ZSCKR szykuje się do lotu

 

Nasza szkoła podejmuje od dawna starania służące wzbogaceniu bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesny sprzęt. Jednym z takich działań jest zakup  drona i trenażera magistrali ISOBUS. Ten sprzęt pozwoli uatrakcyjnić pracę z młodzieżą na zajęciach. Szczególnie z przedmiotu  urządzenia i systemy agrotroniki.

Dron—dzięki dedykowanemu oprogramowaniu do obsługi pól może być wykorzystywany do mapowania pól, określania granic, monitorowania stanu plantacji i innych zadań. Uzyskane w ten sposób dane można z powodzeniem wykorzystywać w programach do obsługi gospodarstw rolnych na zajęciach również z innych przedmiotów zawodowych. Ostatni rok pokazał, że tego rodzaju sprzęt może być przydatny np. do określania szkód łowieckich.

Trenażer magistrali ISOBUS to urządzenie, które pozwala na praktyczne zapoznanie się nie tylko z budową i działaniem systemu komunikacji ciągnik-maszyna. Umożliwia również ćwiczenie sposobów wykrywania i usuwania usterek w użytkowaniu tego podstawowego systemu przesyłu danych we współczesnym sprzęcie rolniczym.

Grzegorz Zadka

 

 

 

więcej zdjęć i filmików …

__________________________________________________________________________________________

 

„Magia świąt” na Wigilijnym Stole

 

W okresie przedświątecznym w ZSCKR w Lututowie został przeprowadzony konkurs dla uczniów klas Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych pod hasłem „Potrawa wigilijna na stole pięknie nakrytym”.

Zadaniem uczestników było przygotowanie dowolnej potrawy wigilijnej i zaprezentowanie jej na świątecznym stole, udekorowanym przy użyciu dowolnych rekwizytów.

Komisja w składzie: pani kierownik szkolenia praktycznego Elżbieta Herbik - Wójciak, pani Beata Wyczałkowska i pani Ewa Miś oceniały pomysłowość, inwencję twórczą, poprawność i estetykę nakrycia stołu wigilijnego. Najlepsze w konkursie okazały się:

I miejsce – Magdalena Zdziebko z klasy II MTP

II miejsce – Zuzanna Bednarek z klasy I BTP

III miejsce – Roksana Galińska z klasy II MTP

Marzena Maciejewska

 

 

 

 

więcej zdjęć……

__________________________________________________________________________________________

 

Życzenia świąteczne od kierownika, wychowawców i młodzieży

Internatu ZSCKR w Lututowie

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR w Lututowie wyróżnieni
w III Ogólnopolski Konkursie Fotograficznym.

 

Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczyły w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym zorganizowanym przez ZSCKR im. Stanisława Staszica w Swarożynie, pod patronatem Wójta Gminy Tczew. W konkursie o nazwie ,,Kalejdoskop-cztery pory roku w rolnictwie – wiosna”, wzięło udział 25 uczestników. Nadesłali oni aż 36 pięknych fotografii związanych z najpiękniejszą porą roku – wiosną. Spośród prac wyróżniono zdjęcia naszych uczennic Mileny Szczęsnej z kl. III oraz Ewy Kontowskiej z kl. IV, które uchwyciły piękno wiosennej przyrody.

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, nagrody w dniu 14.12.2020 r. wręczył w ZSCKR w Lututowie Dyrektor Robert Majchrowicz wraz z nauczycielkami przedmiotów zawodowych uczącymi w technikum architektury krajobrazu - Beatą Wyczałkowską i Anną Rudnicką.

Naszym podopiecznym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Beata Wyczałkowska

 

  

 

__________________________________________________________________________________________

 

XII Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje różne działania prewencyjne: szkolenia, pogadanki, pokazy. Jedną z form jest upowszechnianie zasad bhp poprzez konkursy dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie powinno być ważnym elementem dla rolnika prowadzącego swoje gospodarstwo, a także dla członków jego rodziny, w tym dzieci uczestniczących, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w życiu gospodarstwa. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i przedstawicieli organizatorów, tegoroczny konkurs przeprowadzono na jednym etapie – szkolnym, który w ZSCKR w Lututowie odbył się 17.11.2020r.

