Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

 

Pliki do pobrania:

 

List intencyjny

Załącznik

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Koniec roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

„Nie martw się,

do mety przybywa się po to,

by znów wyruszyć dalej”

Pod takim hasłem w dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji zakończenia tego nietypowego roku szkolnego. Dla uczniów klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia był to dzień pożegnania ze szkołą, a dla pozostałych podsumowania pewnego etapu nauki.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Na wstępie dyrektor ZSCKR w Lututowie Robert Majchrowicz oficjalne przywitał wszystkich obecnych. Oprócz dyrekcji, nauczycieli i uczniów obecna była Skarbnik Rady Rodziców pani Aneta Błaszczyk.

Samorząd Uczniowski w imieniu uczniów na ręce Dyrekcji złożył podziękowania za trud włożony w ich naukę i wychowanie. Podziękowanie w formie wokalnej zaprezentowała uczennica Kinga Błasiak.

Trochę spóźniony (przecież to już lato!) zjawił się Święty Mikołaj na rowerze?! Troszkę był marudny, ale zostawił słodkie prezenty dla uczniów. Pożegnaliśmy go i można było przystąpić do uhonorowania uczniów.

Po podziękowaniu dla dyrekcji i nauczycieli nadeszła pora na wyróżnienia i nagrody dla najlepszych uczniów. Na miano najlepszej uczennicy i jednocześnie obecnej i przyszłorocznej stypendystki Prezesa Rady Ministrów zapracowała (pośród szkół po gimnazjum) Aleksandra Gratka z klasy II technikum w zawodzie technik agrobiznesu, uzyskując średnią ocen 5,25 i wzorowe zachowanie. W pionie technikum po szkole podstawowej najlepszą uczennicą i również obecną i przyszłoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Julia Górecka z klasy II Technikum również w zawodzie technik agrobiznesu, uzyskując w tym roku szkolnym średnią ocen 5,00 i wzorowe zachowanie.

Dyrektor wyróżnił również listami gratulacyjnymi tych uczniów, którzy reprezentowali szkołę w olimpiadach i konkursach. Wśród nich znalazła się tegoroczna finalistka Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bydgoszczy - Julia Górecka, która startowała w pionie produkcji roślinnej. Następnym wyróżnionym był Marek Kiedos, który zajął III miejsce w Konkursie Wiedzy Rolniczej zorganizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a wśród uczniów szkół rolniczych województwa łódzkiego, którzy startowali w konkursie – zajął I miejsce. List gratulacyjny otrzymały również: Dominika Olejnik i Magdalena Ździebko, które zdobyły wyróżnienie w konkursie kulinarnym „Smaki Wsi”, Monika Sobczyk za zajęcie I miejsce w Polsce w konkursie plastycznym organizowanym przez FAI (Międzynarodowa Organizacja Lotnicza) oraz Weronika Janczak - za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Kuchnia bez granic”. Podziękowania z rąk dyrektora otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursów i pomogli im osiągnąć te wysokie wyniki.

W dalszej części zostały uhonorowane osoby, które zapracowały na świadectwo z wyróżnieniem uzyskując średnią co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie. Nagrody w postaci bonów podarunkowych ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSCKR w Lututowie oraz stypendia za wyniki w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 i dobre zachowanie. Samorząd Uczniowski wręczył nagrody w konkursie na 100% - frekwencję.

Podziękowania dla rodziców za tegoroczną współpracę z rąk dyrektora odebrała przedstawiciel Rady Rodziców pani Aneta Błaszczyk oraz pani Dorota Lis.

Jeżeli coś się zaczęło to i w pewnym momencie musi się skończyć. I taka chwila nadeszła dla uczniów III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pana dyrektora oraz otrzymali upominki ufundowane przez kolegów z klas II Branżowej Szkoły I Stopnia po SP i Gimnazjum. W ich imieniu pożegnalne przemówienie wygłosił Patryk Kowalewski życząc absolwentom wszystkiego najlepszego i powodzenia w dalszym życiu. Ze strony absolwentów podziękowania dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obsługi za trud i wsparcie podczas trzech lat nauki w szkole przekazał Dariusz Kończak.

Po tym wszystkim Dyrektor ZSCKR w Lututowie Robert Majchrowicz mógł już oficjalnie ogłosić, że rok szkolny 2020/2021 uważa za zakończony.

Całą uroczystość prowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Goraj i Tobiasz Napierała.

Grzegorz Zadka

Zdjęcia: Hubert Kopeć

 

 

 

 

 

 

Więcej grafiki…

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

,Żywe obrazy z mchu" w wykonaniu pierwszej klasy TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

 

Dokumentacja foto z zajęć praktycznych…

__________________________________________________________________________________________

 

Uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
- Julia Górecka -
finalistką etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

 

Tegoroczny etap centralny olimpiady odbył się 28. maja na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W finale wzięło udział 207 uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji okręgowych. Uczniowie rywalizowali w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria. Julia Górecka startowała w bloku produkcja roślinna. Olimpiada jest wpisana do ministerialnego rejestru olimpiad tematycznych. Uczestnicy muszą wykazać się szeroką wiedzą, wybiegającą poza zakres szkoły średniej. Zdobywanie tej wiedzy wymaga od nich sporo wysiłku i zaangażowania. Należy czytać czasopisma branżowe czy też uczestniczyć w różnych szkoleniach organizowanych przez firmy branży rolniczej. Uczniowie na każdym z etapów tej olimpiady rozwiązują test oraz wykonują zadania praktyczne. Tegoroczna Olimpiada odbyła się w reżimie sanitarnym.

Gratulujemy Julce i życzymy, aby zdobywanie wiedzy przynosiło jej satysfakcję, a w przyszłości zaowocowało sukcesami zawodowymi.

Barbara Zadka

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Sukces ucznia ZSCKR w Lututowie w Konkursie Wiedzy Rolniczej

 

Konkurs Wiedzy Rolniczej został zorganizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Głównym celem konkursu było upowszechnianie wiedzy rolniczej. Zakres tematyczny pytań dotyczył zagadnień: technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych w produkcji roślinnej, stosowania nowoczesnych metod hodowli w produkcji zwierzęcej, norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt, BHP w gospodarstwach rolnych, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zasad dobrej praktyki rolniczej, zasad integrowanej ochrony roślin, zasad integrowanej produkcji oraz innych standardów jakościowych, zasad adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa oraz ustawy o ochronie zwierząt. Zakres był więc bardzo szeroki.

Do konkursu przystąpiło 39 uczestników z województwa łódzkiego, w tym 8 rolników i 31 uczniów spośród 7 szkół rolniczych. Konkurs polegał na wypełnieniu testu z 30 pytaniami. O ostatecznej lokacie w konkursie zadecydowała punktacja oraz termin i godzina nadesłania wypełnionego arkusza odpowiedzi.

