Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie promuje

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

W spisie rolnym rolnicy będą pytani m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zebrane będą dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

Celem  spisów statystycznych, m.in. spisów rolnych jest umożliwienie statystyce publicznej informowania o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Z informacji tych korzystają wszyscy - zarówno społeczeństwo  jak i organy państwa i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Wg GUS,  podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim:

·         zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

·         analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,

·         wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz 

·         aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie  scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można uzyskać na stronie: https://spisrolny.gov.pl, zachęcamy również do korzystania z materiałów edukacjach udostępnionych na Portalu Internetowym GUS https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/  oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi  https://lodz.stat.gov.pl/

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

AGROBIZNES w Urzędzie Miejskim w Lututowie

 

W ramach projektu ”Poznaj swój zawód” uczniowie Technikum w zawodzie technik agrobiznesu z ZSCKR w Lututowie uczestniczyli dnia 5. marca w spotkaniu z panem Dariuszem Szewczykiem inspektorem do spraw wymiaru podatków. Tematem spotkania były podatki pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Technik agrobiznesu to kierunek, który łączy wiedzę rolniczą z ekonomiczną. Dzięki spotkaniu uczniowie poszerzyli zdobytą na zajęciach lekcyjnych wiedzę dotyczącą podatków o praktyczne rozwiązania związane z podatkiem rolnym, od nieruchomości, leśnym i akcyzy. Wiedza ta na pewno będzie przydatna w przyszłości - podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy też w pracy zawodowej.

Dziękujemy Burmistrzowi Lututowa - panu Markowi Pikule za okazaną przychylność i współpracę.

 

Renata Kucharska

 

 2   1 

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR w Lututowie w finale OMPR

6. marca 2020 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, do którego przystąpiło 58 uczestników w wieku 17-40 lat: uczniowie szkół średnich kształcących się na kierunkach rolniczych, absolwenci uczelni rolniczych oraz przedsiębiorcy rolni.

Olimpiada jest formą współzawodnictwa z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, w wymiarze praktycznym i teoretycznym. Celem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, upowszechnianie wiedzy na temat środków europejskich i krajowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Inicjatorem i organizatorem OMPR jest Związek Młodzieży Wiejskiej, przy współpracy z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Olimpiada przebiega w trzech etapach:

I etap - eliminacje środowiskowe (gminne), powiatowe i szkolne;

II etap - finał wojewódzki

III etap - finał krajowy.

            W finale wojewódzkim Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie był reprezentowany przez 7 uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Adama Mieszałę, Izabelę Szremską, Kingę Kaczmarek, Jarosława Janasa, Wiktora Pawlikowskiego, Krystiana Olejnika oraz Patryka Kamińskiego. Uczestnicy olimpiady zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi następujących obszarów: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, fundusze europejskie oraz BHP w rolnictwie. Finał wojewódzki przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Po części pisemnej wyłoniono 15 uczestników z najlepszymi wynikami, którzy przystąpili do drugiego etapu. W drugim etapie losowali po pięć pytań, za każde z nich mogli uzyskać maksymalnie 3 punkty. Do ustnego etapu zakwalifikowało się aż troje uczniów naszej szkoły. Uczestnicy z sześcioma najlepszymi lokatami zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady. Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły Patryk Kamiński z klasy III BT, zajął V miejsce.

Finał krajowy OMPR miał odbyć się w dniach 14-15 marca 2020 r. podczas XXVI edycji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach. Termin ten został jednak zmieniony ze względu na obecną sytuację w kraju. Wszystkim uczniom - uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Szczególnie Patrykowi życzymy sukcesu i powodzenia w finale krajowym.

 

Barbara Zadka

SAM_5920min

____________________________________________________________________________________________________

 

Dzień Kobiet i Mężczyzn w ZSCKR w Lututowie

 

            „Kobiety i Mężczyźni są dla siebie tym samym, czym żagle dla żaglowca – bez siebie nigdzie nie popłyną…” takie motto przyświecało uroczystości zorganizowanej 6. marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Jak zwykle obchodziliśmy to święto na wesoło. Jednak wiemy, iż podłoże Święta Kobiet miało tragiczny początek 8. marca 1908 roku w Nowym Jorku gdzie kilkanaście tysięcy kobiet chciało zmienić swój los. Pamiętajmy, że działo się to w czasach, kiedy kobieta nie była jeszcze uważana za obywatela, za kogoś równego mężczyźnie, za kogoś, kto potrafi realnie ocenić swoją sytuację, zadbać o siebie, wyuczyć się czegoś tak dobrze, jak mężczyzna. Ale – wracając do Nowego Jorku, 8. marca w jednej z fabryk robotnice tyrające od rana do nocy za marny grosz, postanowiły upomnieć się o poważne traktowanie. Zastrajkowały. Chciały godnych warunków pracy i prawa wyborczego. Właściciel fabryki, chcąc uniknąć skandalu, po prostu je w niej zamknął. Wybuchł pożar. Spaliło się wtedy 129 kobiet. Historię tą przytoczył naszym uczniom dyrektor ZSCKR Robert Majchrowicz.

            Po tej chwili nostalgii rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas I B4 i III HTM oraz prezentacji kabaretu przygotowanego przez klasę II BTM, wszystko pod czujnym okiem nauczycielek: Moniki Smug, Renaty Przezak i Elżbiety Okolewskiej. Podczas uroczystości uczniowie ujawnili swoje zdolności aktorskie i muzyczne. Mogliśmy podziwiać humorystyczne występy oraz prześledzić relacje damsko - męskie na przekroju wieków.

            Po części artystycznej głos zabrał dyrektor szkoły Robert Majchrowicz pogratulował artystom udanego występu i pożyczył wszystkim szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia najskrytszych marzeń, samych przyjemnych chwil.

            Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie przez dyrektora uczniów, których postawa wpływa na pozytywny wizerunek naszej szkoły.

            Na początek oficjalne pismo gratulacyjne odebrała stypendystka Prezesa Rady Ministrów Milena Szczęsna - uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.

            Oficjalne gratulacje i puchar otrzymali uczniowie, którzy zdobyli I miejsce w półfinałach mistrzostw Polski w piłce halowej chłopców tym samym awansowali do rozgrywek finałowych. Byli to: Tobiasz Bednarski, Jarosław Janas, Radosław Przybył, Patryk Kubonik, Dominik Pijanka, Kacper Salamon, Kacper Konieczny i Jakub Kałuziński.

Nasi uczniowie jak co roku byli aktywni podczas WOŚP,  *osiem osób pomimo zimna dzielnie wspierało tą wspaniałą akcję, zbierając łącznie 5580,22 zł. Dyrektor wraz z opiekunami Barbarą Drylewską-Mieszała, Renatą Przezak i Jadwigą Faltyńską-Jarosz wręczyli pamiątkowe dyplomy. Nasi wolontariusze to: Martyna Jasianek, Kinga Kaczmarek, Dominika Leszczyńska, Agnieszka Parzybut, Joanna Wysota, Kinga Okoń, Małgorzata Krause i Łukasz Fajga.

            Kolejna Edycja „Młoda Krew Ratuje Życie” to edycja jubileuszowa - 20. Podczas akcji, aż 27 osób podzieliło się tym życiodajnym płynem. Dawcy oddali łącznie 12,15 litrów krwi. Od roku 2010 do chwili obecnej we wszystkich akcjach organizowanych w naszej szkole 471 osób oddało 212,6 litrów krwi.

            Na uroczystości wyróżniono trzy uczennice naszej szkoły, które zostały docenione za konkurs na plakat społeczny „Bądź wolny pod każdym względem” były to: Weronika Goraj, Paulina Ostrowska i Milena Szczęsna.

            Następnie zaprezentowali się uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie ortograficznym „Srebrne Pióro”. Najlepszymi okazali się: Milena Szczęsna, Dominika Spałek i Mateusz Stasik.

            Z inicjatywy uczennic klasy III HTM, Samorząd Uczniowski podjął się organizacji zbiórki pieniędzy na akcję charytatywną dla Wojtusia Howisa, który zmaga się z „potężnym przeciwnikiem”, jakim jest choroba SMA. Podczas zbiórki zebrano 2000 zł. Opiekun SU – Renata Przezak, podziękowała wszystkich za dobroć serca.

            Na podsumowanie dzisiejszej uroczystości uczennice technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z Marzeną Maciejewską przygotowały dla wszystkich słodki poczęstunek.

            Akademia z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn wywołała u wszystkich dobry humor i pozytywny nastrój na resztę dnia.

 

Elżbieta Okolewska

Foto – Marcin Piaskowski

dk2 dk1 dk4

 

dk3 dk5 dk6 

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczych z Lututowa
w Finale Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych
w piłce halowej chłopców w Potoczku

 

"Najlepszym nie jest ten, kto zwycięża, lecz ten, który walczy do końca."

Avaris

 

            7. marca 2020 r. na hali sportowej w Potoczku odbyły się zawody Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w piłce halowej. W turnieju finałowym uczestniczyło 12 drużyn chłopców wyłonionych w drodze eliminacji z sześciu grup półfinałowych. Były to ZSCKR: Potoczek, Jabłoń, Rudka, Sejny, Nowy Targ, Sielce, Lututów, Bogdańczowice, Stary Brześć, Kowal, Brzostowo i Studzieniec.

            Turniej odbywał się w czterech turach, mecze w grupach, ćwierćfinał, półfinał i finał. W pierwszej wyłoniono w losowaniu cztery grupy, w których rozgrywane były mecze każdy z każdym. Drużyna ZSCKR z Lututowa znalazła się w grupie C gdzie rywalizowała z drużynami Brzostowa i Starego Brześcia. Pierwszy mecz z Brzostową przegraliśmy 3:0, a ze Starym Brześciem wygraliśmy 2:0. Taki wynik dał nam drugie miejsce w grupie i awans do ćwierćfinałów. W ćwierćfinale rozegraliśmy mecz z Nowym Targiem, gdzie mimo wspaniałej gry naszej drużyny, przeciwnik przeprowadził jedyny atak na nasza bramkę zakończony zdobyciem bramki i wynikiem 1:0. Następny mecz rozegraliśmy z drużyną Nowosielce zakończony wynikiem 2:2 i wynik meczu musiały rozstrzygnąć rzuty karne, w których przegraliśmy 3:2. Ostatni mecz turnieju rozegraliśmy z gospodarzem zawodów ZSCKR w Potoczku, wynik meczu 1:0 dla gospodarzy.

            Zacięta rywalizacja z przeciwnikami i ogromny duch walki drużyny ZSCKR w Lututowie pozwolił zająć nam ósme miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych w Potoczku. Oprócz tego jako jedyna drużyna turnieju otrzymaliśmy dyplom Fair Play.

            Drużynę ZSCKR w Lututowie reprezentowali: Tobiasz Bednarski, Jarosław Janas, Radosław Przybył, Patryk Kubonik, Kacper Sosin, Wiktor Palusiński, Jakub Kałuziński, Dominik Pianka, Kacper Salamon, Łukasz  Fajga oraz opiekun: Tomasz Machała.

 

Tomasz Machała

 

minmistrzostwa2

 

minmistrzostwa

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Uczniowie ZSCKR z Lututowa na VII Finale Regionalnym Konkursu
„Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”

 

4. marca 2020 roku w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia odbył się VII Finał Regionalnego Konkursu „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”. Laureaci pierwszego etapu tegoż konkursu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie w osobach;

Mikołaj Sibiak – uczeń klasy I BT

Natalia Spałek – uczennica klasy IV HTF

Patryk Kamiński - uczeń klasy III BT

Krystian Olejnik - uczeń klasy III BT

Maciej Siwik - uczeń klasy I BT

Jakub Piaskowski – uczeń klasy I MTP

zmierzyli się po raz kolejny z zadaniami konkursowymi. Etap regionalny, tak jak etap szkolny odbywa się pod patronatem łódzkiego oddziału IPN. Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Piotr Polak, a osobą koordynującą Pani Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 40 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Wielunia, Pajęczna, Sieradza, Wieruszowa i Lututowa, którzy walczyli o zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego. Wśród 6 Laureatów etapu regionalnego jest nasz uczeń Mikołaj Sibiak (I klasa Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki), któremu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 30 marca 2020 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Ten etap konkursu to nie tylko rywalizacja i walka o najlepsze wyniki, ale również atrakcje dla młodzieży na terenie sieradzkiej jednostki wojskowej, do których należały: zwiedzanie „Sali Tradycji” i ciekawy wykład na temat historii jednostki sieradzkiej, spacer po terenie obiektu, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na symulatorze „Śnieżnik” i na „rozgrzewkę” pyszna grochówka wojskowa z polowej kuchni.

