”Zarządzanie gospodarstwem z programem 365FarmNet”

 

W czwartek 22 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyło się szkolenie pt. ”Zarządzanie gospodarstwem z programem 365FarmNet”. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy II i IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele 365FarmNet Monika Cieniawska i Roman Bathelt.                                

365FarmNet to bezpłatne oprogramowanie łączące moduły różnych producentów w celu kompleksowego i wydajnego zarządzania gospodarstwem. Program pozwala na prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami  wzajemnej zgodności oraz umożliwia poznanie opłacalności uprawianych w swoim gospodarstwie roślin. Do dyspozycji użytkowników jest także szereg innych przydatnych funkcji, takich jak np. planowanie prac polowych, podstawowa pogoda rolnicza, interaktywny kalendarz roczny, dostęp analiz, raportów i do graficznej mapy gospodarstwa oraz bardzo praktyczne aplikacje mobilne.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zmiany w systemie nauczania od 24.10.2020r.
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

1.     Od soboty 24. października br. do odwołania przechodzimy całkowicie na tryb pracy zdalnej (dotyczy to również szkół zaocznych).

2.     Nauka jazdy samochodem i traktorem zostaje zawieszona.

3.     Uczniowie mają możliwość korzystania z łącza internetowego i sprzętu szkolnego w bibliotece szkolnej.

4.     Zajęcia zdalne będą przeprowadzane za pomocą szkolnego dziennika elektronicznego oraz platformy Teams, przy zachowaniu proporcji po 50% (w miarę możliwości).

5.     Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, w godzinach ustalonych ostatnio przez samorząd (długa przerwa od 12.15 do 12.35).

 

Dyrekcja ZSCKR w Lututowie

__________________________________________________________________________________________

 

 

Chata Walichnowska wspiera ZSCKR w Lututowie

 

W poniedziałek 5 października 2020 r. restauracja „Chata Walichnowska” stała się oficjalnie patronem Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Do zawarcia porozumienia doszło w siedzibie szkoły, a stosowne podpisy złożyli dyrektorowie: Katarzyna Marszałkowska ze strony „Chaty Walichnowskiej” oraz reprezentujący ZSCKR - Robert Majchrowicz.

Wybór „Chaty Walichnowskiej” jako patrona klasy jest w pełni uzasadniony. Nie tylko ze względu na położenie - znajduje się ona zaledwie 8 kilometrów od szkoły, ale przede wszystkim na renomę jaką cieszy się ten obiekt. „Chata Walichnowska” w przyszłym roku obchodzić będzie 20-lecie istnienia i przez ten czas uzyskała wysoką pozycję lokalu wyróżniającego się smacznymi potrawami, specjalizującego się przede wszystkim daniami typowymi dla kuchni polskiej. Wnętrze lokalu utrzymanego w stylu chaty góralskiej sprawia, że konsumpcja w tej restauracji jest przyjemna, a atmosfera niemalże domowa. Celem Patronatu jest przede wszystkim podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz nabycie przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSCKR w Lututowie, umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Podczas wizyty w szkole dyrektor Katarzyna Marszałkowska oraz kierownik Agnieszka Maciejewska zwiedziły obiekt. Towarzyszyli im - dyrektor Robert Majchrowicz oraz kierownik Elżbieta Herbik-Wójciak, którzy opowiedzieli o specyfice szkoły i o zmianach, które nastąpiły w szkole od 2018 roku, gdy jej organem prowadzącym został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Goście zapoznali się z prezentacją multimedialną szkoły, którą przedstawiła Renata Kucharska, a Marzena Maciejewska wraz z uczniami klasy II PT przygotowała poczęstunek, będący próbką umiejętności kulinarnych naszych uczniów.

Należy mieć nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do rozwoju obu podmiotów i przyniesie obopólne korzyści.

Robert Majchrowicz

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcie terenowe  z agrotroniki

 

W dniu 22 września 2020 roku uczniowie klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki brali udział w zajęciach terenowych na terenie gospodarstwa szkolnego. Zajęcia przygotowali i nadzorowali nauczyciele uczący w technikum w zawodzie: technik mechanizacji i agrotroniki : Wojciech Baranowski, Tomasz Perdek i Rafał Pastusiak. Celem zajęć był pomiar poślizgów występujących na kole siewnika zbożowego, który uzależniony jest od technologii i sposobu uprawy. Jest to bardzo ważny parametr, ponieważ od niego zależy dokładność wysiewu i obsada roślin na polu. W doświadczeniach wykorzystano ciągnik New Holland T 5050 poruszający się z systemem nawigacyjnym Ez-Pilot i siewnik zbożowy Pottinger Vitasem 302.  

Uzyskane wyniki dotyczące poślizgu były bardzo różne: od kilku setnych procenta w przypadku technologii bezorkowej, 7 % w przypadku uprawy tradycyjnej wykonanej agregatem uprawowym, do 16% w przypadku siewu w nieuprawioną glebę bezpośrednio po wykonaniu orki. Pogoda była wyśmienita i sprzyjała wykonaniu ćwiczeń.

 

Tomasz Perdek

 

  

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcia profilaktyki nowotworowej w ZSCKR w Lututowie

Akademia Czerniaka – Starogard Gdański – Tu rodzą się gwiazdy

            W dniu 7 października 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyły się lekcje profilaktyczne związane z choroba nowotworową. Spotkania „Znamię!. Znam je?” przygotowała Elżbieta Okolewska - koordynator do spraw zdrowia.