Laureatami Konkursu Wiedzy Rolniczej 2021 zostali:

- I miejsce – Elżbieta Olczyk (30 pkt.); rolnik,

- II miejsce – Tadeusz Nowakowski (29 pkt.); rolnik,

- III miejsce – Marek Kiedos (29 pkt.); uczeń klasy II technikum w zawodzie technik rolnik ZSCKR w Lututowie 

Laureaci uhonorowani zostali nagrodami sfinansowanymi ze środków Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Gratulacje dla naszego ucznia, który wykazał się największą wiedzą spośród uczniów siedmiu szkół rolniczych województwa łódzkiego. Życzymy mu dalszych sukcesów i zapału w zdobywaniu wiedzy.

 

Barbara Zadka

 

__________________________________________________________________________________________

Uczniowie ZSCKR na Dniach Pola w Masłowicach

W dniu 08.06.2021 uczniowie Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie w zawodach: technik rolnik i technik agrobiznesu uczestniczyli w Masłowickim Dniu Pola zorganizowanym przez Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach. Podczas tegorocznych Dni Pola zaprezentowane zostały odmiany firm nasiennych – DANKO oraz Hodowli Roślin Strzelce. Uczniowie mieli okazję poznać efekty różnych metod uprawy, naważenia i ochrony roślin rolniczych. Uczestnicy zwiedzali pola produkcyjne, poletka doświadczalne oraz bogatą kolekcję roślin uprawnych. Przedstawiciele firm: EKOPLON, FMC, INNVIGO zaprezentowali nowe metody nawożenia i ochrony zbóż, ziemniaków, grochu, soi i warzyw uprawianych w gruncie. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

Dni Pola w Masłowicach objęte były patronatem honorowym Burmistrza Wielunia oraz Starosty Powiatu Wieluńskiego.

Bogata oferta podczas Dni Pola w Masłowicach była dla naszej młodzieży bardzo interesująca, dostarczyła wielu nowych, ciekawych informacji. Młodzież z zainteresowaniem słuchała o nowych możliwościach w zakresie ochrony roślin czy nawożenia. Cieszymy się, że nasi uczniowie chętnie uczestniczą w tego typu spotkaniach, interesują się nowościami i chętnie poszerzają wiedzę.

 

Barbara Zadka

 

 

 

więcej zdjęć…

 

__________________________________________________________________________________________

 

Wycieczka rowerowa do miejsca pamięci.

 

W dniu 02 06 2021 r. uczniowie ZS CKR w Lututowie uczestniczyli w wycieczce rowerowej do lasu ,,Koziołek’’ pod Lututowem, gdzie 15 czerwca 1863 r. miała miejsce bitwa Powstania Styczniowego. W wycieczce brała udział młodzież klasy 1HTF wraz z opiekunami, której celem  było oddanie hołdu poległym powstańcom. Uczniowie zapoznali się z historią tego miejsca i zapalili znicze. W drodze powrotnej na stadionie zostało zorganizowane ognisko, gdzie w miłej atmosferze młodzież zakończyła wycieczkę.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Dzień profilaktyki w ZSCKR w Lututowie „Zdrowe i bezpieczne życie z całych sił”

 

W dniu 1.06.2021r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbył się dzień profilaktyki pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne życie z całych sił”. Wszelkie inicjatywy zorganizowane tego dnia miały na celu zwrócić uwagę uczniów na bezpieczeństwo pracy na co dzień, również pracy w gospodarstwie rolnym oraz na drodze, uświadomić im zagrożenia, jakie płyną ze stosowania środków odurzających i uzależnienia się nie tylko od nich, ale również od mediów społecznościowych czy Internetu. Wszystko miało formę zabawy edukacyjnej, a zwieńczeniem dnia było wspólne odtańczenie Belgijki na placu szkolnym. Zajęcia odbywały się w sześciu grupach tematycznych: BHP w rolnictwie, zdrowy styl życia i zasady zdrowego odżywiania, pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo na drodze, zagrożenia w sieci i nie tylko, kultura słowa i język jako narzędzie komunikacji. Ważnym celem tej inicjatywy było ułatwienie uczniom powrotu do szkoły po pandemii, ponowna reintegracja zespołów klasowych i wspólna, bezpieczna zabawa.

BHP w rolnictwie.

W pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nauczyciele przedmiotów zawodowych zapoznali uczniów z tematem „BHP w rolnictwie”.

Korzystając z materiałów edukacyjnych opracowanych przez KRUS i Państwową Inspekcję Pracy nauczyciele starali się uzmysłowić uczniom jakie zagrożenia niesie ze sobą praca w rolnictwie, a szczególnie nieprzestrzeganie przepisów BHP przy pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Pamiętając jednak, że spotkanie odbyło się z młodzieżą w szczególnym dniu – Dniu Dziecka, nie zabrakło również życzeń i odrobiny słodkości, które umilały spotkania z tym trudnym, i jednak dosyć smutnym, tematem.

Zdrowy styl życia i zasady zdrowego odżywiania.

Na tych zajęciach nauczyciele zapoznali uczniów z zasadami zdrowego żywienia, przeprowadzili quiz sprawdzający wiedzę na ten temat, a jego zwycięzcy otrzymali upominki. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani zdrową przekąską w postaci owoców i warzyw. Zorganizowano również wystawę ziół i przypraw kulinarnych, młodzież miała możliwość nabycia umiejętności ich rozpoznawania.

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież naszej szkoły miała okazję przypomnieć sobie zasady jej udzielania oraz praktycznie przećwiczyć udzielanie niezbędnej pomocy, by być bardziej pewnym siebie, skłonnym podjąć natychmiastowe działanie i potrafić zapanować nad sobą w trudnych okolicznościach.

Zajęcia były podzielone na czynności związane ze stanami zagrożenia życia takimi jak: omdlenie, padaczka, zachłyśnięcie u dzieci i dorosłych i nagłe zatrzymanie krążenia. Uczniowie dowiedzieli się o przyczynach, istocie oraz zasadach i algorytmach postępowania w tych przypadkach.

Najwięcej czasu poświęcono resuscytacji krążeniowo - oddechowej, gdzie uczniowie mogli sami przekonać się jak należy wykonywać masaż serca i sztuczne oddychanie. Wszystkie te czynności wykonywane były na fantomach, również z użyciem szkoleniowego defibrylatora. Ciekawostką dla młodzieży była prezentacja prawdziwego defibrylatora AED, który jest na wyposażeniu szkoły, jako jednej z nielicznych instytucji na terenie Lututowa.

Dzięki takim inicjatywom nasi uczniowie stają się coraz bardziej świadomi i zdają sobie sprawę, że ratować życie trzeba umieć, by nie bać się stawić temu czoła.

Bezpieczeństwo na drodze.

Na szkolnym placu manewrowym odbywały się zajęcia poświęcone bezpieczeństwu na drodze. W części teoretycznej nauczyciele uświadamiali uczniów o zagrożeniach czyhających na wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Nauczyciele opierając się na danych statystycznych informowali, że mimo poprawy jakości dróg w Polsce, ilość wypadków śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych, znacznie przekracza średnią europejską. W części praktycznej uczniowie mieli możliwość skorzystania z alkogogli i narkogogli. Okazywało się, że wykonanie slalomu i przeniesienie kubka z wodą może stanowić duże wyzwanie. W kolejnej części zajęć uczniowie mieli możliwość spróbowania swoich sił w slalomie rowerowym. Przesłanie było takie, pamiętać o aktywności fizycznej po okresie pandemii. Każdy z uczestników zajęć otrzymał światełko odblaskowe z intencją: „Bądź widoczny na drodze”. Przed zbliżającymi się wakacjami uczniowie mieli możliwość utrwalić sobie wiedzę dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zagrożenia w sieci i nie tylko.