Przez kilka godzin znaleźliśmy się pod nadzorem wojskowym i poczuliśmy atmosferę tego miejsca. To było bardzo ciekawe doświadczenie, a spędzony aktywnie czas na pewno nie należy do straconych.

Dorota Maciejewska

 

2min min3

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

ZSCKR w Lututowie na Targach Edukacyjnych 2020 w Wieluniu

27 lutego 2020 roku w hali sportowej w Wieluniu odbyły się Targi Edukacyjne, w których wzorem lat ubiegłych wzięliśmy udział wystawiając stoisko, na którym młodzież powiatu wieluńskiego oraz ościennych powiatów mogła zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną. W tym roku oferujemy kształcenie w następujących zawodach:

·         technik agrobiznesu

·         technik architektury krajobrazu

·         technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

·         technik rolnik

·         technik żywienia i usług gastronomicznych

·         szkoła branżowa I stopnia mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Oprócz atrakcyjnych zawodów oferujemy również bezpłatny internat, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie w przytulnych pokojach i w miłej przyjacielskiej atmosferze. W ramach kształcenia oferujemy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz w szkole branżowej I stopnia, a w pozostałych kierunkach kształcenia z wyjątkiem technikum żywienia i usług gastronomicznych w kategorii T. W naszej szkole można zdobyć dodatkowe uprawnienia dzięki licznym projektom unijnym oraz organizowanym kursom.

12 maja 2020 roku serdecznie zapraszamy grupy oraz osoby indywidualne na dzień otwartych drzwi, w czasie których można poznać szkołę nauczycieli, a także wziąć udział w zajęciach praktycznych. ZAPRASZAMY.

 

wielun2020 wielun2020a

 

wielun2020b wielun2020c

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Młodzież ZSCKR w Lututowie na szkoleniu

20 lutego 2020 r. firma Cropper zorganizowała szkolenie rolnicze dla producentów zbóż, ziemniaków i kukurydzy oraz hodowców bydła. Celem szkolenia było zapoznanie rolników z nowościami na rynku nawozów czy środków ochrony roślin związanych z tą produkcją. Uczestniczyli w nim zaproszeni rolnicy. Nie mogło zabraknąć na szkoleniu również młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Nauczyciele i dyrekcja dbają o to, aby młodzież otrzymywała jak najbardziej aktualną wiedzę, tym bardziej, że jest to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zawodowych.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku nawozowym, poznali ofertę firmy Nordkalk odnośnie nawozów wapniowych. Rafał Ptaszkowski z firmy Natural Crop omówił zastosowanie aminokwasów w żywieniu roślin. Przedstawiono także innowacyjne herbicydy w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz w uprawie kukurydzy. Nicol Kałuża z firmy Belchim Crop Protection omówiła najważniejsze aspekty ochrony ziemniaka przed chorobami grzybowymi. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani także z wpływem inhibitora nitryfikacji Nova Tec One na przedłużanie działania azotu z RSM w warunkach zmiennej pogody. Hodowcy bydła znaleźli tutaj również coś dla siebie, Łukasz Owczarek z firmy Schaumann Polska przedstawił najczęściej popełniane błędy żywieniowe u bydła.

 Na zakończenie szkolenia wśród uczestników rozlosowano nagrody, główną nagrodę – rower, wygrał uczeń ZSCKR w Lututowie. Szkolenie było bardzo interesujące, poruszało szereg jak najbardziej aktualnych zagadnień rolniczych. Cieszymy się, ze nasza młodzież chętnie uczestniczy w tego typu spotkaniach, interesuje się nowościami i chętnie poszerza wiedzę poza zakres podręcznikowy.

Barbara Zadka

 

szkolenie1 szkolenie2

____________________________________________________________________________________________________

 

„Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!” w ZSCKR w Lututowie.

Pierwszy, szkolny etap, VII edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!” odbył się w ZSCKR w Lututowie 12. lutego br. Organizatorami konkursu w powiatach poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, pabianickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, zduńskowolskim jest Poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Radna Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska. Do konkursu w naszej szkole przystąpiło 70 uczniów z różnych klas, którzy pod czujnym okiem nauczycieli: Doroty Maciejewskiej, Elżbiety Okolewskiej i Jadwigi Faltyńskiej rozwiązywali test obejmujący wiedzę o Żołnierzach Wyklętych. Po sprawdzeniu prac uczniów wyłoniono sześciu finalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Do ścisłej czołówki zakwalifikowali się:

 

Mikołaj Sibiak (uczeń klasy I BT) – I miejsce

Natalia Spałek (uczennica klasy IV HTF) – II miejsce

Patryk Kamiński (uczeń klasy III BT) – II miejsce

Krystian Olejnik (uczeń klasy III BT) – III miejsce

Maciej Siwik (uczeń klasy I BT) – III miejsce

Jakub Piaskowski (uczeń klasy I MTP) – III miejsce

 

Przed tą szóstką teraz dużo większe wyzwanie i sporo nauki, aby móc wykazać się jeszcze większą wiedzą w kolejnym, regionalnym, etapie konkursu. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe, a także bilet na 3 godzinny pobyt w termach w Uniejowie. Dla pozostałych uczestników konkursu organizatorzy przygotowali podziękowania w formie dyplomów i upominków. W rozdaniu nagród uczestniczyli Dyrektor ZSCKR Robert Majchrowicz, Burmistrz Miasta Lututowa Marek Pikuła oraz Radna Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska, będąca jednocześnie koordynatorem i organizatorem konkursu. Obecność tych osób zdecydowanie podniosła rangę tego wydarzenia, a młodzież już zapowiedziała udział w konkursie w kolejnych latach. Nad niezakłóconym przebiegiem tego etapu na terenie szkoły czuwała Agnieszka Szewczyk.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, a finalistom gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie regionalnym.

 

Agnieszka Szewczyk

 

1wykl 11wykl

____________________________________________________________________________________________________

 

 „Młoda krew ratuje życie” 20 raz w ZSCKR

Obraz znaleziony dla: krwiodawstwo

Dnia 13. lutego 2020 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie po raz dwudziesty odbyła się akcja „Młoda krew ratuje życie”. Podczas  akcji, aż 27 osób podzieliło się tym życiodajnym płynem. Dawcy oddali łącznie 12,15 litrów krwi. Od roku 2010 do chwili obecnej w 20 akcjach organizowanych w naszej szkole 471 osób oddało 212,6 litrów krwi.

HONOROWO ODDALI KREW UCZNIOWIE Z KLAS:

1.   IV BT               w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

2.   IV HTF  w zawodzie technik  architektury krajobrazu i technik rolnik

3.   III BT                w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

4.   III HTM w zawodzie technik agrobiznesu

5.   III BSIS w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

6.   II BSIS  w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

7.   3 osoby spoza szkoły.

Wszystkim honorowym krwiodawcom dziękujemy.

Opiekun honorowych krwiodawców

pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

 

IMG_5552e IMG_5511-2c IMG_5499a

 

IMG_5494b IMG_5532d 

____________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Lututowa
 w Powiatowych Zawodach w Piłce Siatkowej

 

Dnia 12.02.2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej chłopców. W turnieju brały udział drużyny: LO w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i ZSCKR w Lututowie.

Po zaciętej walce II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie wygrywając z LO Wieruszów i przegrywając w tie-braaku z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie reprezentowali uczniowie: Bącela Piotr, Bednarski Tobiasz, Jaros Marcin, Krauz Maciej, Kubiak Damian, Kubonik Patryk, Lubański Jan, Marciniak Maciej, Palusiński Wiktor, Plewa Franciszek, Wójciak Piotr, Wzgarda Bartłomiej wraz z opiekunem Tomaszem Machałą.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom.

 

"Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz."

 

Tomasz Machała

 

1min

____________________________________________________________________________________________________

 

Licealiada piłki siatkowej w ZSCKR w Lututowie

 

         Dnia 11. lutego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie gościł reprezentacje sportowe szkół ponadpodstawowych z powiatu wieruszowskiego. Na sali gimnastycznej ZSCKR odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Jest to niezmiennie od wielu lat jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych. W grze w piłkę siatkową występuje szereg kompleksowych działań technicznotaktycznych, które składają się z wielu jednostkowych czynności technicznych: ataku, zagrywki, bloku, przyjęcia zagrywki, obrony, wystawienia itd. Duża ilość i różnorodność akcji oraz cykliczność zmian w ustawieniu drużyny wymaga wysokiej aktywności motorycznej podczas gry. Dlatego też praca nad udoskonaleniem umiejętności gry wymaga wiele trudu i wyrzeczeń. 

            Tegoroczne zawody były okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i możliwości sportowego zaprezentowania się uczennicom najmłodszych klas. Wszystkie reprezentacje grały bardzo wyrównane mecze, ale ostatecznie puchar zdobyły dziewczęta z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Wieruszowa.

Uczennice ZSCKR również zaprezentowały swoje umiejętności i dzielnie walczyły o każdy punkt.

            Skład naszego zespołu to: Aleksandra Gratka, Martyna Jasianek. Kinga Kaczmarek, Ewa Kontowska, Wioletta Kontowska, Wiktoria Kowalewska. Dominika Leszczyńska, Klaudia Skotarska, Klaudia Ewa Skotarska, Paulina Sularz, Natalia Zwierzak wraz z nauczycielem wychowania fizycznego Elżbietą Okolewską.

Wszystkim zawodniczkom gratulujemy.

Elżbieta Okolewska

 

IMG_5462b

 

IMG_5476a   IMG_5415c

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Akcja krwiodawstwa – zaproszenie

Znalezione obrazy dla zapytania: kropla krwi"

Dnia 13 lutego 2020r. czwartek od godz. 900-1100, w świetlicy ZSCKR w Lututowie odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa.

Nie musisz być supermanem, aby oddawać krew; jest to naprawdę bardzo proste.

Jednorazowo pobiera się jej tylko 450 ml.

Dla dawców ustalono granice wiekowe na 18 do 65 lat

Wymagana masa ciała od kandydata, to nie mniej niż 50 kg.

Weź ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL.

Pamiętaj też o zabraniu legitymacji honorowego krwiodawcy.

Osoby, które chcą zostać honorowymi dawcami krwi zapraszamy do naszego grona.

Stale potrzebna i ważna jest krew każdej grupy

Także Twoja!

Opiekun honorowych krwiodawców

pedagog szkolny Barbara Drylewska -Mieszała

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Góra Grosza ma 20 lat! Jest dorosła! – relacja ZSCKR w Lututowie

Na przełomie listopada i grudnia, w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyła się kolejna wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu. Ma to też umożliwić tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich potencjałów zbliżone do domu rodzinnego i pozwolą im spokojnie dorastać.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Wspieramy inicjatywę pokazując jak ważne jest bezinteresowne pomaganie. Szkoła to także miejsce na lekcje wrażliwości, zrozumienia i tolerancji.

Korzyści z uczestnictwa w akcji:

·           efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej,

·           efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci,

·           efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Do tej pory udało się zebrać w ramach 20 lat akcji: 40 646 155,02 zł!

W tym roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie wesprze akcję kwotą: 519,18 zł. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

To dzięki Wam nasza działalność jest możliwa! To jest Wasz wielki sukces!

Cieszymy się, że jesteśmy razem i tworzymy empatyczną społeczność!

Jadwiga Faltyńska – Jarosz

 

goragrosza1  goragrosza2

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR w Lututowie na Targach Polagra Premiery w Poznaniu

W dniach 17-19 stycznia 2020 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery. Mimo ferii nauczyciele ZSCKR w Lututowie zorganizowali wyjazd licznej grupy młodzieży na targi.

MTR w Poznaniu to jedno z ważniejszych wydarzeń dla branży rolniczej. Dają one przestrzeń do spotkania z liderami branży rolniczej z Polski oraz całego świata, prezentującymi innowacje technologiczne. Hasłem przewodnim tegorocznych targów było „Innowacyjne rolnictwo”. W konkursie ZŁOTY MEDAL MTP komisja konkursowa wyłoniła aż 37 laureatów, ich rozwiązania przedstawione w pawilonie 5A przyciągały tłumy zwiedzających. Bogato prezentował się pawilon 6, dedykowany w całości polskim producentom.

