DOBRY START 300 dla ucznia. 1 lipca 2018r. rusza  przyjmowanie wniosków o świadczenie.

 

Informacje dla Rodziców krok po kroku:

 

Komu przysługuje świadczenie? Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek online już od 1 lipca! Wniosek o świadczenie „Dobry start” podobnie jak wniosek  o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”- można składać online już od 1 lipca przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata bądź opiekun prawny.

Gdzie złożyć wniosek?  Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy pomoc trafi do rodziny? Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Informację sporządzono na podstawie ulotki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pedagog szkolny

Barbara Drylewska-Mieszała

________________________________________________________________________________________________

 

„Każda droga jest łatwiejsza, gdy widzisz to co dobre jest”

Meta roku szkolnego 2017/2018 w ZSR w Lututowie

 

22 czerwca 2018 r. oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, nauczyciele i uczniowie spotkali się, aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uświetnili swoją obecnością: Andrzej Żóraw - Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego, Marek Pikuła - Wójt Gminy Lututów oraz Anna Grabowska - Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSR w Lututowie. Przewodniczący RPW złożył życzenia i gratulacje również w imieniu Starosty Wieruszowskiego i przekazał nagrodę najlepszemu naszemu uczniowi Szymonowi Cieślakowi. Natalia Spałek - najlepsza uczennica z terenu Gminy Lututów otrzymała nagrodę z rąk Marka Pikuły - Wójta Gminy. Rada Rodziców ufundowała nagrody dla uczniów ze średnia co najmniej 4 ale tylko dla co najwyżej trzech uczniów z klasy. Nagrody wręczała Anna Grabowska – Przewodnicząca RR.

Szymon Cieślak ze średnią 5,4 – już trzeci rok będzie otrzymywał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie III Technikum -technik mechanizacji rolnictwa: Szymon Cieślak, Marcin Kałuża, Adam Kontowski i Łukasz Wolniak otrzymali promocyjne świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen powyżej 4,75). Dyrektor przekazał Rodzicom tych uczniów listy gratulacyjne.

W tym roku 22 uczniów uzyskało dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

Marcin Piaskowski z klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia (mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)

Łukasz Wesołowski, Krystian Olejnik i Patryk Kamiński z klasy I Technikum (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)

Agnieszka Parzybut z- I Technikum (technik architektury krajobrazu)

Piotr Banaś z II Technikum (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)

Natalia Spałek z II Technikum (technik architektury krajobrazu)

Patryk Szczepański, Błażej Kot z III Zasadniczej Szkoły Zawodowej (mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)

Michał Pędziwiatr z III Technikum (technik rolnik)

Klaudia Michalik z III Technikum (technik architektury krajobrazu)

Dominik Wójcik, Mateusz Głuch, Łukasz Brożyna, Paweł Derdak, Grzegorz Owczarek, Kamil Strzelczyk, Marcin Nowak, Łukasz Wolniak, Adam Kontowski, Marcin Kałuża, Szymon Cieślak       III Technikum (technik mechanizacji rolnictwa)

Wszyscy otrzymają stypendia za osiągnięcia naukowe.

W tym roku szkolnym stypendium językowe w konkursie „POKAŻ JĘZYK” otrzymali: Kacper Konieczny 1. tmria, Rafał Pokorski – 2. tmria, Michał Pędziwiatr – 3. tr (język angielski); Krystian Olejnik – 1. tmria, 2. Natalia Spałek – 2. tak, Szymon Cieślak – 3.tmria (j. niemiecki).

Do etapu okręgowego XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu dostali się: Piotr Tomczyk z produkcji roślinnej, Bartłomiej Leśnik z produkcji zwierzęcej, Adam Kontowski i Marcin Kałuża z mechanizacji rolnictwa oraz Kamila Kłys z architektury krajobrazu. Ogółem w okręgowym wrocławskim etapie olimpiady wzięło udział około 200 osób. Marcin Kałuża, uczeń kl. III technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zajął 3 miejsce, tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego. Również pozostali uczniowie, choć nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, zajęli wysokie lokaty w ogólnej punktacji. Marcin Kałuża (klasa III tmr) został finalistą etapu centralnego. W ten sposób uzyskał zwolnienie z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskał oceny celujące z przedmiotów zawodowych oraz stypendium naukowe na studiach.

Zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Mechanik na Medal” został Adam Kontowski (III tmr), który oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika, otrzymał nagrodę w kwocie 2500 zł. Wysokie - 4 miejsce zajął Szymon Cieślak  z niewielką różnicą punktową. Uczniowie wrócili także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 3000 zł.

W powiatowych zawodach w „Licealiadzie” zajęli: w piłce ręcznej: dziewczęta – I miejsce, chłopcy – II, w piłce siatkowej: chłopcy – I, w piłce nożnej orlikowych szóstek: dziewczęta – I, chłopcy – II, w tenisie stołowym: chłopcy - II, dziewczęta – III.

W rejonowych zawody: w piłce nożnej – V, a w tenisie stołowym – V miejsce.

Uczniowie ZSR w Lututowie nie tylko nauką i pracą żyją; ale również organizują różne akcje i prowadzą działalność charytatywną. Tu na słowa uznania zasługuje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem P. Elżbietą Okolewską. Organizowali wiele imprez, uroczystości szkolnych i patriotycznych. Organizowali pomoc materialną dla dzieci z domu dziecka i dla dwójki osieroconych dzieci.

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych są również Honorowymi Dawcami Krwi. Od roku 2010 do chwili obecnej w kilkunastu akcjach organizowanych pod okiem pedagoga szkolnego Barbary Drylewskiej-Mieszała 350 osób oddało 157 litrów krwi.

Marek Pikuła - Wójt Gminy Lututów złożył podziękowanie uczniom i Beacie Wyczałkowskiej – nauczycielce przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu za prace wykonane przy rewitalizacji rynku i wykonanie nasadzeń w przedszkolu gminnym. Dyrektor Przedszkola – Elżbieta Orzeł przesłała list z podziękowaniem.