Kocham życie – nie biorę! - to hasło przewodnie części spotkania profilaktycznego, które przygotowali dla uczniów w sali B3 nauczyciele informatyki, matematyki i pedagog szkolny. Na spotkaniu omawiane były zagadnienia dotyczące zagrożeń w sieci i uzależnień. Uczniowie dowiedzieli się czym jest uzależnienie, jakie są rodzaje uzależnień, jakie skutki wywołują. Utrwalili sobie wiedzę na temat zagrożeń w sieci. Dowiedzieli się również czym różnią się e - uzależnienia od zwykłych uzależnień i czy e- uzależnienia są mniej groźne niż analogowe używki. W jednym z zadań uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego. W konkurencji DOPASUJ PARY - E-ADDICTION mieli za zadanie dopasować angielskie zwroty do ich polskiego tłumaczenia, aby wiedzieć jak to się mówi in English. Poznali również sposoby spędzania wolnego czasu bez uzależnień.

Kultura słowa i język jako narzędzie komunikacji

W tej grupie tematycznej młodzież ZSCKR w Lututowie zaznajomiła się z zagadnieniem kultury języka w relacjach międzyludzkich. Poznała również zasady grzecznościowe i zasady savoir – vivre. Najwięcej jednak uwagi poświęcono problemowi wulgaryzmów i ich obecności we współczesnej polszczyźnie. Młodzież zgodnie przyznała, że człowiek kulturalny powinien poprawnie mówić i pisać, ponieważ sposób wypowiadania się świadczy o jego osobowości i wnętrzu.

Dodatkiem do całości był zdrowy poczęstunek dla uczniów i nauczycieli ufundowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski ZSCKR oraz sponsora Spółdzielnię Dostawców Mleka z Wielunia, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Podsumowując tą, dość obszerną relację należy stwierdzić, że taki dzień był potrzebny nam wszystkim i młodzieży i nauczycielom. Musieliśmy sobie przypomnieć, że szkoła to nie tylko nauka i ciężka praca w drodze do osiągnięcia celu, ale również relacje międzyludzkie, a tych jednak nam brakowało podczas pracy zdalnej.

 

Praca zbiorowa nauczycieli ZSCKR

 

 

 

więcej zdjęć…

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

LINK DO NABORU ELEKTRONICZNEGO

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do  szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie 90 minut.

Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą  https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja , która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Prosimy Państwa o rozpowszechnianie zaproszenia na wydarzenie do możliwie szerokiej grupy odbiorców, np. poprzez umieszczenie zaproszenia na szkolnych witrynach internetowych lub poprzez wiadomość rozesłaną do uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Adres strony rozprowadzającej:

https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

    

__________________________________________________________________________________________

 

ZSCKR W LUTUTOWIE

ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY,

 

który odbędzie się 18 maja 2021 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich Ósmoklasistów. Zwiedzanie szkoły dla grup wcześniej umówionych w sekretariacie szkoły, nr. tel. 438714047. Spotkania odbędą się w wymaganych przez pandemię procedurach sanitarnych.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

  

 

Inne niż zwykle, a jednak uroczyste zakończenie edukacji uczniów rocznika 2017 – 2021

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi.”

 

Pewien etap tej podróży ukończyli właśnie uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Maseczki, dystans, rezygnacja z tradycyjnego uścisku dłoni. W takiej atmosferze odbyła się w piątek – 30 kwietnia 2021 r. uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego tegorocznych abiturientów Technikum w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu (oddział HTM), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (oddział BT). Na świadectwach naszych uczniów znalazł się dowód ich pracy i umiejętności. Dowód na to, że te lata spędzone w szkolnej ławie były dla nich okazją do zdobycia nowych wiadomości, kwalifikacji i doświadczeń.

Pomimo trudnych okoliczności, uroczystości towarzyszyło wiele emocji, przepełnionych radością, wdzięcznością oraz nadzieją na lepsze jutro. Spotęgowała te uczucia refleksyjna przemowa Dyrektora Szkoły Roberta Majchrowicza, podsumowująca czteroletnią naukę młodzieży w murach lututowskiej szkoły. Kolejnym miłym akcentem była prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klas młodszych z pomocą wychowawców. Dzięki niej abiturienci mogli jeszcze raz przeżyć najpiękniejsze chwile z całego okresu edukacji w naszym Zespole i tym samym upewnić się, że pozostawili tu cząstkę siebie. Na pamiątkę każdy z abiturientów otrzymał upominek, którego fundatorem byli, wspólnie z Radą Rodziców, organizatorzy imprezy, czyli uczniowie klas pierwszych Technikum.

Dalsza część uroczystości upłynęła na uhonorowaniu uczniów, którzy ukończyli edukację otrzymując świadectwo z wyróżnieniem. W tym roku świadectwa takie otrzymali dwaj uczniowie z oddziału BT: Patryk Kamiński i Krystian Olejnik. Krystian otrzymał również List Gratulacyjny Dyrektora Szkoły za osiągnięcie sukcesu, jakim było zajęcie III miejsca w Etapie Okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, co skutkowało awansem do Etapu Ogólnopolskiego. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali również kolejni mechanizatorzy: Kacper Konieczny, Łukasz Wesołowski, Wiktor Pawlikowski, Paweł Owczarek, Kordian Olbiński i Krzysztof Kik. Na wyróżnienie za dobre wyniki w nauce zasłużyły również uczennice: z zawodu technik agrobiznesu - Kinga Kaczmarek i z zawodu technik architektury krajobrazu - Agnieszka Parzybut, Ewa Kontowska i Paulina Sularz. Paulina jako najlepsza uczennica z terenu Gminy Lututów otrzymała również nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Lututowa, pana Marka Pikułę.

            Nasi uczniowie nie ograniczali się tylko do poszerzania wiedzy zawodowej, ale uczyli się również pracy samorządowej, organizowania różnych imprez i zaangażowania w akcje charytatywne i promocyjne. Podziękowania za aktywną działalność na tej płaszczyźnie otrzymali: Kinga Kaczmarek, Małgorzata Krause, Paweł Owczarek i przede wszystkim Agnieszka Parzybut, która zapisała się w historii szkoły jako wieloletnia przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Z jej inicjatywy odbyło się wiele ciekawych akcji, które wpływały na pozytywny wizerunek naszej placówki w środowisku lokalnym.

Nasi tegoroczni absolwenci rozsławiali również naszą szkołę na zwodach sportowych. Pamiątkowe statuetki za osiągnięcia sportowe otrzymali : Paulina Sularz, Kinga Kaczmarek, Natalia Zwierzak, Ewa Kontowska i Kacper Salamon.

Dyrektor szkoły podziękował również wszystkim rodzicom za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz szkoły oraz za wspomaganie w organizacji życia klasowego.

