Zadumani, „ zapatrzeni w przeszłość, w dni klęski i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały” świętowaliśmy urodziny wolnej Polski.

 

ZSR W LUTUTOWIE DLA NIEPODLEGŁEJ

100. rocznica odzyskania niepodległości to szczególny, wspaniały czas. W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie uroczystość z tej okazji odbyła się w piątek  9. listopada 2018 r. o godz. 11-tej dla uczniów i pracowników szkoły, zaś o godz. 15-tej dla rodziców.  Odśpiewanie Hymnu Polskiego było początkiem uroczystości. Następnie dyrektor szkoły  Robert Majchrowicz przedstawił rys historyczny od rozbiorów Polski po czasy współczesne. Na wspólną wędrówkę po kartach historii zaprosili uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik rolnik oraz uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z wychowawcami Wiolettą Czyżak – Pastusiak oraz Anną Sztajer. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń zarówno poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku jak i radość z odzyskania po 123 latach upragnionej wolności. Była hołdem złożonym wszystkim tym, którzy oddali życie za wolną Polskę „ Ktoś musiał umrzeć, aby ktoś mógł żyć…” Wspólne odśpiewanie „Roty’ zakończyło tę część uroczystości.

Była to również wyjątkowa okazja do przekazania na forum publicznym gratulacji tym uczniom, którzy w ostatnich dniach osiągnęli sukces. Uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Marcin Jaros i Maciej Marciniak (jako drużyna)  uzyskali I miejsce w Okręgowym Konkursie „Praktyka i bezpieczeństwo w rolnictwie”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Mateusz Szmiel, również z tej klasy, zakwalifikował się do konkursu na szczeblu wojewódzkim „BHP w rolnictwie” organizowanym przez KRUS. Natomiast dziewczęta pod kierunkiem Elżbiety Okolewskiej zajęły I miejsce w piłce ręcznej w Licealiadzie na szczeblu powiatowym.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach, w szczególności Zbigniewowi Szczepańskiemu, dzięki któremu pieśni patriotyczne nabrały wyjątkowego charakteru,  Annie Rudnickiej za wystrój sali oraz  Beacie Wyczałkowskiej za przygotowanie kotylionów. Oczywiście cała uroczystość nie  miałaby miejsca gdybyście Wy uczniowie w nią się nie zaangażowali. Wam dziękuję najbardziej.

Fragmenty filmów są dostępne na stronie szkoły http://www.zsrlututow.internetdsl.pl/galerie/11listopada2018/11listopada2018.htm

Anna Sztajer

Zdjęcia i filmy  Rafał Pastusiak

 

________________________________________________________________________________________________

AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

 

Dnia 15 listopada 2018r. (czwartek) od godz. 900-1100 w sali C4 na parterze budynku Internatu, w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa.

 

 

·         Dawcą może zostać osoba w wieku od 18 do 65 lat.

·         Wymagana masa ciała od kandydata, to nie mniej niż 50 kg.

·         Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml krwi

·         Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL

·         Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek.

Opiekun honorowych krwiodawców

pedagog szkolny Barbara Drylewska - Mieszała

________________________________________________________________________________________________

 

Mikroorganizmy ratują środowisko

 

 Takie przesłanie miało spotkanie  młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie z Państwem Elżbietą i  Andrzejem Orłow  z firmy PPU MORS, które odbyło się dnia 29.10. 2018 r. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas technikalnych.  Spotkanie dotyczyło roli bakterii w obiegu azotu w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia przedostawania się  azotanów ze źródeł rolniczych do naturalnych zbiorników wodnych. Pan Orłow podkreślał także ważną rolę bakterii w procesach użyźniania gleby. Jest to szczególnie cenna wiedza dla uczniów szkół rolniczych, ponieważ większość z nich w przyszłości będzie prowadziła własne gospodarstwa rolne. Ważne, aby robili to z poszanowaniem praw przyrody. Wszak wiadomo, że w przyrodzie nie ma nagród i kar, są tylko konsekwencje. Wszyscy uczestnicy spotkania  otrzymali próbki preparatów zawierających pożyteczne bakterie oraz broszury informacyjne dotyczące ich roli oraz stosowania.