Szczególnie ważnym punktem uroczystości było pożegnanie uczniów III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Robert Majchrowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie podziękował wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz Rodzicom za całoroczną owocną współpracę, życzył bezpiecznego i dobrego wypoczynku w czasie wakacji.

Mamy nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki w nowym roku szkolnym 2018/2019, który rozpocznie się 3 września 2018 r.

 

Roman Różycki, Bogusława Hoffman

foto Marcin Piaskowski BSIS

 

 

 

Więcej grafiki: zakończenie roku 2017/2018

 

________________________________________________________________________________________________

 

Sadzimy rośliny w przedszkolu

W dniach 17-20 04 2018 r. uczniowie  Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie uczestniczyli w nasadzeniach roślinnych na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Lututowie. Posadzono żywopłot z około 100szt  żywotnika zachodniego, który zabezpieczono włókniną i wykorowano. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ,Technikum Rolniczego i Technikum Architektury Krajobrazu wykonali powierzone im zadanie z zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Beata Wyczałkowska

 

 

 

Więcej grafiki: nasadzenia w przedszkolu

 

________________________________________________________________________________________________

 

„Jak nie czytam, jak czytam” w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

W. Szymborska

8. czerwca 2018r. o godzinie 10.00 młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wraz z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami szkoły, włączyła się czynnie do udziału w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

Pomysłodawcą i inicjatorem akcji jest redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole". Celem natomiast jest, przede wszystkim, promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Akcja przeprowadzona została dokładnie w tym samym momencie w różnych miejscach w całej Polsce. W ubiegłym roku w przedsięwzięciu udział wzięło prawie 460 tys. uczniów. Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki.

Nasza szkoła już po raz kolejny przystąpiła do akcji. Tym razem zaistnieliśmy również na mapie przedsięwzięcia na stronie: https://czytamy.org, na której widnieją wszystkie szkoły, biorące udział w akcji.

Wiadomym jest, że rok 2018 został ogłoszony rokiem jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym w ramach spotkania w ZSR w Lututowie zaprezentowano fragment powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” dotyczący mogiły powstańców styczniowych. W role bohaterów powieści wcielili się uczniowie: z klasy I Technikum Architektury Krajobrazu - Agnieszka Parzybut i z klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa – Szymon Cieślak i Łukasz Wolniak.

Akcji towarzyszyła okolicznościowa gazetka i wystawa książek, poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta - polskiego poety, eseisty, dramaturga, twórcy słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autora słuchowisk; kawalera Orderu Orła Białego.

Pan dyrektor podsumowując akcję czytelniczą w naszej szkole powiedział, iż czytanie książek wzbogaca nasz język, wiedzę, wyobraźnię, powoduje zadumę, poprawia pamięć. Z lektury książek możemy czerpać wzorce zachowań. Sam zaprezentował zebranym przyniesioną ze sobą książkę Łukasza Olkowicza zatytułowaną „Nawałka. Droga do perfekcji”.

Niech czytanie zatem kojarzy się pozytywnie – jako źródło wiedzy, relaks, czas wolny, rozrywka.

 

Jadwiga Faltyńska-Jarosz

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie

 

W sobotę i niedzielę 26 i 27 maja 2018 r. odbyły się w Kościerzynie XXVIII Targi Rolniczo-Ogrodnicze. W targach uczestniczyło ponad 200 firm z szeroką ofertą, wśród nich ofertę kształcenia w zawodach rolniczych przedstawiła nasza szkoła -  Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie.

Uczestniczyliśmy w tym przedsięwzięciu po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Z dniem 1 stycznia 2018 organem prowadzącym szkołę został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zatem zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie szkoły na tych targach.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.  Wśród odwiedzających byli tegoroczni absolwenci gimnazjum pytając o kierunki jakie mamy do zaoferowania, gdzie można odbyć praktyki zawodowe oraz jakie dodatkowe kursy organizuje szkoła.  Kierunki, które oferuje szkoła są skierowane zarówno dla chłopców jaki i dziewcząt: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu oraz w branżowej szkole I stopnia: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Praktyki można realizować zarówno w firmach i gospodarstwach prywatnych jak i wyjechać na praktyki zagraniczne do Bolonii we Włoszech w ramach realizowanego programu unijnego Erasmus. Szkoła organizuje liczne dodatkowe kursy m.in: kurs kombajnisty, spawacza MAG, obsługi wózka widłowego, florystyczny.

Nie mniejsze zainteresowanie było również wśród osób dorosłych chcących uzyskać dodatkowe a zarazem uzupełniające kwalifikacje rolnicze. Ta oferta nauki jest w formie zaocznej (sobota i niedziela dwa razy w miesiącu) na kursach kwalifikacyjnych R3 (rolnik) i  R16 (technik rolnik).

Z ogromnym sentymentem i dużym zaciekawieniem na stoisko zaglądały osoby, które ukończyły naukę w naszych murach. Pytali co słychać, co się u nas ciekawego dzieje, co się zmieniło wspominając przy tym ten wspaniały czas lat nauki szkolnej.

 

Do zobaczenia za rok w Kościerzynie

Renata Przezak, Elżbieta Herbik-Demkowska

 

 

________________________________________________________________________________________________

Dzień Otwarty w ZSR w Lututowie

„Nie wystarczy iść – trzeba iść we właściwym kierunku”

10 maja 2018 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie zorganizowany został Dzień Otwarty dla uczniów trzecich klas gimnazjum.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Dyrektor Robert Majchrowicz i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Parzybut. Powitali Oni przybyłych gimnazjalistów, a następnie dyrektor przedstawił ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Obejmuje ona następujące kierunki kształcenia

Technikum (4letnie) w zawodach:

technik architektury krajobrazu

technik agrobiznesu

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik rolnik

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie

            mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Jak podkreślił Dyrektor zdobywanie wiedzy to nie tylko nauka w szkolnej ławce, ale także podwyższanie kwalifikacji, uczestnictwo w kursach, warsztatach, projektach unijnych, wyjazdy na praktyki zagraniczne. Kierując się słowami „Nie wystarczy iść – trzeba iść we właściwym kierunku” w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie wybrano kierunek nowoczesność i postęp. Od stycznia 2018 roku organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu placówka zostanie unowocześniona, a przede wszystkim rozwinie swoją bazę dydaktyczną.

