Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie  na powiatowych dożynkach w Galewicach

 

„Dożynki, dożynki, wieniec dożynkowy,

Obrodziło zboże i będzie chleb nowy”

 

            Święto plonów to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika, również dla Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Dlatego nie mogło zabraknąć delegacji naszego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (oficjalna nazwa od 1września 2019 roku) na  Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynkach w Galewicach 25 sierpnia 2019 roku. Nauczyciele wraz z Dyrektorem Robertem Majchrowiczem, w pięknie przystrojonym pawilonie częstowali pyszną lemoniadą, cukierkami i opowiadali o naszej pięknej i dynamicznie rozwijającej się szkole. Zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych, i porozmawiać o szkolnictwie zawodowym. Najmłodsi otrzymali kolorowe baloniki, a nawet niektórzy zasiedli za kierownicą ciągnika New Holland należącego do szkoły.

Dożynki to piękne święto, sięgające tradycją XVI wieku, jest ukoronowaniem chłopskiego trudu i podziękowaniem za tegoroczne plony. Tym bardziej cieszymy się, że jako szkoła rolnicza mogliśmy aktywnie w tym święcie uczestniczyć. Dziękujemy władzom Powiatu Wieruszowskiego, Gminie i Parafii Galewice za zaproszenie na tę uroczystość i za owocną współpracę. Dziękujemy również dyrekcji, pracownikom szkoły i Panu Mirosławowi Perdkowi - rolnikowi z Lututowa za okazaną pomoc i wsparcie.

Dorota Maciejewska

____________________________________________________________________________________________________

 

Koniec roku szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

„Nie płacz, że coś się skończyło,

 tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło” - Gabriel Garcia Marquez.

 

19 czerwca 2019 roku dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego mgr Robert Majchrowicz oficjalne ogłosił, że rok szkolny 2018/2019 uważa za zakończony. Zanim to jednak nastąpiło, uroczyście podsumowano ten rok pełen nowych wyzwań i ciężkiej pracy oraz nagrodzono tych uczniów, którzy pracując ciężko przez dziesięć miesięcy zasłużyli na wyróżnienie. Tradycyjnie oprócz dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Grabowska oraz pan Janusz Grzelak z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.

Na miano najlepszej uczennicy i jednocześnie przyszłorocznej stypendystki Prezesa Rady Ministrów zapracowała Milena Szczęsna z klasy I Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, uzyskując średnią ocen 4,85 i wzorowe zachowanie. Uczniowie: Milena Szczęsna, Patryk Kamiński i Krystian Olejnik z klasy II Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki otrzymali promocyjne świadectwa z wyróżnieniem (średnia powyżej 4,75). W imieniu Wójta Gminy Lututów radny pan Tomasz Perdek wręczył nagrodę dla najlepszego ucznia z gminy Marcina Piaskowskiego.

Rada Rodziców ufundowała nagrody dla trzech uczniów z oddziału ze średnią co najmniej 4. Nagrody wręczała pani Anna Grabowska – Przewodnicząca Rady Rodziców. Uczniowie ze średnią co najmniej 4 i co najmniej dobrym zachowaniem odbiorą stypendia za osiągnięcia naukowe.

Podziękowania za współpracę i bukiet kwiatów z rąk dyrektora otrzymała Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Grabowska, kończąca w tym roku szkolnym swoją kadencję.

Szczególnie ważnym punktem uroczystości było pożegnanie uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pana dyrektora. W imieniu uczniów klasy II Branżowej Szkoły I stopnia pożegnalne przemówienie wygłosił Adrian Rędzikowski życząc absolwentom wszystkiego najlepszego i powodzenia w dalszej drodze życiowej. Natomiast przedstawiciel absolwentów Bartłomiej Bajzert podziękował dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obsługi za cierpliwość i wsparcie podczas tych trzech lat nauki, dla niektórych – trudnych, dla innych - najwspanialszych.

Pan Radosław Modrzejewski wręczył dyplomy dla drużyny w składzie Robert Przybył, Kamil Strzelczyk i Bartosz Mak za zajęcie III miejsca w XXIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym 2019 na szczeblu okręgowym.

Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Projekt ulotki rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego ROR Młodzież” zorganizowanym przez RBS Lututów uzyskała Dominika Leszczyńska, a pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział.

Za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim uczniowie Kamil Borecki, Bartłomiej Bajzert – absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz Agnieszka Parzybut, Kinga Kaczmarek, Małgorzata Krauze, Marcin Piaskowski, Damian Szmitka, Zbigniew Spychalski, Michał Białczak i Mateusz Kaczmarek otrzymali upominki od opiekuna SU – pani Beaty Wyczałkowskiej.

Uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Dawid Żmuda, Kacper Sosin, Adam Pędziwiatr i Julia Kłobus oraz opiekun grupy pan Rafał Pastusiak otrzymali podziękowania od pana Janusza Grzelaka przedstawiciela Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie za zaangażowanie, terminową i profesjonalną renowację eksponatów muzealnych.

Społeczność szkolna od kilku lat bierze udział w akcji Honorowych Dawców Krwi. W tym roku odbyły się dwie takie edycje zorganizowane pod okiem pedagoga szkolnego Barbary Drylewskiej – Mieszała, w których 39 osób oddało 17,1 litra krwi. Uczniowie Kamil Poterała, Adrian Rędzikowski oraz pracownik obsługi pani Renata Piaskowska otrzymali podziękowania za regularne oddawanie krwi. Tobiasz Kupis, Marcin Jaros, Damian Kubiak za pierwszy udział w akcji otrzymali listy gratulacyjne, natomiast Zbigniew Spychalski, Dawid Piesyk i Mateusz Kaczmarek – książeczki honorowych dawców krwi. Za pomoc w organizacji i wspieranie akcji krwiodawstwa podziękowanie otrzymała pani Barbara Drylewska – Mieszała.

Uczniowie klas III Technikum przedstawili prezentację z praktyk odbytych we Włoszech w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że warto było wyjechać na miesiąc do Włoch, gdyż oprócz zdobytego doświadczenia w swoim zawodzie, przyjemnie spędzili czas zwiedzając Wenecję, Florencję i Bolonię. Warto wspomnieć, że pan dyrektor, odwiedzając uczniów, osobiście zweryfikował stopień wywiązania się z umowy zawartej z firmą organizującą wyjazd młodzieży. Podsumowując wystąpienie pan dyrektor wraz z młodzieżą zachęcał młodszych kolegów, by zgłaszali się w przyszłości do programu, ponieważ to super przygoda.

Całą uroczystość prowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Parzybut.

Robert Majchrowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie podziękował opiekunom Samorządu Uczniowskiego – paniom Beacie Wyczałkowskiej i Annie Rudnickiej oraz wychowawczyni klasy II Branżowej Szkoły I stopnia – Beacie Góreckiej za przygotowanie uroczystości, a wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz Rodzicom za całoroczną owocną współpracę, życząc bezpiecznego i dobrego wypoczynku w czasie wakacji.

Mamy nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki w nowym roku szkolnym 2019/2020, który rozpocznie się 2 września 2019 r.

Beata Górecka

 

Więcej grafiki: Zakończenie roku szkolnego 2018/1019

 

____________________________________________________________________________________________________

ZSR z Lututowa na pikniku w Wieruszowie

8 czerwca 2019 roku Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa po raz kolejny zaprezentował swoje stoisko na święcie w Wieruszowie „ Z Powiatem na piknik 2019!”.  W tym roku zaszczyt reprezentowania szkoły przypadł uczniom klas trzecich: Aleksandrze Kłobus, Natalii Spałek i Mateuszowi Chmielowcowi wraz z opiekunami: Jolantą Nowak, Wiolettą Czyżak-Pastusiak i Rafałem Pastusiakiem. Nad całością przedsięwzięcia czuwał dyrektor ZSR w Lututowie Robert Majchrowicz, który zachęcał do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej mają do wyboru następujące kierunki w Technikum:

Ø       technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Ø       technik architektury krajobrazu

Ø       technik rolnik

Ø       technik agrobiznesu

Ø       technik żywienia i usług gastronomicznych

oraz w Branżowej Szkole I Stopnia

Ø       mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

Po raz pierwszy proponujemy młodzieży możliwość kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Niewykluczone więc, że podczas kolejnego pikniku swoje umiejętności kulinarne zaprezentują młodzi adepci sztuki kulinarnej z Technikum w Lututowie. Akcentów kulinarnych na naszym stoisku nie zabrakło również w tym roku. Uczniowie częstowali uczestników pikniku pysznymi krówkami z logo szkoły i orzeźwiającą lemoniadą. Pomimo zmiennej i kapryśnej aury wszystkim dopisywały humory, wszak imprezy plenerowe to okazja do przebywania na świeżym powietrzu, spotkania wielu ciekawych ludzi oraz możliwość wymiany opinii i poglądów. To również okazja, by przybliżyć informacje na temat kierunków kształcenia w ZSR w Lututowie, zwłaszcza, że nabór cały czas trwa aż do 25 czerwca 2019 r. Zapraszamy do Lututowa!

Wioletta Czyżak - Pastusiak, Jolanta Nowak, Dorota Maciejewska

Foto  W. Czyżak - Pastusiak, R. Pastusiak

 

 

 

Więcej grafiki: ZSR na pikniku z powiatem

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Rolnictwo precyzyjne a agrotronika

Konferencja w ZSR w Lututowie

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania kubota logo       Znalezione obrazy dla zapytania agros wrońscy logo  

 

             

 

7 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbyła się konferencja nt. „Rolnictwo precyzyjne a  agrotronika” dotycząca najnowocześniejszych rozwiązań w rolnictwie. Głównym inicjatorem i organizatorem konferencji był Tomasz Perdek – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pasjonat wszelkich nowości stosowanych w technice rolniczej.

Współczesne maszyny i pojazdy rolnicze są wyposażone w wiele rozwiązań mechatronicznych, które są stosowane już z powodzeniem w przemyśle motoryzacyjnym. Agrotronika  to   integracja rozwiązań   mechatronicznych, mechaniki, hydrauliki, pneumatyki i sensoryki w rolnictwie. Agrotronika i rolnictwo  precyzyjne to nie tylko   precyzyjne maszyny czy systemy prowadzenia   to również drony, systemy pogodowe, system mapowania pól i  programy  do zarządzania gospodarstwem.

Celem konferencji było przybliżenie tych zagadnień przede wszystkim uczniom naszej szkoły, ale również zaproszonym gościom wśród których byli zarówno samorządowcy jak i przedstawicie zaprzyjaźnionych instytucji, rolnicy oraz właściciele firm z obszaru przetwórstwa rolniczego i usług związanych z zapleczem technicznym rolnictwa.