Znak rozpoznawczy targów to wysoki poziom merytoryczny wszystkich wydarzeń towarzyszących oraz szeroki zakres tematyczny skierowany do profesjonalistów. Targi dały możliwość bezpośredniego zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi, technologicznymi w dziedzinie rolnictwa, pozwalały na udział w wielu interesujących wydarzeniach - seminariach, konferencjach czy pokazach. Każdy miał tutaj także okazję do wymiany poglądów, dyskusji, spotkań z ekspertami. Podczas targów odbywały się konferencje i szkolenia z różnych dziedzin rolnictwa. I tak na stoisku resortowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można było uczestniczyć w szkoleniu prezentującym funkcjonalność portalu IRZPlus. Na 10 stanowiskach komputerowych odbywały się indywidualne warsztaty pod okiem specjalistów.

Swoje stanowiska prezentowały także Stacje Hodowli Roślin czy wydawnictwa prasy rolniczej. Każdy zwiedzający otrzymał informator, w którym znalazł opisy nagrodzonych firm czy produktów oraz dokładny plan rozmieszczenia stoisk.

Cieszymy się, że z tak bogatej oferty targów skorzystała także nasza młodzież, która wróciła z przekonaniem, że rolnictwo to prężnie, dynamicznie rozwijająca się, ważna dziedzina gospodarki i konieczne jest tutaj dobre przygotowanie zawodowe i systematyczne uzupełnianie wiedzy.

Barbara Zadka

Aleksandra Zadka

targi1 targi2 targi3

____________________________________________________________________________________________________

 

Kolejny sukces uczniów z Lututowa

Słynny menedżer Liverpoolu, Bill Shankly, powiedział kiedyś:

„Jeśli sądzicie, że piłka nożna jest sprawą życia i śmierci, to się mylicie. To jest coś znacznie poważniejszego”.

To na pierwszy rzut oka śmieszne i pozbawione sensu zdanie nabiera głębi kiedy funkcjonuje w środowisku gdzie piłka nożna odgrywa ważną rolę w życiu młodych ludzi. Często jest okrutna, niesprawiedliwa, nudna, kontuzjogenna… Ale to wszystko składa się na całość, która zawładnęła milionami osób na świecie. Wiadomym jest, że nie każdy piłkarz zaprezentuje piękną grę i nie każde spotkanie jest sportowym spektaklem, ale zawsze podczas gry znajdzie się coś wspaniałego, chociaż jeden moment, dla którego warto trenować. Taką radość z gry i poszerzania swoich umiejętności pokazali uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Lututowa zajmując I miejsce w półfinałach Mistrzostw Szkół Rolniczych w piłce nożnej halowej. Zawody odbyły się 13 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach w powiecie kluczborskim.

Skład naszej reprezentacji: Pijanka Dominik, Bednarski Tobiasz, Janas Jarosław, Kubonik Patryk, Kałuziński Jakub, Salamon Kacper, Przybył Radosław, Konieczny Kacper. „Team” do zawodów przygotował i poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Adam Okolewski, który sam jest aktywnym zawodnikiem piłki nożnej i może być przykładem, że to pasja na całe życie. Nasi uczniowie ciężką pracą, ale przede wszystkim niezwykłymi umiejętnościami pokazali iż są gotowi by zaprezentować się w kolejnym etapie tj.: finale Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych. Brawo drużyno ręce same składają się do oklasków! Jeszcze raz gratulujemy!

E. Okolewska

 

pilka1 pilka2

____________________________________________________________________________________________________

 

 

28. FINAŁ WOŚP w LUTUTOWIE - relacja ZSCKR     Znalezione obrazy dla zapytania wośp

 

Tradycyjnie w styczniu 2020 odbył się kolejny, tym razem już 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "WIATR W ŻAGLE" - 28. finał WOŚP dla dziecięcej medycyny zabiegowej”. Zebrane pieniądze będą przede wszystkim przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Fundacja w tym roku będzie skupiać się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.

W niedzielę 12. stycznia po raz 28 „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na ulicach miast i miasteczek pojawili się wolontariusze, którzy kwestowali na szczytny cel. Takich wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami można było spotkać również w Lututowie. W tej ogólnopolskiej akcji udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Szkoły Podstawowej, tworząc wspólny sztab w Lututowie. Zbieranie datków zaczęło się już w piątek, wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Mimo niedzielnego chłodu wolontariusze dzielnie kwestowali na ulicach i przy kościele parafialnym w Lututowie. Dzięki gościnności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie, wolontariusze mogli skorzystać z ciepłych napojów i zliczyć zebrane pieniądze.

Młodzież ZSCKR w Lututowie, jak zwykle od wielu już lat, przystąpiła do akcji z „wielkim sercem i zaangażowaniem". W piątek 10. stycznia na terenie szkoły odbyła się pierwsza zbiórka do puszek WOŚP, natomiast 12. stycznia wolontariusze ruszyli na ulice miasta.

Sztab lututowski reprezentowali uczniowie ZSCKR: Martyna Jasianek, Dominika Leszczyńska, Joanna Wysota, Agnieszka Parzybut, Kinga Kaczmarek i Łukasz Fajga, wraz z opiekunami Jadwigą Faltyńską-Jarosz, Barbarą Drylewską-Mieszałą i Renatą Przezak oraz uczniowie Szkoły Podstawowej: Antonina Maciejewska, Dominika Owczarek, Kinga Piszczałka i Katarzyna Kuźnicka i opiekunowie: Beata Woltańska, Agnieszka Słaba i Anna Szymańska. Od samego rana wolontariusze z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Szkoły Podstawowej w Lututowie kwestowali z dużym entuzjazmem i radością w sercach. Mieszkańcy lokalnej społeczności oraz uczniowie obu szkół stanęli na wysokości zadania i okazali się bardzo szczodrzy. Wsparli WOŚP na łączną kwotę 5580,22zł.

W miejscowości Osowa ZSCKR godnie reprezentowały wolontariuszki WOŚP Kinga Okoń i Małgorzata Krause.

To był naprawdę wyjątkowy i magiczny dzień. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy się doskonale bawić i wspólnie robić naprawdę wiele dobrego. Atmosferę panującą tego dnia nie da się opisać słowami.

Dziękujemy darczyńcom i wolontariuszom!!!

Dziękujemy, że byliście z nami. Siema!

                                                                                              

                                                                                                                      R. Przezak

 

3wosp2020 1wosp2020 2wosp2020

 

5wosp2020 6wosp2020 7wosp2020

____________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

Studniówka 2020

11 stycznia 2020 roku, na symboliczne 100 dni przed maturą czwartoklasiści naszego technikum oraz zaproszeni goście bawili się na ostatniej wspólnej szkolnej imprezie. Studniówka miała miejsce w sali bankietowej „Grażka” w Złoczewie.

Parę minut po godz.1900, Aleksandra Kaczmarek z klasy IV HTF Daniel Golec z klasy IV TMRiA serdecznie powitali Pana dyrektora Roberta Majchrowicza, Panią wicedyrektor Beatę Górecką, wychowawcę klasy IV HTF Panią Agnieszkę Szewczyk, wychowawcę klasy IV TMRiA Panią Annę Sztajer, Radę Pedagogiczną, pracowników niepedagogicznych szkoły, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ninę Kubacką, Rodziców, oraz najważniejszych gości wieczoru - uczniów klas czwartych wraz z osobami towarzyszącymi.

Studniówka to niezwykły bal, który skłania do chwili refleksji, jest powodem wielkich wzruszeń a także doskonałą okazją do składania podziękowań. Tego wszystkiego nie zabrakło na naszym balu, na którym młodzież skierowała wiele miłych i ciepłych słów w kierunku nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. W imieniu tych ostatnich głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Nina Kubacka życząc młodzieży wielu sukcesów oraz udanej zabawy. Pan dyrektor Robert Majchrowicz, w swoim przemówieniu podkreślił, że młodzież obecnych klas czwartych jest rocznikiem szczególnym gdyż jako pierwszy będzie absolwentem pod nową nazwą, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i jako pierwszy ukończy szkołę w mieście Lututów. Serdecznie podziękował rodzicom, za zaufanie jakim obdarzyli naszą szkołę powierzając nam swoje dzieci cztery lata temu, jednocześnie podkreślił, że potwierdzeniem ich słusznego wyboru może być fakt, iż szkoła nasza uzyskała srebrną tarczę w Rankingu Perspektywy 2020 szkół średnich w województwie łódzkim. Życzył młodzieży wytrwałości w dążeniu do celu oraz dobrej zabawy w tą jedyną niepowtarzalną noc. Słowami „Poloneza czas zacząć” dokonał uroczystego otwarcia balu studniówkowego. Po tych słowach rozpoczął się najważniejszy taniec tego wieczoru, który odtańczyła młodzież klas czwartych przygotowana przez Panią Elżbietę Okolewską. Kolejny punktem uroczystości był walczyk, do którego uczniowie klas maturalnych zaprosili wszystkich przybyłych pedagogów i pracowników szkoły wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność oraz zapowiedź wspólnej zabawy do białego rana.

Podniosły ale przede wszystkim fantastyczny nastrój całej imprezy uwieczniony został przez kamerzystów i fotografa firmy Studio MAG, a o dobrą zabawę dbał DJ Tomek. Studniówka 2020 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego trwała do białego rana i z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że egzamin z umiejętności zabawy w miłej i kulturalnej atmosferze nasi maturzyści zdali celująco. Jeżeli zaś prawdą jest, że „Jaka studniówka, taka matura” to  o jej wyniki możemy być spokojne.

Agnieszka Szewczyk, Anna Sztajer
Zdjęcia: Studio MAG  Michał Maciejewski

sto1 sto3

 

sto2 sto4

____________________________________________________________________________________________________

 

Nowości branżowe w ZSCKR w Lututowie

 

17 grudnia  2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie odbyło się spotkanie z Natalią Przymusik - specjalistką ds. sprzedaży i marketingu Agro Wydawnictwa oraz Adamem Wachowskim - konsultantem regionalnym firmy Agromix, zajmującej się produkcją i dystrybucją adiutantów. Tematyka spotkania to: zasady nawożenia roślin rolniczych, znaczenie adiutantów w ochronie roślin oraz nowości wydawnicze Agro Wydawnictwa. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie technikum rolniczego, technikum agrobiznesu oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Młodzież chętnie brała udział w dyskusji, wykazała także duże zainteresowanie nowymi pozycjami wydawniczymi związanymi z rolnictwem, szczególnie miesięcznikiem Agro Profil. Na zakończenie grupa otrzymała zaproszenie na Miedzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery, które odbędą się w Poznaniu. W ZSCKR w Lututowie często organizujemy spotkania z przedstawicielami firm działających na rzecz rolnictwa, dzięki temu młodzież ma dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, wie co dzieje się w branży, poznaje możliwości na rynku pracy w zawodzie.

Barbara Zadka

 

agro1 agro2 agro3

____________________________________________________________________________________________________

 

Jasełka w ZSCKR w Lututowie

Boże Narodzenie to najpiękniejszy i najbardziej oczekiwany okres w roku. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, 19 grudnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, młodzież szkolna pod okiem katechetki Jolanty Nowak przeniosła nas w nastrój świąt poprzez przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „Bóg się rodzi”.

Uczniowie recytując wiersze, śpiewając kolędy i pastorałki uświadomili nam, że ten czas powinniśmy spędzić z najbliższymi.  „Kolęda dla nieobecnych” wprowadziła nas w zadumę i przypomniała, że należy doceniać tych, z którymi pracujemy, mieszkamy, bo nikt z nas nie jest wieczny. Młodzież opowiedziała zebranym o wigilijnych daniach, tradycji wspólnego kolędowania w gronie rodzinnym, ubierania choinki oraz obdarowywania się prezentami. Wszystko to sprawia, że czekamy na Narodziny Jezusa z utęsknieniem, a podczas łamania się opłatkiem składamy sobie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i błogosławieństwa Bożego.

W czasie przedstawienia ogromną radość sprawiła młodzieży wizyta św. biskupa Mikołaja z Miry, który przypomniał, że zwłaszcza w święta należy pamiętać o samotnych i potrzebujących. Nasza szkoła brała udział w akcji „Szlachetna paczka” i tym samym odpowiedziała na potrzeby innych.