Po części oficjalnej gimnazjaliści odwiedzili stanowiska przybliżające specyfikę każdego zawodu, zwiedzili teren szkoły i uczestniczyli w lekcjach pokazowych. Samodzielnie można było wykonać piękne bransoletki i kolczyki wykorzystując m.in. dary natury, wziąć udział w quizie wiedzy rolniczej, zapoznać się z urządzeniami pomiarowymi wykorzystywanymi w agrotronice. Dzięki sprzyjającej pogodzie wielu uczniów wzięło udział w konkursie wiedzy o naszej szkole, połączonym z jazdą na rowerze przez tor przeszkód. Po zmaganiach fizycznych konieczny był odpoczynek w kawiarence na sali gimnastycznej przy napojach i słodkościach. Jednocześnie można było podziwiać i cieszyć oczy wspaniałymi, kwiatowymi dekoracjami i wiosennym, kolorowym wystrojem sali przygotowanym przez uczniów  architektury krajobrazu.

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie bez wątpienia „idzie we właściwym kierunku”. Wytycza go nowoczesność i postęp w kształceniu ogólnym i zawodowym. Tego samego życzymy gimnazjalistom - by szli we właściwym kierunku rozwijając się zawodowo. Być może w naszej szkole? Zachęcamy gorąco.

Dorota Maciejewska

 

Więcej grafiki: 10 maja 2018

________________________________________________________________________________________________

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

27 kwietnia 2018 roku o godz.800  mszą świętą w kościele tegoroczni maturzyści rozpoczęli swój ostatni dzień w ZSR w Lututowie w charakterze uczniów. Po mszy w murach szkoły rozpoczęło się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wyjątkową uroczystość  swoją obecnością  uświetnili:

1.      Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego pan Stefan Pietras

2.      Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie pan Marian Fita

3.      Przedstawicielka Gminy Lututów pani Monika Bąk

4.      Przedstawicielka Społecznej Akademii Nauk pani Martyna Szargała

5.      Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Grabowska

6.      Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2015-2018 pani Wioleta Leśnik

Dyrektor szkoły pan Robert Majchrowicz  rozpoczął część oficjalną uroczystości. Powitał zaproszonych gości. Motto uroczystości „ Nie wystarczy iść, trzeba iść we właściwym kierunku” skojarzył ze słowami Św. Pawła: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Skierował swoje słowa do abiturientów przypominając jak niekiedy trudną przebyli drogę dążąc do upragnionej mety. Wy też w dobrych zawodach wystąpiliście i bieg ukończyliście. Życzył, aby każdy wspiął się na podium z napisem matura,  znalazł pracę, która będzie spełnieniem  marzeń i aspiracji.

Goście w swoich wystąpieniach m.in. życzyli uczniom powodzenia na maturze, wybrania właściwej drogi życiowej, zgodnie ze słowami, które stanowiły motto tej uroczystości.

Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie pan Mariana Fita zwrócił także uwagę na potrzebę kształcenie młodych ludzi i zdobywanie wiedzy żeby być atrakcyjnym  na rynku pracy. Życzył powodzenia i zdrowia abiturientom oraz sukcesów w życiu. Wspomniał, że również jest absolwentem tej szkoły.  Z rąk dyrektora otrzymał dyplom mentora. Dyrektor szkoły podziękował  za opiekę nad stażystami, za współpracę między instytucjami. Życzył sukcesów na arenie zawodowej i osobistej oraz żeby  współpraca  układała się wzorcowo w dalszym ciągu.

Podziękowania i kwiaty otrzymała Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2015-2018 pani Wioleta Leśnik.

Państwo Beata i Aleksander Złoty otrzymali list gratulacyjny za osiągnięcia i wzorowe zachowanie swoich synów Pawła i Piotra. List odbierała mama bliźniaków, która nie kryła wielkiego wzruszenia.

Jedną z ważniejszych części  uroczystości było wręczenie nagród abiturientom, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce oraz angażowali się w prace na rzecz szkoły i środowiska.

W imieniu Wójta Gminy Lututów nagrodę dla najlepszego absolwenta z Gminy Lututów wręczyła pani Monika Bąk. Nagrodę otrzymała Angelika Gnych (technik architektury krajobrazu).

 Nagrodę ufundowaną przez Społeczną Akademię Nauk otrzymał  Bartłomiej Leśnik (technik rolnik).

 Za dobre wyniki w nauce w klasie IV nagrody otrzymali: Paweł Złoty (technik mechanizacji rolnictwa) i Bartłomiej Leśnik . Ufundowała je Rada Rodziców.

Paweł Złoty i Piotr Złoty (technik mechanizacji rolnictwa) otrzymali nagrody za wyniki w nauce za  cały 4 -letni cykl nauczania. Te nagrody ufundował Samorząd Uczniowski.

Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali: Anna Nowak (technik architektury krajobrazu), Agata Otorowska (technik architektury krajobrazu), Bartłomiej Łyga (technik rolnik), Paweł Złoty oraz Piotr Złoty.

Nagrody za pracę na rzecz  Samorządu Uczniowskiego otrzymali: Angelika Gnych, Bartłomiej Łyga oraz Kamil Żuberek (technik mechanizacji rolnictwa).

Po nagrodach nastąpił długo wyczekiwany moment przez wszystkich abiturientów – rozdanie świadectw ukończenia szkoły, które wręczał dyrektor szkoły pan Robert Majchrowicz w asyście wychowawców: klasy IV TMR pani Barbary Drylewskiej – Mieszała oraz klasy IV TRA pani Barbary Zadka.