Podczas konferencji swoje najnowocześniejsze produkty przedstawili:
- pan Grzegorz Czerwiak general produkt manager Koncernu Kubota Polska  który omówił  rozwiązania telematyczne  dedykowane dla maszyn i urządzeń marki Kubota
- właściciel  firmy Agros-Wrońscy pan  Tomasz  Wroński omówił  zagadnienia związane  z pobieraniem  próbek glebowych, tworzeniem map  zasobności gleby i map plonów 
- pan Wojciech Horbaczyński  z firmy Agro-Efekt którego wystąpienie dotyczyło trendów w rolnictwie precyzyjnym: najnowszych stacji  pogodowych, pobierania prób glebowych, zastosowania dronów w  rolnictwie  - pani Monika Kozłowska z firmy 365 Farm Net dostarczającej rolnikom oprogramowanie, w którym rolnicy w ramach bezpłatnej, podstawowej wersji programu m.in. mogą prowadzić dokumentację wykonywanych prac polowych i zabiegów, mają do dyspozycji interaktywne karty pól, rejestr środków ochrony roślin, dostęp do wyników i analiz, kalendarz, pogodę oraz mogą korzystać z mobilnych aplikacji

Ważnym akcentem konferencji było uroczyste otwarcie trzech nowych pracowni agrotroniki, którego dokonali poseł na Sejm RP Piotr Polak i dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w Lututowie Robert Majchrowicz. 

Dodatkową atrakcją były stoiska Spółdzielni Dostawców Mleka z Wielunia i Zakładu Przetwórstwa Mięsnego z Brzozowca - można było nie tylko zapoznać się z bogatą ofertą tych firm ale przede wszystkim spróbować ich przepysznych produktów. Tradycyjnie też swoją obecność zaakcentował Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie – największy w rejonie dostawca usług bankowych.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zaznajomienia się z wykorzystaniem systemów GPS w praktyce podczas pokazu prac polowych. Wzięły w nim udział zarówno ciągniki będące na wyposażeniu szkoły jak i wystawiane przez firmę Kubota. Jednak niekwestionowaną gwiazdą konferencji okazał się 50-letni Ursus C-330, pieszczotliwie nazwany „Ciapkiem”, który po przeprowadzeniu gruntownego liftingu doskonale  odnalazł się we współpracy z nowoczesnymi systemami nawigacji. Ale to już temat na kolejny artykuł… 

Precyzyjne  rolnictwo i agrotronika  to nieuniknione  kierunki rozwoju branży  rolniczej, ponieważ  występuje ciągła konieczność zwiększania  efektywności  i wydajności pracy maszyn. Elektronika staje się  nieodłączną częścią rolnictwa. Nowe rozwiązania techniczne stawiają też wymagania odpowiedniego kształcenia przyszłych operatorów, rolników, serwisantów a do tego potrzebna jest bardzo dobra baza dydaktyczna szkół. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się zmodernizować bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Od 1 stycznia 2018 roku nasza szkoła należy do elitarnej sieci szkól prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoda tylko, że na konferencji zabrakło władz powiatu wieruszowskiego – pan Starosta mógłby się naocznie przekonać, że przekazanie ZSR w Lututowie do Ministerstwa było najlepszym z możliwych rozwiązań dla naszej placówki.

Elżbieta Herbik-Demkowska
Tomasz Perdek

 

 

 

 

Więcej grafiki: KONFERENCJA AGROTRONIKA

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie na Targach w Kościerzynie

 

W sobotę i niedzielę (25-26 maja 2019 r.) odbyły się w Kościerzynie XXIX Targi Rolniczo-Ogrodnicze, w których uczestniczyło ponad 250 firm z różnorodną i szeroką ofertą. W tak ważnym dla rolnictwa wydarzeniu nie mogło po raz kolejny zabraknąć naszej szkoły - Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie.

Podczas targów tradycyjnie można było kupić kwiaty i rośliny ozdobne, porozmawiać z producentami maszyn i urządzeń rolniczych, spróbować regionalnych przysmaków i posłuchać zespołów ludowych. Sama idea targów spotkała się z dużą aprobatą ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa  Ardanowskiego który podczas wizyty na targach w powiedział:

„Dla każdej grupy, która jest tym wydarzeniem zainteresowana, to przynosi jakąś korzyść. Przede wszystkim możemy pokazać, jak wygląda polskie rolnictwo, bo możemy się wieloma rzeczami pochwalić, wielu rolników produkuje znakomitej jakości żywność. Z drugiej strony, co z tego, że my rolnicy to wiemy, jak nie wiedzą o tym konsumenci, mówiąc w uproszczeniu - miasto. Tego typu targi informują społeczeństwo o rolnictwie. (…) To jest również miejsce, gdzie spotykają się organizacje rolnicze, gdzie przyjeżdżają firmy zaopatrujące rolnictwo, przyjeżdżają zakłady przetwórcze. To jest dobry czas, żeby ze sobą rozmawiać. To nie jest tak, że wszyscy myślą to samo o rolnictwie. Rolnicy oczekują, żeby ci, którzy kupują od nich surowce rolnicze, przyzwoicie płacili i chcieli kupować polskie. Przetwórcy często mówią, że nie chcą, bo nie taka ilość, nie takie opakowania - czyli zgłaszają swoje uwagi i wątpliwości, a to dobrze, żeby zaczęli ze sobą rozmawiać.”

 

            Stoisko Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzali nas i pytania zadawali zarówno tegoroczni absolwenci klas ósmych i gimnazjalnych jak i rodzice młodszych dzieci, którzy już z troską, myślą o przyszłości swoich latorośli.  Pytania dotyczyły głównie  kierunków kształcenia, miejsc odbywania praktyk zawodowych oraz dodatkowych kwalifikacji, jakie można zdobyć w trakcie nauki w szkole.

            W ofercie Zespołu Szkół Rolniczych znajdują się kierunki zarówno dla chłopców jak i dziewcząt: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu jak również szkoła branżowa I i II stopnia – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Naszą ofertę edukacyjną od nowego roku szkolnego poszerzamy o technika w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Praktyki młodzież uczęszczająca do naszej szkoły może realizować zarówno w firmach  i gospodarstwach prywatnych na terenie kraju lub może wyjechać na praktyki zagraniczne do Włoch w ramach programu unijnego Erasmus.

            Możemy również poszczycić się licznymi dodatkowymi kursami a mianowicie: kurs operatora kombajnu zbożowego, spawacza, obsługi wózka widłowego, florystyczny, pilarza, obsługi silników spalinowych czy chociażby kurs obsługi kasy fiskalnej. Wszystkie te kursy są dla uczniów bezpłatne, młodzież bierze też udział w płatnych stażach i praktykach u pracodawców w ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia dla ZSR w Lututowie”

            Nie mniejsze zainteresowanie było również wśród osób dorosłych chcących uzyskać dodatkowe a zarazem uzupełniające kwalifikacje rolnicze. Ta oferta nauki to forma zaoczna (sobota i niedziela) na kursach kwalifikacyjnych R.3 i R.16.

            Z ogromnym sentymentem i dużym zaciekawieniem na stoisko zaglądały osoby, które ukończyły naukę w naszych murach. Absolwenci pytali co słychać, co się u nas ciekawego dzieje, co się zmieniło wspominając przy tym ten wspaniały czas lat nauki szkolnej.

 

Do zobaczenia za rok

 

Renata Przezak, Elżbieta Herbik-Demkowska

 

  

____________________________________________________________________________________________________

 

 

XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2019

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie znów na podium

SIERADZ SZCZĘŚLIWY DLA UCZNIÓW ZSR W LUTUTOWIE

 

   24 maja 2919 r. na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu odbyła się kolejna, XXIII edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na szczeblu wojewódzkim. Organizatorem finału i wcześniej odbytych eliminacji regionalnych były WORD-y województwa łódzkiego, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka i Komendy Powiatowe Policji.

   Do eliminacyjnych zmagań przystąpiło 19 drużyn z całego województwa łódzkiego zgodnie z regulaminem zawodnicy uczestniczyli w pięciu konkurencjach:

·         testy z przepisów ruchu drogowego oraz historii motoryzacji

·         udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

·         przygotowanie pojazdu do jazdy

·         jazda sprawnościowa skuterem

·         jazda sprawnościowa samochodem z „talerzem Stewarta”.

   Nasza drużyna po ciężkiej walce z wyżej notowanymi  drużynami spisała się znakomicie i wywalczyła 3 miejsce zostawiając za plecami kolegów z Sieradza, Łodzi, Piotrkowa czy Skierniewic.

Główni bohaterowie rywalizacji to uczniowie Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

·         Robert Przybył

·         Kamil Strzelczyk

·         Bartosz Mak

 Drużynie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Radosław Modrzejewski

 

    

____________________________________________________________________________________________________

 

 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI w ZSR w Lututowie

 

14 maja 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbył się Dzień Otwartych Drzwi dla młodzieży kończącej gimnazjum oraz szkołę podstawową. Witając gości, dyrektor Robert Majchrowicz uwypuklił zalety kształcenia zawodowego i wskazał atuty naszej szkoły. Należą do nich między innymi: bardzo dobra baza dydaktyczna, uczestnictwo w projektach unijnych, a także zmodernizowany internat. 

Następnie młodzież odwiedziła stoiska, na których zapoznawała się ze specyfiką kierunków kształcenia jakie oferuje nasza szkoła. A są to:

·         technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

·         technik architektury krajobrazu

·         technik rolnik

·         technik agrobiznesu

·         technik żywienia i usług gastronomicznych – NOWY KIERUNEK

Po uzyskaniu wstępnych informacji o szkole młodzież udała się pod opieką przewodników, na zwiedzanie szkoły. Goście mieli możliwość zobaczenia jak przebiegają zajęcia praktyczne w poszczególnych zawodach. Największą popularnością cieszyły się prace polowe wykonywane ciągnikami wyposażonymi w najnowszy system nawigacji GPS. Młodzież odwiedziła również pracownie zajęć teoretycznych  i przekonała się, że nowinki technologiczne na dobre zagościły w murach ZSR. Odwiedzając internat młodzież mogła zagrać w bilard lub spróbować sił na konsoli. Nie zabrakło promocji zdrowego trybu życia i nauki udzielania pierwszej pomocy pod okiem instruktorki. Atrakcji było zdecydowanie więcej. 