Nowotwory nazywane są często plagą XXI wieku lub epidemią współczesności. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje: jeżeli nie zmienimy trybu życia oraz nawyków żywieniowych, do 2025 roku liczba zachorowań na raka będzie wzrastać o 5 mln rocznie.

W Polsce na nowotwór rocznie choruje 160 tys. a umiera 94 tys. ludzi. Pomimo wyraźnej poprawy wyników leczenia obserwowanej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat około 70-80% polskich pacjentów nadal zgłasza się do onkologa zbyt późno, kiedy choroba jest już znacznie zaawansowana, a możliwości skutecznej terapii ograniczone. Dlatego tak ważne jest to, by uświadamiać młodym ludziom, że należy być czujnym na wszelkie niepokojące objawy ze strony naszego organizmu.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, w naszej szkole zostały zorganizowane lekcje profilaktyczne. Tegoroczne spotkanie dotyczyło chorób nowotworowych, a w szczególności - nowotworu skóry czerniaka.

Czerniak jest jednym z kilkudziesięciu nowotworów złośliwych skóry, ale też jednym z najbardziej agresywnych. Obserwuje się, że czerniak coraz częściej występuje u młodych ludzi, a w szczególności wśród kobiet. Co roku w Polsce 3 tys. pacjentów dowiaduje się, że choruje na czerniaka.

Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych – melanocytów. Jest on nowotworem o wysokim stopniu złośliwości. Może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, a także przerzuty odległe, najczęściej do płuc i mózgu. Choroba, jeśli jest zbyt późno zdiagnozowana, tym ma gorsze rokowania. Mówi się, że po spóźnionej diagnozie pacjenci umierają po 6-8 miesiącach. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i poszerzanie wiedzy na tematy zdrowia.

Na spotkaniu młodzież naszej szkoły miała możliwość pogłębienia wiedzy na temat nowotworów, poznała przyczyny, które wpływają na rozwój czerniaka, dowiedziała się też jakie objawy świadczą o transformacji nowotworowej istniejącej zmiany. Uczniowie dowiedzieli się jak należy zachowywać się, by zapobiegać tej jakże niebezpiecznej chorobie.

Miejmy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom profilaktycznym i pozyskanej na nich wiedzy, będą potrafili bacznie obserwować swoje organizmy i szybko reagować na wszystkie negatywne symptomy.

 

Elżbieta Okolewska

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Broszura przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa? 

 

____________________________________________________________________________________________

 

W dniu 20.09.2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbył się II Lututowski Bieg Strażaka.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była OSP w Lututowie. W ubiegłym roku strażacy wspinali się na wieżę kościoła, w tym roku, ze względów organizacyjnych, szkoła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Dyrektorem Robertem Majchrowiczem stała się gospodarzem tego wspaniałego wydarzenia, które na pewno stanie się tradycją naszej lokalnej społeczności.

Dyrektor ZSCKR ufundował puchar dla najlepszych zawodników na odcinku „Ratownik”. Współorganizatorem tegorocznego biegu był również Urząd Miasta reprezentowany przez Burmistrza Marka Pikułę.

Bieg ten był okazją nie tylko do rywalizacji wielu drużyn sprawdzającej sprawność fizyczną strażaków, ale także okazją do promowania zdrowia, aktywnego trybu życia i imprezą integrującą mieszkańców Lututowa i okolic.

Uczniowie ZSCKR wraz z nauczycielami – Marzeną Maciejewską, Eweliną Miś, Grzegorzem Pryglem – aktywnie przyczynili się do organizacji tej wspaniałej imprezy. Na terenie szkoły pojawiło się stoisko promujące ZSCKR, w szczególności zaprezentowali się uczniowie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy przygotowali słodki, ale zdrowy poczęstunek dla gości – owoce w czekoladzie i koktajle. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród gości.

Dziękujemy również za wsparcie finansowe dla Mateusza Wójtowicza, ucznia zaprzyjaźnionej szkoły – ZSCKR w Sokołowie Podlaskim. Uległ on poważnemu wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie i stracił prawą kończynę górną. Uczniowie ZSCKR w Lututowie należąc do rodziny Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęli decyzję o przystąpieniu do działań, w wyniku których uda się na pewno zebrać potrzebną kwotę na protezę dla Mateusza.

 

 

Barbara Kędzia

Marzena Maciejewska

Foto: Studio MAG Michał Maciejewski

 

  

 

  

____________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie promuje

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym rolnicy będą pytani m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zebrane będą dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

Celem  spisów statystycznych, m.in. spisów rolnych jest umożliwienie statystyce publicznej informowania o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Z informacji tych korzystają wszyscy - zarówno społeczeństwo  jak i organy państwa i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Wg GUS,  podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim:

·         zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

·         analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,

·         wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz 

·         aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie  scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można uzyskać na stronie: https://spisrolny.gov.pl, zachęcamy również do korzystania z materiałów edukacjach udostępnionych na Portalu Internetowym GUS https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/  oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi  https://lodz.stat.gov.pl/

______________________________________________________________________________________________

Archiwum z ubiegłych lat znajduje się w zakładce aktualności