Przed rozdaniem uczniom klasy IV TMR świadectw ukończenia szkoły dyrektor (będąc przez pierwsze trzy lata ich wychowawcą),  pożegnał się z nimi w sposób szczególny.

„Drodzy wychowankowie, oto dziś kończycie naukę w Technikum i rozpoczynacie nowy, prawdziwie dorosły etap swojego życia. Etap trudniejszy, w którym nie będzie  za dużo czasu żeby poharatać w gałę i  nie da się wszystkiego zrobić na "dwa trzy pińć" Nieraz będziecie się poruszać jak pingwin na lodzie, a przeszkody życiowe będą wielkie jak żubr. Ale nie bójcie się, idźcie swoją wytyczoną drogą i zapisujcie zeszyt swojego życia. Niech nie będzie on suchy i pusty lecz gruby. Znajdźcie w nim stronę dla waszych przyjaciół i obyście umieli odróżnić ich od trolli, którzy będą chcieli was zbić z wytyczonego szlaku. Znajdźcie w nim miejsce dla partnerek życiowych i niech nie będą to laleczki Chucky, lecz swoją urodą i delikatnością przypominają motyla paź królowej. Znajdźcie miejsce dla waszego potomstwa. Na początku pewnie będzie to jakiś łysy berbeć. Nieważne, czy dacie  mu na imię Zenek, Krzychu czy Maniek najważniejsze, by rośli na chwałę rodziców. Znajdźcie miejsce na swoje oszczędności życiowe, których  życzę wam jak najwięcej choć zaczynać pewnie będziecie od dwóch złotych. I obyście patrząc po latach na swój zeszyt życia znaleźli w nim same ładne rzeczy.”

W imieniu abiturientów głos zabrali Angelika Gnych i Mateusz Jakóbczak. Kwiaty i podziękowania otrzymali dyrektor pan Robert Majchrowicz, wicedyrektor pani Bogusława Hoffman, wychowawcy oraz  pozostali nauczyciele. Absolwenci zostali obdarowani przez uczniów klas drugich pięknymi słonikami na szczęście. Całość uroczystości przygotowali uczniowie klas drugich technikum z wychowawcami: Agnieszką Szewczyk i Anną Sztajer, Samorząd Uczniowski z opiekunem Elżbietą Okolewską oraz Beata Wyczałkowska, która zadbała o wystrój sali.

Nie pozostaje już nic innego jak życzyć maturzystom jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego i powodzenia w dorosłym życiu. Czego życzymy z całego serca

 

Agnieszka Szewczyk i Anna Sztajer J

 

________________________________________________________________________________________________

Dzień Sportu w Zespole Szkól Rolniczych w Lututowie

 

"Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu."  Napoleon Bonaparte

24 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do rywalizacji sportowej w ramach corocznego „Dnia Sportu”. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego przygotował różnorodne konkurencje rekreacyjno-sportowe, w których każdy mógł wziąć udział. Zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń ruchowych i sporą dawkę sportowej adrenaliny. By podnieść prestiż zawodów Dyrektor Szkoły Robert Majchrowicz, który jest sędzią ligowym w piłce nożnej sędziował mecz finałowy szóstek piłkarskich.

Cała społeczność uczniowska i nauczyciele wspierali dopingiem wszystkich startujących w przygotowanych dyscyplinach. Pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach osiągnęli:

Piłka siatkowa dziewcząt – drużyna klasy II TRA w składzie: Klaudia Skotarska, Klaudia Ewa Skotarska, Weronika Jasianek, Nina Jędrzejewska, Milena Sularz, Aleksandra Kaczmarek, Natalia Spałek

Piłka nożna chłopców – drużyna klasy IV TMR i IV TR w składzie: Paweł Złoty, Piotr Złoty, Mateusz Jakóbczak, Kamil Gonera, Tobiasz Pawłowski, Bartłomiej Łyga, Robert Pokrzywniak, Dominik Kuśmirek, Marcin Trela

Piłka plażowa chłopców –   Paweł Złoty i Piotr Złoty

Wyciskanie sztangi – kategoria dziewcząt – Aleksandra Kmieć, kategoria chłopców – Bartłomiej Łyga

Skok w dal – kategoria dziewcząt – Klaudia Skotarska, kategoria chłopców -  Mateusz Jakóbczak

Pchnięcie kulą – Mateusz Gibas

Tor przeszkód - kategoria dziewcząt – Klaudia Skotarska, kategoria chłopców -  Mateusz Jakóbczak

Wyścigi w workach – Kacper Szmit

Wyścigi w parach – kategoria dziewcząt – Paulina Sularz i Natalia Zwierzak, kategoria chłopców -  Bartłomiej Bajzert i Kamil Borecki

Boole – kategoria dziewcząt – Natalia Kakapiec, kategoria chłopców -  Adam Szwagrzak

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a kibicującym dziękujemy za wspaniałą zabawę!

T. Machała

 

Więcej grafiki: 24 kwietnia 2018

 

________________________________________________________________________________________________

 

Kolejne sukcesy uczniów ZSR w Lututowie

 

20 kwietnia 2018 r.  na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się okręgowy etap XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Patronuje mu Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Uczestnicy olimpiady wykazują się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych. Młodzież na każdym z etapów tej olimpiady rozwiązuje test oraz wykonuje zadania praktyczne.

 Uczniowie ZSR w Lututowie startowali w olimpiadzie w pionach: produkcja roślinna (Piotr Tomczyk kl. IV TR), produkcja zwierzęca (Bartłomiej Leśnik kl. IV TR), mechanizacja rolnictwa (Adam Kontowski kl. III TMR, Marcin Kałuża kl. III TMR) oraz architektura krajobrazu (Kamila Kłys kl. IV TAK). Ogółem w okręgowym wrocławskim etapie olimpiady wzięło udział około 200 osób. Marcin Kałuża, uczeń kl. III technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w ZSR w Lututowie, zajął 3 miejsce, tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego. Również pozostali uczniowie, choć nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, zajęli wysokie lokaty w ogólnej punktacji.  Jest to duży sukces naszych uczniów, gratulujemy im i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że osiągnięte wyniki zachęcą ich to kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Życzymy, aby zdobywanie wiedzy przynosiło im satysfakcję, a w przyszłości owocowało sukcesami zawodowymi.