Opiekunowie grup i rodzice mieli możliwość spokojnego oczekiwania na swoich podopiecznych w kawiarence przy filiżance kawy lub herbaty. Nie zabrakło również słodkiego akcentu, ufundowanego przez Piekarnię Zdzisław Obała Sp. J. z Lututowa.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie z nauczycielami i młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie było miłym przeżyciem i umocni decyzję o rozpoczęciu nauki w naszej szkole tych, którzy już ją podjęli oraz przekona jeszcze niezdecydowanych. 

  1. Szewczyk
  2.  

Zdjęcia: W. Czyżak-Pastusiak, M. Piaskowski

 

 

 

 

Więcej grafiki:  DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Sukces uczniów ZSR w Lututowie

12 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się okręgowy etap XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Olimpiada jest wpisana do ministerialnego rejestru olimpiad tematycznych i laureatom
zapewnia indeks na wybranej uczelni rolniczej oraz zwalnia z egzaminów zawodowych z części pisemnej.

Uczestnicy olimpiady  muszą wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych. Młodzież na każdym z etapów tej olimpiady rozwiązuje test oraz wykonuje zadania praktyczne.

 Uczniowie ZSR w Lututowie startowali w olimpiadzie w pionach: produkcja zwierzęca  (Michał Pędziwiatr kl. IV TR), mechanizacja rolnictwa (Adam Kontowski kl. IV TMR, Szymon Cieślak ( kl. IV TMR) oraz architektura krajobrazu ( Natalia Spałek kl. III TAK). Ogółem w okręgowym wrocławskim  etapie olimpiady wzięło udział około 200 osób. Szymon Cieślak, uczeń kl. IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w ZSR w Lututowie, zajął I miejsce w pionie mechanizacji rolnictwa, tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego. Jest to bardzo duży sukces naszego ucznia, gratulujemy mu i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że osiągnięte wyniki zachęcą go do kontynuowania nauki  na wyższej uczelni. Życzymy aby zdobywanie wiedzy nadal przynosiło mu satysfakcję, a  w przyszłości owocowało  sukcesami zawodowymi.

Tegoroczne eliminacje centralne odbędą się w dniach 6-8 czerwca 2019 r. w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Hańczowej. Trzymamy kciuki za udany występ Szymona podczas finału centralnego.

 

Barbara Zadka

 

        

 

____________________________________________________________________________________________________

 

„Przeszłość i teraźniejszość są naszymi świadkami.

Przyszłość jest naszym celem…” B. Pascal

 

Myśl znanego filozofa B. Pascala stała się motywem przewodnim szczególnej uroczystości, która miała miejsce 26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie – tegoroczni maturzyści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Swoją obecnością uroczystość uświetnili goście – Wójt Gminy Lututów Marek Pikuła, przedstawiciel Społecznej Akademii Nauk Joanna Grabowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Grabowska.

W części oficjalnej dyrektor szkoły Robert Majchrowicz zwrócił się w niezwykle ciepłych słowach do abiturientów, którzy zakończyli kolejny etap kształcenia, a jednocześnie rozpoczynają nowy rozdział dorosłego życia. Wójt życząc abiturientom powodzenia na egzaminach maturalnych, wręczył nagrodę Damianowi Łuczakowi - najlepszemu uczniowi z Gminy Lututów.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród uczniom szczególnie wyróżniającym się i świadectw ukończenia szkoły. Wychowawcami klas Technikum, które ukończyły ZSR były: w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa - Monika Smug, a w zawodach technik rolnik i technik architektury krajobrazu – Dorota Maciejewska. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali uczniowie  klasy IV TMR – Szymon Cieślak i Marcin Kałuża. Dyrektor wręczył list gratulacyjne Agacie i Krzysztofowi Cieślakom oraz Elżbiecie i Stanisławowi Kałuża. Społeczna Akademia Nauk, ufundowała nagrodę dla Marcina Kałuży, który osiągnął największy sukces w skali kraju, został on finalistą Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na etapie centralnym w roku 2018. Podziękowanie i nagrodę otrzymał również Szymon Cieślak za uzyskanie I miejsca na etapie okręgowym tegorocznej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (etap centralny odbędzie się w maju 2019 r.). Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców za najlepsze osiągnięcia w nauce w klasie czwartej otrzymali: Szymon Cieślak, Marcin Kałuża, Łukasz Wolniak i Klaudia Michalik. Wyróżniono również uczniów, którzy zostali laureatami 23 edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Skład szkolnej drużyny tworzyli uczniowie klasy IV TMR: Robert Przybył, Kamil Strzelczyk, Dominik Wójcik. Legitymację Honorowego Krwiodawcy otrzymał uczeń klasy IV TMR Paweł Gruszel. Dołączył w ten sposób do grona honorowych krwiodawców klas czwartych, które tworzyli: Damian Łuczak, Kamil Pichlak, Kacper Stachowiak i Emil Zimorski. Nagrodzeni zostali także uczniowie szczególnie wyróżniający się w sporcie: Aleksandra Gwiazda, Klaudia Michalik, Hubert Pietrzyk z IV TRA, Paweł Derdak,  Damian Łuczak, Sebastian Łuczak, Paweł Jastrowicz, Piotr Jastrowicz, Kamil Pichlak, Robert Przybył i Emil Zimorski z IV TMR. Szczególne podziękowania i dyplomy za pracę w Samorządzie Uczniowskim otrzymali: Hubert Pietrzyk, Szymon Cieślak i Emil Zimorski.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas drugich pod kierunkiem wychowawczyń Elżbiety Okolewskiej i Barbary Kędzia. Wystrój Sali przygotowała Anna Rudnicka z uczniami klasy drugiej i trzeciej Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.  Młodsi koledzy, nawiązując do słów piosenki Marka Grechuty, postanowili ocalić od zapomnienia wszystko co piękne, mądre i wartościowe. Przekazali również swoim starszym kolegom „pakiet” cennych rad, które na pewno staną się dla nich drogowskazem moralnym. Nie zabrakło również pięknych piosenek i filmowych wspomnień, które wprawiły w zadumę nie tylko abiturientów.

Barbara Kędzia

Foto R. Pastusiak, Ł. Piaskowski

 

 

Więcej grafiki: maturzyści  2019

____________________________________________________________________________________________________

 

Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie

 

W dniu 7 kwietnia 2019 r.  w Marszewie k. Pleszewa odbyły się Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Organizatorem imprezy był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Targom towarzyszył Dzień Otwarty Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. Jest to szkoła, która, podobnie jak ZSR w Lututowie, z dniem 1 stycznia 2018 roku przeszła pod patronat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponieważ tradycją naszej szkoły jest współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju nowoczesnego rolnictwa, stąd udział delegacji naszej szkoły w tej imprezie.

Podczas targów liczni wystawcy oferowali na stoiskach: materiały budowlane i wykończeniowe, maszyny i sprzęt rolniczy, środki do produkcji rolnej, wyposażenie obiektów inwentarskich, usługi na rzecz rolnictwa, produkty bankowe i wydawnictwa rolnicze.  Nieodłącznym elementem targów, jak co roku, był kiermasz ogrodniczy z bogatą ofertą drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Swoje stoiska informacyjne miały również instytucje działające na rzecz rolnictwa: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza. Uczestnicy targów mogli także uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym wypełniania e -wniosku na dopłaty obszarowe. 

Podczas targów zapoznaliśmy się także z ofertą kształcenia Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, zwiedziliśmy szkołę, poznaliśmy jej bazę dydaktyczną oraz bogatą ofertę kształcenia.

Szczególną uwagę poświęciliśmy prezentacji aplikacji EPSU Mobilne, czyli Elektronicznej Platformie Świadczenia Usług. Sposób działania platformy, dalsze plany na objęcie jej zasięgiem większego terenu przedstawiła nam pani Wiesława Witaszak,  z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług EPSU to oprogramowanie, które służy bezpośredniemu kontaktowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. Usługa umożliwia świadczenie usług w obszarze rolnictwa dla województwa wielkopolskiego drogą elektroniczną z wykorzystaniem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Dzięki tej platformie rolnik może np. skorzystać z Systemu Wspomagania Decyzji w ochronie roślin. System ten działa w oparciu o wskazania, monitoring czynników klimatycznych, prowadzony przez znajdującą się na terenie WODR-u  polową stację meteorologiczną. Platforma jest cały czas rozbudowywana i ulepszana. Platforma, jej możliwości, zasada działania, wzbudziły nasze szczególne zainteresowanie. Jest to świetne narzędzie ułatwiające pracę i podejmowanie decyzji w całej produkcji roślinnej. 

Chcielibyśmy kontynuować podjętą współpracę z WODR w Poznaniu oraz  Zespołem Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, aby korzystając z dobrych wzorów rozwijać się, zwiększać, wzbogacać naszą ofertę edukacyjną.

 

 

Barbara Zadka, Grzegorz Zadka

 

 

         ____________________________________________________________________________________________________

 

 

Podziękowanie dla uczestników akcji

„Młoda krew ratuje życie”

W kolejnej akcji krwiodawstwa, która odbyła się 25 kwietnia 2019 r. w naszej szkole, oddano 9 litrów krwi. (Po wypełnieniu niezbędnej dokumentacji i badaniach lekarskich 16 uczniów i 4 osoby spoza szkoły zakwalifikowano do oddania krwi).

Gratulujemy i dziękujemy WAM !

HONOROWO ODDALI KREW UCZNIOWIE KLAS:

1.       IV  BT

2.       III BT

3.       III BB

4.       II BB

5.       I BB

Uczniowie, mogą wyrobić legitymację Honorowego Dawcy Krwi po dwukrotnym oddaniu krwi. 

Aby wyrobić książeczkę należy dostarczyć do pedagoga jedno  zdjęcie.

Kolejne akcje już w nowym roku szkolnym!

Opiekun honorowych krwiodawców: B.Drylewska-Mieszała   

____________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSR w Lututowie Laureatami

XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2019 w etapie regionalnym.

W piątek 12.04.2019 w Sieradzu odbyła się XXIII edycja finału Regionalnego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi kierowcy sprawdzali swoje umiejętności motoryzacyjne na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu.
W turnieju zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami w kilku konkurencjach, między innymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czekał na nich także test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Po części teoretycznej zawodnicy przystąpili do części praktycznej turnieju. Tutaj musieli wykazać się umiejętnością jazdy na motorowerze, czy też pokonać samochodem osobowym tor przeszkód z zamontowanym tzw. „talerzem stewarda”.

