie oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy w ramach innowacji pedagogicznej „Arteterapia- terapia sztuką” warsztaty pt. „Kartka świąteczna”. Celem tych warsztatów była integracja uczniów obu szkół poprzez wspólne własnoręczne tworzenie kartek świątecznych, w efekcie podtrzymanie tradycji wysyłania pocztą życzeń świątecznych.

Podczas warsztatów, które odbyły się w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach panowała wspaniała, rodzinna, przedświąteczna atmosfera. Wszystko to za sprawą serdeczności Pani Dyrektor Marty Mieszała oraz wspaniałemu gronu pedagogicznemu, którzy przyjęli nas z wielka życzliwością. Pani Dyrektor oraz nauczyciele uczący w tej szkole wprowadzili naszą młodzież w tajniki wiedzy o pracy ze swoimi wychowankami. Młodzież dowiedziała się jak bardzo trudna jest ta praca, i że wymaga ogromnej wiedzy, cierpliwości oraz poświęcenia nauczycieli.

To dzięki tej wiedzy mogli nasi uczniowie z dozą niepewności, ale z jakże wielkim zaangażowaniem rozpocząć świąteczne prace twórcze. Dodatkowo serdeczność płynąca z głębi serca dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach oraz naszej młodzieży stworzyła pełną miłości, ciepła i zrozumienia atmosferę. Uczniowie naszej szkoły wykazując się wielką empatią pomagali swoim młodszym koleżankom i kolegom zrobić prześliczne kartki świąteczne oraz papierowe bombki na szkolną choinkę, a wspólna praca przyniosła ogromną radość i satysfakcję wszystkim uczestnikom warsztatów.

 

Agnieszka Zgórska

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

„Bliżej siebie dalej od substancji psychoaktywnych” - spotkania profilaktyczne

 

            Od 19 do 25 listopada 2021r. w ZSCKR w Lututowie odbył się cykl 9 spotkań profilaktycznych z terapeutą uzależnień Panem Dariuszem Soborczykiem z Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie. W spotkaniu „Bliżej siebie dalej od substancji psychoaktywnych” wzięli udział rodzice uczniów klas I-IV. Celem spotkania było podniesienie wiedzy rodziców na temat substancji psychoaktywnych, zwrócenie uwagi na ryzyko związane z używaniem substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz wzmocnienie znaczącej roli rodziny w zapobieganiu uzależnieniom. Natomiast  dla uczniów klas I-III wszystkich typów szkół dedykowane  były spotkania pt. „Substancje psychoaktywne odbierają radość dzieciństwa i młodości”. Młodzież otrzymała rzetelną wiedzę na temat działania substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana i dopalacze oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie człowieka. Dowiedziała się również jak rozwija się uzależnienie. Poznała alternatywne sposoby życia bez używek. Rodzina, zainteresowania, sport, przyjaciele, wolność to te czynniki chroniące, które dają każdemu gwarancję  zdrowego życia. Mamy nadzieję, że przekazana przez specjalistę wiedza ułatwi młodzieży  dokonywanie wyborów życiowych wolnych od nałogów.

Pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

 

 

 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

AKADEMIA SZKOLNA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada 2021 r. w ZSCKR w Lututowie odbyła się akademia szkolna z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania o symbolicznej godzinie 11.11 hymnu państwowego. Scenariuszem słowno-muzycznym oraz prezentacją multimedialną nawiązującymi do walk Polaków o wolną i niepodległą ojczyznę młodzież uczciła kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie klas III M4P, IHTF oraz wystąpiły solistki z kl. III HTF pod opieką nauczycieli R. Kucharskiej i A. Rudnickiej.

Po części artystycznej głos zabrał  pan dyrektor Robert Majchrowicz, który podkreślił rolę wielu ruchów narodowowyzwoleńczych w odzyskaniu niepodległości. Walka o wolność nie była zatem jednorazowym aktem walki i poświecenia , ale trudem wielu pokoleń Polaków.  Według słów pana dyrektora R. Majchrowicza patriotyzm w czasach współczesnych przejawia się w solidnej nauce, pracy a nawet w sporcie. Dlatego też w tym uroczystym dniu uhonorowani zostali sportowcy ZSCKR – drużyna piłkarek nożnych , która zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Polski Ministerialnych Szkól Rolniczych i uczeń klasy I BT Filip Witych za I miejsce w Lidze Karate tradycyjnego i II  miejsce w konkurencji Kata w kategorii junior.