Tegoroczne eliminacje centralne odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Życzymy, aby start Marcina Kałuży w etapie centralnym również zakończył się sukcesem.

 

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

 

Z ziemi polskiej do włoskiej....

 

 Po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w ramach projektu Erasmus+  uczestniczą w praktykach zawodowych we Włoszech. Tradycyjnie też miejscem ich pobytu jest przepiękna Bolonia - ważny ośrodek handlowy, przemysłowy, kulturowy, naukowy (najstarszy na świecie uniwersytet założony w 1088) i turystyczny. Smakosze zapewne wiedzą, że Bolonia nazywana jest również La Grassa (tłusta) ze względu na swą wspaniałą (chociaż dosyć kaloryczną) kuchnię. Międzynarodową sławę zyskało - według legendy - wymyślone tutaj danie spaghetti bolognese.

            19 uczniów ZSR ( 12 w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, 5 w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz 2 w zawodzie technik rolnik) wyjechało do Włoch 8 kwietnia  i do 6 maja będą pracować we włoskich firmach, degustować włoskie potrawy i podziwiać włoskie zabytki. Przez pierwszy tydzień uczestnicy aklimatyzowali się w nowym miejscu i jak „donosi” opiekunka grupy  pani Joanna „wszyscy zaaklimatyzowali się dobrze i świetnie sobie radzą, są zadowoleni zarówno z pracy jak i z pobytu.” W tym czasie zdążyli poznać najważniejsze zabytki Bolonii a w sobotę 14 kwietnia pojechali do jednego z najbardziej rozpoznawalnych miast świata - Wenecji. Bogactwo i forma licznych zabytków miasta decyduje o pierwszorzędnym znaczeniu Wenecji jako ośrodka turystyki nie tylko w skali Włoch, ale też w skali ogólnoświatowej - unikatowy zespół urbanistyczny miasta kanałów i mostów, stanowi o uznaniu Wenecji za jedną z najcenniejszych pozycji na liście światowego dziedzictwa ludzkości. Plac św. Marka, pałac Dożów z Mostem Westchnień, Canal Grande to tylko jedne z nielicznych miejsc, które młodzież naszej szkoły mogła podziwiać. I to oczywiście nie jedyne atrakcje, które czekają na uczniów we Włoszech, ale o tym jeszcze napiszemy...

Elżbieta Herbik-Demkowska

  

________________________________________________________________________________________________

Akcja „ Dnia Ziemi”
 w Zespole Szkół Rolniczych
 w Lututowie

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzień ziemi  

 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych zadbali o swoją „Małą Ojczyznę”

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. Święto „Dnia Ziemi” obchodzimy co roku 22 kwietnia. Powstał on z inicjatywy ONZ w ramach akcji mających na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i promowanie działalności proekologicznych. Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem „Zakończmy zanieczyszczenie plastikiem”. Problem zanieczyszczenia środowiska przez sztuczne tworzywa - w tym także plastik - jest naprawdę ogromny. Zużywamy ich ogromne ilości, a przy tym bardzo rzadko korzystamy z opcji recyclingu.

Jak co roku nasi uczniowie wraz z nauczycielami włączyli się w „Sprzątanie Świata –Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę 2018 r.” Nasze zaangażowanie w takie akcje wzbudza wśród młodzieży współodpowiedzialność za stan środowiska w przyszłości, poczucie troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wpajanie szacunku do przyrody. Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych zadbała o teren naszej placówki, park oraz ulice graniczące z naszą szkołą. Wspólnie (132 uczniów i nauczycieli) oczyściliśmy teren i zebraliśmy 45 worków śmieci.

Mamy nadzieję, że świadomość ekologiczna będzie wzrastać i wszyscy będziemy dbać w sposób szczególny o środowisko, poprzez wykonanie „czegoś” dla poprawy jego stanu.
Tyko wspólnie możemy zadbać o to, aby to co nas otacza, przetrwało w niezmienionej formie
dla następnych pokoleń.

Elżbieta Okolewska

________________________________________________________________________________________________

 

Licealiada Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców
w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

„Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.”

                                                                                                              Kazimierz Górski

 

To przesłanie, które pozostawił nam wspaniały trener piłki nożnej Kazimierz Górski można było zauważyć wśród rywalizujących uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego. Reprezentanci szkół w dniu 4 kwietnia 2018 roku rozgrywali turniej dziewcząt i chłopów w piłce nożnej.

Jak co roku gospodarzem zawodów był Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie, rozgrywki odbyły się na gminnym kompleksie sportowym - ORLIKu. Nad całością zawodów czuwał Adam Okolewski.

W turnieju wzięły udział zespoły z trzech szkół powiatu wieruszowskiego:

1.    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

2.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie

3.    Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

Mecze między zespołami były rozgrywane na wysokim poziomie i dostarczały kibicom wielu sportowych emocji. O wyłonienie najlepszej drużyny dziewcząt musiała zadecydować dogrywka i „złota bramka”, którą zdobyły uczennice Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa.  Zwycięski skład dziewcząt to: Skotarska Klaudia Ewa, Skotarska Klaudia, Gwiazda Aleksandra, Michalik Klaudia, Spałek Natalia, Kmieć Aleksandra, Sularz Paulina, Kaczmarek Aleksandra, Otorowska Agata, Nowak Anna.

Chłopcy z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie rozegrali zacięte mecze w turnieju i tylko jedna bramka mniej, zadecydowała, że zajęli II miejsce w rozgrywkach. Męska reprezentacja naszej szkoły to: Łuczak Sebastian, Pichlak Kamil, Jastrowicz Paweł, Jastrowicz, Piotr, Gonera Kamil, Zimorski Emil, Przelazły Przemysław, Łuczak Damian.