W turnieju wzięli udział uczniowie IV klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa: Robert Przybył, Dominik Wójcik, Kamil Strzelczyk. Spisali się na medal - nasza drużyna zajęła III miejsce. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

Radosław Modrzejewski

____________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie
 szkolenie „Podstępne WZW”

Znalezione obrazy dla zapytania podstepne wzw

 

W dniu 26 marca 2019 roku odbyło się szkolenie uczniów klas IV Technikum na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Obecna wiedza ludzi jest niewystarczająca, choć jest to choroba bardzo rozpowszechniona. Młodzież naszej szkoły miała okazję poznać przyczyny, objawy, leczenie, ale najważniejsze, dowiedziała się o zapobieganiu tej destrukcyjnej dla naszego organizmu choroby.

Wirusowym zapaleniem wątroby (według WHO) jest zarażona około jedna trzecia światowej populacji – (czyli blisko dwa miliardy ludzi) – w porównaniu z około 40 milionami ludzi zakażonych wirusem HIV. Chociaż ponad 20 lat temu opracowano skuteczną szczepionkę przeciwko pewnym rodzajom wirusowego zapalenia wątroby (wzw), wirus dalej zabija co roku około miliona osób.

Wirusy zapalenia wątroby typu B i C, powodują najcięższe i potencjalnie zagrażające życiu choroby. Należy pamiętać o tym, że przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C jest najczęstszym czynnikiem wpływającym na ryzyko raka wątroby. Statystyki wykazują, że bez prawidłowego leczenia, co czwarty nosiciel wirusa HBV umiera z powodu marskości lub raka wątroby, które mogą stanowić odległą konsekwencję zakażenia.

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C może występować w kilku różnych stadiach ciężkości.

·                            Tuż po zakażeniu większość osób nie wykazuje żadnych objawów. Inne mogą się czuć bardziej zmęczone niż zwykle lub mieć objawy pseudogrypowe, takie jak gorączka, nieokreślone bóle lub nudności.

·                            U niektórych osób mogą też wystąpić cięższe objawy ostrej choroby wątroby z jej niewydolnością.

·                            Ponadto chorzy z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C mogą odczuwać np. bóle stawowe lub depresję.

Podczas, gdy w trakcie pierwszych sześciu miesięcy od zakażenia chorobę określa się jako „ostrą”, utrzymujące się zakażenia stają się „przewlekłe”. Zasadniczo młodsze osoby są narażone na większe ryzyko rozwoju przewlekłej postaci choroby. Chociaż istnieje szansa, że ostre zakażenia ustąpią samoistnie, to przewlekłe zakażenia wymagają leczenia. Dlatego niezwykle istotne znaczenie dla przewlekle zakażonych pacjentów mają regularne badania przesiewowe pod kątem uszkodzenia wątroby i wzrostu guza, np. wykonywane co sześć miesięcy badania ultrasonograficzne.

Szkolenie przygotowała i przeprowadziła koordynator programów edukacyjnych – nauczyciel wychowania fizycznego Elżbieta Okolewska.

 

Elżbieta Okolewska

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Znalezione obrazy dla zapytania krwiodawstwo

AKCJA KRWIODAWSTWA  

Dnia 25 KWIETNIA 2019r. (czwartek) od godz. 900-1100 w świetlicy w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa.

·         Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml krwi.

·         Dla dawców ustalono granice wiekowe na 18 do 65 lat.

·         Wymagana masa ciała od kandydata, to nie mniej niż 50 kg.

·         Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek.

·         Potrzebny również będzie dowód osobisty lub inny dokument  tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL.

·         Książeczkę honorowego krwiodawcy można wyrobić po dwukrotnym oddaniu krwi.

 

Opiekun honorowych krwiodawców

pedagog szkolny Barbara Drylewska - Mieszała

 

____________________________________________________________________________________________________

Sukces uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie świetnie wypadli w wojewódzkim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbył się 28 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Mottem przewodnim Olimpiady jest hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi.

Do etapu wojewódzkiego przystąpiło 42 uczestników. Byli to uczniowie uczelni wyższych oraz szkół średnich z kierunkami rolniczymi a także osoby prowadzące własne gospodarstwa. Limit wiekowy uczestników zawierał się w przedziale 17 - 40 lat. Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się wiedzą dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, funduszy europejskich oraz BHP w rolnictwie.

Finał wojewódzki przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy to test składający się z 50 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Dziesięć osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zakwalifikowało się do ustnego etapu olimpiady, w którym wyłoniono 5 laureatów finału wojewódzkiego OMPR. Uczeń klasy III Technikum w zawodzie technik rolnik Marcin Krawczewski zajął IV miejsce, tym samym awansował do etapu ogólnopolskiego.  Również wysoką pozycję, miejsce VI, zajął nasz uczeń tej samej klasy Kacper Szmit. Piątka finalistów będzie reprezentować województwo łódzkie w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się dniach 14-15 marca podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „Agrotech” w Kielcach. Życzymy Marcinowi udanego występu w finale.

 

Barbara Zadka

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Dzień Kobiet i Mężczyzn w ZSR w Lututowie

 

W miłej i wesołej atmosferze minął w Zespole Szkół Rolniczych piątek, dzień w  którym uczczono święto zarówno kobiet jak i mężczyzn, przypadające  kolejno na 8 i 10 marca. Imprezę przygotowały: klasa I Technikum w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik agrobiznesu, jak również klasa III w zawodzie technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Przygotowaniami kierowały wychowawczynie: Renata Przezak i Agnieszka Szewczyk. Tematem przewodnim uroczystości były słowa Antoniego Czechowa „Kobiety bez mężczyzn więdną a mężczyźni bez kobiet głupieją”, co jak wszyscy wiemy ma duże odzwierciedlenie w życiu codziennym.

W czasie akademii uhonorowano uczniów listami gratulacyjnymi  za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz Honorowych Dawców Krwi. List gratulacyjny z rąk dyrektora otrzymali Marcin Krawczewski i Kacper Szmit – uczniowie III klasy technikum w zawodzie technik rolnik za osiągnięcie sukcesu w Finale Wojewódzkim XXXVII Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Listy gratulacyjne odebrali również uczniowie, którzy biorą udział w akcjach oddawania krwi, organizowanych na terenie szkoły. Honorowymi Dawcami Krwi w tym roku są uczniowie ZSR w Lututowie: Kamil Borecki, Paweł Gruszel, Marcin Jaros, Mateusz Kaczmarek, Jakub Kowalczyk, Marcin Krawczewski, Damian Kubiak, Tobiasz Kupis, Daniel Lebiedziński, Marcin Mokros, Kamil Nagieł, Daniel Piesyk, Kamil Poterała, Adrian Rędzikowski , Zbigniew Spychalski, Mateusz Szmiel, Adrian Szmit oraz pracownik szkoły Pani Renata Piaskowska. Swoimi osiągnięciami pochwalili się również  sportowcy, którzy zajęli pierwsze miejsce w licealiadzie na szczeblu powiatowym w piłce siatkowej.

Naszą uroczystość zaszczycił Pan Janusz Grzelak przedstawiciel Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie. Od ubiegłego roku nasza szkoła jest partnerem muzeum w ramach pilotażowego programu konserwacji zabytków techniki rolniczej.

Część artystyczna wprowadziła nastrój pełen wesołości i zapewne długo zostanie w pamięci naszych widzów. W załączeniu relacja fotograficzna z tego wydarzenia.

 

A. Szewczyk

R. Przezak

 

 

 

Więcej grafiki: 8 marca 2019

 

____________________________________________________________________________________________________

 

ZSR w Lututowie na Targach Edukacyjnych 2019 w Wieluniu

 

W dniach 6 -7.02.2019 roku w hali sportowej przy ul. Częstochowskiej w Wieluniu odbyły się Targi Edukacyjne dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Jak co roku, delegacja uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie zachęcała do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 obejmuje ona następujące kierunki kształcenia w zawodach:

w Technikum:

·         technik agrobiznesu

·         technik architektury krajobrazu

·         technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

·         technik rolnik

·         technik żywienia i usług gastronomicznych

w Branżowej Szkole I Stopnia

·         mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Wśród wymienionych zawodów nowością jest technik żywienia i usług gastronomicznych. To szkoła pozwalająca zdobyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia, np. urządzanie i funkcjonowanie zakładów gastronomicznych, gospodarstw domowych, przyrządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego i zdrowego żywienia, estetycznego ich podawania i prawidłowego obsługiwania konsumentów.

Odwiedzający stoisko gimnazjaliści i ósmoklasiści mogli porozmawiać o interesujących ich zawodach z uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły. Usłyszeli również, że wartość dodaną naszej szkoły, czyli to, co zdobywa uczeń poza nauką w określonym zawodzie stanowią: m.in. kursy na prawo jazdy kategorii B i T, dodatkowe kwalifikacje w ramach realizacji projektów unijnych, np. kurs spawacza, operatora wózków widłowych, kurs florystyczny, płatne staże i wyjazdy na praktyki zagraniczne do Włoch.

Zwiedzający stoisko skosztowali pysznych „krówek”, otrzymali długopisy z logo szkoły, i gadżety walentynkowe wykonane przez uczniów w zawodzie technik architektury krajobrazu, a także podziwiali żywe króliki i ćwiczyli umiejętności kierowania pojazdem na symulatorze. Zainteresowanie ofertą edukacyjną naszej szkoły było duże, uczniowie z odległych miejscowości pytali o możliwość zamieszkania w internacie. Oczywiście, taka możliwość istnieje, ZSR w Lututowie oferuje miejsca w internacie, koszty pobytu w placówce obejmują tylko wyżywienie.

Zapraszamy gimnazjalistów i ósmoklasistów do odwiedzin i kontynuowania nauki w naszej szkole. 14 maja 2019 roku będzie „Dniem Otwartych Drzwi” w ZSR w Lututowie.

 .

Dorota Maciejewska

 

 

Więcej grafiki: TARGI WIELUŃ 2019

____________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie w 1/2 Wojewódzkich Zawodów w Piłce Siatkowej

            Dnia 16.01.2019 r. odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie, na którym drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie po zaciętej walce zajęła pierwsze miejsce. Zwycięstwo to umożliwiło naszej drużynie wystąpić na 1/2 Wojewódzkich Zawodów w Piłce Siatkowej, które odbyły się dnia 31.01.2019 r. w hali sportowej przy ulicy Nadodrzańskiej w Wieluniu. W turnieju brało udział pięć drużyn: dwie z Wielunia, jedna z Sieradza, Zduńskiej Woli i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Rozgrywki odbywały się „każdy z każdym” na dwóch boiskach jednocześnie. Po rozegranych meczach V miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali uczniowie: Tobiasz Bednarski, Paweł Derdak, Jakub Kowalczyk, Damian Kubiak, Damian Łuczak, Maciej Marciniak, Hubert Pietrzyk, Jakub Piszczałka, Robert Przybył, Kacper Sosin, Piotr Wójciak, Emil Zimorski. Przygotowanie uczniów i sprawowanie opieki - Tomasz Machała.