 

Renata Kucharska

 

 

 

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

 

75-lecie istnienia Szkoły Średniej w Lututowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to szkoła z 75-letnią historią. Ten piękny jubileusz istnienia Szkoły Średniej obchodzony był 9 października 2021 r. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym korowodem, w którym zgromadzeni goście, pracownicy, uczniowie i absolwenci udali się ulicami miasta do kościoła parafialnego w Lututowie, gdzie uroczystą mszą świętą rozpoczęto obchody.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie okolicznościowej tablicy, upamiętniającej 75 lat istnienia szkoły. Dokonali tego: Robert Jakubik Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na sejm Paweł Rychlik, oraz Dyrektor ZSCKR w Lututowie Robert Majchrowicz.

Oficjalna i artystyczna część obchodów jubileuszu odbyła się w sali gimnastycznej, a prowadzona była przez nauczycieli i jednocześnie absolwentów w osobach Elżbiety Herbik – Wójciak i Tomasza Perdka. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Robert Majchrowicz, który bardzo serdecznie przywitał przybyłych gości, jak również absolwentów, pracowników oraz uczniów szkoły. W swojej wypowiedzi przypomniał on krótko historię placówki, a także uhonorował pamięć wszystkich poprzednich dyrektorów, którzy jak powiedział „niezależnie od czasów, w jakich przyszło im zarządzać, dążyli do tego, by naszą szkołę uczynić coraz piękniejszą i coraz wspanialszą”. Dalsza część oficjalnych uroczystości to wystąpienia zaproszonych gości, którzy nie szczędzili słów uznania dla działań obecnej dyrekcji a gratulacji i życzeń dalszych sukcesów nie było końca.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, w której zarówno młodzież ZSCKR jak i nauczyciele z Dyrektorem Robertem Majchrowiczem na czele wykazali się ogromnymi zdolnościami artystycznymi, co świadczy o tym, że w szkole uczniowie oprócz nauki zawodu rozwijają swoje pasje w różnych dziedzinach. Jednym z akcentów części artystycznej był element dożynkowy, gdyż zgodnie z tradycją co roku w tutejszej szkole młodzi rolnicy organizują święto plonów.

Wspaniała atmosfera jaka wytworzyła się podczas uroczystości spowodowała, że z utęsknieniem wszyscy czekamy na kolejne jubileusze, w tak miłym towarzystwie. Uroczystość zakończył wspólny obiad zorganizowany w internacie szkoły, po którym wszyscy goście zaproszeni otrzymali drobny prezent w formie okolicznościowych gadżetów, który przypominać ma o wspólnie spędzonych chwilach. Dziękujemy, że byliście z nami i uczyniliście nasze święto tak dostojnym.

Wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom dziękujemy za zaangażowanie i uczynienie naszego święta tak wspaniałym i pięknym.

Serdeczne podziękowania składamy naszym sponsorom, którzy przyczynili się do wzbogacenia uroczystości. Są to: Chata Walichnowska, Obała Piekarnia Cukiernia sp. j. z Lututowa, Masarnia Brzozowiec oraz firma Radosz A.P.Nowak z Radoszewic.

                                                                                                         

Agnieszka Szewczyk

 

  

 

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

Uczeń z pasją z ZSCKR w Lututowie

Karate tradycyjne – to nie tylko pasja to także sposób na życie

            W dzisiejszych czasach ogromna część młodzieży skupia swoją uwagę na wyłącznie nauce szkolnej. Jednak zdarzają się młode osoby, które przejawiają wyjątkowe pasje. Takim przebojowym młodym człowiekiem jest Filip Witych uczeń I klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

Filip od 2015 roku trenuje Karate Tradycyjne, opierające się na metodach nauki kihon (podstaw, technik), kata (sekwencje technik ataku i obrony) i kumite, czyli walki. Trenowanie takiej dyscypliny wzmacnia mięśnie postury, koryguje wady postawy, jak i uczy dyscypliny
i poszanowania starszych, jak również pokonywać swoje słabości w codziennym życiu.