Organizatorzy (Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Kuratorium Oświaty, Oddział Terenowym KOWR i instytucje działające w ramach Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w rolnictwie) przygotowali nagrody dla laureatów z każdej ze szkół. W ten sposób pragnęli zachęcić do stosowania i propagowania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie oraz wdrażania udogodnień zwiększających jej bezpieczeństwo przez młodych mieszkańców wsi, jak również zwiększyć wiedzę na temat zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Laureatami konkursu w ZSCKR w Lututowie zostali uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

1.     Krystian Olejnik

2.     Paweł Owczarek

3.     Piotr Baranowski

Opiekunem konkursu był nauczyciel mgr inż. Wojciech Baranowski.

 

Wojciech Baranowski

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

PIENIĄDZE NA ZAKUP KOMPUTERA DLA DZIECKA RODZINY ROLNICZEJ

 

 

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

__________________________________________________________________________________________

 

ARS, czyli jak dbać o miłość? - edukacja młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/grafika-w-tre%c5%9bci-artyku%c5%82u.png   https://pssesiemiatycze.org/pliki/komunikaty/2018/04/ARS_plakat.jpg

 

W miesiącu listopadzie i grudniu 2020r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, brali udział w programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych  p.t. „Ars, czyli jak dbać o miłość?”. Projekt realizowany jest od kilku lat we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieruszowie, a współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które kompleksowo podchodzi do problematyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w okresie prokreacyjnym. Zasadniczym celem programu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i  umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich przyszłego potomstwa, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Program realizowany był w trzech blokach tematycznych –

1.     „Ars  vivendi – sztuka życia,

2.     „Ars amandi- sztuka kochania,

3.     Ars generandi – sztuka rodzenia.

W pierwszej części zastanawialiśmy się, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości - skraca życie i zabiera zdrowie. W drugiej analizowaliśmy , w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi. W trzeciej rozważaliśmy, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych szkodzi potomstwu, szczególnie w okresie życia płodowego.

Program wzbudził u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. W trakcie spotkań nie skupiano się wyłącznie na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, przyjaźń, rodzina, bezpieczeństwo. Omówiono jak nadużywanie substancji psychoaktywnych może negatywnie wpływać na te wartości.

Wniosek, wysuwający się po zajęciach  jest jeden - Dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość, w wielu jej wymiarach.

 

Pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

 

FILMIKI EDUKACYJNE

 

  Używki a ciąża          Używki a codzienność

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Mikołaj w  ZSCKR  Lututów

  Mikołaj  nie zapomniał o Zespole Szkól  Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie  przynosząc  gabarytowo duuuże  prezenty m.in. dwie nowe  przyczepy  Zasław o ładowności 12 ton jak również przyczepę do nauki jazdy Pronar. Wyposażenie full,  opcja plandeki, stelaże,  nowe koła w rozmiarze 385/65 r. 22.5. koło zapasowe + wciągarka, wskaźniki sygnalizujące poluźnienie śrub, aktywne ledowe kierunkowskazy z lampami, zaczep automatyczny.

Takie prezenty to my lubimy…

 

Dziękujemy za prezenty, życząc sobie długiej, bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji.

 

Tomasz Perdek

 

 

Foto: Agnieszka Kobyłt

 

więcej grafiki……

 

__________________________________________________________________________________________

 

FUNDUSZ GWARANCJI ROLNYCH

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.

FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.

W załączeniu przekazujemy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią oraz włączenie się Państwa w kampanię promującą FGR.

 

 

Materiały do pobrania:

 

List intencyjny

Notatka informacyjna

Plakat FGR

__________________________________________________________________________________________

 

Koszenie kukurydzy w ZSCKR w Lututowie

 

W dniu 10.11.2020 na szkolnych polach rozpoczął się zbiór kukurydzy na ziarno. W ciągu jednego dnia zebrano kukurydzę z 22 hektarów. Nie byłoby to możliwe bez wydajnego sprzętu m.in kombajnu John Deere T550 z przystawką ośmiorzędowa Capello ,wozu przeładowczego o ładowności 15 ton zaagreatowanego z ciągnikiem New Holland. Średnia wydajność oscylowała w granicach 9 ton i wilgotności 31-32%. Sprawną obsługę koszenia i transportu zapewniła firma Agropasz.

 

Tomasz Perdek

 

 

 

więcej grafiki……

 

__________________________________________________________________________________________

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny – zwyciężczynie z ZSCKR w Lututowie

 

Weronika Goraj uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Paulina Ostrowska uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie zostały laureatkami Ogólnopolskiego konkursu na plakat społeczny dotyczący współczesnych uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi pt. „Bądź wolny – pod każdym względem”.