Mamy nadzieję, że uczniowie wynieśli z tego spotkania nie tylko wiedzę, ale także postanowienie prowadzenia w przyszłości działalności rolniczej tak, aby nie degradować środowiska niewłaściwą gospodarką nawozami naturalnymi czy nadmierną chemizacją.

 

Barbara Zadka

 

Image0002min

________________________________________________________________________________________________

 

Wiedza - motor postępu i sukcesu

 

            O tym jak ważna jest wiedza nie trzeba nikogo przekonywać. Zdają sobie z tego sprawę  nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie, dlatego starają się umożliwić młodzieży dostęp do wszelkich nowinek technicznych czy technologicznych. Obecnie w rolnictwie jak i w innych dziedzinach bardzo dużo się dzieje, wiedza na temat wszelkich nowości  jest ważna jak nigdy dotąd. Młodzież ma także taką świadomość i chętnie uczestniczy w spotkaniach wyjazdowych oraz odbywających się na terenie szkoły, których tematem są nowości dotyczące zawodu.

 

W dniu 19.10.2018 r  młodzież uczestniczyła w  spotkaniu z przedstawicielem  firmy Agro-Efekt Oskarem Kupietz, specjalistą ds. upraw i wdrażania produktu. Tematyka spotkania to: wysiew kwalifikowanego materiału siewnego - korzyści dla rolników, James – groch pastewny ozimy,  jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych, charakterystyka adiuwantów: AdSol, Adiutor, AD pH- Control.

Młodzież słuchała z dużym zainteresowaniem, uczestniczyła w dyskusji, zadawała pytania. O tym, że temat bardzo zainteresował uczniów, świadczy fakt, że czas planowany spotkania wydłużył się znacznie. Dyrektor szkoły Robert Majchrowicz zapewnił, że współpraca z firmą Ago-Efekt będzie kontynuowana.

Spotkanie z przedstawicielem firmy Agro-Efekt to kontynuacja dobrych tradycji. 13.09.2018 r młodzież uczestniczyła w Dniach Kukurydzy organizowanych w miejscowości Kuśnie pod Sieradzem. Tematyka tego  spotkania to: aktualna sytuacja na rynku nawozów, innowacyjne metody przechowywania nasion kukurydzy, bieżąca sytuacja na rynku nawozów fosforowych,  nowe rozwiązania herbicydowe w uprawie kukurydzy i uprawie zbóż ozimych, nawożenie dolistne w kukurydzy,  rodzaje folii kiszonkarskiej. Organizatorem spotkania była firma Cropper .

Młodzież ZSR w Lututowie bardzo chętnie uczestniczy w spotkaniach i wykazuje duże zainteresowanie poszerzaniem wiedzy. Cieszy ten fakt i motywuje dyrektora i nauczycieli do dalszych działań aby im to umożliwić .

 

Barbara Zadka

mind2 mind2a

________________________________________________________________________________________________

 

 

ŚWIĘTO EDUKACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w LUTUTOWIE

 

12 października w ZSR w Lututowie odbyła się akademia z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, Wójt Gminy Lututów Marek Pikuła, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Grabowska, księża z parafii Lututów, byli dyrektorzy i emerytowani pracownicy szkoły. Nie mogło zabraknąć obecnych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów naszej szkoły.