Tomasz Machała

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Studniówka 2019 w ZSR w Lututowie

„Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,

którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli”

Jan Kochanowski

 

Młodość to dla większości ludzi czas nauki, zdobywania wiedzy i określonych kwalifikacji w szkolnej ławie. Ale to również czas radości, beztroskiej zabawy i szaleństwa. Na tę odrobinę szaleństwa pozwolili sobie uczniowie klas czwartych Technikum w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik oraz technik  mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie, uczestnicząc w studniówce.

Tradycyjny bal na 100 dni przed maturą odbył się 26 stycznia 2019 roku w Sali Bankietowej „Majorka” w Hipolitach. Uczestniczyli w nim abiturienci klas maturalnych z osobami towarzyszącymi, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor, rodzice. Tę wspaniałą uroczystość poprowadzili: Natalia Majda, uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu i Marcin Nowak uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W imieniu maturzystów złożyli serdeczne podziękowania dyrekcji, wychowawczyniom Monice Smug i Dorocie Maciejewskiej  oraz nauczycielom za trud włożony w ich rozwój, edukację, opiekę w ciągu czterech lat nauki i chwile spędzone razem. Wyrazy wdzięczności popłynęły również ku rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali w przygotowaniu balu.  Pani Anna Grabowska przewodnicząca Rady Rodziców zabierając głos przywołała moment, kiedy obecni czwartoklasiści przekroczyli progi naszej szkoły. Wspomniała o obawach i rozterkach temu towarzyszących, jak się okazuje zupełnie niepotrzebnych. Stwierdziła, że patrząc na abiturientów nie mamy wątpliwości, że stoją przed nami pewni siebie, dojrzalsi i z większą odwagą spoglądający w swoją przyszłość młodzi ludzie. Ich dojrzałość, wiedza, umiejętności to wytężona praca nauczycieli naszej szkoły i otwartość umysłów naszych uczniów.

Dyrektor Robert Majchrowicz dokonując oficjalnego otwarcia balu studniówkowego odniósł się do tradycji tej uroczystości, życząc „tu i teraz” beztroskiej i wesołej zabawy, a w najbliższych tygodniach wytężonej i owocnej pracy, aby zmierzyć się ze światem i ze swoimi marzeniami, o które trzeba nieustannie walczyć. Wyraził też pragnienie, by lata spędzone w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie okazały się dla absolwentów natchnieniem na całe dorosłe życie i stały się impulsem do podejmowania mądrych decyzji. Pan Dyrektor podziękował rodzicom za przygotowanie tego pięknego balu, nauczycielom za trud nauczania, niepedagogicznym pracownikom szkoły za dokładanie wszelkich starań, aby czas spędzony w szkole upływał, w jak najlepszych warunkach i atmosferze. Po tradycyjnym zawołaniu: poloneza czas zacząć...  maturzyści ochoczo ruszyli do tańca. Tradycyjny chodzony był wspaniałym widowiskiem. Profesjonalna choreografia i piękny układ to dzieło Pani Elżbiety Okolewskiej, której składamy wyrazy wdzięczności za cierpliwość, wyrozumiałość i zaangażowanie. Był też wspólny taniec z nauczycielami, a później szaleństwo do białego rana przy muzyce DJ Tomka. Zabawa była przednia a nastroje szampańskie!

Dorota Maciejewska

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

organizatorem Licealiady piłki siatkowej dziewcząt

 

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbyły się powiatowe zawody piłki siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Zawody tym razem były wyjątkowe, gdyż była to pierwsza impreza sportowa w nowej wyremontowanej sali gimnastycznej.

Dlaczego piłka siatkowa jest tak popularna i za co ją tak „kochamy”? Za te emocje, za jedność na boisku, za to, że mogą grać w nią wszyscy, za wspaniałych ludzi, dla których jest ona pasją i za to, iż uczy wytrwałości i pokory.

W tym turnieju udział brały trzy zespoły:

1.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie

2.      Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

3.      Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

Zawodniczki reprezentujące wszystkie trzy szkoły powitał i oficjalnie rozpoczął zawody dyrektor szkoły w Lututowie Robert Majchrowicz. W przemówieniu podkreślił jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna i życzył udanych rozgrywek i gry fair – play.

Mecze między wszystkimi zespołami stały na wysokim poziomie i dostarczały wielu niezapomnianych sportowych emocji. Sety były bardzo wyrównane i do końca nie było wiadomo, jak skończą się poszczególne mecze. Klasyfikacja końcowa to:

1.      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie

2.      Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

3.      Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie.

Dyplomy i puchar zwycięskiej drużynie wręczył dyrektor Robert Majchrowicz dziękując wszystkim za wspaniałą grę oraz życzył wygranej na dalszym etapie rozgrywek dziewczętom z ZSP w Wieruszowie.

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowały uczennice: Aleksandra Gwiazda, Klaudia Michalik – klasa IV Technikum Architektury Krajobrazu, Skotarska Klaudia Ewa – klasa III Technikum Architektury Krajobrazu, Kaczmarek Kinga, Kontowska Ewa, Sularz Paulina i Natalia Zwierzak – klasa II Technikum Architektury Krajobrazu oraz Martyna Jasianek - klasa I Technikum Agrobiznesu. Drużynę przygotowała mgr E. Okolewska

Dyrekcja szkoły oraz cała społeczność uczniowska ZSR w Lututowie dziękują dziewczętom za „pozostawienie serca na boisku”.

Elżbieta. Okolewska

 

 

 

Więcej grafiki: LICEALIADA 2019

 

________________________________________________________________________________________________

 

Finał WOŚP w Lututowie

Już po raz 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 13  stycznia 2019 r. Od samego rana wolontariusze z Zespołu Szkół Rolniczych i Szkoły Podstawowej w Lututowie kwestowali z  dużym zaangażowaniem i radością w sercach. Zbieranie do puszek zaczęło się już w piątek, wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Mimo niedzielnego chłodu i deszczu wolontariusze dzielnie kwestowali na ulicach i przy kościele w Lututowie i Świątkowicach. Dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury, skorzystaliśmy z ciepłych napojów i zliczyliśmy zebrane pieniądze.

W zbiórce uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych: Małgorzata Krause, Agnieszka Parzybut, Kinga Kaczmarek, Kinga Okoń, Natalia Zuzewicz, Marika Sobieraj, Natalia Bajzert, Bartłomiej Bajzert i Kamil Borecki wraz z opiekunami: Jadwigą Faltyńską-Jarosz, Barbarą Drylewską-Mieszała i Beatą Wyczałkowską.

Szkołę Podstawową reprezentowali uczniowie: Monika Rozmarynowska, Oliwia Lorc, Aleksandra Kowalska, Iga Grzesiak, Edyta Mes wraz z opiekunami: Beatą Woltańską, Agnieszką Słabą i Anną Szymańską.

Dzięki wielkiemu sercu młodzieży oraz mieszkańców gminy Lututów udało się zebrać 4 920,00 złotych.

W tym roku  pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, m.in. rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, ultrasonografy i echokardiografy. Sprzęt ma trafić do placówek z oddziałami I stopnia referencyjności, czyli takich, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy i udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

Dziękujemy darczyńcom i wolontariuszom!!!

Dziękujemy, że byliście z nami J

Beata Wyczałkowska

 

 

 

Więcej grafiki: WOŚP 2019

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Jasełka w ZSR w Lututowie

 

Jasełka to ogólnie rzecz ujmując, widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. Jasełka rzadziej mogą być nazywane także szopką betlejemską. Do największych ulicznych jasełek na świecie zaliczany jest Orszak Trzech Króli.

Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych uważany jest św. Franciszek z Asyżu, który pierwszą taką scenę zaaranżował w 1223 roku w Greccio. Zwyczaj przywędrował z Włoch do Polski na przełomie XIV i XV wieku i stał się zbieżny z kolędowaniem.

20. grudnia 2018r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie młodzież klas: I i II oraz uczennice zaprzyjaźnionych, miejscowych szkół, zaprezentowały przedstawienie bożonarodzeniowe.

Jasełka w wykonaniu młodzieży przypomniały symbolikę i znaczenie Świąt Bożego Narodzenia oraz historię narodzin Jezusa. Byliśmy świadkami zwiastowania Maryi i przyjęcia w swoje serca Dzieciątka Jezus. Miła i podniosła atmosfera wprowadziła zebranych w atmosferę Bożego Narodzenia. Dzięki wybrzmiałym kolędom w naszych sercach zagościła radość z narodzin Zbawiciela. Razem z pasterzami i Trzema Mędrcami oddaliśmy pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. „Tej niezwykłej nocy na świat przyszedł Bóg – Człowiek”. Aniołowie, Pasterze i Mędrcy wyśpiewali Mu chwałę. „Tej niezwykłej nocy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”. Radość z narodzenia syna Bożego ogarnęła zebranych.

Prawda objawiona w Jasełkach niech dotrze do każdego z nas i będzie radością na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia i na każdy dzień Nowego 2019 Roku.

Jasełkom towarzyszyło przekazanie przez dyrektora Roberta Majchrowicza do biblioteki szkolnej nagród książkowych, które szkoła otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wieruszowie za udział w akcji Sprzątanie Świata – „Akcja – Segregacja! 2 x więcej, 2 x częściej”. Również uczennicom biorącym udział w XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Krajobraz  Powiatu  Wieruszowskiego” uroczyście wręczył dyrektor dyplomy za osiągnięcia w Kategorii wiekowej - otwartej. Kolejno miejsca zajęły:

1.       Kinga Okoń kl. II

2.       Emilia Kubacka kl. I

Wyróżnienia otrzymały: Dominika Leszczyńska kl. I i Ewa Kontowska kl. II. Dziewczęta są uczennicami Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Ponieważ Zespół Rolniczych jest aktywny w wielu płaszczyznach życia lokalnego to i okazji do podziękowań było wiele:

- nauczycielom: Jolancie Nowak, Agnieszce Szewczyk, Grzegorzowi Zadka i Wojciechowi Baranowskiemu za udział w Narodowej Wystawie Rolniczej zorganizowanej z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Poznaniu,

 - uczestnikom zbiórki na rzecz schroniska „Pokochaj cztery łapy” w Niemojewie,

 - Darczyńcom Szlachetnej Paczki.

Podsumowaniem akademii były życzenia świąteczno–noworoczne złożone przez dyrektora.

Uroczystości asystowała wystawa stroików świątecznych przygotowana przez uczniów klasy I i II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu wykonanych pod czujnym okiem nauczycielek: Anny Rudnickiej i Beaty Wyczałkowskiej.