To spotkanie jasełkowe stało się okazją do podsumowania wydarzeń ostatnich dni. Dyrektor wręczył list gratulacyjny uczniowi klasy III technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Krystianowi Olejnikowi za zajęcie III miejsca finale wojewódzkiego „Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie” oraz pogratulował drużynie dziewcząt za zajęcie II miejsca w półfinałach Mistrzostw Szkół Rolniczych w piłce nożnej halowej. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Renatą Przezak oraz pedagog Barbarą Drylewską–Mieszała podsumował akcję „Szlachetna paczka” organizowaną kolejny raz w ZSCKR w Lututowie. Darczyńcy, którzy najwięcej przyczynili się do zebrania środków na zakup wszystkich potrzeb Rodziny otrzymali podziękowania, a należą do nich: pracownicy RBS Lututów, panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Malowane usta” z Łęk Małych, Barbara Kosiara właścicielka sklepu RTV-AGD w Lututowie, Łukasz Wesołowski uczeń kl. III technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  Łukasz Fajga uczeń kl. II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz uczniowie klasy I technikum agrobiznesu i technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z wychowawcą Barbarą Zadka. Podsumowano również akcję „Drużyna Życzliwych”, którą utworzyli przedstawiciele wybrani w poszczególnych klasach. W skład tej drużyny weszli: Aleksandra Wolniewicz z kl. I M4P, Agnieszka Parzybut z kl. III HTM, Julia Górecka z kl. I MTP, Paulina Ostrowska z kl. II HTF, Weronika Goraj z kl. I HTF, Andrzej Cichecki z kl. IV BT, Izabela Szremska z kl. II BTM oraz Marcin Piaskowski z kl. III BB. Uzupełnieniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych przy współpracy SDM w Wieluniu.

Na zakończenie dyrektor Robert Majchrowicz podziękował młodzieży i opiekunom za przygotowanie apelu oraz przekazał życzenia świąteczne i noworoczne uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.

Jolanta Nowak

Beata Górecka

 

IMG_3847MIN IMG_3876MIN

____________________________________________________________________________________________________

 

SDM Wieluń w ZSCKR w Lututowie

W dniu 19.12.2019 r. uczniów ZSCKR w Lututowie odwiedził absolwent naszej szkoły Prezes Zarządu Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu - pan Marek Kapica i pani Magdalena Popiołek starszy specjalista ds. marketingu. Spotkanie to miało na celu przybliżenie uczniom technikum agrobiznesu zasad funkcjonowania i prowadzenia dużego przedsiębiorstwa jakim jest spółdzielnia mleczarska, a uczniom technikum żywienia i usług gastronomicznych – wartości odżywczych i obowiązujących norm przy produkcji przetworów mlecznych.

Na rynku krajowym i zagranicznym znane są od dawna: twaróg sernikowy kremowy „Mój ulubiony” oraz twarożek Kanapkowo-Sernikowy „Mój Ulubiony”, których smak i puszysta konsystencja jest znakiem rozpoznawczym firmy. Przyznane certyfikaty „Jakość Tradycja” i wyróżnienie dla Masła Extra w konkursie Mleczna Perła 2019 za najlepszy tradycyjny produkt mleczny oraz nagrody wręczone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, podczas konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” organizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego świadczą o tym, że chętnie sięgamy po lokalne, naturalne produkty bez zagęstników i konserwantów. SDM w Wieluniu podbiła smaki nie tylko europejskie, gdyż swoje wyroby eksportuje nawet do odległego Pakistanu czy Afganistanu.

Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w quizie na temat działalności spółdzielni, a prezes SDM w Wieluniu wręczył zwycięzcom nagrody. Cała społeczność szkoły miała możliwość spróbowania wyrobów spółdzielni poprzez przygotowane „na 100 różnych sposobów” tartinki wykonane przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych.

            W tym świątecznym czasie „Mój ulubiony” na pewno będzie gościł na naszych stołach, bo najlepszy sernik świąteczny powstaje zawsze z najlepszego sera. Życzymy smacznego.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę ze SDM w Wieluniu i następne spotkanie.

 

Marzena Maciejewska

 

IMG_0222MIN IMG_0231MIN IMG_0272MN

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Sukces uczennic z Lututowa

 

Piłka nożna to jedna z dyscyplin w sporcie, która zdominowała świat. Kobiecy futbol już nie budzi takiego zdziwienia jak kiedyś, ale nadal musi walczyć ze stereotypami i póki co piłkarki nożne dzielnie walczą o obecność w tej grze, która z niezrozumiałych powodów jest uważana za „męski sport”.

Futbol grany przez kobiety jest inny, mniej „fizyczny”, piłkarki niżej skaczą, słabiej strzelają, wolniej biegają, przez co tempo meczów jest niższe. Z tym nikt nie polemizuje, ale przecież miarą efektywności w piłce nożnej jest zwycięstwo, a nie liczba strzelonych goli czy szybkość poruszania się po boisku.

Pomimo tego futbol kobiecy rośnie w siłę i udowodniły to uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Lututowa zajmując II miejsce w półfinałach Mistrzostw Szkół Rolniczych w piłce nożnej halowej. Tym samym awansowały do finału rozgrywek. Zawody odbyły się 16 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach w powiecie kluczborskim.

Skład naszej reprezentacji to: Klaudia Ewa Skotarska, Klaudia Skotarska, Paulina Sularz, Natalia Zwierzak, Kinga Kaczmarek, Martyna Jasianek, Monika Przybył, Nikola Haladyn, Wiktoria Kowalewska, Wioletta Kontowska, Paulina Gwiazda. Trenerami drużyny byli nauczyciele wychowania fizycznego Elżbieta i Adam Okolewscy, to pod „ich okiem” dziewczęta ciężko pracowały nad formą, nastawieniem i motywacją. Trening okazał się skuteczny, bo zawodniczki w półfinałach poradziły sobie wzorcowo.

Teraz nasze uczennice czeka kolejny etap - finał mistrzostw Polski Szkół Rolniczych, gdzie mamy nadzieję również być aktywnie na nich obecni.

Jeszcze raz gratulujemy!

E. A. Okolewscy

 

aaamin bbbmin cccmin

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Sukcesy uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w ZSCKR z Lututowa
w rysunku i fotografii.

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie po raz kolejny brali udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego" w Galewicach.

W dniu 13.12.2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach odbyło się podsumowanie XX - tej edycji konkursu, na który łącznie wpłynęło 130 prac plastycznych i około 156 fotografii.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach, której dyrektorem jest pani Irena Janiaczyk, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Sekretarz Powiatu Agnieszka Polus oraz Wójt Gminy Galewice Piotr Kołodziej wręczyli nagrody i dyplomy najlepszym uczestnikom konkursu.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych za wykonanie prac plastycznych uczennice technikum architektury krajobrazu z Lututowa zdobyły:

III miejsce:        Monika Sobczyk kl.1;

wyróżnienia:      Oliwia Pałdyna kl. 1;

Weronika Owczarek kl. 1;

Weronika Tomczyk kl. 1;

a w kategorii fotografia:

III miejsce:        Weronika Owczarek kl. 1;

wyróżnienie:      Małgorzata Krause kl. 3.

 

Życzymy naszym artystom dalszych sukcesów.

 

Beata Wyczałkowska

Marzena Maciejewska

 

 

IMG_0098min IMG_0105min IMG_0106min

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Dopalacze - dlaczego nie warto próbować? – Spotkanie profilaktyczne

 

W dniu 12 grudnia 2019r. uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich ZSCKR w Lututowie wraz z nauczycielami wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym „Dopalacze - dlaczego nie warto próbować?”. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dopalacze kradną życie”. Projekt ten ma na celu uświadamianie młodym ludziom jak niebezpieczne jest zażywanie dopalaczy.

Spotkanie poprowadzili specjaliści: mł. asp. Anna Stępień, oficer prasowy asp. sztab. Damian Pawlak z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, Anna Smolis i Paulina Nawrocka z wydziału oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oddział w Wieruszowie.

Uczniowie otrzymali wykładnię prawa dotyczącą odpowiedzialności za posiadanie, wytwarzanie, handel i udostępnianie substancji odurzających, a także za kierowanie pojazdem po ich zażyciu. Dowiedzieli się czym są dopalacze, z czego się składają, jak wpływają na zdrowie, jakie są mity i fakty dotyczące dopalaczy, jak postępować w sytuacji, gdy spotkamy osobę pod wpływem narkotyków i dopalaczy, gdzie szukać pomocy w uzależnieniu swoim i bliskich. W sierpniu 2018 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dopalacze są teraz traktowane jak narkotyki i za ich posiadanie grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi – nawet do 12 lat.

Dopalacze - nowe narkotyki, to szeroka grupa substancji psychoaktywnych działających na układ nerwowy człowieka czyli wpływających na pracę mózgu, o nieznanym składzie chemicznym, odmiennym od deklarowanego na opakowaniu. Dopalacze zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Bardzo łatwo je przedawkować. Produkowane są w nielegalnych laboratoriach, w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływają negatywnie na organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia.

Skutki zdrowotne zażywania dopalaczy to: halucynacje, pobudzenie psychoruchowe, ostra niewydolność sercowo-oddechowa, drgawki, utrata przytomności, niepamięć, stany lękowe, zwężenie lub rozszerzenie źrenic, niechęć do działania, zgon.

Mity polskiego dealera:

Mit – dostajesz czysty towar

Prawda – dodatki to strychnina, szkło, mąka, środki chemiczne

Mit- pierwsza dawka nie uzależnia

Prawda – nikt nie wie, czy nasz organizm nie uzależni się po pierwszej dawce

Mit – zawsze możesz przerwać

Prawda – mechanizm uzależnienia jest silniejszy od naszej woli i rozumu

Mit – marihuana nie uzależnia

Prawda – marihuana uzależnia psychicznie, ponad 30% palaczy marihuany sięga w ciągu 12 miesięcy po silniejszy narkotyk.

 

Dopalacze gdzie szukać pomocy:

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

112 numer alarmowy obowiązujący na terenie całej UE lub 999 Pogotowie Ratunkowe

801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom można znaleźć również na stronie www.narkomania.org.pl

Podczas spotkania uczniowie testowali narkogoogle oraz alkogoogle, dowiadując się jak reagują zmysły na działanie substancji odurzających.

 

Pedagog szkolny Barbara Drylewska-Mieszała

Foto. Marcin Piaskowski

 

IMG_3580min IMG_3582min IMG_3610min

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Szlachetna paczka - 2019 w ZSCKR w Lututowie

 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie po raz szósty organizowaliśmy akcję „Szlachetna paczka”. W akcję tę zaangażowali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i oczywiście Dyrektor Robert Majchrowicz, który przez wiele lat liderował Szlachetnej paczce w  szkole. Zna więc to przedsięwzięcie od przysłowiowej podszewki.  W tym roku przygotowywaliśmy paczkę dla rodziny z powiatu wieruszowskiego. Akcja w szkole trwała od 18 listopada 2019r. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Martyna Jasianek, Kinga Kaczmarek, Małgorzata Krause, Agnieszka Parzybut, Wiktoria Parzybut, Łukasz Fajga oraz Łukasz Piaskowski wraz z opiekunem Renatą Przezak  oraz pedagogiem szkolnym Barbarą Drylewska - Mieszałą zaangażowali się w to duże przedsięwzięcie. Jak co roku udało nam się pozyskać sponsorów, którzy pomogli nam przygotować paczkę. Za zebrane pieniądze kupiliśmy pralkę, sprzęt AGD, słodycze,  artykuły żywnościowe, artykuły chemiczne, pościel, koce, odzież, obuwie, kosmetyki, zabawki. Sponsorzy, dzięki którym mogliśmy spełnić marzenie rodziny  to:

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  „Malowane usta”- z  Łęk Małych,  podarowały piękną paczkę dla rodziny.

Sklep RTV-AGD Pani Barbara Kosiara  jest z nami od samego początku organizowania  kolejnych paczek.

Pracownicy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oraz społeczność lokalna.

Trwała też zbiórka żywności w supermarkecie Vobiano oraz w szkole.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia kolejny raz będą dla nas wyjątkowe. Kiedy będziemy łamać się opłatkiem z bliskimi wspomnimy tych, którym  pomogliśmy i sprawiliśmy, że dla nich tegoroczne Święta też będą szczególne. My wolontariusze mamy satysfakcję, że zmieniamy los ludzi. To był czas pięknej pracy. Fajnie pomagać.

 

Barbara Drylewska-Mieszała

Renata Przezak

 

20191206_105809 IMG_3533 IMG_3553 IMG_3565

____________________________________________________________________________________________________

 

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Lututowie

.