Następnie w imieniu absolwentów głos zabrali Agnieszka Parzybut i Paweł Owczarek, którzy podkreśli, że po czterech wspaniałych, wspólnie spędzonych latach na pewno trudno będzie się rozstać. Podziękowali również w imieniu swoich kolegów Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wspaniałe wspólne spędzone chwile. Szczególne podziękowania skierowali pod adresem wychowawczyń: Elżbiety Okolewskiej i Barbary Kędzi, wyrażając swoją wdzięczność za opiekę i okazane na etapie czterech lat wsparcie.

Ale każdy etap w życiu człowieka zawsze ma swój kres nasi uczniowie również dotarli do końca nauki w naszej szkole. Mamy nadzieję, że nigdy nie zapomną wielu zdarzeń i ekscytujących przeżyć, jakich byli uczestnikami przez te lata nauki. Nadszedł czas na opuszczenie szkolnych murów. Choć chwila ta zamyka pewien rozdział ich życia i jest tylko etapem pewnej podróży to nie możemy mówić tu o końcu. Teraz można powtórzyć słowa Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”. Nasi absolwenci rocznika 2017 - 2021 wchodzą w nowy etap swojego życia, lecz my chcielibyśmy pozostać w ich pamięci, bo być może istnieją miejsca piękniejsze, ale to wszystko wokół jest nasze. Życzymy naszym absolwentom zdania tego najważniejszego egzaminu, bo niewątpliwie jest to furtka, która otwiera wiele możliwości.

 

Elżbieta Okolewska

Agnieszka Szewczyk

Foto: Beata Wyczałkowska

 

 

 

 

więcej zdjęć…

__________________________________________________________________________________________

 

 

Udany start uczniów ZSCKR w Lututowie w OWiUR

 

Mimo obostrzeń związanych z pandemią, 23. kwietnia 2021 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nich udział ponad 100 uczniów z okręgu wrocławskiego. Odbywały się one w reżimie sanitarnym. Młodzież rywalizowała w 7 blokach tematycznych: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, gastronomii, agrobiznesu, architektury krajobrazu oraz weterynarii. Organizatorem zmagań był Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Olimpiada jest wpisana do ministerialnego rejestru olimpiad tematycznych. Uczestnicy muszą wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także wiedzą i umiejętnościami poszerzonymi o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych. Uczniowie na każdym etapie tej olimpiady muszą rozwiązać test i wykonać zadania praktyczne.

            Młodzież ZSCKR w Lututowie startowała w kilku pionach: w produkcji zwierzęcej (Aleksandra Gratka 2M4P), w mechanizacji rolnictwa (Patryk Kamiński 4TM, Kacper Konieczny 4TM, Krystian Olejnik 4TM), w produkcji roślinnej (Julia Górecka 2MTP, Amelia Tryka 2M4P), w agrobiznesie (Radosław Przybył 3BTM). W tym roku po raz pierwszy startowaliśmy w pionie gastronomii (Joanna Ślawska 2MTP, Aleksandra Kępa 2M4P). Zmagania konkursowe naszych uczniów zakończyły się sukcesem - Julia Górecka uczennica kl. II technikum w zawodzie technik agrobiznesu zajęła I miejsce w pionie produkcja roślinna, Krystian Olejnik uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik mechanizacji i agrotroniki zajął III miejsce w pionie mechanizacja rolnictwa. Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu centralnego. Tegoroczne eliminacje odbędą się w dniach 28-29 maja 2021 r. Gospodarzem konkursu będzie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Gratulujemy naszym uczniom zwycięstwa i życzymy powodzenia podczas finału centralnego. Miejmy nadzieję, że ten sukces zachęci innych uczniów do wysiłku w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

Szkolny koordynator olimpiady-Barbara Zadka

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Drodzy Uczniowie!

Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (RITZ). Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon (726 611 611) i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger - pogadajmytutaj) obsługiwany jest przez 7 specjalistów: pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania mogą korzystać dzieci

i młodzież z województwa łódzkiego oraz ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty, a także związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne (związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.

 

To, co wyróżnia infolinię na tle podobnych form pomocy, to przede wszystkim jej dostępność 7 dni w tygodniu (telefon czynny w godzinach 15.00 - 18.00, czat w godzinach 18.00 - 21.00) oraz możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (Snapchat i Messenger).

 

__________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie podnosi kwalifikacje!

 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie od 1 marca 2021 realizowany jest projekt pt.: „Program rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie” w ramach Działania 03 - XI.3 Kształcenie zawodowe. Jest to już trzecia edycja przeprowadzonego w szkole projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Jego założeniem jest podwyższenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów niezbędnych na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Projektem objętych zostanie 80 uczniów (70 uczniów Technikum i 10 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia), Zgodnie z założeniami projektu wezmą oni udział w zajęciach obejmujących trzy obszary: kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia pozalekcyjne podnoszące umiejętności z języka angielskiego lub matematyki oraz zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Poza tym każdy z uczestników odbędzie 150 godzinny staż (praktykę) u pracodawcy ze swojej dziedziny zawodowej, za które otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1800 zł brutto.

            Ciekawą opcją są wspomniane kursy specjalistyczne. Uczniowie kończąc je, zdobywają bezpłatnie dodatkowe uprawnienia, dzięki czemu stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. W tej edycji projektu uczniom zostanie zaproponowany udział w następujących kursach (do wyboru): kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs florystyczny, kurs baristyczny, kurs budowy silników spalinowych, kurs operatora kombajnu zbożowego oraz kurs prawa jazdy kat. B.

            Projektem zostali objęci również nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Lututowie. Będą oni mogli podnieść swoje umiejętności i kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe).

            Wymiernym efektem udziału w projekcie będzie wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. W ostatniej edycji zakupiony został ciągnik do nauki jazdy, a tym razem zmodernizowana zostanie pracowania do zajęć praktycznych dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Planowany jest zakup nowego wyposażenia za kwotę ponad 170 tys. zł.

Projekt jest przedsięwzięciem na szeroką skalę, wymagającym zaangażowania dużej liczby osób, zarówno pracowników szkoły, jak i specjalistów spoza szkoły. Łączna wartość projektu wynosi ponad 950 tysięcy PLN, jednak jak pokazuje życie pieniądze zainwestowane w kapitał ludzki przynoszą korzyści przez wiele lat, a zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenie są po prostu bezcenne.

 

 

Elżbieta Herbik-Wójciak

Robert Majchrowicz

 

__________________________________________________________________________________________

 

Uczennica ZSCKR w Lututowie na konkursie „KUCHNIA BEZ GRANIC”

 

Korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, uczennica klasy II Technikum w zawodzie - technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie – Weronika Janczak, wzięła udział w XXII Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych „KUCHNIA BEZ GRANIC”.

            Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty - Barbarę Nowak i Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego. Odbył się 04.03.2021 roku w Krakowie.

            Nasza uczennica otrzymała wyróżnienie - za wykonanie zakąski zimnej: „Krewetka, otulona makaronem, podana na podeście z musu kokosowego w towarzystwie buraczków i sosu pietruszkowego”. Jej przygotowanie do konkursu nadzorowała pani Marzena Maciejewska – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych w ZSCKR w Lututowie.