Dyrektor Robert Majchrowicz serdecznie przywitał przybyłych i podkreślił, że odbywająca się uroczystość jest szczególna, ponieważ jest ostatnią w historii Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Za 12 miesięcy będziemy po raz pierwszy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Taką nazwą posługują się lub będą posługiwać się wszystkie szkoły objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyrektor w swoim przemówieniu odniósł się również do przeszłości i teraźniejszości naszej szkoły. Podkreślił, że nie można budować przyszłości nie korzystając z doświadczeń poprzedników, nie można zapomnieć o 70 - letniej tradycji i pracy wielu pokoleń wspaniałych nauczycieli, dzięki którym mury tej szkoły opuściło wielu absolwentów przynosząc chlubę swojej Alma Mater. Teraźniejszość naszej szkoły to unowocześnianie placówki, otwarcie nowego kierunku kształcenia – technik żywienia i usług gastronomicznych, współpraca z wieloma firmami i instytucjami, również zagranicznymi.

Dyrektor złożył wszystkim tradycyjne życzenia, zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i niestrudzonej pasji do pracy, a uczniowie klas czwartych zaprezentowali wesoły program artystyczny urozmaicony profesjonalnie zaśpiewanymi utworami muzycznymi w wykonaniu uczennic i uczniów najstarszych i najmłodszych klas w szkole. Pieczę nad częścią artystyczną pełniły wychowawczynie – Dorota Maciejewska i Monika Smug, a oprawę muzyczną zapewnił Pan Zbigniew Szczepański i Szymon Cieślak – uczeń klasy czwartej. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami – Beatą Wyczałkowską i Anną Rudnicką przygotował dla wszystkich pracowników słodkie upominki jako wyraz wdzięczności za ich trudną i jakże potrzebną pracę.

Święto Edukacji Narodowej to okazja, by pogratulować uczniom odnoszącym sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Dyrektor Robert Majchrowicz złożył gratulacje uczniom, którzy wzięli udział w VI edycji konkursu „Młody Mechanik na Medal” – Szymonowi Cieślakowi za zajęcie II miejsca i Piotrowi Banasiowi za zajęcie IV miejsca. Wręczył również podziękowania i upominki dziewczętom i chłopcom, którzy zajęli czołowe miejsca w rozgrywkach i zawodach podczas szkolnego Dnia Sportu.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbył się konkurs pt. „Hasło promujące szkołę”. Wzięły w nim udział wszystkie oddziały klasowe. Zwycięzcą turnieju została klasa II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, która ułożyła następujące hasło: „ZSR Lututów z pasją do zawodu”. Zwycięska klasa otrzymała nagrodę w postaci bonu do pizzerii o wartości 100 zł.

Mottem uroczystości były słowa:

Bo nauczyciel jest kapitanem,

Co na okręcie dookoła świata,

Płynie wraz z nami przez szkolne lata.

Płyńmy, więc wspólnie Drodzy Pedagodzy, „ramię w ramię” z naszymi uczniami, a cel podróży niech będzie uwieńczeniem naszych wspólnych trudów i realizacją marzeń, z których będziemy się wszyscy cieszyć.

Dorota Maciejewska

 

den2018

 

Więcej grafiki: DEN 2018

________________________________________________________________________________________________

 

 

Młodzi mechanicy z  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w ścisłej ogólnopolskiej czołówce

 

 

Podczas  jubileuszowych 20-tych targów AGRO SHOW w Bednarach rozstrzygnięta została VI edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal”, zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Konkurs przebiegał w II etapach. W pierwszej części, realizowanej   na platformie internetowej  udział wzięło  240 uczniów. Część  ta polegała  na  rozwiązaniu 3 testów z wiedzy technicznej. Ten etap wyłonił 10 młodych mechaników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znaleźli się: Szymon Cieślak uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz  Piotr Banaś  uczeń  klasy III Technikum  w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W rozgrywce finałowej, która odbyła się 21 września 2018 r. na terenie targów AGRO SHOW w Bednarach, uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. 

 

Drugie miejsce w kategorii: „Młody Mechanik na Medal” zajął uczeń  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie Szymon Cieślak, który oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika, otrzymał nagrodę w kwocie 2000 zł. Wysokie - 4 miejsce zajął  Piotr Banaś z niewielką różnicą punktową. Uczniowie wrócili także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 2000 zł. 