W czwartek 05 grudnia 2019r sala gimnastyczna szkoły stała się miejscem zaciętych rozgrywek tenisistek i tenisistów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, którzy w ramach corocznego szkolnego turnieju tenisa stołowego rozegrali mistrzostwa szkoły w tej dyscyplinie. Zawody tradycyjnie już otworzył dyrektor szkoły Robert Majchrowicz, który sam może być dobrym przykładem zdrowego i sportowego stylu życia. W swoim przemówieniu podkreślił wartość aktywności fizycznej i przekazał uczniom, iż będąc w ich wieku grał w klubie sportowym trenując tenis stołowy. Podkreślił, że najważniejsze w tej dyscyplinie jest gra do „ostatniej piłki”.

Celem zawodów było wyłonienia najlepszych zawodników i zawodniczek, którzy dzięki uprzejmości Rady Rodziców uhonorowani zostali pięknymi pucharami. To właśnie zwycięscy rozgrywek będą reprezentantami szkoły w zawodach tenisa stołowego powiatu wieruszowskiego.

Z czym kojarzy się tenis stołowy? Większość z nas pamięta go ze szkolnych lekcji wychowania fizycznego. Popularny „ping-pong” nie jest jednak zwykłym wypełniaczem zajęć lekcyjnych, jak niesłusznie uważa część osób. Przede wszystkim dlatego, że jest to dyscyplina dla każdego. Nie trzeba przejawiać określonych predyspozycji, jakie są potrzebne w wielu innych dziedzinach sportu. Z powodzeniem w tenisa stołowego mogą grać osoby w każdym wieku, niezależnie od płci. To także jeden z nielicznych sportów, które niepełnosprawni mogą uprawiać na takich samych zasadach jak osoby zdrowe. Przykładem może tu być znana polska zawodniczka – Natalia Partyka.

Powyższe argumenty można odnaleźć również w naszej szkole, gdyż, jak co roku turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta prezentowali bardzo dobry poziom umiejętności technicznych. Turniej przebiegł w atmosferze fair play dostarczając wszystkim wielu wspaniałych emocji. Po zaciętej „walce do ostatniej piłki” wyłoniono najlepszych zawodników i zawodniczki.

Organizatorem zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Adam Okolewski, przy wsparciu Elżbiety Okolewskiej i Tomasza Machały.

 

Klasyfikacja indywidualna chłopców:

1.     Wróbel Krystian kl. III BT

2.     Salamon  Kacper  kl. III BT

3.     Aleksadrowicz  Sebastian kl. I BT

 

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:

1.     Sularz Paulina kl. III HTM

2.     Jasianek Martyna  kl. II  BTM

3.     Kaczmarek Kinga  kl. III HTM

 

Adam Okolewski

 

DSC01524min DSC01528min

 

____________________________________________________________________________________________________

 

ZSCKR w finale „Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie”

 

W dniu 28.11.2019r w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzkiego „Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie”. W rywalizacji brali udział uczniowie kształcący się w zawodach rolniczych ze szkół województwa łódzkiego. Głównymi organizatorami i sponsorami konkursu byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od kilku lat wśród organizatorów jest również Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz instytucje wchodzące w skład wojewódzkiej komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym.

Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników, rozwijanie zainteresowań uczniów, promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej, promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

W 2019 roku, w etapie szkolnym konkursu, który odbył się w październiku wzięło udział 372 uczniów z 17 szkół rolniczych. Do finału zakwalifikowało się 30 uczestników. Finaliści w pierwszej części konkursu brali udział w teście pisemnym. Dziesięciu uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w teście, awansowało do etapu ustnego. Każdy z finalistów, po wylosowaniu zestawu 3 pytań udzielał odpowiedzi.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie reprezentowany był przez Krystiana Olejnika - ucznia klasy III technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który zdobył III miejsce. Gratulujemy!     

Wojciech Baranowski

 

bhp1  _DSC7692

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Doniosłe wydarzenie w ZSCKR
 – porozumienie o współpracy z Grupą Kapitałową Prymas&Prymas

 

W dniu 14 listopada br. w siedzibie firmy Madonis w Wieruszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Grupą Kapitałową Prymas&Prymas, w skład której wchodzą Spółki Agrecol Sp z o.oMadonis Sp. Z o.o, a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Ze strony Grupy Kapitałowej dokument podpisał właściciel i prezes Zarządu Agrecol Sp z o.o. - Jarosław Prymas, a ZSCKR reprezentował dyrektor szkoły – Robert Majchrowicz. Kontrasygnaty dokonali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Agnieszka Parzybut i Kinga Kaczmarek.

Agrecol to polska, rodzinna firma z ponad trzydziestoletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji nawozów i produktów do pielęgnacji roślin. Jest też konfekcjonerem środków ochrony roślin. Firma Madonis, powstała w 2015 roku specjalizuje się w produkcji produktów kosmetycznych i środków czystości na każdym etapie – od recepturowania po konfekcję.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, to szkoła, która w przyszłym roku będzie obchodzić 75-lecie istnienia. W ciągu tego czasu wielokrotnie zmieniała się jej nazwa i profile kształcenia, jednak zawsze specjalizowała się w przygotowywaniu kadr dla szeroko pojętego przemysłu rolnego. Od 2018 ZSCKR należy do elitarnej sieci szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Porozumienie zakłada długofalową współpracę, w ramach której obaj Partnerzy będą wspierać się w bieżącej działalności i podejmować działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku obu sygnatariuszy.

 

Robert Majchrowicz

agrecol11 agrecol12

 

agrecol13

____________________________________________________________________________________________________

 

Chów drobiu wodnego

 

Prelekcję pod takim tytułem przeprowadził dla młodzieży ZSCKR w Lututowie dr inż. Rafał Czarnecki, specjalista do spraw surowca firmy „Roldrob” należącej do Grupy Drosed. Firma ta jest jednym z głównych uczestników na rynku produktów drobiowych w Polsce. Prowadzi kontraktację żywca gęsiego i kaczego oraz zapewnia swoim kontrahentom fachową pomoc zootechniczną na wszystkich etapach produkcyjnych. Doktor inż. R. Czarnecki tą fachową wiedzą podzielił się z naszą młodzieżą. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2019 r. uczestniczyli uczniowie wszystkich klas technikum rolniczego, uczniowie klas technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum agrobiznesu

Obecnie na terenie Polski rozprzestrzenia się ASF (afrykański pomór świń). Jedną z kluczowych metod zwalczania tej choroby jest rezygnacja z produkcji trzody chlewnej. Czym jednak zastąpić hodowlę świń?. Na to pytanie starał się odpowiedzieć w swoim wystąpieniu dr inż. R. Czarnecki. Jego prelekcja wskazała naszej młodzieży jedną z dróg możliwych do obrania – chów drobiu wodnego. Jest to systematycznie rozwijająca się gałąź produkcji drobiarskiej z dużymi perspektywami na przyszłość. Jako szkoła często staramy się organizować tego typu spotkania. Jest to dobry sposób na uzyskanie najnowszych informacji związanych z hodowlą i dystrybucją żywca drobiowego. Spotkania takie służą doskonaleniu umiejętności zawodowych i pomagają w dostosowaniu programów nauczania do wymagań gospodarki rynkowej.

Barbara Zadka

 

SAM_5511min SAM_5527min

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSCKR Lututów zwiedzają lokalne przedsiębiorstwa

 

W dniu 14.11.2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Lututowa pod opieką nauczycieli technikum architektury krajobrazu – Anny Rudnickiej i Beaty Wyczałkowskiej uczestniczyli w wycieczce zawodowej. Młodzież odwiedziła Szkółkę Krzewów Ozdobnych M. M. Pawlak, firmę „Darson” wytwarzającą kamień ogrodowy, zakład produkujący kosmetyki i środki czystości „Madonis” oraz „Agrecol”, który jest producentem specjalistycznych nawozów i środków ochrony roślin.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z oferowanymi usługami i produktami firm oraz z możliwościami odbywania praktycznej nauki zawodu w lokalnych zakładach, a w przyszłości znalezienia miejsca pracy.

Najpierw odwiedziliśmy firmę „Darson” w Białej, gdzie współwłaściciel pani Julita Cyrus zapoznała nas z asortymentem kamienia ogrodowego i wykorzystaniem go w aranżacjach ogrodowych.

Kolejną wizytę złożyliśmy w Szkółce Krzewów Ozdobnych u państwa Marity i Mariusza Pawlak, gdzie pan Mateusz Pawlak zapoznał nas z produkcją materiału szkółkarskiego, metodami nawadniania oraz szerokim asortymentem roślin. Jest to miejsce praktyk zawodowych naszych uczniów w zawodzie technik architektury krajobrazu, gdzie uczą się funkcjonowania przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

Następnie udaliśmy się do Wieruszowa, do firmy „MADONIS Sp. z o.o.” będąca częścią „Agrecol Corporation”. Jest to polska firma zajmującą się produkcją i dystrybucją wysokojakościowych produktów chemicznych, kosmetycznych, nawozów hobbystycznych, środków do pielęgnacji i ochrony roślin, a także preparatów biobójczych.

Przywitała nas tutaj pani Renata Świeściak, czuwająca nad dobrą organizacją naszego pobytu w zakładzie. Prezentacja multimedialna zapoznała nas z historią zakładu i jej możliwościami. Prezes zarządu firmy „Madonis” - Jerzy Klimczak omówił rozwój oraz perspektywy przedsiębiorstwa. Nowy zakład to 7 działów produkcyjnych, powierzchnie biurowe, magazynowe i laboratoria. Wraz z placami manewrowymi i infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tak dużego obiektu zajmuje powierzchnię 4 hektarów. To prawdziwy gigant, który może wyprodukować nawet 40 mln litrów różnego typu wyrobów.

Nasza wizyta w tej firmie zaowocowała podpisaniem deklaracji współpracy między dyrektorem ZSCKR Robertem Majchrowiczem a Prezesem Zarządu „Agrecol” Jarosławem Prymasem. Porozumienie to pozwoli zacieśnić nasze relacje w wielu dziedzinach.

Po części oficjalnej uczniowie zwiedzali zakład „Agrecol”. Mieli wówczas niecodzienną okazję, by przyjrzeć się pracy nowoczesnego zakładu wykorzystującego innowacyjne technologie. Zapoznali się również z pracą różnorodnych maszyn, wytwarzanymi tam produktami oraz ich dystrybucją. Wycieczka ukazała uczniom pracę nowoczesnego lokalnego zakładu.

Serdecznie dziękujemy członkom Zarządu „Agrecol” za umożliwienie zwiedzania przedsiębiorstwa znanego nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

 

Beata Wyczałkowska

 

20191114_092634 20191114_092635

 

20191114_092637 20191114_092638

____________________________________________________________________________________________________

 

„100 tysięcy drzew na stulecie Województwa Łódzkiego”

Relacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

 

7 listopada 2019 roku w Stadninie Koni Walewice odbyła się konferencja podsumowująca projekt „100 tysięcy drzew na stulecie Województwa Łódzkiego” .

Samorząd Województwa Łódzkiego we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego postawił sobie w 2017 roku za cel zasadzenie 100 tysięcy drzew z okazji stulecia naszego województwa. Trwające ponad dwa lata przedsięwzięcie miało popularyzować idee sadzenia drzew wśród mieszkańców województwa. Wśród wielu instytucji zaangażowanych w projekt nie mogło zabraknąć naszej szkoły -  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

W spotkaniu, które miało miejsce w urokliwych murach i otoczeniu Pałacu w Walewicach, ZS CKR w Lututowie reprezentowali przedstawiciele Szkoły: Elżbieta Herbik-Wójciak – kierownik szkolenia praktycznego i Wojciech Baranowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Na początku konferencji padły gorące słowa podziękowania ze strony władz Województwa Łódzkiego, w imieniu których przemawiał pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pan Hieronim Andrzejewski. Obaj panowie podkreślali wielki wkład leśników, samorządowców oraz szkół  w akcję zalesiania naszego województwa, które jak pokazują statystyki należy do najbardziej ubogich pod względem obszaru leśnego terytorium kraju (ostatnie miejsce w Polsce pod względem lesistości – 21,5%, dla porównania - I miejsce województwo lubuskie 49,3%).

W kolejnych wystąpieniach głos zabierali przedstawiciele samorządów, którzy zrelacjonowali przebieg akcji sadzenia drzew w swoich powiatach. Następnie uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę „Drzewa w krajobrazie” będąca elementem promocji albumu pana Piotra Wypycha „Drzewa Ziemi Łódzkiej”, szpaler 100 dębów oraz park przypałacowy.

Po spacerze, w drugiej części konferencji, o ratowaniu starych drzew opowiedział pan Marek Kubacki, dendrolog, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, a o roli drzewostanu w pozyskiwaniu pożytków pszczelich prelekcję wygłosił pan Sławomir Podgajny prezes Stowarzyszenia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach.