            Weronice gratulujemy odwagi i kreatywności. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, będziemy mieli możliwość ponownego uczestnictwa w konkursie kulinarnym w Krakowie, który swoim zasięgiem przekracza granice nie tylko województw, ale i państwa.

 

Marzena Maciejewska

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

„Finał z głową”  w ZSCKR i Szkole Podstawowej w  Lututowie

 

  „Finał z głową” – to hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał miał  pierwotnie odbyć się 10 stycznia, jednak z uwagi na obowiązujące  obostrzenia fundacja podjęła decyzję o przesunięciu go na ostatnią  niedzielę, 31 stycznia 2021r.  W tym roku pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W ciągu 28 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,3 MLD PLN  i kupiła ponad 65 200 urządzeń. Do ogólnopolskiej akcji dołączyli się  jak co roku uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie oraz Szkoła Podstawowa, tworząc wspólny sztab.  Drużynę ZSCKR reprezentowali : Andrzej Cłapka, Łukasz Fajga, Kinga Gałka, Martyna Jasianek, Katarzyna Kubiak, Joanna Wysota z opiekunami Barbarą Drylewską- Mieszałą, Renata Przezak i Angieszką Zgórską, pomagała również pracownik szkoły, Pani Maria Bęś.  Drużynę ze  Szkoły Podstawowej reprezentowały: Wiktoria Galewicz, Katarzyna Kuźnicka, Dominika Owczarek, Kinga Piszczałka wraz z opiekunami: Iwoną Kiełtyką – Szlawską i  Anną Szymańską.  

Był to finał inny niż poprzednie, ale wolontariusze świetnie sobie poradzili w nowych warunkach, a zbiórka przebiegała w serdecznej i bezpiecznej atmosferze. Mieszkańcy gminy Lututów oraz wszyscy darczyńcy okazali się jak zawsze hojni. W puszkach znalazło się więcej pieniędzy niż w zeszłym roku. Wolontariusze  zebrali 5701,95  (pięć tysięcy siedemset jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).

W tegorocznym finale zarejestrowały się 1362 sztaby, a wśród nich aż  79 sztabów zagranicznych m.in. z: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec,  Stanów Zjednoczonych, Tanzanii, Australii, Norwegii, Francji, Rosji,  Meksyku, Indonezji, Singapuru, Japonii, Wietnamu, a także z Polskiej  Stacji Polarnej Hornsund. Pomaganie nie ma granic. Dziękujemy Wszystkim. Siema !!!

Barbara  Drylewska-Mieszała

 

 

więcej zdjęć…

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcia profilaktyki nowotworu piersi
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

 

  

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem kobiet w Polsce. Jest przyczyną największej liczby zgonów, wywołanych przez nowotwory złośliwe, występujące u kobiet. Ze względu na to, że choroba ta dotyka coraz młodsze osoby, wszystkie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie uczestniczyły w zajęciach profilaktyki choroby nowotworowej sutka. Prezentacje profilaktyczne odbyły się w ramach zdalnego nauczania w poszczególnych klasach w grudniu 2020 roku. Były to zajęcia otwarte, podczas których dziewczęta mogły aktywnie włączyć się do dyskusji i zdawać pytania dotyczące problemu.

Najważniejszym celem przekazanej wiedzy na temat raka piersi było uświadomienie, jakie czynniki mogą zwiększyć ryzyko zachorowania i jaki jest mechanizm działania tych czynników. Dzięki tej wiedzy można podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zmniejszeniu natężenia problemu. Wiele czynników ryzyka związanych jest ze stylem życia, dlatego też można je kontrolować.

Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym lepsze są rokowania i większa szansa na pełne wyleczenie. Niestety, w dobie pandemii, kiedy tak trudno skorzystać ze specjalistycznych konsultacji, sami musimy być wyczuleni na pewne anomalie naszego ciała, by w porę odpowiednio zareagować.

Nowotwór, nim stanie się niebezpieczny dla naszego życia, może przejawiać się za pośrednictwem „znaków ostrzegawczych”. Dzięki tym objawom możliwe jest wcześniejsze jego wykrycie. Do takich symptomów należą; nietypowe krwawienie albo wydzielina z brodawek piersiowych, guz albo zgrubienie w piersi, asymetria gruczołów sutkowych, zmiana kształtu, wielkości lub koloru brodawek piersiowych, owrzodzenia lub rany, które nie goją się w krótkim czasie. Kluczowe jest obciążanie genetyczne: jeśli ktoś w naszej rodzinie chorował na raka piersi lub nowotwór narządu rodnego, oznacza to, że mamy pewne predyspozycje i również możemy zachorować.

Możemy znacznie ograniczyć ryzyko zachorowania dbając o swój organizm. Dlatego powinnyśmy zatroszczyć się o zdrową i zbilansowaną dietę, pamiętać o regularnej aktywności fizycznej.

Nowotwór piersi można bardzo skutecznie leczyć!

Zdrowie naszych piersi, w dosłownym znaczeniu, jest w naszych rękach. Wcześnie wykryty rak tego gruczołu jest w stu procentach wyleczalny, dlatego tak ważne jest, byśmy regularnie, raz w miesiącu, samodzielnie badały swoje piersi.

Powinna to robić każda dziewczyna, która skończyła 16 lat. Badanie najlepiej przeprowadzić tuż po miesiączce. Piersi są wtedy miękkie i jeśli pojawi się jakiś guzek, łatwiej go wyczuć pod palcami.

Samobadanie najlepiej zrobić w łazience. Stanąć przed lustrem, obejrzeć dokładnie każdą pierś. Sprawdzić czy występują jakieś nieprawidłowości, czy skóra się nie zaciąga, czy nie wciąga się brodawka. Tę obserwację warto powtórzyć podnosząc do góry ramiona. Samo badanie wykonujemy kolistymi ruchami dłoni, zaczynając od brodawki, kierując się następnie na zewnątrz. Dokładnie badamy całą pierś i sprawdzamy także przestrzeń pod pachami.

Jeśli badając piersi, pod palcami wyczujemy guzek, powinnyśmy jak najszybciej zgłosić się do naszego ginekologa. Guzek jest zazwyczaj twardy, bezbolesny, ale może systematycznie się powiększać. Musimy pamiętać o tym, że nawet niewielki guz może dać przerzuty np. do węzłów chłonnych. Pamiętajcie o profilaktyce!

 

Zajęcia przygotowała i poprowadziła koordynator do spraw zdrowia w ZSCKR Elżbieta Okolewska.

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

NAUKA JAZDY CIĄGNIKIEM w ZSCKR LUTUTÓW

W WARUNKACH ZIMOWYCH

 

Foto: Agnieszka Kobyłt

 

więcej zdjęć i filmików …

 

__________________________________________________________________________________________

 

ZSCKR szykuje się do lotu

 

Nasza szkoła podejmuje od dawna starania służące wzbogaceniu bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesny sprzęt. Jednym z takich działań jest zakup  drona i trenażera magistrali ISOBUS. Ten sprzęt pozwoli uatrakcyjnić pracę z młodzieżą na zajęciach. Szczególnie z przedmiotu  urządzenia i systemy agrotroniki.