Mimo zaciętej walki, zawody przebiegły w zdrowym duchu sportowej rywalizacji.

Głównym sędzią zawodów był nauczyciel ZSR w Lututowie – Tomasz Machała.

Reprezentacje ZSR z Lututowa do rozgrywek przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: Elżbieta Okolewska i Adam Okolewski.

Dyrekcja szkoły oraz cała społeczność uczniowska ZSR w Lututowie trzymała kciuki za reprezentację szkoły.          

E. & A. Okolewscy

 

________________________________________________________________________________________________

Pierwszy Dzień Wiosny w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

„ Z muzyką przez lata”

 

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkich.

Często ten dzień jest dla uczniów okazją do wagarów. Młodzież naszej szkoły pokazała, że ten szczególny dzień można spędzić inaczej. Motywem przewodnim tegorocznego dnia wiosny była muzyka rozrywkowa minionych dekad i aktualna. Każda z klas wylosowała kategorię, z której miała przygotować i przedstawić przebój oraz modę obowiązującą w danej dekadzie.

Uczniowie jak i nauczyciele przygotowali się starannie do dzisiejszej zabawy, przebierając się stosownie do mody w epoce. Dziś w naszej szkole było niezmiernie kolorowo.

Dodatkowym elementem tego dnia był ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Wolontariat – Otwarte serca, otwarte dłonie”.

Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Agnieszka Parzybut i Hubert Pietrzyk, którzy przedstawili temat uroczystości i poprosili pana dyrektora Roberta Majchrowicza o oficjalne rozpoczęcie zabawy. Dyrektor w  przemówieniu przytoczył słowa piosenki zespołu Pod Budą, iż „sprawa znana od pokoleń, nieszczególny żaden dramat, że zmieniają się idole ale miłość wciąż ta sama”. Tym cytatem  podkreślił, że muzyka zmieniała się przez lata, jednak to, że ją kochamy i uwielbiamy jej słuchać dotyczy nie tylko nas tu obecnych ale również wszystkich tych, którzy bawili się przez dekady.

Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wymienili kolejność występowania klas :

- okres wojny i okupacji – klasa III ZSZ

- 40-tych klasa IV TRA

- 50-tych – klasa II ZSZ

- 60-tych – klasa III TRA

- 70-tych – klasa II TRA

- 80-tych – klasa IVTMR

- 90-tych I AGA

- 2000-tych – klasa I BRI

- 2010-tych – klasa I TMRiA

- czasy współczesne – klasa II TMRiA

- disco polo – klasa III TMR

 

Prezentacje klas oceniało jury w składzie:

1.      Anna Rudnicka

2.      Renata Przezak

3.      Wioletta Czyżak-Pastusiak

4.      Tomasz Perdek

Uczniowie ubrani w kolorowe, stroje, dopasowane do danej epoki przystąpili do prezentacji przygotowanych piosenek. Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie klasy przygotowały wspaniałe prezentacje. Po burzliwej dyskusji wyłoniono zwycięzców konkursu muzycznego oraz plastycznego.

Konkurs plastyczny wygrała klasa I Technikum Agrobiznesu i Architektury Krajobrazu, drugie miejsce II Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz trzecie - klasa I Branżowej Szkoły I Stopnia. Wyróżnienia otrzymali uczniowie klas: III TRA i III ZSZ. Natomiast w konkursie muzycznym Pierwsze miejsce zajęła  klasa IV TRA, drugie miejsce - II TRA i trzecie miejsce uzyskała klasa III TRA. Wyróżnienia otrzymali uczniowie klas: I Technikum Agrobiznesu i Architektury Krajobrazu, II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki i IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Nagrody w konkursie wokalnym ufundował Samorząd Uczniowski w postaci dofinansowania do wycieczki szkolnej odpowiednio: 400 zł, 300 zł, 200 zł.

Gratulacje i brawa otrzymali wszyscy uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym honorowo oddali krew. Pedagog szkolny Barbara Drylewska-Mieszała uroczyście wręczyła książeczki honorowego krwiodawstwa dziękując za szlachetna postawę.

Mamy nadzieję, że choć za oknem wytęsknionej wiosny nie widać, to ten wyjątkowy dzień spędzony w murach naszej szkoły sprawił wszystkim frajdę, przyprawił o uśmiech na twarzach i pokazał, że szkoła to nie tylko 45 minut wytężonej pracy na lekcjach, ale to również chwile  zabawy, które pozostaną w pamięci naszych uczniów i nauczycieli na całe życie.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, którą przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Elżbietą Okolewską oraz bibliotekarką Jadwigą Faltyńską–Jarosz. Przedstawiciele uczniów dziękują pani Beacie Wyczałkowskiej za piękny wystrój sali gimnastycznej oraz uczniowi Marcinowi Piaskowskiemu za uwiecznienie uroczystości na zdjęciach.

Opiekun SU Elżbieta Okolewska

 

Więcej grafiki: 21 marca 2018

________________________________________________________________________________________________

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/18, który został ogłoszony w dniu 07.03.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla XI.3.1 Kształcenie zawodowe

I.        Cel projektu: 

Wsparcia Zespołu Szkół Rolniczych, im Wincentego Baranowskiego, w Lututowie w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Rolniczych, im Wincentego Baranowskiego, w Lututowie przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

II.      Typy działań przewidziane do realizacji

1)     wsparcie  szkół  lub  placówek  systemu  oświaty  prowadzących  kształcenie zawodowe   (w  tym  szkół specjalnych  przysposabiających  do  pracy)  w  zakresie realizacji  programów  kształcenia  zawodowego  w  powiązaniu  z  otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

a.       podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez  realizację  wysokiej jakości staży i praktyk  zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych

b.     doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli

c.     wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego

d.     modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania

e.     rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)

2)     wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym  w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym

3)     Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a.     przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży

b.     wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

 

III.    Wymagania wobec partnera:

a)     Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b)     Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

c)     Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa zawodowego (minimum 2 projekty które uzyskały dofinansowanie), co musi zostać udokumentowane za pomocą referencji i/lub innymi dokumentami.