W podsumowaniu uczestnicy konferencji podkreślili rolę zalesiania nie tylko dla naszego województwa, ale również dla całego kraju i planety. Mocno akcentowano także odpowiedni dobór gatunków do zasadzeń – preferowanie gatunków rodzimych i miododajnych (na co szczególnie zwracali uwagę pszczelarze).

Dzięki projektowi województwo łódzkie wzbogaciło się o 103 tys. 777 drzew i krzewów różnego rodzaju, a my ze spotkania wyjechaliśmy bogatsi o wiedzę oraz 5 sztuk sadzonek, które dodatkowo upiększą teren szkoły.

 

Elżbieta Herbik-Wójciak

Wojciech Baranowski

P1100311min P1100305min

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczennice z ZCSKR z Lututowa znów najlepsze

 

         Reprezentacja uczennic z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Lututowa wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Wieruszowskiego - licealiada piłki ręcznej.

Rozgrywki odbyły się 13 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. Ideą każdych zawodów jest ukazanie aktywności fizycznej jako promocji zdrowia fizycznego jak i psychicznego.

            Sporty zespołowe przede wszystkim kształtują charakter, uczą systematyczności, odpowiedzialności, dają możliwość ciągłego doskonalenia, wyznaczania celu i dążenia do niego.

Piłka ręczna ma coraz mocniejszą pozycję wśród najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Polsce. Jest to sport wymagający siły i dynamiki. To dyscyplina otwarta na osoby drobne i masywne, a także wysokie i niskie.

W piłce ręcznej można znaleźć wszystkie elementy: ważne są indywidualne umiejętności, ale jednocześnie ważna jest praca zespołowa. Nie ma takiej drugiej dyscypliny, gdzie gra jest tak bardzo dynamiczna, zdobywa się dużo bramek i jednocześnie jest mnóstwo kontaktu fizycznego z przeciwnikiem.

            Uczennice naszej szkoły mocno zmotywowane do walki fair play, pokazały swoje najlepsze umiejętności z zakresu tej trudnej i wymagającej dyscypliny, jaką jest piłka ręczna. Po zaciętej walce zdobyły I miejsce.

Reprezentacja ZSCKR z Lututowa: Klaudia Ewa Skotarska, Klaudia Skotarska, Kinga Kaczmarek, Paulina Sularz, Natalia Zwierzak, Martyna Jasianek, Dominika Leszczyńska, Monika Przybył, Wiktoria Kowalewska, Wioletta Kontowska, Paulina Gwiazda, Olga Tomaszewska. Zespół do rozgrywek przygotowała Elżbieta Okolewska.

Jeszcze raz gratulujemy naszej żeńskiej drużynie i trenerce, że po raz kolejny wywalczyły I miejsce i zdobyły puchar.

 

Elżbieta Okolewska

 

IMG_20191113_103308  IMG_20191113_103402

____________________________________________________________________________________________________

 

Obchody 101 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ZSCKR w Lututowie

 

Uroczysty apel z okazji  101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbył się 08.11.2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, stał się okazją do głębokiej i prawdziwej refleksji nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny. Młodzież tej szkoły pod kierunkiem nauczycieli Grażyny Boryczki, Barbary Kędzi i Zbigniewa Szczepańskiego, odwołała się do tragicznych, ale jakże pięknych kart historii Polski, ukazała długą, okupioną krwią drogę do niepodległości.

Uroczystość otworzyły słowa Jana Pawła II:

„Ziemio polska, ziemio trudna, bądź pozdrowiona,

My też cię pozdrawiamy i cieszymy się, że cię mamy”

Zaduma nad dziejami Polaków stała się także okazją do zastanowienia się nad pojmowaniem zadań współczesnego patrioty. Odpowiedź znalazła się również w słowach papieża – Polaka:

„Obowiązki wobec Ojczyzny dotyczą każdego Polaka.

Każdy powinien swoją pracą, miłością i troską ogarniać cały naród”

Apel uświetniły wiersze wybitnych poetów np. C.K. Norwida, którego słowa „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek” przyświecały idei tej uroczystości. Nie zabrakło także pieśni legionowych i współczesnych piosenek patriotycznych.

Na koniec wicedyrektor Beata Górecka w swoim wystąpieniu odniosła się do roli patriotyzmu w dzisiejszych czasach, z przesłaniem, by nie zaprzepaścić wolności, którą przez lata wywalczyli nasi rodacy.

Ta podniosła uroczystość była dla młodzieży prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu.

 

 

Barbara Kędzia

 

IMG_2736 IMG_2735

IMG_2709  IMG_2722

____________________________________________________________________________________________________

 

ZSCKR z Lututowa na I kulinarnym konkursie w Toruniu

Korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Toruniu, uczennice klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie - Weronika Janczak i Aleksandra Kępa - 29 października b.r., wzięły udział w I kulinarnym konkursie „Z WIEPRZOWINĄ NA TY”. Zmagania uczestników zostały objęte patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika.

Ideą rywalizacji była promocja szkolnictwa zawodowego i polskich produktów, a dodatkowo rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności uczniów kształcących się w zawodzie: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami z wybranych regionów Polski.

Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu w ciągu 120 minut, dwóch porcji dania zasadniczego z wieprzowiny według wybranej przez siebie receptury. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 14 szkół z całej Polski. Potrawy oceniano pod względem walorów smakowych i estetycznych, a poziom konkursu był bardzo wysoki. Nasze uczennice rozpoczynające przygodę z gastronomią, przygotowane przez Marzenę Maciejewską – nauczyciela przedmiotów gastronomicznych oraz wspierane przez Beatę Górecką – wicedyrektor ZSCKR w Lututowie, otrzymały wyróżnienie za wykonanie swoich potraw. Były to: schab w pistacjach w sosie słodko - kwaśnym oraz picatta wieprzowa z puree z cukinii z sosem pomidorowym.

Konkursowi towarzyszyły także inne atrakcje: pokaz kulinarny, baristyczny, pokaz drinków bezalkoholowych, prelekcja promująca kształcenie zawodowe „Gastronomia dookoła świata", a dodatkowo - możliwość zwiedzanie pięknego, zabytkowego miasta Torunia.

Udział w konkursie stał się okazją do rozwijania i pogłębiania wiedzy, kształtowania nowych umiejętności oraz szansą na wymianę doświadczeń kulinarnych z innymi uczniami i nauczycielami.

 

Marzena Maciejewska

 

torun3 torun5

torun1 torun2

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Wizyta młodzieży ZSCKR do PPHU „MARK’S” w Walichnowach

28 października 2019 roku uczniowie klasy I, II i III technikum agrobiznesu ZSCKR w Lututowie pod opieką nauczycieli - Marzeny Maciejewskiej i Renaty Przezak - odwiedzili nowoczesne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARK`S” w Walichnowach, które prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego, posiada również szeroki asortyment wędlin, konserw, pasztetów i przetworów mięsno-warzywnych. W ramach zajęć dydaktycznych w terenie, uczniowie zapoznali się z zakładem rozbioru mięsa oraz zakładem produkcji wędlin.

             Właściciel firmy Marek Marszałkowski przybliżył historię firmy, która działalność swą rozpoczęła w 1991r. i liczyła niewiele ponad 30 osób. Dziś to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo rodzinne, które wraz z załogą liczy około 600 osób. Gospodarz zakładu w niezwykle ciekawy sposób, przedstawił uczniom procedury wprowadzenia systemu HACCP, którego pierwotnym zadaniem było wyprodukowanie bezpiecznej żywności dla astronautów. Podkreślił, jak ważne jest zastosowanie go w zakładzie, ponieważ gwarantuje uzyskiwanie produktów o najwyższej jakości. System ma na celu kontrolę całego łańcucha produkcyjnego, począwszy od surowca, przez kolejne etapy, z uwzględnieniem środowiska produkcji i higieny zatrudnionych pracowników.

Wizyta rozpoczęła się od degustacji znakomitych produktów. PPHU „MARK`S” słynie nie tylko w Polsce, z wyjątkowej wołowiny, szynki walichnowskiej, czy też golonki walichnowskiej, nagrodzonej m.in. Złotym Medalem Targów Polagra.

Uczniowie mieli również okazję zobaczyć nowoczesne linie produkcyjne, które gwarantują utrzymanie wysokich standardów i dają gwarancję wyprodukowania bezpiecznej i zdrowej żywności.

Zwiedzając taki zakład produkcyjny, zrozumieli jak ważna jest praca zespołowa podczas tworzenia wyrobu gotowego, doświadczenie i umiejętności praktyczne. Przekonali się o tym, że integracja zespołu i jego zaangażowanie są warunkiem osiągnięcia sukcesu firmy.

Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i zdobyte informacje. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

 

Marzena Maciejewska

 

walichnowy

____________________________________________________________________________________________________

 

Gęsina w ZSCKR w Lututowie

16 października 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyło się szkolenie na temat przyzagrodowego chowu gęsi połączone z warsztatami kulinarnymi, przeprowadzone przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum agrobiznesu. Wysłuchali oni wykładu pani dr inż. Haliny Bielińskiej na temat hodowli gęsi rasy białej kołudzkiej, wartości odżywczej mięsa gęsiego oraz sprężystości puchu. Jak wykazały badania amerykańskie i japońskie są one najwyższej jakości na świecie. Badania nad składem mięsa i prace hodowlane nad gęsią białą kołudzką, która stanowi 98% populacji wszystkich gęsi utrzymywanych w naszym kraju, prowadzone są w Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej.

            Pani Beata Chełminiak z Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawiła zagadnienia prawne związane z rolniczym handlem detalicznym, który jest szansą na legalną sprzedaż produktów przetworzonych.

Szkolenie zakończyło się warsztatami kulinarnymi z zakresu przetwórstwa gęsiny. Uczestnicy przyglądali się trybowaniu i faszerowaniu gęsi.

            Po pokazie odbyła się degustacja m.in. pieczonej gęsi, klopsików, czerniny z kluskami kładzionymi.

            Spotkanie pozwoliło uczestnikom na zdobycie nowych doświadczeń, a niektórzy mieli szansę pierwszy raz spróbować „czarnej polewki”.

 

                                                                                                                      Marzena Maciejewska

gesina2 gesina1

____________________________________________________________________________________________________

 

Historyczne chwile w ZSCKR w Lututowie

 

Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,  a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”

Wisława Szymborska

 

Dzień 11. października 2019 r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego był niezwykłym świętem, które otwiera nowy etap w dziejach naszej szkoły. Świętowaliśmy nadanie naszemu zespołowi nowej nazwy jak również nadanie imienia nowego patrona szkołom wchodzącym w jego skład. Wzorem lat ubiegłych była to też okazja do oddania hołdu ciężkiej pracy rolnika i podziękowania za uzyskane w tym roku plony. Uroczystości rozpoczął korowód, który przemaszerował ulicami Lututowa kierując się do kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Podczas mszy ks. Proboszcz Waldemar Gruszka dokonał poświęcenia nowego sztandaru.

Przed wejściem do budynku szkoły uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującej przemianowanie nazwy Zespół Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego dokonał Robert Jakubik Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z dyrektorem szkoły Robertem Majchrowiczem.

Część oficjalną rozpoczął dyrektor szkoły witając zaproszonych gości, a wśród nich: Roberta Jakubika Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół ZSCKR wraz z pocztami sztandarowymi, dyrektorów lokalnych placówek oświatowych, przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, fundatorów sztandaru, ks. Proboszcza, byłych dyrektorów szkoły, emerytowanych i obecnych pracowników naszego zespołu, rodziców, uczniów, przedstawicieli lokalnych mediów oraz dr Bożenę Rabikowską (dzięki staraniom której w 2006 r. została odsłonięta tablica ku czci Alojzego Prospera Biernackiego).

W części dalszej dyrektor Robert Jakubik odczytał Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekształcenia i zmian organizacyjnych naszej szkoły. Następnie jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę dokonał oficjalnego przekazania sztandaru. Nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów oraz prezentacja sztandaru.