Konkurs dedykowany był uczniom szkół średnich podlegającym i prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat nad konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu było :

- Zainteresowanie uczniów tematyką uzależnień występujących we współczesnym świecie.

- Podnoszenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji wynikających z różnego    rodzaju uzależnień.

- Nakłonienia społeczności szkolnej wszystkich szkół resortu M R i RW i ich rodzin do refleksji nad konsekwencjami, jakie niosą uzależnienia. Działanie miało zwrócić uwagę na problem nałogów wśród młodzieży oraz znaczenie kształtowania zdrowych postaw życiowych.

Spośród 78 prac nadesłanych z 56 szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach:

Kategoria pierwsza – NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Miejsce pierwsze Weronika Goraj ZSCKR w Lututowie

Miejsce drugie Paulina Ostrowska ZSCKR w Lututowie

Miejsce trzecie Zuzanna Łykowska  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

 

Kategoria druga NAGRODA KOMISJI KONKURSOWEJ

Miejsce pierwsze Patryk Czech  ZSCKR w Żarnowcu

Miejsce drugie Zuzanna Łykowska  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Miejsce trzecie Weronika Goraj ZSCKR w Lututowie

Ze względu na obecną sytuację mając na uwadze bezpieczeństwo, uroczyste  wręczenie nagród nie mogło się odbyć w siedzibie organizatora konkursu w ZSCKR w Żarnowcu. 28 października 2020r. w imieniu uczennic nagrody i dyplomy z rąk Dyrektor ZSCKR w Żarnowcu Pani Ewy Śrubarczyk odebrała opiekunka młodzieży, pedagog szkolny Barbara Drylewska-Mieszała. Nagrody uczennicom wręczył  w  ZSCKR w Lututowie Dyrektor Robert Majchrowicz.

Za zajęcie pierwszego miejsca zwyciężczyni  Weronika Goraj otrzymała laptop.

Weronika i Paulina pragną podziękować wszystkim osobom, które oddały głos na ich prace. Jesteśmy dumni z naszych uczennic i  gratulujemy im.

 

Pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

 

  DSC00372

 

  

 

więcej grafiki……

__________________________________________________________________________________________

 

 

”Zarządzanie gospodarstwem z programem 365FarmNet”

 

W czwartek 22 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyło się szkolenie pt. ”Zarządzanie gospodarstwem z programem 365FarmNet”. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy II i IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele 365FarmNet Monika Cieniawska i Roman Bathelt.                                

365FarmNet to bezpłatne oprogramowanie łączące moduły różnych producentów w celu kompleksowego i wydajnego zarządzania gospodarstwem. Program pozwala na prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami  wzajemnej zgodności oraz umożliwia poznanie opłacalności uprawianych w swoim gospodarstwie roślin. Do dyspozycji użytkowników jest także szereg innych przydatnych funkcji, takich jak np. planowanie prac polowych, podstawowa pogoda rolnicza, interaktywny kalendarz roczny, dostęp analiz, raportów i do graficznej mapy gospodarstwa oraz bardzo praktyczne aplikacje mobilne.

 

 

 

 

Tomasz Perdek

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zmiany w systemie nauczania od 24.10.2020r.
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

1.     Od soboty 24. października br. do odwołania przechodzimy całkowicie na tryb pracy zdalnej (dotyczy to również szkół zaocznych).

2.     Nauka jazdy samochodem i traktorem zostaje zawieszona.

3.     Uczniowie mają możliwość korzystania z łącza internetowego i sprzętu szkolnego w bibliotece szkolnej.

4.     Zajęcia zdalne będą przeprowadzane za pomocą szkolnego dziennika elektronicznego oraz platformy Teams, przy zachowaniu proporcji po 50% (w miarę możliwości).

5.     Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, w godzinach ustalonych ostatnio przez samorząd (długa przerwa od 12.15 do 12.35).

 

Dyrekcja ZSCKR w Lututowie

__________________________________________________________________________________________

 

 

Chata Walichnowska wspiera ZSCKR w Lututowie

 

W poniedziałek 5 października 2020 r. restauracja „Chata Walichnowska” stała się oficjalnie patronem Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Do zawarcia porozumienia doszło w siedzibie szkoły, a stosowne podpisy złożyli dyrektorowie: Katarzyna Marszałkowska ze strony „Chaty Walichnowskiej” oraz reprezentujący ZSCKR - Robert Majchrowicz.