 

Jadwiga Faltyńska – Jarosz

Jolanta Nowak

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Artyści są wśród nas

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie po raz kolejny brali udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego" w Galewicach.

W dniu 13.12.2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach odbyło się podsumowanie XIX edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego". Łącznie na konkurs wpłynęło 201 prac plastycznych i 177 fotografii.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski i  Piotr Kołodziej Wójt Gminy Galewice wręczyli nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu. W kategorii otwartej szkół ponadgimnazjalnych za wykonanie prac plastycznych uczennice Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu otrzymały dyplomy za zajęcie:

I miejsce –Kinga Okoń kl. II

II miejsce- Emilia Kubacka kl. I

wyróżnienie – Dominika Leszczyńska kl. I oraz Ewa Kontowska kl. II

Życzymy naszym artystkom kolejnych sukcesów.

Beata Wyczałkowska

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Młoda krew ratuje życie”

Znalezione obrazy dla zapytania krwiodawstwo

 

15 listopada 2018r. odbyła się  w naszej szkole akcja honorowego krwiodawstwa. W akcji krew oddało 18 osób, co pozwoliło zebrać 8,1 l. tego bezcennego płynu.

 

HONOROWO ODDALI KREW UCZNIOWIE KLAS:

1.       I BTM

2.       III TMRiA

3.       III TR

4.       IV TR

5.       IV TMR

6.      II Br ISt

7.      III ZSZ

 Pracownik szkoły

 

Dziękujemy WAM !

Opiekun honorowych krwiodawców

Barbara Drylewska-Mieszała

– pedagog szkolny

________________________________________________________________________________________________

 

Szlachetna Paczka doręczona przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie

 

 

            Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

            My, społeczność szkolna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w tym roku również podjęliśmy to wyzwanie i zdecydowaliśmy się pomóc jednej z rodzin wybranej na spotkaniu samorządu klas. Rodziną, którą wybraliśmy była rodzina Pani Katarzyny która  samotnie w trudnych warunkach mieszkaniowych wychowuje dwójkę przeuroczych dzieci, 3-letnią Michelle borykającą się z epilepsją i 9-letniego Norberta. Rzeczy jakich potrzebowali było wiele, m.in. węgiel na zimę, pralka (bo stara się psuła), żywność, chemia domowa, odzież, obuwie, pieluchy i chusteczki nawilżające, kosmetyki dziecięce, telefon .

Mieliśmy niewiele czasu, ale dołożyliśmy wszelkich starań aby rodzina dostała to, czego potrzebuje. Prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy i rzeczy potrzebnych rodzinie wśród uczniów i nauczycieli  naszej szkoły. Skorzystaliśmy również z pomocy takich firm jak: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Urząd Gminy w Lututowie, Supermarket Vobiano, Supermarket Dino, Księgarnia Majorka, Sklep Barbara Kosiara RTV-AGD, Sklep Obuwniczy ,,Niebieskie Kratki’’ oraz mieszkańców Lututowa. Także z pomocą przyszła nam Firma "GOŁ-TRANS" Andrzej Petryna w Złoczewie, która dostarczyła węgiel.

Wszystkim darczyńcom Dziękujemy z całego serca w imieniu swoim i rodziny Pani Katarzyny.

            Finał Szlachetnej paczki odbył się 08 grudnia 2018r., a tegoroczny magazyn paczek mieścił się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, którego kierownikiem jest pani Zofia Siwik, a lokalnym koordynatorem akcji była pani Katarzyna Szwed.

            W tym właśnie dniu nasza paczka trafiła do rodziny. Bardzo ucieszył nas fakt, że mogliśmy doręczyć ją osobiście. Było to dla nas wielkie, pełne wzruszenia przeżycie. Mogliśmy zobaczyć szczęście tej rodziny, której nasza pomoc (mamy nadzieję) ułatwi życie i sprawi że te święta będą radosnymi i szczęśliwymi. A co najważniejsze w tym, tak ważnym czasie dla tej rodziny zaiskrzy prawdziwa Magia Świąt.

            Pragniemy jeszcze raz z Całego Serca Podziękować wszystkim darczyńcom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania paczki.

Samorząd Uczniowski.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 ZSR w Lututowie na Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu

 

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. odbyła się w Poznaniu Narodowa Wystawa Rolnicza zorganizowana z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Na Wystawie gościło ponad 200 wystawców, a wśród nich Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Na stoisku szkoły została przedstawiona oferta edukacyjna oraz zaprezentowane bogactwo materialne i niematerialne naszego regionu.

30 listopada 2018 r. uroczystego otwarcia Wystawy dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawcy prezentowali osiągnięcia polskiego rolnictwa i promowali tradycyjną polską żywność. W jednym z pawilonów prezentowały się szkoły rolnicze zarządzane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wśród nich Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie, który od 1 stycznia 2018 roku należy do sieci szkół ministerialnych. Na stoisku ZSR można było zapoznać się nie tylko z ofertą edukacyjną szkoły, ale także poznać bogactwo regionu Ziemi Wieluńskiej, a przy tym zasmakować wyrobów regionalnych producentów żywności pochodzenia rolniczego zaprzyjaźnionych ze szkołą. Produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem i szybko znikały z talerzy zyskując wielu fanów wyśmienitego smaku. Wszystkim firmom za udostępnione produkty serdecznie dziękujemy, a są to:

·         Masarnia Brzozowiec

·         Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu

·         Piekarnia i Wyroby Cukiernicze Z. Obała & Cz. Mielczarek

Naszą szkołę godnie reprezentowali: dyrektor Robert Majchrowicz wraz z nauczycielami Jolantą Nowak, Agnieszką Szewczyk, Grzegorzem Zadką i Wojciechem Baranowskim. Za uczestnictwo w Wystawie szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom, wręczony delegacji ZSR przez wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Rafała Romanowskiego.

Wystawa pozwoliła nam zapoznać się z ofertą innych szkół rolniczych, wymienić doświadczeniami a także nawiązać kontakty z różnymi instytucjami specjalizującymi się w działalności rolniczej, dzięki czemu będziemy mogli ubogacić zajęcia poszerzając wiedzę i horyzonty przyszłego rolnika.

 

Agnieszka Szewczyk

 

________________________________________________

 

„Pomóż, podaj łapę na zimę”.

Młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie zaangażowała się w akcję

Akcję zainicjowali uczniowie naszej szkoły, którzy są wolontariuszami w schronisku dla bezdomnych psów ,,Pokochaj cztery łapy” w Niemojewie koło Lututowa. Przyjeżdżają tutaj, aby je karmić i wychodzić z psiakami na spacery.

Młodzież z ZSR w Lututowie zorganizowała akcję zbiórki żywności (sucha karma oraz puszki) dla psów i kotów oraz psie akcesoria. Zbierano również wykładziny oraz używane dywany, aby ocieplić psie budy na zimę. 28.11.2018 r. przedstawiciele uczniów wraz z opiekunami przekazali zebraną żywność i akcesoria do schroniska. Właścicielem schroniska jest pani Katarzyna Pluta, która bardzo ciepło nas przyjęła, pokazała swoich podopiecznych i oprowadziła po terenie. Schronisko to jest zadbanym i bezpiecznym miejscem dla psów oczekujących na adopcję. Pieski tęsknią za nowym ciepłym domem. Nie pozwólmy im czekać. Być może ten adoptowany pies stanie się Twoim przyjacielem na najbliższe kilkanaście lat.

Beata Wyczałkowska

 

  

________________________________________________________________________________________________

 

 

Dzień Życzliwości w Lututowie

 

         Dzień życzliwości przypadł w 2018 roku na dzień 21 listopada. Z tej okazji Samorząd Uczniowski w składzie: Agnieszka Parzybut, Kinga Kaczmarek, Małgorzata Krause, Weronika Jasianek, Nina Jędrzejewska, Kamil Borecki i Bartłomiej Bajzert pod czujnym okiem Pani opiekun Anny Rudnickiej pełen życzliwości wyruszył w teren szerząc uśmiech wśród innych. Życzliwość to również miły gest jaki możemy zrobić dla drugiego człowieka, to podzielenie się kanapką z kimś, kto jest głodny i pomoc w potrzebie. Często o niej zapominamy przez pośpiech i skupienie na swoich sprawach. Patrzymy w telefon zamiast uśmiechnąć się życzliwie do kogoś, kogo widzimy na przeciwko - a przecież w ten sposób możemy uczynić czyjś dzień znośniejszym. Warto pamiętać, że to właśnie proste, miłe gesty są najważniejsze.

             A więc My - Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie chcąc dać przykład innym udaliśmy się dziś najpierw do Publicznego Przedszkola w Lututowie gdzie zrobiliśmy niespodziankę naszym milusińskim i poprzez zabawę, baloniki i słodkie cukiereczki uczyniliśmy ich jeszcze weselszymi niż wcześniej.  Następnie przesyłając uśmiechy, składając życzenia i rozdając cukiereczki napotkanym na drodze osobom wstąpiliśmy również do kilku sklepów po czym udaliśmy się do Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, gdzie również życzyliśmy wszystkim dużo uśmiechu, radości i pogody ducha osładzając dzień cukiereczkiem i gorącym uściskiem.

            Bardzo cieszymy się i gorąco dziękujemy wszystkim za współdziałanie z nami, serdeczne przyjęcie i co najważniejsze życzliwość jaką nas Państwo obdarzyli. Dzięki temu nasza chęć do działania jest jeszcze większa.

 

 

Dziękujemy !

Samorząd Uczniowski

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa w zawodach piłki ręcznej

 

Piłka ręczna jest grą kontaktową, szybką, wymagającą dobrej orientacji i podejmowania błyskawicznych decyzji. Uprawiając ją, kształtuje się siłę, szybkość i zwrotność. Wpływa pozytywnie na cały organizm. W Polsce w piłkę ręczną po raz pierwszy grano w Szczypiornie ( okolice Kalisza) w 1917 roku. Uprawiali tą grę internowani polscy żołnierze - legioniści, stąd jej popularna kiedyś nazwa - szczypiorniak. Od tego momentu zaczęła być popularna i wciąż zyskuje nowych fanów.

Dzisiejsza młodzież również lubi rywalizować na polu tej dyscypliny.

6 listopada w hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbyły się zawody powiatowe w piłce ręcznej szkół ponadgimnazjalnych. W mistrzostwach wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu wieruszowskiego.

Zawodniczki z Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa były nie do zatrzymania. Nasze uczennice zostawiły „serce” na boisku i w wielkim stylu wygrały rozgrywki zajmując I miejsce, a tym samym będą reprezentować Powiat Wieruszowski na zawodach ½ wojewódzkie w Wieluniu.