 

IV.   Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

a)     Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b)     Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c)     Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

V.     Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

a)     Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b)     Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 

c)     Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

 

VI.   Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

a)     być sporządzone w języku polskim;

b)     zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)     zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d)     zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e)     zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

f)       zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

·      art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

·      art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

·      art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

a)     Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, im Wincentego Baranowskiego, w Lututowie

b)     Na podstawie decyzji Zespołu Szkół Rolniczych, im Wincentego Baranowskiego, w Lututowie , zostanie zawarta umowa partnerska.

c)     Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

d)     Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

VIII.           Sposób i termin składania ofert:

 

a)     Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespołu Szkół Rolniczych, im Wincentego Baranowskiego, w Lututowie , ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów: „Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

b)     Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 11.04.2018

Informacje dodatkowe: zsrlut@wp.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Lututów, dnia 21.03.2018  r.  

________________________________________________________________________________________________

Spotkania Akademickie w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

14 marca 2018 r. odbyło się spotkanie akademickie uczniów czwartych i  trzecich klas technikum  z przedstawicielami wyższych uczelni. W tym roku ofertę kształcenia zaprezentowały:

·        Społeczna Akademia Nauk

·        Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi

·        Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

·        Akademia Biznesu i Finansów Vistula z Warszawy

·        Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu Łódź

Taka forma targów edukacyjnych jest przyjazna dla maturzystów.

________________________________________________________________________________________________

 

Święto Kobiet i Mężczyzn w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

            Dzień Kobiet to święto szczególne, obchodzone zawsze w uroczysty sposób. Od niedawna obchodzimy również Dzień Mężczyzny. Aby uczcić ten dzień 9 marca 2018 roku w ZSR w Lututowie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Hasłem przewodnim imprezy były słowa: „Kobieta jest… z ogrodu, a mężczyzna …z warsztatu”. Występujący zwrócili uwagę na to, że panie i panów dzieli bardzo wiele – „Kobiety pociąga to, co ulotne i wzniosłe, a mężczyzn, co trwałe i przyziemne. Kobiety zachwyca kwiat, jego zapach, a mężczyzn wiertarka udarowa i jej moc”. Jednak, mimo tych różnic nie potrafią bez siebie żyć i są sobie potrzebni. Stanowią jedność, jak mówi przesłanie zawarte w biblijnej Księdze Rodzaju.

Nie zawsze relacje damsko – męskie układają się dobrze i na to też zwrócili uwagę występujący w zabawnych skeczach, scenkach rodzajowych i piosenkach wykonanych w profesjonalny sposób przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Szczepańskiego. Były życzenia, podziękowania, wyrazy wdzięczności, kwiaty i słodycze.

Dyrektor Robert Majchrowicz podziękował organizatorom uroczystości: Dorocie Maciejewskiej, Barbarze Kędzia, Beacie Wyczałkowskiej, Zbigniewowi Szczepańskiemu, Samorządowi Szkolnemu z opiekunem Elżbietą Okolewską oraz uczniom, którzy wzięli udział w uroczystości. Jednocześnie odniósł się do tradycji Święta Kobiet, zwracając uwagę na to, że zanim doceniono kobiety, ustanawiając dla nich ten szczególny dzień, musiały przebyć długą i trudną drogę, aby otrzymały pełnię praw i były traktowane godnie. Niech więc Święto Kobiet trwa nieustannie, a nie tylko raz w roku „Drodzy Panowie i Drogie Panie!”.

Dorota Maciejewska

 

 

 

 

Więcej grafiki: 8 marca 2018

________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie na

 Targach Edukacyjnych dla uczniów gimnazjów

 

W dniu 1. marca 2018 r. w Hali Sportowej WOSiR w Wieluniu oraz 7. marca 2018 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie odbyły się XV Targi Edukacyjne dla uczniów gimnazjów. Wśród szkół ponadgimnazjalnych z regionów Wieruszowa, Wielunia, Kępna nie mogło oczywiście zabraknąć Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Stoisko naszej szkoły w Wieluniu oraz w Wieruszowie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dyrektor ZSR w Lututowie Robert Majchrowicz przedstawił ofertę szkoły na rok szkolny 2018/2019, opowiedział o życiu szkoły, o realizacji licznych projektów, o wyjazdach na praktyki zagraniczne do Włoch. Uczniowie – reprezentanci wszystkich zawodów przedstawili kierunki kształcenia wyśpiewując piosenkę w rytm melodii „Miłość w Zakopanem”.  Dyrektor, nauczyciele i uczniowie odpowiadali na liczne pytania gimnazjalistów dotyczące: zajęć praktycznych, możliwości pracy po ukończeniu naszej szkoły, darmowych kursów na prawo jazdy kategorii B i T. Dla kandydatów z odległych miejscowości oferowali miejsca w internacie oraz „domowe obiady”, zapewniając spokojną i przyjazną wręcz rodzinną atmosferę w szkole i internacie. Uczennice klas technikum architektury krajobrazu zaprezentowały umiejętności florystyczne wykonując bransoletki z drutu i żywych kwiatów dla gimnazjalistek – co cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące kierunki kształcenia w zawodach:

w Technikum:

·        technik agrobiznesu

·        technik architektury krajobrazu

·        technik mechanizacji rolnictwa i Agrotroniki

·        technik rolnictwa

w Branżowej Szkole I Stopnia:

·        mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 Zapraszamy gimnazjalistów do odwiedzenia szkoły i podjęcie kształcenia w wybranym zawodzie. Więcej informacji, zdjęcia możesz obejrzeć na naszej stronie www.zsrlututow.internetdsl.pl oraz na : Zespól Szkół Rolniczych w Lututowie.

 „Dzień otwartych drzwi” w ZSR w Lututowie odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r.

Anna Rudnicka

 

 

Więcej grafiki: targi w Wieluniu oraz targi w Wieruszowie

________________________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa najlepszy w powiatowych

Zawodach w Piłce Siatkowej

"Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz."