Dron—dzięki dedykowanemu oprogramowaniu do obsługi pól może być wykorzystywany do mapowania pól, określania granic, monitorowania stanu plantacji i innych zadań. Uzyskane w ten sposób dane można z powodzeniem wykorzystywać w programach do obsługi gospodarstw rolnych na zajęciach również z innych przedmiotów zawodowych. Ostatni rok pokazał, że tego rodzaju sprzęt może być przydatny np. do określania szkód łowieckich.

Trenażer magistrali ISOBUS to urządzenie, które pozwala na praktyczne zapoznanie się nie tylko z budową i działaniem systemu komunikacji ciągnik-maszyna. Umożliwia również ćwiczenie sposobów wykrywania i usuwania usterek w użytkowaniu tego podstawowego systemu przesyłu danych we współczesnym sprzęcie rolniczym.

Grzegorz Zadka

 

 

 

więcej zdjęć i filmików …

__________________________________________________________________________________________

 

„Magia świąt” na Wigilijnym Stole

 

W okresie przedświątecznym w ZSCKR w Lututowie został przeprowadzony konkurs dla uczniów klas Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych pod hasłem „Potrawa wigilijna na stole pięknie nakrytym”.

Zadaniem uczestników było przygotowanie dowolnej potrawy wigilijnej i zaprezentowanie jej na świątecznym stole, udekorowanym przy użyciu dowolnych rekwizytów.

Komisja w składzie: pani kierownik szkolenia praktycznego Elżbieta Herbik - Wójciak, pani Beata Wyczałkowska i pani Ewa Miś oceniały pomysłowość, inwencję twórczą, poprawność i estetykę nakrycia stołu wigilijnego. Najlepsze w konkursie okazały się:

I miejsce – Magdalena Zdziebko z klasy II MTP

II miejsce – Zuzanna Bednarek z klasy I BTP

III miejsce – Roksana Galińska z klasy II MTP

Marzena Maciejewska

 

 

 

 

więcej zdjęć……

__________________________________________________________________________________________

 

Życzenia świąteczne od kierownika, wychowawców i młodzieży

Internatu ZSCKR w Lututowie

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR w Lututowie wyróżnieni
w III Ogólnopolski Konkursie Fotograficznym.

 

Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczyły w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym zorganizowanym przez ZSCKR im. Stanisława Staszica w Swarożynie, pod patronatem Wójta Gminy Tczew. W konkursie o nazwie ,,Kalejdoskop-cztery pory roku w rolnictwie – wiosna”, wzięło udział 25 uczestników. Nadesłali oni aż 36 pięknych fotografii związanych z najpiękniejszą porą roku – wiosną. Spośród prac wyróżniono zdjęcia naszych uczennic Mileny Szczęsnej z kl. III oraz Ewy Kontowskiej z kl. IV, które uchwyciły piękno wiosennej przyrody.

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, nagrody w dniu 14.12.2020 r. wręczył w ZSCKR w Lututowie Dyrektor Robert Majchrowicz wraz z nauczycielkami przedmiotów zawodowych uczącymi w technikum architektury krajobrazu - Beatą Wyczałkowską i Anną Rudnicką.

Naszym podopiecznym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Beata Wyczałkowska

 

  

 

__________________________________________________________________________________________

 

XII Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje różne działania prewencyjne: szkolenia, pogadanki, pokazy. Jedną z form jest upowszechnianie zasad bhp poprzez konkursy dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie powinno być ważnym elementem dla rolnika prowadzącego swoje gospodarstwo, a także dla członków jego rodziny, w tym dzieci uczestniczących, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w życiu gospodarstwa. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i przedstawicieli organizatorów, tegoroczny konkurs przeprowadzono na jednym etapie – szkolnym, który w ZSCKR w Lututowie odbył się 17.11.2020r.

Organizatorzy (Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Kuratorium Oświaty, Oddział Terenowym KOWR i instytucje działające w ramach Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w rolnictwie) przygotowali nagrody dla laureatów z każdej ze szkół. W ten sposób pragnęli zachęcić do stosowania i propagowania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie oraz wdrażania udogodnień zwiększających jej bezpieczeństwo przez młodych mieszkańców wsi, jak również zwiększyć wiedzę na temat zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Laureatami konkursu w ZSCKR w Lututowie zostali uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

1.     Krystian Olejnik

2.     Paweł Owczarek

3.     Piotr Baranowski

Opiekunem konkursu był nauczyciel mgr inż. Wojciech Baranowski.

 

Wojciech Baranowski

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

PIENIĄDZE NA ZAKUP KOMPUTERA DLA DZIECKA RODZINY ROLNICZEJ

 

 

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

__________________________________________________________________________________________

 

ARS, czyli jak dbać o miłość? - edukacja młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/grafika-w-tre%c5%9bci-artyku%c5%82u.png   https://pssesiemiatycze.org/pliki/komunikaty/2018/04/ARS_plakat.jpg

 

W miesiącu listopadzie i grudniu 2020r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, brali udział w programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych  p.t. „Ars, czyli jak dbać o miłość?”. Projekt realizowany jest od kilku lat we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieruszowie, a współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które kompleksowo podchodzi do problematyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w okresie prokreacyjnym. Zasadniczym celem programu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę i  umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich przyszłego potomstwa, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Program realizowany był w trzech blokach tematycznych –

1.     „Ars  vivendi – sztuka życia,

2.     „Ars amandi- sztuka kochania,

3.     Ars generandi – sztuka rodzenia.

W pierwszej części zastanawialiśmy się, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości - skraca życie i zabiera zdrowie. W drugiej analizowaliśmy , w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi. W trzeciej rozważaliśmy, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych szkodzi potomstwu, szczególnie w okresie życia płodowego.

Program wzbudził u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. W trakcie spotkań nie skupiano się wyłącznie na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, przyjaźń, rodzina, bezpieczeństwo. Omówiono jak nadużywanie substancji psychoaktywnych może negatywnie wpływać na te wartości.

Wniosek, wysuwający się po zajęciach  jest jeden - Dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość, w wielu jej wymiarach.

 

Pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

 

FILMIKI EDUKACYJNE

 

  Używki a ciąża          Używki a codzienność

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Mikołaj w  ZSCKR  Lututów

  Mikołaj  nie zapomniał o Zespole Szkól  Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie  przynosząc  gabarytowo duuuże  prezenty m.in. dwie nowe  przyczepy  Zasław o ładowności 12 ton jak również przyczepę do nauki jazdy Pronar. Wyposażenie full,  opcja plandeki, stelaże,  nowe koła w rozmiarze 385/65 r. 22.5. koło zapasowe + wciągarka, wskaźniki sygnalizujące poluźnienie śrub, aktywne ledowe kierunkowskazy z lampami, zaczep automatyczny.

Takie prezenty to my lubimy…

 

Dziękujemy za prezenty, życząc sobie długiej, bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji.