Natomiast drużyna chłopców z Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa wywalczyła II miejsce Ulegając jedynie zawodnikom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 11 : 18. 

W zwycięskiej drużynie grały: Aleksandra Gwiazda, Nicola Haladyn, Martyna Jasianek, Kinga Kaczmarek, Dominika Leszczyńska, Klaudia Michalik, Monika Przybył, Klaudia Skotarska, Klaudia Ewa Skotarska, Natalia Spałek, Paulina Sularz, Natalia Zwierzak pod opieką Elżbiety Okolewskiej.

W składzie walecznej drużyny chłopców z Zespołu Szkół Rolniczych grali: Dawid Antonowski, Tobiasz Bednarski, Paweł Derdak, Łukasz Fajga, Kacper Konieczny, Jakub Kowalczyk, Damian Kubiak, Kamil Nagieł, Jakub Piszczałka, Kamil Preder, Rafał Przezak, Radosław Przybył, Robert Przybył, Kewin Szewczyk, Piotr Wójciak, Emil Zimorski. Opiekunem grupy był Tomasz Machała.

Kolejnym etapem rozgrywek były zawody na szczeblu wojewódzkim (1/2), które odbyły się 22 listopada 2018 r w Wieluniu. Nasze uczennice godnie reprezentowały szkołę. Jednak w najważniejszym meczu uległy drużynie z I LO w Wieluniu. Bardzo dziękujemy naszym dziewczętom, że zostawiły „serce” na boisku, tym bardziej iż w porównaniu z naszymi rywalkami, nie mamy tak doskonałych warunków do trenowania tej dyscypliny. Brak nam pełnowymiarowej sali do uprawiania piłki ręcznej, gdzie łatwiej opracować odpowiednią taktykę i technikę. Pomimo to uczennice Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie niewiele odstępowały umiejętnościami gry od rywalek. Być może zabrakło trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że za rok będzie lepiej. Nasze uczennice wystąpiły w takim samym składzie jak w zawodach powiatowych, a opiekę sprawował Krzysztof Lipa.

Elżbieta Okolewska

 

 

 

 

Zadumani, „ zapatrzeni w przeszłość, w dni klęski i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały” świętowaliśmy urodziny wolnej Polski.

ZSR W LUTUTOWIE DLA NIEPODLEGŁEJ

100. rocznica odzyskania niepodległości to szczególny, wspaniały czas. W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie uroczystość z tej okazji odbyła się w piątek  9. listopada 2018 r. o godz. 11-tej dla uczniów i pracowników szkoły, zaś o godz. 15-tej dla rodziców.  Odśpiewanie Hymnu Polskiego było początkiem uroczystości. Następnie dyrektor szkoły  Robert Majchrowicz przedstawił rys historyczny od rozbiorów Polski po czasy współczesne. Na wspólną wędrówkę po kartach historii zaprosili uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik rolnik oraz uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z wychowawcami Wiolettą Czyżak – Pastusiak oraz Anną Sztajer. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń zarówno poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku jak i radość z odzyskania po 123 latach upragnionej wolności. Była hołdem złożonym wszystkim tym, którzy oddali życie za wolną Polskę „ Ktoś musiał umrzeć, aby ktoś mógł żyć…” Wspólne odśpiewanie „Roty’ zakończyło tę część uroczystości.

Była to również wyjątkowa okazja do przekazania na forum publicznym gratulacji tym uczniom, którzy w ostatnich dniach osiągnęli sukces. Uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Marcin Jaros i Maciej Marciniak (jako drużyna)  uzyskali I miejsce w Okręgowym Konkursie „Praktyka i bezpieczeństwo w rolnictwie”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Mateusz Szmiel, również z tej klasy, zakwalifikował się do konkursu na szczeblu wojewódzkim „BHP w rolnictwie” organizowanym przez KRUS. Natomiast dziewczęta pod kierunkiem Elżbiety Okolewskiej zajęły I miejsce w piłce ręcznej w Licealiadzie na szczeblu powiatowym.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach, w szczególności Zbigniewowi Szczepańskiemu, dzięki któremu pieśni patriotyczne nabrały wyjątkowego charakteru,  Annie Rudnickiej za wystrój sali oraz  Beacie Wyczałkowskiej za przygotowanie kotylionów. Oczywiście cała uroczystość nie  miałaby miejsca gdybyście Wy uczniowie w nią się nie zaangażowali. Wam dziękuję najbardziej.

Fragmenty filmów są dostępne na stronie szkoły http://www.zsrlututow.internetdsl.pl/galerie/11listopada2018/11listopada2018.htm

Anna Sztajer

Zdjęcia i filmy  Rafał Pastusiak

MILENA POLSKA 

________________________________________________________________________________________________

AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

 

Dnia 15 listopada 2018r. (czwartek) od godz. 900-1100 w sali C4 na parterze budynku Internatu, w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa.

 

 

·         Dawcą może zostać osoba w wieku od 18 do 65 lat.

·         Wymagana masa ciała od kandydata, to nie mniej niż 50 kg.

·         Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml krwi

·         Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL

·         Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek.

Opiekun honorowych krwiodawców

pedagog szkolny Barbara Drylewska - Mieszała

________________________________________________________________________________________________

 

Mikroorganizmy ratują środowisko

 

 Takie przesłanie miało spotkanie  młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie z Państwem Elżbietą i  Andrzejem Orłow  z firmy PPU MORS, które odbyło się dnia 29.10. 2018 r. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas technikalnych.  Spotkanie dotyczyło roli bakterii w obiegu azotu w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia przedostawania się  azotanów ze źródeł rolniczych do naturalnych zbiorników wodnych. Pan Orłow podkreślał także ważną rolę bakterii w procesach użyźniania gleby. Jest to szczególnie cenna wiedza dla uczniów szkół rolniczych, ponieważ większość z nich w przyszłości będzie prowadziła własne gospodarstwa rolne. Ważne, aby robili to z poszanowaniem praw przyrody. Wszak wiadomo, że w przyrodzie nie ma nagród i kar, są tylko konsekwencje. Wszyscy uczestnicy spotkania  otrzymali próbki preparatów zawierających pożyteczne bakterie oraz broszury informacyjne dotyczące ich roli oraz stosowania.

Mamy nadzieję, że uczniowie wynieśli z tego spotkania nie tylko wiedzę, ale także postanowienie prowadzenia w przyszłości działalności rolniczej tak, aby nie degradować środowiska niewłaściwą gospodarką nawozami naturalnymi czy nadmierną chemizacją.

 

Barbara Zadka

 

Image0002min

________________________________________________________________________________________________

 

Wiedza - motor postępu i sukcesu

 

            O tym jak ważna jest wiedza nie trzeba nikogo przekonywać. Zdają sobie z tego sprawę  nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie, dlatego starają się umożliwić młodzieży dostęp do wszelkich nowinek technicznych czy technologicznych. Obecnie w rolnictwie jak i w innych dziedzinach bardzo dużo się dzieje, wiedza na temat wszelkich nowości  jest ważna jak nigdy dotąd. Młodzież ma także taką świadomość i chętnie uczestniczy w spotkaniach wyjazdowych oraz odbywających się na terenie szkoły, których tematem są nowości dotyczące zawodu.

 

W dniu 19.10.2018 r  młodzież uczestniczyła w  spotkaniu z przedstawicielem  firmy Agro-Efekt Oskarem Kupietz, specjalistą ds. upraw i wdrażania produktu. Tematyka spotkania to: wysiew kwalifikowanego materiału siewnego - korzyści dla rolników, James – groch pastewny ozimy,  jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych, charakterystyka adiuwantów: AdSol, Adiutor, AD pH- Control.

Młodzież słuchała z dużym zainteresowaniem, uczestniczyła w dyskusji, zadawała pytania. O tym, że temat bardzo zainteresował uczniów, świadczy fakt, że czas planowany spotkania wydłużył się znacznie. Dyrektor szkoły Robert Majchrowicz zapewnił, że współpraca z firmą Ago-Efekt będzie kontynuowana.

Spotkanie z przedstawicielem firmy Agro-Efekt to kontynuacja dobrych tradycji. 13.09.2018 r młodzież uczestniczyła w Dniach Kukurydzy organizowanych w miejscowości Kuśnie pod Sieradzem. Tematyka tego  spotkania to: aktualna sytuacja na rynku nawozów, innowacyjne metody przechowywania nasion kukurydzy, bieżąca sytuacja na rynku nawozów fosforowych,  nowe rozwiązania herbicydowe w uprawie kukurydzy i uprawie zbóż ozimych, nawożenie dolistne w kukurydzy,  rodzaje folii kiszonkarskiej. Organizatorem spotkania była firma Cropper .

Młodzież ZSR w Lututowie bardzo chętnie uczestniczy w spotkaniach i wykazuje duże zainteresowanie poszerzaniem wiedzy. Cieszy ten fakt i motywuje dyrektora i nauczycieli do dalszych działań aby im to umożliwić .

 

Barbara Zadka

mind2 mind2a

________________________________________________________________________________________________

 

 

ŚWIĘTO EDUKACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w LUTUTOWIE

 

12 października w ZSR w Lututowie odbyła się akademia z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, Wójt Gminy Lututów Marek Pikuła, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Grabowska, księża z parafii Lututów, byli dyrektorzy i emerytowani pracownicy szkoły. Nie mogło zabraknąć obecnych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów naszej szkoły.

Dyrektor Robert Majchrowicz serdecznie przywitał przybyłych i podkreślił, że odbywająca się uroczystość jest szczególna, ponieważ jest ostatnią w historii Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Za 12 miesięcy będziemy po raz pierwszy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. Taką nazwą posługują się lub będą posługiwać się wszystkie szkoły objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyrektor w swoim przemówieniu odniósł się również do przeszłości i teraźniejszości naszej szkoły. Podkreślił, że nie można budować przyszłości nie korzystając z doświadczeń poprzedników, nie można zapomnieć o 70 - letniej tradycji i pracy wielu pokoleń wspaniałych nauczycieli, dzięki którym mury tej szkoły opuściło wielu absolwentów przynosząc chlubę swojej Alma Mater. Teraźniejszość naszej szkoły to unowocześnianie placówki, otwarcie nowego kierunku kształcenia – technik żywienia i usług gastronomicznych, współpraca z wieloma firmami i instytucjami, również zagranicznymi.