            Zwycięstwo samo w sobie nie jest w karate tradycyjnym celem ostatecznym. Karate  tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wykorzystuje wyłącznie i w najbardziej skuteczny sposób ciało ludzkie. Poprzez nie człowiek zyskuje środki do poszerzania i pogłębiania swych zdolności fizycznych i umysłowych.

            Ciężka praca i wytrwałość na treningach zaowocowało „pięciem się  do góry”
w szczeblach kariery zawodniczej. Obecnie Filip ma pas brązowy - III Kyu. Rywalizuje na licznych zawodach regionalnych jak i ogólnopolskich. Ostatnim jego osiągnięciem był występ w Lidze Karate tradycyjnego, gdzie zajął I miejsce i konkurencji Kumite i II w konkurencji Kata.

            Jest to dla naszej szkoły powód do dumy, że są wśród naszych uczniów tacy, którzy swój wolny czas poświęcają by doskonalić swoje  pasje i cieszyć się lepszymi efektami. To właśnie często powtarzanie określonych czynności oraz skupianie się na nich sprawia, iż zdobywamy doświadczenie w danym aspekcie i stajemy się specjalistami. 

            Bardzo chcielibyśmy by przykład Filipa był dobrym wzorem, by młodzi ludzie, dzięki swoim pasjom mogli kształtować się osobowo, bez wątpienia wpływać na swoje charaktery
 i postawy życiowe. 

                                                                                               Okolewska Elżbieta

 

  

_____________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA PARAKTYCZNE

 W TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA PARAKTYCZNE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

Jesienna pielęgnacja roślin w TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Więcej grafiki…

 

Kwiatowe kompozycje w dyniach

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

Kolejny medal dla dziewcząt z ZSCKR w Lututowie

            Mamy kolejny medal… drużyna piłkarek nożnych ZSCKR w Lututowie wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski Ministerialnych Szkół Rolniczych. Turniej Finałowy odbył się 23 października w Bogdańczowicach (woj. opolskie). 12 drużyn wyłonionych w regionalnych eliminacjach strefowych podzielono na cztery trzyzespołowe grupy. Drużyna ZSCKR w Lututowie została przydzielona do grupy trzeciej i turniej rozpoczęła od remisu 1:1 z ekipą z Dąbrowy Zduńskiej (woj. łódzkie, powiat łowicki). Zwycięstwo w drugim meczu 1:0 z drużyną z Nowego Targu zapewniło Lututowiankom awans z pierwszego miejsca do ćwierćfinału. W nim drużyna z Sandomierza została pokonana 4:1 i droga do strefy medalowej została otwarta. W półfinale „Góralki” z Nowego Targu wykorzystały chwilowy kryzys naszej drużyny i zrewanżowały się za porażkę z rozgrywek grupowych, wygrywając 2:0. Lututowianki nie załamały się jednak i w meczu o trzecie miejsce nie dały szans drużynie z Sokołowa Podlaskiego, wygrywając 2:0. 5 bramek dla naszej drużyny zdobyła Wiktoria Kowalewska, dwie – Martyna Jasianek, a jedną – Aldona Parzybut. Drużynę reprezentowały również: Monika Przybył (wybrana najlepszą bramkarką turnieju), Izabela Szremska, Natalia Mieszała, Kinga Kępa, Wioletta Kontowska, Natalia Tyczka i Julia Wróblewska. Drużyna otrzymała puchar, dyplom i medale z rąk Roberta Jakubika – dyrektora do Spraw Społecznych i Oświaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To kolejny sukces sportowy świadczący o wysokiej jakości pracy sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Serdeczne gratulacje i podziękowania należą się tutejszym nauczycielom wychowania fizycznego: Elżbiecie i Adamowi Okolewskim oraz Tomaszowi Machale za perfekcyjne przygotowanie drużyny do zawodów. Przypomnijmy, że na początku października drużyna dziewcząt wywalczyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny.