Dyrektor Robert Majchrowicz serdecznie podziękował za wsparcie finansowe na rzecz zakupu sztandaru dla ZSCKR w Lututowie. Sponsorami stali się:

·         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wędlinka” w osobie Piotra Gajewskiego z miejscowości Dobrydział

Dyrektor w swoim wystąpieniu przybliżył postać Alojzego Prospera Biernackiego. Powiedział m.in. „Biernacki utożsamiał ideały, które są drogie w naszej szkole: patriotyzm, umiłowanie wielkiej i małej ojczyzny, umiłowanie pracy na roli, zdobywanie i krzewienie wiedzy. Nawiązując do dzisiejszej ewangelii można stwierdzić, że obdarzony licznymi talentami, Biernacki nie zakopał ich, ale z pomnażania uczynił swoją misję życiową. Założył w Lututowie szkolę rolniczą, której ZSCKR uważa się za duchową spadkobierczynię”. Nawiązując do słów W. Szymborskiej „Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy…” powiedział:” Pod tą nazwą i z Alojzym Prosperem Biernackim dopiero zaczynamy swoją działalność ale nie możemy zapominać, że szkoła średnia została założona w 1945 roku i w przyszłym będzie obchodzić jubileusz 75-lecia na który serdecznie zapraszam”. Następnie poprosił o wystąpienie Marcina Jarosa oraz Macieja Marciniaka (uczniów klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) i pogratulował im sukcesu. Drużyna w tym składzie zdobyła I miejsce w V edycji regionalnego konkursu „Praktyka i bezpieczeństwo w rolnictwie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Sukces jest tym większy, że uczniowie z Lututowa obronili tytuł wywalczony w tym konkursie w ubiegłym roku.

Alojzy Prosper Biernacki dla naszej szkoły jest postacią ważną już od 2006 roku. Wówczas odsłonięta została tablica upamiętniająca jego dokonania dla polskiego rolnictwa. Inicjatorką była dr Bożena Rabikowska, dzięki której nasza szkoła może propagować i rozsławiać wielkich ludzi naszej ziemi. W swoim wystąpieniu w wyjątkowy sposób przedstawiła Jego postać. Swoją wypowiedź ilustrowała przygotowaną z wielką starannością prezentacją. Przygotowała również ulotki na temat nowego patrona dla każdego z obecnych. W swoim wystąpieniu zaapelowała o odwiedzenie miejsca pochówku Biernackiego w Paryżu. Temat podjął Robert Jakubik mówiąc, że jest w planach ministerialnych wyjazd do Francji więc będzie taka możliwość. Po wystąpieniu delegacja  złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Alojzemu Prosperowi Biernackiemu.

Następnie głos zabrali:

·         Robert Jakubik - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW

W wystąpieniach zaproszonych gości nie zabrakło wielu ciepłych słów skierowanych pod adresem szkoły, gratulacji z wyboru patrona, podziękowań za zaproszenie. Były życzenia realizacji wartości, które propagował A. P. Biernacki, jak również życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. W części dalszej dyrektor odczytał listy gratulacyjne.

W związku ze zmianą patrona Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny „Czy znasz swojego patrona?” I miejsce zdobyła Klaudia Bartoszek uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik agrobiznesu.

Tradycyjna pieśń dożynkowa „Hej, ode wsi do miasta” wprowadziła nas w nastrój Święta Plonów. Uczniowie wręczyli bochen chleba Gospodarzowi - rolę tę sprawował dyrektor szkoły Robert Majchrowicz, który obiecał dzielić go sprawiedliwie, tak, aby dla nikogo nie zabrakło. Następnie wszyscy zostali poczęstowani kromką chleba z miodem, zaś każdy z zaproszonych gości oraz pracownicy szkoły zostali obdarowani chlebem i słoiczkiem miodu. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej uczniowie symbolicznie podziękowali wszystkim, którzy są związani z edukacją. Do życzeń dołączył się Dyrektor Robert Majchrowicz w końcowym wystąpieniu.

Po uroczystościach uczniowie udali się na poczęstunek, który sponsorowali:

·         Masarnia Brzozowiec „ROL - GAZ” W.K. Świerczyńscy sp. jawna Wieluń

 

Dzień 11 października 2019 roku zapisze się na kartach historii naszej szkoły jako dzień niezwykły. Z wyjątkowymi gośćmi i wspaniałą atmosferą. Teraz zaś nadszedł czas, aby udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię Alojzego Prospera Biernackiego.

 

Anna Sztajer

Fotorelacja

Studio MAG

Michał Maciejewski

 

sztandar1 standar4 sztandar3

 

sztandar2 sztandar5

 

 sztandar6 sztandar7

 

Więcej grafiki: HISTORYCZNE CHWILE W ZSCKR w LUTUTOWIE

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

„Młoda krew ratuje życie”

 

Za nami kolejna akcja „Młoda krew ratuje życie”, która odbyła się 17 października 2019 r. w murach Naszej Szkoły. Wydarzenie to, niosące ze sobą szlachetną inicjatywę jest już wpisane w tradycję ZSCKR w Lututowie. Podczas  akcji krwiodawstwa, aż 28 osób podzieliło się tym życiodajnym płynem. Uczniowie oddali łącznie 12,6 litrów krwi.  Warto podkreślić fakt, że do grona honorowych dawców dołączyło 20 osób.

HONOROWO ODDALI KREW UCZNIOWIE Z KLAS:

1.       IV BT            w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

2.       IV HTF          w zawodzie Technik  architektury krajobrazu i technik rolnik

3.       III BT            w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

4.       III HTM           w zawodzie Technik  architektury krajobrazu, i zawodzie technik agrobiznesu

5.       III BSIS          w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

6.       II BSIS          w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Gratuluję i dziękuję WAM !

 

 

Kolejna akcja już w lutym 2020r.

Opiekun honorowych krwiodawców

 pedagog szkolny

 Barbara Drylewska - Mieszała

 

krew7  krew5  krew6

krew2 krew3 krew4

____________________________________________________________________________________________________

 

Akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

Znalezione obrazy dla zapytania krwiodawstwo

Dnia 17 października 2019 r. (czwartek) od godz. 900-1100 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie (w świetlicy budynku Internatu) odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa.

Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml krwi.

Dla dawców ustalono granice wiekowe na 18 do 65 lat.

Wymagana masa ciała od kandydata, to nie mniej niż 50 kg.

Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek.

Potrzebny również będzie dowód osobisty lub inny dokument  tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL.

Książeczkę honorowego krwiodawcy można wyrobić po dwukrotnym oddaniu krwi.

 Wszystkich chętnych zapraszamy. Liczy się każda kropla.

 

Pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

  

____________________________________________________________________________________________________

 

Światowy Dzień Uśmiechu

 

W piątek, 4 października w ZSCKR po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. To radosne święto obchodzone jest w każdy pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku.

"Smiley face" miała symbolizować bezinteresowny uśmiech i radość życia, czyli to, czego tak bardzo nam brakuje na co dzień. Światowy Dzień Uśmiechu ma nam przypomnieć o tym, że warto się na chwilę zatrzymać, dostrzec drugiego człowieka i zwyczajnie się do niego uśmiechnąć, czyniąc swój i jego świat lepszym.

Uczniowie naszej szkoły żółtym akcentem ubioru np. koszulką, bluzą, kurtką, apaszką… podkreślili radosną wymowę tego dnia. Osoby, które o to zadbały otrzymały od samorządu uczniowskiego naklejkę – uśmiechniętą buźkę, którą mogli przykleić w dowolnym miejscu. Na ustawionej na korytarzu tablicy można było umieścić dedykację z uśmiechem dla…. ulubionej osoby. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna, której tematem był uśmiech i pozytywna energia, która powinna towarzyszyć uczniom nie tylko w Dniu Uśmiechu. Prezentację przygotowaną przez organizatorów, można było oglądać na zamontowanym w holu telewizorze. Do akcji przyłączyli się również nauczyciele – ubrani w większości w żółte stroje, zwalniając uczniów z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek. Radość, zabawa, śmiech towarzyszyły temu jakże miłemu i niezwykłemu świętu.

Za organizację i przebieg Światowego Dnia Uśmiechu w naszej szkole odpowiedzialny był Samorząd Uczniowski: Agnieszka Parzybut, Kinga Kaczmarek, Martyna Jasianek wraz ze swoją panią opiekun Renatą Przezak.

,,Chcieliśmy tym samym przekonać siebie i innych, że człowiek radosny to człowiek szczęśliwszy. Warto się śmiać częściej i zarażać śmiechem innych„

SU i Renata Przezak

usmieech1  usmieech2  usmieech3

____________________________________________________________________________________________________

 

Kolejny sukces uczniów ZSCKR w Lututowie

4 października br. w Żarnowcu w woj. śląskim odbyła się V edycja regionalnego konkursu „Praktyka i bezpieczeństwo w rolnictwie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs składał się z testu pisemnego oraz czterech zadań praktycznych, sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Konkurencje, o charakterze praktycznym i teoretycznym nawiązywały do sytuacji, jakie mogą przydarzyć się w codziennej pracy ze sprzętem rolniczym. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko dużą sprawnością w obsłudze ciągników i maszyn rolniczych, ale także odpornością na stres towarzyszący zawodom z udziałem publiczności.

Do rywalizacji przystąpiło siedem dwuosobowych drużyn ze szkół z województw łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W ogólnej klasyfikacji najlepsza okazała się drużyna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie w składzie Marcin Jaros i Maciej Marciniak (uczniowie IV klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki). Marcin zwyciężył również w konkurencji: „Jazda sprawnościowa wózkiem widłowym”. Sukces jest tym większy, że uczniowie z Lututowa obronili tytuł wywalczony w tym konkursie w ubiegłym roku.

Zwycięstwo w konkursie to kolejny dowód na wysoką jakość kształcenia w ZSCKR w Lututowie oraz potwierdzenie faktu, że uczniowie szkoły są doskonale przygotowani do pracy w wybranych przez siebie zawodach.

 

Wojciech Baranowski

 

zarnowiec1  zarnowiec2

____________________________________________________________________________________________________

 

Wszystko zaczęło się od jednego telefonu….

relacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

 

Jesienią ubiegłego roku zadzwonił do mnie pan Piotr Pałgan z Częstochowy, do którego podczas zwiedzania muzeum w Kazaniu (stolica Tatarstanu) podeszła pani, mieszkanka tego miasta i opowiedziała mu historię swojej rodziny. Dziadek tejże pani – Tatiany - Józef Herbik był Polakiem zamieszkałym na terenie zaboru rosyjskiego i  w czasie I wojny światowej został powołany do wojska rosyjskiego. Z wojskiem zawędrował aż do Kazania, tam ranny, leczony był w szpitalu, w którym poznał urodziwą pielęgniarkę, zakochał się, ożenił i pozostał w Kazaniu. Zawsze jednak podkreślał swoją polskość, dobrze wypowiadał się o swoim kraju ojczystym, dbał żeby dzieci nie zapomniały o polskich korzeniach. Józef zmarł w 1942 roku, w 1925 urodził się Borys Herbik ojciec Tatiany, bohaterski żołnierz II wojny światowej. Mijały lata, zawierane związki małżeńskie tworzyły wielokulturowe mieszaniny, w których przewijały się elementy rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, abchaskie, jednak dla Tatiany Politovej z domu Herbik bardzo ważne było zawsze polskie pochodzenie dziadka Józefa, a jej wielkim marzeniem stało się odnalezienie rodziny w Polsce.

Ponieważ Tatiana miała przy sobie dokumenty w języku rosyjskim dotyczące dziadka, gdzie zapisane było jego miejsce urodzenia jako Lutow w Guberni Kaliskiej, pan Piotr skojarzył to z Lututowem i po powrocie do kraju, tak jak obiecał Tatianie, podjął próbę odnalezienia krewnych Józefa. Dzięki możliwościom, jakie daje internet, po zestawieniu słów: Lututów i Herbik okazało się, że osoba o takim nazwisku pracuje w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Nastąpiła szybka powtórka z historii rodziny i ustaliliśmy, że dziadek Tatiany to przyrodni brat mojego taty Feliksa Herbika, a naszym wspólnym przodkiem jest pradziadek Tatiany, a mój dziadek Antoni Herbik (proste, prawda? J).

Przez rok wymienialiśmy z Tatianą maile, kontaktowaliśmy się przez messengera, poznawaliśmy wzajemnie i w rezultacie 22 września br. Tatiana przyjechała do Polski.

Chociaż była to wizyta typowo prywatna, jednak nie mogliśmy zaprzepaścić tak wyjątkowej okazji i na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego pana Roberta Majchrowicza Tatiana zagościła w naszej szkole. Spotkała się z młodzieżą klas czwartych Technikum w zawodach technik architektury krajobrazu, technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – uczniowie tych klas uczą się języka rosyjskiego, a dodatkowo wspierał ich w pełnym zrozumieniu wypowiedzi gościa dyrektor, z wyksztalcenia magister filologii rosyjskiej. Tatiana opowiedziała o historii rodziny, pracy i życiu w Kazaniu (jest lekarzem i jak podkreślała zarówno dziadkowie jak i rodzice bardzo dbali o wykształcenie dzieci – praktycznie wszyscy ukończyli wyższe uczelnie), ale przede wszystkim przybliżyła historię i kulturę dość egzotycznego dla nas Kazania.