Dyrektor złożył wszystkim tradycyjne życzenia, zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i niestrudzonej pasji do pracy, a uczniowie klas czwartych zaprezentowali wesoły program artystyczny urozmaicony profesjonalnie zaśpiewanymi utworami muzycznymi w wykonaniu uczennic i uczniów najstarszych i najmłodszych klas w szkole. Pieczę nad częścią artystyczną pełniły wychowawczynie – Dorota Maciejewska i Monika Smug, a oprawę muzyczną zapewnił Pan Zbigniew Szczepański i Szymon Cieślak – uczeń klasy czwartej. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami – Beatą Wyczałkowską i Anną Rudnicką przygotował dla wszystkich pracowników słodkie upominki jako wyraz wdzięczności za ich trudną i jakże potrzebną pracę.

Święto Edukacji Narodowej to okazja, by pogratulować uczniom odnoszącym sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Dyrektor Robert Majchrowicz złożył gratulacje uczniom, którzy wzięli udział w VI edycji konkursu „Młody Mechanik na Medal” – Szymonowi Cieślakowi za zajęcie II miejsca i Piotrowi Banasiowi za zajęcie IV miejsca. Wręczył również podziękowania i upominki dziewczętom i chłopcom, którzy zajęli czołowe miejsca w rozgrywkach i zawodach podczas szkolnego Dnia Sportu.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbył się konkurs pt. „Hasło promujące szkołę”. Wzięły w nim udział wszystkie oddziały klasowe. Zwycięzcą turnieju została klasa II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, która ułożyła następujące hasło: „ZSR Lututów z pasją do zawodu”. Zwycięska klasa otrzymała nagrodę w postaci bonu do pizzerii o wartości 100 zł.

Mottem uroczystości były słowa:

Bo nauczyciel jest kapitanem,

Co na okręcie dookoła świata,

Płynie wraz z nami przez szkolne lata.

Płyńmy, więc wspólnie Drodzy Pedagodzy, „ramię w ramię” z naszymi uczniami, a cel podróży niech będzie uwieńczeniem naszych wspólnych trudów i realizacją marzeń, z których będziemy się wszyscy cieszyć.

Dorota Maciejewska

 

den2018

 

Więcej grafiki: DEN 2018

________________________________________________________________________________________________

 

 

Młodzi mechanicy z  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w ścisłej ogólnopolskiej czołówce

 

 

Podczas  jubileuszowych 20-tych targów AGRO SHOW w Bednarach rozstrzygnięta została VI edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal”, zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Konkurs przebiegał w II etapach. W pierwszej części, realizowanej   na platformie internetowej  udział wzięło  240 uczniów. Część  ta polegała  na  rozwiązaniu 3 testów z wiedzy technicznej. Ten etap wyłonił 10 młodych mechaników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znaleźli się: Szymon Cieślak uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz  Piotr Banaś  uczeń  klasy III Technikum  w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W rozgrywce finałowej, która odbyła się 21 września 2018 r. na terenie targów AGRO SHOW w Bednarach, uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. 

 

Drugie miejsce w kategorii: „Młody Mechanik na Medal” zajął uczeń  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie Szymon Cieślak, który oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika, otrzymał nagrodę w kwocie 2000 zł. Wysokie - 4 miejsce zajął  Piotr Banaś z niewielką różnicą punktową. Uczniowie wrócili także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 2000 zł. 

 

Zwycięzcom tegorocznego konkursu gratulujemy wszechstronnej wiedzy specjalistycznej i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych za okazane zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w tak prestiżowym konkursie.

 

Tomasz Perdek

agro2018min

 

Więcej grafiki: AGRO SHOW 2018

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie ZSR w Lututowie sprzątają świat

 

21. września 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przystąpili do akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018”. Tym razem w akcji udział wzięło tylko 39 uczniów i 10 nauczycieli. Sprzątający zebrali 20 worków śmieci na terenie szkoły, alei Grabowej i na ulicy Ogrodowej o ulicy Klonowskiej do skrzyżowania z aleją Grabową.

 

sprzatanie2018

________________________________________________________________________________________________

 

 

Dzień Sportu w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

„Ze sportem po zdrowie i dobry humor”

Już po raz kolejny wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przekonali się, że sport to nie tylko zdrowie, ale też świetna zabawa. We wtorek 18 września 2018 roku zorganizowano pełen atrakcji „Dzień sportu”, który oficjalnie rozpoczął dyrektor szkoły Robert Majchrowicz.

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła zmaganiom uczestników tegorocznej imprezy. Każdy z nich mógł wykazać się swoimi umiejętnościami i sprawnością fizyczną, nie tylko w konkurencjach zespołowych gier sportowych, ale także w dyscyplinach rekreacyjnych. W tegorocznym Dniu Sportu uczniowie walczyli nie tylko o miejsca w poszczególnych konkurencjach, ale równocześnie zbierali punkty wliczane do współzawodnictwa o tytuł „Najbardziej usportowionej klasy” w kategorii chłopców i dziewcząt.

Dzisiejszy dzień to promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy. Dzień Sportu w naszej szkole to znakomity przyczynek by zaszczepić w młodzieży także ducha rywalizacji, nieodłącznego elementu rozwoju społecznego. Najważniejsze jednak, by czas ten kojarzył się z dobrą zabawą!

Klasyfikacja poszczególnych dyscyplin:

- tor przeszkód:

1. Sebastian Łuczak kl. IV TMR

2. Marek Pasieka kl. III ZSZ

3. Emil Zimorski kl. IV TMR

 

- wyścigi w workach:

1. Maciej Wróblewski kl. I TMR i A

2. Paweł Gruszel kl. IV TMR

3. Robert Przybył kl. IV TMR

 

- wyścigi w parach:

1. Bartłomiej Bajzert i Kamil Borecki kl. III ZSZ

2. Kordian Olbiński i Paweł Owczarek kl. II TMR i A

3. PaweGruszel ł i Robert Przybył kl. IV TMR

 

 

- pchnięcie kulą:

kategoria dziewcząt:

1. Ewa Kontowska kl. II TAK

2. Monika Przybył kl. I TAK

3. Julia Kłobus kl. I TMR i A

kategoria chłopców:

1. Jakub Kowalczyk kl. IV TR

2. Emil Zimorski kl. IV TMR

3. Paweł Gruszel kl. IV TMR

 

- bule:

1. Adam Szwagrzak kl. III TMR

2. Rafał Przezak kl. III TMR

3. Paweł Gruszel kl. IV TMR

 

- skok w dal z miejsca

kategoria dziewcząt:

1. Ewa Klaudia Skotarska kl. III TAK

2. Aleksandra Gwiazda kl. IV TAK

3. Klaudia Skotarska kl. III TAK

kategoria chłopców:

1. Jakub Kowalczyk kl. IV TR

2. Robert Przybył kl. IV TMR

3. Paweł Derdak kl. IV TMR

 

- wyciskanie sztangi

kategoria dziewcząt:

1. Marika Sobieraj kl. II TAK

2. Ewa Kontowska kl. II TAK

3. Aleksandra Gwiazda kl. IV TAK

kategoria chłopców:

1. Kamil Preder kl. II Br

2. Wiktor Jagoda kl. I Brr

3. Dawid Jastrząbek kl. I TMR i A

 

- piłka plażowa

1. Damian Kubiak i Maciej Marciniak kl. III TMR

2. Paweł Derdak i Robert Przybył kl. IV TMR

3. Szymon Cieslak i Paweł Gruszel kl. IV TMR

 

- piłka siatkowa dziewcząt:

1.Klasa III TAK

2.Klasa II AGA

3.Klasa I AGA I TMR i A

Zwycięska drużyna grała w składzie: Klaudia Skotarska, Klaudia Ewa Skotarska, Milena Sularz, Nina Jędrzejewska, Weronika Jasianek.

 

- piłka nożna chłopców:

1.Klasa IV TMR

2.Klasa III ZSZ

3.Klasa II TMR i A

Najlepsi piłkarze z klasy IV TMR to: Paweł Jastrowicz, Piotr Jastrowicz, Damian Łuczak, Sebastian Łuczak, Kamil Pichlak, Robert Przybył, Kamil Strzelczyk, Emil Zimorski.

 

Najbardziej usportowioną klasą wśród chłopców została klasa IV TMR a wśród dziewcząt klasa II AGA.

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą rywalizację i zabawę.

 

Elżbieta Okolewska

 

sport2018  sport2018a  sport2018b

 

Więcej grafiki: SZKOLNY DZIEŃ SPORTU 18 września 2018

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

INAUGURACJAROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

 

W Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego 03.09.2018 roku o godzinie 9:00 uroczystym apelem rozpoczęto nowy rok szkolny 2018/2019.


Uczniów, rodziców i gości powitał dyrektor szkoły Robert Majchrowicz, życząc dobrych wyników w nauce. Szczególne słowa kierował do uczniów kończących w tym roku szkołę, życząc by na egzaminach maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie osiągnęli jak najlepsze wyniki. Należy dodać, że wyniki absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych osiągane na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie są wyższe od średniej krajowej. Do życzeń tych przyłączyli się przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, Dyrektor Społecznej Akademii Nauk Mariusz Glinkowski oraz Anna Grabowska - przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSR w Lututowie.  Ślubowanie uczniów klas pierwszych przeprowadziła wychowawczyni klasy I Technikum w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik rolnik Wioletta Czyżak-Pastusiak. Dyrektor podziękował nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym i uczniom za  efektywną pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły związaną z obchodami Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Lututowie, które odbyły się 26 sierpnia. Zacytował tutaj słowa Czesława Niemena ,,Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Na zakończenie akademii uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa Szymon Cieślak zdał relację z praktyk zagranicznych we Włoszech, z których po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie korzystali w ramach projektu Erasmus+. Zetknęli się tam z najnowszymi technologiami, podnosząc swoje kwalifikacje. Niezwykle ważne było również poznanie innej kultury, podstaw języka włoskiego, nawiązanie nowych znajomości. Podczas odbywania praktyk mieli również czas na odpoczynek podczas wycieczek do Wenecji, Florencji, Rimini, dzięki czemu grupa świetnie zintegrowała się. Zachęcał młodsze koleżanki i kolegów do uczestnictwa w kolejnych edycjach praktyk zagranicznych.

 

Warto podkreślić, że Zespół Szkół Rolniczych jest szkołą, w której zawsze kultywowano pamięć o wydarzeniach ważnych dla historii Polski. Dlatego 1 września dyrektor szkoły wraz z delegacją uczniów i nauczycieli uczestniczył w powiatowych obchodach rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na polach wsi Krajanka.

Beata Wyczałkowska

1wrzesnia2018  1wrz2018

Więcej grafiki: INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018-19

Zobacz też dożynki 2018: DOZYNKI 2018

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Archiwum w zakładce „AKTUALNOŚCI” …………..