Wybór „Chaty Walichnowskiej” jako patrona klasy jest w pełni uzasadniony. Nie tylko ze względu na położenie - znajduje się ona zaledwie 8 kilometrów od szkoły, ale przede wszystkim na renomę jaką cieszy się ten obiekt. „Chata Walichnowska” w przyszłym roku obchodzić będzie 20-lecie istnienia i przez ten czas uzyskała wysoką pozycję lokalu wyróżniającego się smacznymi potrawami, specjalizującego się przede wszystkim daniami typowymi dla kuchni polskiej. Wnętrze lokalu utrzymanego w stylu chaty góralskiej sprawia, że konsumpcja w tej restauracji jest przyjemna, a atmosfera niemalże domowa. Celem Patronatu jest przede wszystkim podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz nabycie przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSCKR w Lututowie, umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Podczas wizyty w szkole dyrektor Katarzyna Marszałkowska oraz kierownik Agnieszka Maciejewska zwiedziły obiekt. Towarzyszyli im - dyrektor Robert Majchrowicz oraz kierownik Elżbieta Herbik-Wójciak, którzy opowiedzieli o specyfice szkoły i o zmianach, które nastąpiły w szkole od 2018 roku, gdy jej organem prowadzącym został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Goście zapoznali się z prezentacją multimedialną szkoły, którą przedstawiła Renata Kucharska, a Marzena Maciejewska wraz z uczniami klasy II PT przygotowała poczęstunek, będący próbką umiejętności kulinarnych naszych uczniów.

Należy mieć nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do rozwoju obu podmiotów i przyniesie obopólne korzyści.

Robert Majchrowicz

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcie terenowe  z agrotroniki

 

W dniu 22 września 2020 roku uczniowie klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki brali udział w zajęciach terenowych na terenie gospodarstwa szkolnego. Zajęcia przygotowali i nadzorowali nauczyciele uczący w technikum w zawodzie: technik mechanizacji i agrotroniki : Wojciech Baranowski, Tomasz Perdek i Rafał Pastusiak. Celem zajęć był pomiar poślizgów występujących na kole siewnika zbożowego, który uzależniony jest od technologii i sposobu uprawy. Jest to bardzo ważny parametr, ponieważ od niego zależy dokładność wysiewu i obsada roślin na polu. W doświadczeniach wykorzystano ciągnik New Holland T 5050 poruszający się z systemem nawigacyjnym Ez-Pilot i siewnik zbożowy Pottinger Vitasem 302.  

Uzyskane wyniki dotyczące poślizgu były bardzo różne: od kilku setnych procenta w przypadku technologii bezorkowej, 7 % w przypadku uprawy tradycyjnej wykonanej agregatem uprawowym, do 16% w przypadku siewu w nieuprawioną glebę bezpośrednio po wykonaniu orki. Pogoda była wyśmienita i sprzyjała wykonaniu ćwiczeń.

 

Tomasz Perdek

 

  

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcia profilaktyki nowotworowej w ZSCKR w Lututowie

Akademia Czerniaka – Starogard Gdański – Tu rodzą się gwiazdy

            W dniu 7 października 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyły się lekcje profilaktyczne związane z choroba nowotworową. Spotkania „Znamię!. Znam je?” przygotowała Elżbieta Okolewska - koordynator do spraw zdrowia.

Nowotwory nazywane są często plagą XXI wieku lub epidemią współczesności. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje: jeżeli nie zmienimy trybu życia oraz nawyków żywieniowych, do 2025 roku liczba zachorowań na raka będzie wzrastać o 5 mln rocznie.

W Polsce na nowotwór rocznie choruje 160 tys. a umiera 94 tys. ludzi. Pomimo wyraźnej poprawy wyników leczenia obserwowanej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat około 70-80% polskich pacjentów nadal zgłasza się do onkologa zbyt późno, kiedy choroba jest już znacznie zaawansowana, a możliwości skutecznej terapii ograniczone. Dlatego tak ważne jest to, by uświadamiać młodym ludziom, że należy być czujnym na wszelkie niepokojące objawy ze strony naszego organizmu.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, w naszej szkole zostały zorganizowane lekcje profilaktyczne. Tegoroczne spotkanie dotyczyło chorób nowotworowych, a w szczególności - nowotworu skóry czerniaka.