 

Tomasz Perdek

 

 

Foto: Agnieszka Kobyłt

 

więcej grafiki……

 

__________________________________________________________________________________________

 

FUNDUSZ GWARANCJI ROLNYCH

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.

FGR to pomoc skierowana do rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego. Oferuje wsparcie w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego.

W załączeniu przekazujemy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią oraz włączenie się Państwa w kampanię promującą FGR.

 

 

Materiały do pobrania:

 

List intencyjny

Notatka informacyjna

Plakat FGR

__________________________________________________________________________________________

 

Koszenie kukurydzy w ZSCKR w Lututowie

 

W dniu 10.11.2020 na szkolnych polach rozpoczął się zbiór kukurydzy na ziarno. W ciągu jednego dnia zebrano kukurydzę z 22 hektarów. Nie byłoby to możliwe bez wydajnego sprzętu m.in kombajnu John Deere T550 z przystawką ośmiorzędowa Capello ,wozu przeładowczego o ładowności 15 ton zaagreatowanego z ciągnikiem New Holland. Średnia wydajność oscylowała w granicach 9 ton i wilgotności 31-32%. Sprawną obsługę koszenia i transportu zapewniła firma Agropasz.

 

Tomasz Perdek

 

 

 

więcej grafiki……

 

__________________________________________________________________________________________

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny – zwyciężczynie z ZSCKR w Lututowie

 

Weronika Goraj uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Paulina Ostrowska uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie zostały laureatkami Ogólnopolskiego konkursu na plakat społeczny dotyczący współczesnych uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi pt. „Bądź wolny – pod każdym względem”.

Konkurs dedykowany był uczniom szkół średnich podlegającym i prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat nad konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu było :

- Zainteresowanie uczniów tematyką uzależnień występujących we współczesnym świecie.

- Podnoszenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji wynikających z różnego    rodzaju uzależnień.

- Nakłonienia społeczności szkolnej wszystkich szkół resortu M R i RW i ich rodzin do refleksji nad konsekwencjami, jakie niosą uzależnienia. Działanie miało zwrócić uwagę na problem nałogów wśród młodzieży oraz znaczenie kształtowania zdrowych postaw życiowych.

Spośród 78 prac nadesłanych z 56 szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach:

Kategoria pierwsza – NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Miejsce pierwsze Weronika Goraj ZSCKR w Lututowie

Miejsce drugie Paulina Ostrowska ZSCKR w Lututowie

Miejsce trzecie Zuzanna Łykowska  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

 

Kategoria druga NAGRODA KOMISJI KONKURSOWEJ

Miejsce pierwsze Patryk Czech  ZSCKR w Żarnowcu

Miejsce drugie Zuzanna Łykowska  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Miejsce trzecie Weronika Goraj ZSCKR w Lututowie

Ze względu na obecną sytuację mając na uwadze bezpieczeństwo, uroczyste  wręczenie nagród nie mogło się odbyć w siedzibie organizatora konkursu w ZSCKR w Żarnowcu. 28 października 2020r. w imieniu uczennic nagrody i dyplomy z rąk Dyrektor ZSCKR w Żarnowcu Pani Ewy Śrubarczyk odebrała opiekunka młodzieży, pedagog szkolny Barbara Drylewska-Mieszała. Nagrody uczennicom wręczył  w  ZSCKR w Lututowie Dyrektor Robert Majchrowicz.

Za zajęcie pierwszego miejsca zwyciężczyni  Weronika Goraj otrzymała laptop.

Weronika i Paulina pragną podziękować wszystkim osobom, które oddały głos na ich prace. Jesteśmy dumni z naszych uczennic i  gratulujemy im.

 

Pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

 

  DSC00372

 

  

 

więcej grafiki……

__________________________________________________________________________________________

 

 

”Zarządzanie gospodarstwem z programem 365FarmNet”

 

W czwartek 22 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyło się szkolenie pt. ”Zarządzanie gospodarstwem z programem 365FarmNet”. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy II i IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele 365FarmNet Monika Cieniawska i Roman Bathelt.                                

365FarmNet to bezpłatne oprogramowanie łączące moduły różnych producentów w celu kompleksowego i wydajnego zarządzania gospodarstwem. Program pozwala na prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami  wzajemnej zgodności oraz umożliwia poznanie opłacalności uprawianych w swoim gospodarstwie roślin. Do dyspozycji użytkowników jest także szereg innych przydatnych funkcji, takich jak np. planowanie prac polowych, podstawowa pogoda rolnicza, interaktywny kalendarz roczny, dostęp analiz, raportów i do graficznej mapy gospodarstwa oraz bardzo praktyczne aplikacje mobilne.

 

 

 

 

Tomasz Perdek

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zmiany w systemie nauczania od 24.10.2020r.
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

1.     Od soboty 24. października br. do odwołania przechodzimy całkowicie na tryb pracy zdalnej (dotyczy to również szkół zaocznych).

2.     Nauka jazdy samochodem i traktorem zostaje zawieszona.

3.     Uczniowie mają możliwość korzystania z łącza internetowego i sprzętu szkolnego w bibliotece szkolnej.

4.     Zajęcia zdalne będą przeprowadzane za pomocą szkolnego dziennika elektronicznego oraz platformy Teams, przy zachowaniu proporcji po 50% (w miarę możliwości).

5.     Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, w godzinach ustalonych ostatnio przez samorząd (długa przerwa od 12.15 do 12.35).

 

Dyrekcja ZSCKR w Lututowie

__________________________________________________________________________________________

 

 

Chata Walichnowska wspiera ZSCKR w Lututowie

 

W poniedziałek 5 października 2020 r. restauracja „Chata Walichnowska” stała się oficjalnie patronem Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Do zawarcia porozumienia doszło w siedzibie szkoły, a stosowne podpisy złożyli dyrektorowie: Katarzyna Marszałkowska ze strony „Chaty Walichnowskiej” oraz reprezentujący ZSCKR - Robert Majchrowicz.

Wybór „Chaty Walichnowskiej” jako patrona klasy jest w pełni uzasadniony. Nie tylko ze względu na położenie - znajduje się ona zaledwie 8 kilometrów od szkoły, ale przede wszystkim na renomę jaką cieszy się ten obiekt. „Chata Walichnowska” w przyszłym roku obchodzić będzie 20-lecie istnienia i przez ten czas uzyskała wysoką pozycję lokalu wyróżniającego się smacznymi potrawami, specjalizującego się przede wszystkim daniami typowymi dla kuchni polskiej. Wnętrze lokalu utrzymanego w stylu chaty góralskiej sprawia, że konsumpcja w tej restauracji jest przyjemna, a atmosfera niemalże domowa. Celem Patronatu jest przede wszystkim podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz nabycie przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSCKR w Lututowie, umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Podczas wizyty w szkole dyrektor Katarzyna Marszałkowska oraz kierownik Agnieszka Maciejewska zwiedziły obiekt. Towarzyszyli im - dyrektor Robert Majchrowicz oraz kierownik Elżbieta Herbik-Wójciak, którzy opowiedzieli o specyfice szkoły i o zmianach, które nastąpiły w szkole od 2018 roku, gdy jej organem prowadzącym został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Goście zapoznali się z prezentacją multimedialną szkoły, którą przedstawiła Renata Kucharska, a Marzena Maciejewska wraz z uczniami klasy II PT przygotowała poczęstunek, będący próbką umiejętności kulinarnych naszych uczniów.