 

Zwycięzcom tegorocznego konkursu gratulujemy wszechstronnej wiedzy specjalistycznej i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych za okazane zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w tak prestiżowym konkursie.

 

Tomasz Perdek

agro2018min

 

Więcej grafiki: AGRO SHOW 2018

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSR w Lututowie sprzątają świat

 

21. września 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przystąpili do akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018”. Tym razem w akcji udział wzięło tylko 39 uczniów i 10 nauczycieli. Sprzątający zebrali 20 worków śmieci na terenie szkoły, alei Grabowej i na ulicy Ogrodowej o ulicy Klonowskiej do skrzyżowania z aleją Grabową.

 

sprzatanie2018

________________________________________________________________________________________________

 

 

Dzień Sportu w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

„Ze sportem po zdrowie i dobry humor”

Już po raz kolejny wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przekonali się, że sport to nie tylko zdrowie, ale też świetna zabawa. We wtorek 18 września 2018 roku zorganizowano pełen atrakcji „Dzień sportu”, który oficjalnie rozpoczął dyrektor szkoły Robert Majchrowicz.

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła zmaganiom uczestników tegorocznej imprezy. Każdy z nich mógł wykazać się swoimi umiejętnościami i sprawnością fizyczną, nie tylko w konkurencjach zespołowych gier sportowych, ale także w dyscyplinach rekreacyjnych. W tegorocznym Dniu Sportu uczniowie walczyli nie tylko o miejsca w poszczególnych konkurencjach, ale równocześnie zbierali punkty wliczane do współzawodnictwa o tytuł „Najbardziej usportowionej klasy” w kategorii chłopców i dziewcząt.

Dzisiejszy dzień to promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy. Dzień Sportu w naszej szkole to znakomity przyczynek by zaszczepić w młodzieży także ducha rywalizacji, nieodłącznego elementu rozwoju społecznego. Najważniejsze jednak, by czas ten kojarzył się z dobrą zabawą!

Klasyfikacja poszczególnych dyscyplin:

- tor przeszkód:

1. Sebastian Łuczak kl. IV TMR

2. Marek Pasieka kl. III ZSZ

3. Emil Zimorski kl. IV TMR

 

- wyścigi w workach:

1. Maciej Wróblewski kl. I TMR i A

2. Paweł Gruszel kl. IV TMR

3. Robert Przybył kl. IV TMR

 

- wyścigi w parach:

1. Bartłomiej Bajzert i Kamil Borecki kl. III ZSZ

2. Kordian Olbiński i Paweł Owczarek kl. II TMR i A

3. PaweGruszel ł i Robert Przybył kl. IV TMR

 

 

- pchnięcie kulą:

kategoria dziewcząt:

1. Ewa Kontowska kl. II TAK

2. Monika Przybył kl. I TAK

3. Julia Kłobus kl. I TMR i A

kategoria chłopców:

1. Jakub Kowalczyk kl. IV TR

2. Emil Zimorski kl. IV TMR

3. Paweł Gruszel kl. IV TMR

 

- bule:

1. Adam Szwagrzak kl. III TMR

2. Rafał Przezak kl. III TMR

3. Paweł Gruszel kl. IV TMR

 

- skok w dal z miejsca

kategoria dziewcząt:

1. Ewa Klaudia Skotarska kl. III TAK

2. Aleksandra Gwiazda kl. IV TAK

3. Klaudia Skotarska kl. III TAK

kategoria chłopców:

1. Jakub Kowalczyk kl. IV TR

2. Robert Przybył kl. IV TMR

3. Paweł Derdak kl. IV TMR

 

- wyciskanie sztangi

kategoria dziewcząt:

1. Marika Sobieraj kl. II TAK

2. Ewa Kontowska kl. II TAK

3. Aleksandra Gwiazda kl. IV TAK

kategoria chłopców:

1. Kamil Preder kl. II Br

2. Wiktor Jagoda kl. I Brr

3. Dawid Jastrząbek kl. I TMR i A

 

- piłka plażowa

1. Damian Kubiak i Maciej Marciniak kl. III TMR

2. Paweł Derdak i Robert Przybył kl. IV TMR

3. Szymon Cieslak i Paweł Gruszel kl. IV TMR

 

- piłka siatkowa dziewcząt:

1.Klasa III TAK

2.Klasa II AGA

3.Klasa I AGA I TMR i A

Zwycięska drużyna grała w składzie: Klaudia Skotarska, Klaudia Ewa Skotarska, Milena Sularz, Nina Jędrzejewska, Weronika Jasianek.

 

- piłka nożna chłopców:

1.Klasa IV TMR

2.Klasa III ZSZ

3.Klasa II TMR i A

Najlepsi piłkarze z klasy IV TMR to: Paweł Jastrowicz, Piotr Jastrowicz, Damian Łuczak, Sebastian Łuczak, Kamil Pichlak, Robert Przybył, Kamil Strzelczyk, Emil Zimorski.

 

Najbardziej usportowioną klasą wśród chłopców została klasa IV TMR a wśród dziewcząt klasa II AGA.

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą rywalizację i zabawę.

 

Elżbieta Okolewska

 

sport2018  sport2018a  sport2018b

 

Więcej grafiki: SZKOLNY DZIEŃ SPORTU 18 września 2018

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

INAUGURACJAROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

 

W Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego 03.09.2018 roku o godzinie 9:00 uroczystym apelem rozpoczęto nowy rok szkolny 2018/2019.


Uczniów, rodziców i gości powitał dyrektor szkoły Robert Majchrowicz, życząc dobrych wyników w nauce. Szczególne słowa kierował do uczniów kończących w tym roku szkołę, życząc by na egzaminach maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie osiągnęli jak najlepsze wyniki. Należy dodać, że wyniki absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych osiągane na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie są wyższe od średniej krajowej. Do życzeń tych przyłączyli się przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, Dyrektor Społecznej Akademii Nauk Mariusz Glinkowski oraz Anna Grabowska - przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSR w Lututowie.  Ślubowanie uczniów klas pierwszych przeprowadziła wychowawczyni klasy I Technikum w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik rolnik Wioletta Czyżak-Pastusiak. Dyrektor podziękował nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym i uczniom za  efektywną pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły związaną z obchodami Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Lututowie, które odbyły się 26 sierpnia. Zacytował tutaj słowa Czesława Niemena ,,Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Na zakończenie akademii uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa Szymon Cieślak zdał relację z praktyk zagranicznych we Włoszech, z których po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie korzystali w ramach projektu Erasmus+. Zetknęli się tam z najnowszymi technologiami, podnosząc swoje kwalifikacje. Niezwykle ważne było również poznanie innej kultury, podstaw języka włoskiego, nawiązanie nowych znajomości. Podczas odbywania praktyk mieli również czas na odpoczynek podczas wycieczek do Wenecji, Florencji, Rimini, dzięki czemu grupa świetnie zintegrowała się. Zachęcał młodsze koleżanki i kolegów do uczestnictwa w kolejnych edycjach praktyk zagranicznych.

 

Warto podkreślić, że Zespół Szkół Rolniczych jest szkołą, w której zawsze kultywowano pamięć o wydarzeniach ważnych dla historii Polski. Dlatego 1 września dyrektor szkoły wraz z delegacją uczniów i nauczycieli uczestniczył w powiatowych obchodach rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na polach wsi Krajanka.

Beata Wyczałkowska

1wrzesnia2018  1wrz2018

Więcej grafiki: INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018-19

Zobacz też dożynki 2018: DOZYNKI 2018

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Archiwum w zakładce „AKTUALNOŚCI” …………..