Robert Majchrowicz

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

 

IMGW w ZSCKR w Lututowie

            W dniu 22. października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie zostało zorganizowane ogólnoszkolne spotkanie, podczas którego podpisane zostało porozumienie o współpracy między lututowską szkolą ponadpodstawową, a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

W ten sposób ZSCKR w Lututowie zyskał znanego i potężnego partnera w dziedzinie edukacji. Do założonego w roku 1919 IMGW-PIB należy prowadzenie pomiarów, obserwacji oraz prac naukowo-badawczych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych oraz klimatologii.

Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju. Od Tatr po Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizuje i dostarcza prognozy dla całej administracji państwowej kraju. Systemy informacyjne i rozwiązania Instytutu działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, wsparte wiedzą i doświadczeniem 1400 analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii.

IMGW-PIB reprezentuje Rzeczpospolitą Polskę na forum Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) jest też aktywnym członkiem EUMETSAT – Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych z siedzibą w Darmstadt (Niemcy).

Instytut swoją działalnością chce zarazić młodych ludzi, dlatego planuje rozpowszechnić wśród młodzieży swoje pogodowe aplikacje mobilne. Ich powszechne użycie mogłoby przyczynić się do poprawienia efektywności pracy w wielu dziedzinach życia, w tym rolnictwie. Dlatego IMGW dąży do zacieśnienia współpracy ze szkołami rolniczymi, a ZSCKR w Lututowie jest pierwszą w Polsce szkołą, która tę współpracę oficjalnie sformalizowała.

Parafowania oficjalnego porozumienia ze strony Instytutu dokonał jego dyrektor – doktor Przemysław Ligenza, a towarzyszył mu Łukasz Szewczyk - zastępca dyrektora Centrum Sieci Pomiarowo – Obserwacyjnej. Szanowni Goście podczas spotkania przybliżyli specyfikę funkcjonowania Instytutu, a dyrektor Ligenza przedstawił, posiłkując się własnym doświadczeniem, krótki wykład pt. „Jak osiągnąć sukces w życiu”. Następnie przedstawiciele IMGW w towarzystwie kadry kierowniczej szkoły odbyli spacer po szkole, podczas którego zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania szkoły i warunkami kształcenia.

Spotkanie było bardzo owocne, a efekty podpisanego porozumienia przyniosą korzyści obu sygnatariuszom.

Robert Majchrowicz

Foto - Andrzej Szczeciński

 

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Wycieczka integracyjna klas I - IV ZSCKR w Lututowie „Odkrywamy Łódź”.

 