Należy mieć nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do rozwoju obu podmiotów i przyniesie obopólne korzyści.

Robert Majchrowicz

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcie terenowe  z agrotroniki

 

W dniu 22 września 2020 roku uczniowie klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki brali udział w zajęciach terenowych na terenie gospodarstwa szkolnego. Zajęcia przygotowali i nadzorowali nauczyciele uczący w technikum w zawodzie: technik mechanizacji i agrotroniki : Wojciech Baranowski, Tomasz Perdek i Rafał Pastusiak. Celem zajęć był pomiar poślizgów występujących na kole siewnika zbożowego, który uzależniony jest od technologii i sposobu uprawy. Jest to bardzo ważny parametr, ponieważ od niego zależy dokładność wysiewu i obsada roślin na polu. W doświadczeniach wykorzystano ciągnik New Holland T 5050 poruszający się z systemem nawigacyjnym Ez-Pilot i siewnik zbożowy Pottinger Vitasem 302.  

Uzyskane wyniki dotyczące poślizgu były bardzo różne: od kilku setnych procenta w przypadku technologii bezorkowej, 7 % w przypadku uprawy tradycyjnej wykonanej agregatem uprawowym, do 16% w przypadku siewu w nieuprawioną glebę bezpośrednio po wykonaniu orki. Pogoda była wyśmienita i sprzyjała wykonaniu ćwiczeń.

 

Tomasz Perdek

 

  

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Zajęcia profilaktyki nowotworowej w ZSCKR w Lututowie

Akademia Czerniaka – Starogard Gdański – Tu rodzą się gwiazdy

            W dniu 7 października 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyły się lekcje profilaktyczne związane z choroba nowotworową. Spotkania „Znamię!. Znam je?” przygotowała Elżbieta Okolewska - koordynator do spraw zdrowia.

Nowotwory nazywane są często plagą XXI wieku lub epidemią współczesności. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje: jeżeli nie zmienimy trybu życia oraz nawyków żywieniowych, do 2025 roku liczba zachorowań na raka będzie wzrastać o 5 mln rocznie.

W Polsce na nowotwór rocznie choruje 160 tys. a umiera 94 tys. ludzi. Pomimo wyraźnej poprawy wyników leczenia obserwowanej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat około 70-80% polskich pacjentów nadal zgłasza się do onkologa zbyt późno, kiedy choroba jest już znacznie zaawansowana, a możliwości skutecznej terapii ograniczone. Dlatego tak ważne jest to, by uświadamiać młodym ludziom, że należy być czujnym na wszelkie niepokojące objawy ze strony naszego organizmu.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, w naszej szkole zostały zorganizowane lekcje profilaktyczne. Tegoroczne spotkanie dotyczyło chorób nowotworowych, a w szczególności - nowotworu skóry czerniaka.

Czerniak jest jednym z kilkudziesięciu nowotworów złośliwych skóry, ale też jednym z najbardziej agresywnych. Obserwuje się, że czerniak coraz częściej występuje u młodych ludzi, a w szczególności wśród kobiet. Co roku w Polsce 3 tys. pacjentów dowiaduje się, że choruje na czerniaka.

Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych – melanocytów. Jest on nowotworem o wysokim stopniu złośliwości. Może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, a także przerzuty odległe, najczęściej do płuc i mózgu. Choroba, jeśli jest zbyt późno zdiagnozowana, tym ma gorsze rokowania. Mówi się, że po spóźnionej diagnozie pacjenci umierają po 6-8 miesiącach. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i poszerzanie wiedzy na tematy zdrowia.

Na spotkaniu młodzież naszej szkoły miała możliwość pogłębienia wiedzy na temat nowotworów, poznała przyczyny, które wpływają na rozwój czerniaka, dowiedziała się też jakie objawy świadczą o transformacji nowotworowej istniejącej zmiany. Uczniowie dowiedzieli się jak należy zachowywać się, by zapobiegać tej jakże niebezpiecznej chorobie.

Miejmy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom profilaktycznym i pozyskanej na nich wiedzy, będą potrafili bacznie obserwować swoje organizmy i szybko reagować na wszystkie negatywne symptomy.

 

Elżbieta Okolewska

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

Broszura przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa? 

 

____________________________________________________________________________________________

 

W dniu 20.09.2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbył się II Lututowski Bieg Strażaka.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była OSP w Lututowie. W ubiegłym roku strażacy wspinali się na wieżę kościoła, w tym roku, ze względów organizacyjnych, szkoła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Dyrektorem Robertem Majchrowiczem stała się gospodarzem tego wspaniałego wydarzenia, które na pewno stanie się tradycją naszej lokalnej społeczności.

Dyrektor ZSCKR ufundował puchar dla najlepszych zawodników na odcinku „Ratownik”. Współorganizatorem tegorocznego biegu był również Urząd Miasta reprezentowany przez Burmistrza Marka Pikułę.

Bieg ten był okazją nie tylko do rywalizacji wielu drużyn sprawdzającej sprawność fizyczną strażaków, ale także okazją do promowania zdrowia, aktywnego trybu życia i imprezą integrującą mieszkańców Lututowa i okolic.

Uczniowie ZSCKR wraz z nauczycielami – Marzeną Maciejewską, Eweliną Miś, Grzegorzem Pryglem – aktywnie przyczynili się do organizacji tej wspaniałej imprezy. Na terenie szkoły pojawiło się stoisko promujące ZSCKR, w szczególności zaprezentowali się uczniowie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy przygotowali słodki, ale zdrowy poczęstunek dla gości – owoce w czekoladzie i koktajle. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród gości.

Dziękujemy również za wsparcie finansowe dla Mateusza Wójtowicza, ucznia zaprzyjaźnionej szkoły – ZSCKR w Sokołowie Podlaskim. Uległ on poważnemu wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie i stracił prawą kończynę górną. Uczniowie ZSCKR w Lututowie należąc do rodziny Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęli decyzję o przystąpieniu do działań, w wyniku których uda się na pewno zebrać potrzebną kwotę na protezę dla Mateusza.

 

 

Barbara Kędzia

Marzena Maciejewska

Foto: Studio MAG Michał Maciejewski

 

  

 

  

____________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie promuje

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym rolnicy będą pytani m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zebrane będą dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

Celem  spisów statystycznych, m.in. spisów rolnych jest umożliwienie statystyce publicznej informowania o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Z informacji tych korzystają wszyscy - zarówno społeczeństwo  jak i organy państwa i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Wg GUS,  podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim:

·         zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

·         analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,

·         wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz 

·         aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie  scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można uzyskać na stronie: https://spisrolny.gov.pl, zachęcamy również do korzystania z materiałów edukacjach udostępnionych na Portalu Internetowym GUS https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/  oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi  https://lodz.stat.gov.pl/

______________________________________________________________________________________________

Archiwum z ubiegłych lat znajduje się w zakładce aktualności