Kazań to miasto w Rosji leżące przy ujściu Kazanki do Wołgi, liczy ok. 2 mln mieszkańców. Jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, chemicznego (farmacja), gumowego, futrzarskiego, skórzano - obuwniczego, włókienniczego i spożywczego i jednym z większych rosyjskich centrów produkcji lotniczej oraz ważnym ośrodkiem naukowym: 11 uczelni, w tym od 1804 uniwersytet (założony jako trzeci w Rosji), filia Rosyjskiej Akademii Nauk oraz liczne instytuty naukowe.

 Od XIV wieku miasto jest kulturalnym centrum Tatarów i ich stolicą. Po upadku ZSRR ponownie zaczęło wzrastać znaczenie Kazania jako najważniejszego dla Tatarów miasta, a od 2000 roku poddano je gruntownej renowacji i modernizacji, odbudowując zabytkowe centrum, w tym Kreml. W 2005 obchodzono tysiąclecie miasta, obchody zostały zainaugurowane 24 lipca otwarciem największego meczetu w Rosji – Kul Szarif. 29 lipca 2005 dokonano uroczystego otwarcia Mostu Milenijnego, a 27 sierpnia 2005 – otworzono pierwszą w mieście linię metra (6 stacji). 21 lipca 2005 roku, patriarcha moskiewski Aleksy II oraz prezydent Tatarstanu, Mintimer Szajmijew ustawili Kazańską Ikonę Matki Bożejsoborze Zwiastowania. Przez długi czas była ona uważana za zaginioną; 25 sierpnia 2004 została oddana Rosji przez papieża Jana Pawła II. Do największych zabytków Kazania należą: Kreml z murami i basztami (XVI-XVII w.), Sobór św. Piotra i Pawła (XVIII w.), sobór Zwiastowania (XVI-XVIII w.), meczet Märcani (Mardżani) (XVIII w.), pałac gubernatora (XIX w.), budynki uniwersytetu (początek XIX w.), cerkiew pałacowa (XVIII w.).

I tak dzięki Tatianie Politovej z domu Herbik na jednej lekcji mogliśmy poznać losy rodziny z polskimi korzeniami, uzupełnić wiedzę z geografii i historii i na dodatek podszlifować język rosyjski.

Historia naszej rodziny, chociaż niewątpliwie wyjątkowa nie jest jednak odosobniona: przez stulecia tysiące Polaków wyjeżdżało mniej lub bardziej dobrowolnie poza granice kraju. Nie ma chyba zakątka świata, gdzie nie dotarli nasi rodacy, często pozostając tam na stałe,  ale pamięć o ojczyźnie przetrwała i została przekazana następnym pokoleniom – tak jak w powyżej opisanej historii.

Kończąc, chcę przekazać gorące podziękowania panu Piotrowi Pałganowi – panie Piotrze, to dzięki pana życzliwości i zaangażowaniu ta historia zakończyła się szczęśliwieJ

 

 

 

Elżbieta Herbik-Wójciak

rosja1 rosja2

____________________________________________________________________________________________________

 

Aktywnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

 

W dniu 24 września 2019 roku w ZSCKR w Lututowie odbył się Szkolny Dzień Sportu. To niezwykle ważne wydarzenie, zachęca do wspólnego spędzania czasu na zabawie, przy jednoczesnej promocji aktywności fizycznej, sportowej rywalizacji opartej na ustalonych regułach, rozwijaniu indywidualnych możliwości, upodobań i zainteresowań uczniów oraz integracji społeczności szkolnej, zwłaszcza klas pierwszych. Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie łączy jak sport, muzyka i dobre jedzenie. Nie zabrakło więc pyszności oraz dobrej aktywnej zabawy.

Zawody, już tradycyjnie, otworzył Dyrektor Szkoły Robert Majchrowicz witając wszystkich zebranych. W swoim przemówieniu przedstawił sport i rywalizację jako elementy, które wzmacniają psychikę każdego człowieka. Przekazał, iż sport świetnie wpływa na samopoczucie, a także poprawia humor. Pozwala odpocząć i zapomnieć o problemach. Buduje też pewność siebie i poczucie własnej wartości, ucząc podejmowania wyzwań i radzenia sobie z trudnościami.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego przygotował różnorodne konkurencje rekreacyjno-sportowe, w których każdy mógł wziąć udział. Zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń ruchowych i sporą dawkę sportowej adrenaliny.

Cała społeczność uczniowska i nauczyciele wspierali dopingiem wszystkich startujących w przygotowanych dyscyplinach.

Najlepsze osiągnięcia naszych uczniów:

·         piłka siatkowa dziewcząt – drużyna klasy III Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu w składzie: Paulina Sularz, Natalia Zwierzak, Ewa Kontowska, Małgorzata Krause, Aleksandra Kmieć i Kinga Kaczmarek;

·         piłka nożna chłopców – drużyna klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agotroniki w składzie: Piotr Baranowski, Patryk Kamiński, Kacper Knieczny, Kordian Olbiński, Dominik Pijanka, Kacper Salamon, Łukasz Wesołowski;

·         piłka plażowa chłopców – zwycięzcy to uczniowie IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agotroniki Maciej Marciniak i Damian Kubiak;

·         wyciskanie sztangi – kategoria dziewcząt – Weronika Owczarek uczennica I klasy Technikum Architektury Krajobrazu, kategoria chłopców – Dawid Jastrząbek uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

·         skok w dal z miejsca – kategoria dziewcząt – Klaudia Ewa Skotarska uczennica IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu, kategoria chłopców – Kacper Szmit uczeń IV klasy Technikum Rolniczego;

·         boole – kategoria dziewcząt – Dominika Leszczyńska uczennica II klasy Technikum Architektury Krajobrazu, kategoria chłopców - Krystian Kowal uczeń Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

·         pchnięcie kulą - kategoria dziewcząt – Natalia Zwierzak uczennica III kasy Technikum Architektury Krajobrazu, kategoria chłopców - Dawid Jastrząbek uczeń Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

·         tor przeszkód - kategoria dziewcząt – Olga Tomaszewska uczennica klasy I Technikum Agrobiznesu, kategoria chłopców - Dawid Bednarek uczeń klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki;

·         wyścigi w workach - kategoria dziewcząt – Paulina Gwiazda uczennica klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, kategoria chłopców - Damian Płuska uczeń klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki;

·         wyścigi w parach - kategoria dziewcząt – Paulina Gwiazda i Julia Michalik uczennice klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, kategoria chłopców - Kordian Olbiński i Łukasz Wesołowski uczniowie klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, kibicującym dziękujemy za wspaniałą zabawę, a Samorządowi Uczniowskiemu za przygotowanie smacznego poczęstunku.

Pamiętajcie! Bądźcie aktywni fizycznie w codziennym życiu. Ograniczcie czas spędzony na siedząco. Jak wiecie aktywność fizyczna jest bardzo ważna, daje młodym osobom dobrą wydolność organizmu, jak również zapobiega wielu chorobom. Sport pozytywnie działa na psychikę również z innego powodu: uczy, że chcieć to móc. Kiedy systematycznie ćwiczysz, odkrywasz, że to, co kiedyś wydawało Ci się niemożliwe, dziś wykonujesz z łatwością. Małymi kroczkami docierasz do celu. Zmuszasz się do aktywności, choć padasz ze zmęczenia po całym dniu codziennej bieganiny. Z każdym kolejnym treningiem biegniesz dalej albo szybciej, wykonujesz o kilka powtórzeń więcej, podnosisz większy ciężar. Budujesz swoją siłę i hart ducha, które przydają się nie tylko podczas ćwiczeń, ale i w codziennym życiu.

 

E. A. Okolewscy

 

sport2019a

 

sport2019b sport2019c sport2019d

 

Więcej grafiki: SZKOLNY DZIEŃ SPORTU 24 .09.2019

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Zmiany, zmiany, zmiany… - inauguracja roku szkolnego 2019/20 w ZSCKR w Lututowie.

 

2.09.2019  r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2019/20. Tradycyjnie, prowadząca to podniosłe spotkanie, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Parzybut przywitała zebranych po dwumiesięcznym wypoczynku.

Dyrektor Robert Majchrowicz przywitał Anetę Sularz przedstawicielkę Rady Rodziców, pracowników, rodziców i oczywiście uczniów, życząc wszystkiego, co najlepsze u progu nowego roku szkolnego. W kolejnych słowach swego wystąpienia nawiązał do wydarzeń sprzed 80 lat, kiedy to przygotowania ówczesnej młodzieży do rozpoczęcia roku szkolnego przerwał okrutny atak wojsk hitlerowskich na Polskę. Ofiary II wojny światowej uczczono minutą ciszy. To nie jedyny akcent związany z obchodami tej smutnej rocznicy w naszej szkole, bowiem 1 września b.r. kierownictwo szkoły wraz z delegacją uczniów i nauczycieli uczestniczyło w  powiatowych obchodach rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na polach krajeńskich. Podziękowania ze strony dyrektora popłynęły również do nauczycieli zaangażowanych w przygotowania i udział szkoły w dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w miejscowości Galewice, które miały miejsce 25 sierpnia.

W dalszym wystąpieniu dyrektor zauważył, że rok 2019/20 w naszej szkole podobnie jak w całym kraju to rok kolejnych zmian w oświacie. Po raz pierwszy oprócz absolwentów gimnazjów zawitali absolwenci szkół podstawowych. Ten „podwójny rocznik” bez problemu odnajdzie się w naszym zespole bez konieczności prowadzenia zajęć w systemie dwuzmianowym. Z dniem 1 września zmienia się również nazwa szkoły na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzony przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a szkoły wchodzące w skład zespołu zyskają nowego patrona – Alojzego Prospera Biernackiego. Zmianie uległy nie tylko nazwy, bowiem w czasie wakacji prowadzono kolejne remonty, odnowiono sale lekcyjne i pokoje w internacie, wzbogacono bazę dydaktyczną.

W tym roku szkolnym w ZSCKR w Lututowie znalazło zatrudnienie 7 nowych nauczycieli.

Dotychczasowa wicedyrektor Bogusława Hoffman przeszła na emeryturę i jej obowiązki przejęła  Beata Górecka.

Dyrektor podziękował pani Hoffman – oddanemu, sumiennemu nauczycielowi za 28 lat pracy pedagogicznej i 12 lat pracy na stanowisku kierowniczym i życzył wszystkiego, co najlepsze. Do życzeń i podziękowań dołączyła się również młodzież wręczając obu Paniom bukiety kwiatów.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele ośmiu oddziałów, które otworzyliśmy w tym roku, złożyli ślubowanie po odczytaniu słów roty przez Tomasza Perdka, przedstawiciela wychowawców tych klas.

Dalej głos zabrała pani wicedyrektor Beata Górecka, zwracając uwagę na to, by uczniowie od początku zabrali się do pracy, aby rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania.

Podkreśliła, że należy dobrze wystartować, by na koniec roku otrzymać np. stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia z organu prowadzącego szkołę lub nagrody fundowane przez Radę Rodziców. Tegoroczną stypendystką PRM jest Milena Szczęsna - uczennica klasy II technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu. Dwóch uczniów z kl. III technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Krystian Olejnik i Wiktor Pawlikowski w nagrodę za wyniki w nauce weźmie udział w Rejsie Bałtyckim w dniach 3 – 7 września. Nasi uczniowie z kl. IV technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki kolejny raz zakwalifikowali się do ogólnopolskiego etapu konkursu „Młody mechanik na medal”, są to Piotr Banaś i Marcin Mokros. Wicedyrektor życzyła wszystkim pracownikom, rodzicom i uczniom, by spełniły się wszystkie ich zamierzenia i plany.

Uroczystość oficjalnie zakończyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życząc w imieniu społeczności szkolnej uczniom klas pierwszych, by nabywali wiedzę i umiejętności, zawiązywali przyjaźnie, udzielali się w szkole i godnie ją reprezentowali, uczniom klas maturalnych - satysfakcjonujących rezultatów i sił do nauki, a pozostałym uczniom i gronu pedagogicznemu, aby ich praca przynosiła efekty, a uśmiech gościł na ich twarzach.

Anna Rudnicka, Beata Górecka

1min2019 2min2019

 

3min2019 4min2019

____________________________________________________________________________________________________