20 października 2021r. uczniowie klas I-IV Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę integracyjną do Łodzi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od najstarszego parku w Łodzi, który  powstał na początku IX wieku z części okolicznych lasów. Park Źródliska w całości uznany jest za pomnik przyrody oraz wpisany jest do Rejestru Zabytków.  Znajdują się w nim rozmaite gatunki drzew i krzewów. Park porasta wiele wiekowych dębów, będących pomnikami przyrody. Ich wiek szacuje się na ok. 300 lat. Są one najcenniejszymi zabytkami na terenie parku. Następnym miejscem na mapie, które zwiedzaliśmy była Palmiarnia. Jest to jedna z najnowocześniejszych palmiarni w Europie. Oglądaliśmy w niej okazy roślin w  pawilonie śródziemnomorskim, tropikalnym oraz bogatą kolekcję kaktusów. Wraz z przewodnikiem rozpoczęliśmy wędrówkę ulicami Łodzi, poznając historię i architekturę tego miasta. Pierwszym punktem był  Księży Młyn -  zwarta dzielnica mieszkalno - przemysłowa, będąca niezwykłym „miastem w mieście”, jest jednym z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie, a założycielem tego kompleksu był  Karol Scheibler. Oglądaliśmy szeregi bliźniaczych domów robotniczych, osiedle przyfabryczne - jedno z najcenniejszych zabytków architektoniczno - urbanistycznych Łodzi. Przechodziliśmy obok dworca tramwajowego zwanego „Stajnią jednorożca”, obok znajduje się pomnik Jednorożca, przy którym zrobiliśmy  pamiątkowe zdjęcie. Oglądaliśmy łódzkie  murale - Łódź zwycięska, Czarny bocian. Spacerowaliśmy  ulicą Piotrkowską, jedną z najbardziej znanych ulic w kraju, a jednocześnie jednym z najdłuższych polskich deptaków  o długości około 4,2 km. Oglądaliśmy fasady budynków, które uginają się od ciekawych eklektycznych detali architektonicznych - kariatyd, płaskorzeźb, wykuszy. Podziwialiśmy Kamienicę pod Gutenbergiem, Kamienicę Salomona Bahariera, liczne pomniki:  Kufer Reymonta, Ławeczkę Juliana Tuwima, Ławeczkę Stefana Jaracza, Fortepian Rubinsteina, Twórców Łodzi Przemysłowej, Lampiarza, Misia Uszatka, urocze ozdobne zdroje z wodą pitną z postaciami dzieci. Szliśmy słynną  Aleją Gwiazd nawiązującą do filmowego dziedzictwa Łodzi. Na trasie naszej wycieczki znalazł się  Pasaż Róży. To unikatowa przestrzeń na skalę europejską. Elewacja budynku pokryta jest kawałkami drobnych, pociętych nieregularnie luster, które tworzą mozaikę w kształcie róży. Spacerując łódzkim deptakiem przenieśliśmy się w świat baśniowej fantastyki. Na ulicy Więckowskiego 4  oglądaliśmy zaprojektowaną przez Wojciecha Siudmaka instalację „Narodziny Dnia”. Następnie podziwialiśmy  Pałac Poznańskiego, by na końcu naszej wędrówki  dotrzeć do Manufaktury. Manufaktura to dawna fabryka w której  znajdowały się tkalnie, przędzalnia, bielnik i apretura, farbiarnia, drukarnia tkanin i wykończalnia, oddział naprawy i budowy maszyn, ślusarnia, odlewnia i  parowozownia, gazownia, remiza strażacka, magazyny, bocznica kolejowa oraz kantor fabryczny, pałac fabrykanta i budynki mieszkalne dla robotników. Obecnie po rewitalizacji starej fabryki znajduje się tu Centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe. 

Wycieczka była bardzo udana, dopisała nam piękna pogoda i dobre humory. Zintegrowana młodzież wróciła do szkoły z planami na kolejny wyjazd krajoznawczy.

Grażyna Boryczka

Barbara Drylewska-Mieszała

Anna Rudnicka

 

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

 

Dzień Edukacji Narodowej w ZSCKR Lututów

 

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.” (T. Mackenzie)

 

Pod takim hasłem dnia 14.X.2021 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ZSCKR w Lututowie. Uroczyste spotkanie uczniów i wszystkich pracowników szkoły rozpoczął dyrektor Robert Majchrowicz, przedstawiając krótką historię ustanowienia Dnia Edukacji Narodowej. Akademia była okazją do wręczenia listów gratulacyjnych i pucharu dla drużyny dziewcząt, która zdobyła III miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny. W skład reprezentacji dziewcząt weszły: Zuzanna Bednarek, Monika Przybył, Kinga Kępa. Aleksandra Gratka, Amelia Tryka, Izabela Szremska, Matylda Dudek, Julia Wróblewska. Ponadto dyrektor wręczył dyplom uczniowi Hubertowi Kopeć za zajęcie I miejsca w konkursie orki, który odbył się w Żarnowcu. W konkursie tym została ufundowana także nagroda dla szkoły - voucher na pług zagonowy 4- skibowy. Podziękowania z rąk dyrektora odebrali również opiekunowie uczniów, przygotowujący młodzież do konkursu i zawodów sportowych – nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Wojciech Baranowski, Kamil Ługowski oraz nauczyciele wychowania fizycznego - Elżbieta Okolewska, Adam Okolewski i Tomasz Machała.

Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej utrzymane było w nastroju humorystycznym, młodzież przedstawiła zabawne scenki z życia szkoły, w tym z nauczania zdalnego. Nie zabrakło słów podziękowań nie tylko dla nauczycieli, ale także wszystkich pracowników szkoły. Uroczysty, świąteczny nastrój podkreśliły liczne utwory muzyczne. Program artystyczny przedstawili uczniowie klas III MTP i III H4F, przy wokalnym wsparciu koleżanek z klasy III HTF i II BT, pod kierunkiem Barbary Zadka i Grażyny Boryczka oraz Zbigniewa Szczepańskiego.

Po zakończeniu akademii uczniowie i pracownicy na szkolnym parkingu przystąpili do wykonania 10 przysiadów w ramach challenge’u dla Franka Struzika, do którego przyłączyli się także pracownicy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Zebrana suma 1700 zł została przekazana Fundacji „Siepomaga”.

                                                                                                          Grażyna Boryczka

                                                                                                          Barbara Zadka

 

Więcej grafiki…

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Challenge dla Franka w ZSCKR w LUTUTOWIE

Obejrzyj video…..

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

III miejsce dla ZSCKR w Lututowie na Mistrzostwach Polski w przeciąganiu liny

 

            8.10.2021 r. w ZSCKR w Sokołowie Podlaskim odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Przeciąganiu Liny. W rywalizacji uczestniczyło 19 szkół rolniczych z całej Polski, a jedną z nich był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

W zawodach uczestniczyły pięcioosobowe zespoły w kategoriach: chłopcy, dziewczęta i mix (3 chłopców i 2 dziewczęta).

Zespoły były podzielone na 4 grupy po 3 drużyny, które rywalizowały „każdy z każdym” a zwycięscy grup przechodzili do rywalizacji o najwyższe podium.

Nasze grupy składały się z drużyn chłopców (ZSCKR Brzostki, ZSCKR Suwałki i ZSCKR Lututów), mix (ZSCKR Sichów, ZSCKR Radom i ZSCKR Lututów) oraz dziewcząt (ZSCKR Bobowicko, ZSCKR Powiercie i ZSCKR Lututów).

Drużyny chłopców, dziewcząt i mix z ZSCKR w Lututowie reprezentowali: chłopcy (Wiktor Berliński, Łukasz Fajga, Radosław Przybył, Krystian Krawczyk, Sebastian Aleksandrowicz oraz Bartłomiej Wróblewski), dziewczęta (Paulina Gwiazda, Monika Przybył, Kinga Kępa, Aleksandra Gradka, Amelia Tryka, Izabela Szremska, Matylda Dudek i Julia Wróblewska) oraz mix (Kinga Kępa, Monika Przybył, Krystian Krawczyk, Wiktor Berliński i Bartłomiej Wróblewski). Pomimo zaciętej rywalizacji i ogromnemu duchowi walki drużynom chłopców i mix nie udało się wyjść z grupy i zakończyły rywalizację na poziomie grupy. Natomiast drużyna dziewcząt po ogromnych zmaganiach z przeciwnikami wyszła z grupy jako pierwsza dzięki temu uzyskała szansę na walkę o pierwsze miejsce. W finale zmierzyły się z drużyną ZSCKR w Żemieniu i po przegranej drużyna dziewcząt z ZSCKR w Lututowie uzyskała III miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Rolniczych w Sokołowie Podlaskim. Opiekunami drużyn byli Tomasz Machała i Adam Okolewski.

„Musisz wierzyć w siebie wtedy, gdy nikt inny w Ciebie nie wierzy – to czyni Cię wygranym już od początku” - Venys Williams

Redagował: Tomasz Machała

 

 

Więcej grafiki…

_____________________________________________________________________________________________________

 

Rozgrywki w przeciąganiu liny w ZSCKR w Lututowie

 

W sobotę 25 września 2021 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyły się eliminacje strefowe do Mistrzostw Polski ministerialnych szkół rolniczych w przeciąganiu liny. Patronat nad zawodami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. W naszej szkole odbyły się wstępne rozgrywki będące pierwszym etapem eliminacji. Do zwodów zgłoszono 9 szkół rolniczych z trzech województw. Zawody otworzył Dyrektor ZSCKR Robert Majchrowicz, życząc wszystkim udanej zabawy i gry
fair-play.