Czerniak jest jednym z kilkudziesięciu nowotworów złośliwych skóry, ale też jednym z najbardziej agresywnych. Obserwuje się, że czerniak coraz częściej występuje u młodych ludzi, a w szczególności wśród kobiet. Co roku w Polsce 3 tys. pacjentów dowiaduje się, że choruje na czerniaka.

Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych – melanocytów. Jest on nowotworem o wysokim stopniu złośliwości. Może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, a także przerzuty odległe, najczęściej do płuc i mózgu. Choroba, jeśli jest zbyt późno zdiagnozowana, tym ma gorsze rokowania. Mówi się, że po spóźnionej diagnozie pacjenci umierają po 6-8 miesiącach. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i poszerzanie wiedzy na tematy zdrowia.

Na spotkaniu młodzież naszej szkoły miała możliwość pogłębienia wiedzy na temat nowotworów, poznała przyczyny, które wpływają na rozwój czerniaka, dowiedziała się też jakie objawy świadczą o transformacji nowotworowej istniejącej zmiany. Uczniowie dowiedzieli się jak należy zachowywać się, by zapobiegać tej jakże niebezpiecznej chorobie.

Miejmy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom profilaktycznym i pozyskanej na nich wiedzy, będą potrafili bacznie obserwować swoje organizmy i szybko reagować na wszystkie negatywne symptomy.

 

Elżbieta Okolewska

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Broszura przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa? 

 

____________________________________________________________________________________________

 

W dniu 20.09.2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbył się II Lututowski Bieg Strażaka.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była OSP w Lututowie. W ubiegłym roku strażacy wspinali się na wieżę kościoła, w tym roku, ze względów organizacyjnych, szkoła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Dyrektorem Robertem Majchrowiczem stała się gospodarzem tego wspaniałego wydarzenia, które na pewno stanie się tradycją naszej lokalnej społeczności.

Dyrektor ZSCKR ufundował puchar dla najlepszych zawodników na odcinku „Ratownik”. Współorganizatorem tegorocznego biegu był również Urząd Miasta reprezentowany przez Burmistrza Marka Pikułę.

Bieg ten był okazją nie tylko do rywalizacji wielu drużyn sprawdzającej sprawność fizyczną strażaków, ale także okazją do promowania zdrowia, aktywnego trybu życia i imprezą integrującą mieszkańców Lututowa i okolic.

Uczniowie ZSCKR wraz z nauczycielami – Marzeną Maciejewską, Eweliną Miś, Grzegorzem Pryglem – aktywnie przyczynili się do organizacji tej wspaniałej imprezy. Na terenie szkoły pojawiło się stoisko promujące ZSCKR, w szczególności zaprezentowali się uczniowie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy przygotowali słodki, ale zdrowy poczęstunek dla gości – owoce w czekoladzie i koktajle. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród gości.

Dziękujemy również za wsparcie finansowe dla Mateusza Wójtowicza, ucznia zaprzyjaźnionej szkoły – ZSCKR w Sokołowie Podlaskim. Uległ on poważnemu wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie i stracił prawą kończynę górną. Uczniowie ZSCKR w Lututowie należąc do rodziny Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęli decyzję o przystąpieniu do działań, w wyniku których uda się na pewno zebrać potrzebną kwotę na protezę dla Mateusza.

 

 

Barbara Kędzia

Marzena Maciejewska

Foto: Studio MAG Michał Maciejewski

 

  

 

  

____________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie promuje

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym rolnicy będą pytani m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zebrane będą dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

Celem  spisów statystycznych, m.in. spisów rolnych jest umożliwienie statystyce publicznej informowania o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Z informacji tych korzystają wszyscy - zarówno społeczeństwo  jak i organy państwa i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Wg GUS,  podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim:

·         zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

·         analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,

·         wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz 

·         aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie  scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można uzyskać na stronie: https://spisrolny.gov.pl, zachęcamy również do korzystania z materiałów edukacjach udostępnionych na Portalu Internetowym GUS https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/  oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi  https://lodz.stat.gov.pl/

______________________________________________________________________________________________

Archiwum z ubiegłych lat znajduje się w zakładce aktualności