Przeciąganie liny to dyscyplina sportu polegająca na ciągnięciu liny przez dwie drużyny w dwa przeciwne kierunki. Popularna w EuropieUSA na przełomie XIXXX wieku.

Sport ten w Polsce jest mało popularny, ale jest to po części spowodowane tym, że nie rozwijał się on zbyt prężnie w żadnym z krajów dawnego bloku wschodniego.

Przeciąganie liny jest bardzo wymagające pod względem synchronizacji i techniki sportowej. Siła jest bardzo ważna, ale trzeba zdobyć też umiejętność pracy w zespole. Każdy może być silny, ale wygrywa ten, kto najwolniej się męczy, oraz ten, kto potrafi najwięcej siły przekazać podczas przeciągania, nie rozpraszając jej między drużyną.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z tą dyscypliną podczas zajęć wychowania fizycznego, wtedy też wyselekcjonowała się reprezentacja szkoły w przeciąganiu liny. Było to dla wielu nowe doświadczenie, mogli też sprawdzić poziom swojej siły po długotrwającej nauce zdalnej.

Zawody wyłoniły dwie szkoły, które będą reprezentować tą część Polski na mistrzostwach kraju w Sokołowie Podlaskim już 9 października. Cieszymy się, że jedna z tych szkół okazał się ZSCKR w Lututowie. Drużyna chłopców i dziewcząt zajęła I miejsce.

Reprezentację dziewcząt stanowiły: Zuzanna Bednarek, Monika Przybył, Kinga Kępa. Aleksandra Gratka, Amelia Tryka, Izabela Szremska, Matylda Dudek, Julia Wróblewska, a chłopców: Oskar Uryasz, Wiktor Berliński, Łukasz Fajga, Radosław Przybył, Krystian Kowalczyk, Hubert Papierkowski, Kacper Pawelec, Sebastian Aleksandrowicz, Damian Fajga.

Naszym reprezentantom życzymy udanego występu na mistrzostwach Polski. Trzymamy kciuki!!!

 

Elżbieta Okolewska

 

 

 

Więcej grafiki…

___________________________________________________________________________________________________________

Baner-Erasums+

ZAPROSZENIE

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym oferty programu ERASMUS+ organizowanego dla sektora Kształcenie Zawodowe oraz sektora Edukacji Dorosłych.

 

Wydarzenie odbędzie się

28.09.2021r (wtorek) o godzinie 10:30

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

w Łodzi ul. Gabriela Narutowicza 122, 90-145 Łódź

 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy wysyłać na adres zaproszenia@lodzkie.pl ze wskazaniem liczby osób, nazwą i adresem szkoły/ instytucji*.

 

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo:

- jakie są cele programu

- kto i na co może składać wnioski,

- jakie są zasady oceny wniosków oraz ich finansowania,

 

 

 

Szczegółowy program spotkania:

 

Godzina 10:40 do 12:00

Powitanie

Oferta sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

(zasady wnioskowania, charakterystyka działań, zasady finansowania, kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków, terminy wnioskowania).

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna. Akredytacja.

Akcja 2 – Projekty partnerstw

Panel: Pytania, odpowiedzi

 

Godzina 12:00 do 12:20

Prezentacja projektu „dobrej praktyki” realizowanego przez beneficjenta sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe z województwa łódzkiego.

 

Godzina 12:20 do 12:40

Przerwa

 

Godzina 12:40 do 14:00

Oferta sektora Edukacji dorosłych

(zasady wnioskowania, charakterystyka działań, zasady finansowania, kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków, terminy wnioskowania).

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna. Akredytacja.

Akcja 2 – Projekty partnerstw

Panel: Pytania, odpowiedzi

 

Godzina 14:00 do 15:00

Prezentacja projektu „dobrej praktyki” realizowanego przez beneficjenta sektora Edukacja Dorosłych z województwa łódzkiego.

 

 

__________________________________________________________________________________________