Bruce Lee

 

07.03.2018 r w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej chłopców. W turnieju brały udział drużyny: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Po zaciętej walce I miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wygrywając z ZSO Wieruszów 2:0 i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym 2:0. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali uczniowie: Łyga Bartek, Derdak Paweł, Jaros Marcin, Kamil Poterała, Kowalczyk Jakub, Kubiak Damian, Marciniak Maciej, Przybył Robert, Rędzikowski Adrian, Więzowski Michał, Zimorski Emil, Złoty Paweł i Złoty Piotr z opiekunem Tomaszem Machałą.

 

Tomasz Machała

 

 

________________________________________________________________________________________________

Praca marzeń – warsztaty w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

 

07 marca 2018 r. uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych klas II i III  Technikum Architektury Krajobrazu oraz II i III Technikum Rolniczego wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Pana Mateusza Koniecznego, doktoranta z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas warsztatu „Praca marzeń” poszukiwali odpowiedzi na pytania. W jakim stopniu młodzi ludzie czują się przygotowani do wejścia na rynek pracy? Czy ich wyobrażenia na temat przyszłego miejsca pracy są zbieżne z możliwościami rynku i ofertami pracodawców? Jak wygląda wymarzone miejsce pracy młodych Polaków? Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Dlaczego warto doskonalić swoje umiejętności informatyczne?

Uczniowie w trakcie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych zastanawiali się nad swoimi dalszymi planami edukacyjnymi i zawodowymi. Poznali możliwości jakie oferuje rynek pracy. Projektowali swoje wymarzone miejsce pracy. Uzupełnieniem omawianych treści była prezentacja aktualnych raportów i analiz dotyczących rynku pracy.

Na fanpage na Facebooku Pan Mateusz Konieczny zamieszcza  artykuły związane m.in. z kompetencjami przyszłości, rynkiem pracy, aktualnymi trendami -https://www.facebook.com/manufakturaprzyszlosci/ 

 

Barbara Drylewska-Mieszała

 

 

________________________________________________________________________________________________

Znalezione obrazy dla zapytania ogólnopolski dzień dawcy szpiku

III edycja Dawcy Szpiku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

Jeden nasz gest może uratować życie

chorego na białaczkę

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie wspólnie z Fundacją DKMS Polska zorganizował „Dzień Dawcy Szpiku”. To już III edycja tej akcji w naszej szkole.  21 lutego 2018 roku uczniowie i nauczyciele mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. 

Dotychczas w DKMS Polska zarejestrowało się już ponad 1,2 mln potencjalnych dawców szpiku. Niestety, to wciąż mało. W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi (tzw. białaczka). Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego.

Niestety, co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego, tego dawcy nie znajduje, Osoby chore na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego miałyby większe szanse na życie, gdyby potencjalnych dawców było więcej. Dlatego nasza szkoła chce choć w niewielkim stopniu mieć swój udział w powiększeniu bazy dawców szpiku.

Jesteśmy dumni z naszej młodzieży i pracowników, ponieważ podczas tych trzech edycji zarejestrowało się już 160 osób.  Należy dodać, że dwie osoby zostały już dawcami i przekazały cząstkę siebie by drugi człowiek mógł żyć.

 

Okolewska Elżbieta

Szewczyk Agnieszka

 

  

 

  

________________________________________________________________________________________________

KREW TO LEK NAD LEKI

W czwartek 22 lutego 2018r. odbyła się po raz kolejny w naszej szkole akcja krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”. Tym razem krew  oddawano z przeznaczeniem na absolwentkę naszej szkoły, u której zdiagnozowano białaczkę. Honorowi krwiodawcy oddali 6,75 l. krwi. Do grona honorowych krwiodawców dołączyło 7 uczniów.

KREW ODDALI UCZNIOWIE KLAS:

1.      II ZSZ

2.      III ZSZ

3.      II TMRiA

4.      III TR

5.      III TMR

6.      IV TR

7.      IV TMR

8.      Osoba spoza szkoły

Dziękujemy WAM !

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych od wielu lat systematycznie oddają krew dla osób potrzebujących. Od roku 2010 do chwili obecnej w kilkunastu akcjach organizowanych w naszej szkole 350 osób oddało 157 litrów krwi. W każdym roku szkolnym organizowane są dwie akcje honorowego krwiodawstwa. Za taką postawę i wytrwałą współpracę na ręce dyrektora Roberta Majchrowicza przedstawiciel Regionalnego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża złożył podziękowanie, wręczając pamiątkowy puchar.

Opiekun honorowych krwiodawców

Barbara Drylewska-Mieszała – pedagog szkolny

 

 

________________________________________________________________________________________________

Zasady bioasekuracji związane

z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

  Link umieszczono na  polecenie Pana Rafała Romanowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie RiRW.

 http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/files/ASF/konf20170629/FILM-ASF.mp4

________________________________________________________________________________________________

Uczniowie Technikum w IV edycji projektu „Europa szansą na rozwój zawodowy”

 

W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie trwa przygotowanie uczniów klas trzecich do wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu POWER „Europa szansą na rozwój zawodowy”. W ramach tego projektu 18 uczniów kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik w terminie 08.04-6.05.2018 r. wyjeżdża do Włoch. Będą tam realizować praktyki zawodowe w firmach zlokalizowanych na terenie Bolonii.

Od 29.01 do 02.02 br. uczniowie uczestniczyli w szkoleniu językowym (język angielski zawodowy), podczas którego zapoznali się z fachowym nazewnictwem niezbędnym dla lepszej komunikacji w zakładach pracy.

Przed wyjazdem uczestnicy wezmą udział w szkoleniu kulturowym, a na miejscu zapoznają się z podstawami języka włoskiego. Wyjazd w całości finansowany jest ze środków projektu, dodatkowo uczniowie otrzymują kieszonkowe w wysokości kilkudziesięciu euro tygodniowo.

W poprzednich  trzech edycjach projektu na praktyki do Bolonii wyjechało 66 uczniów. Wyjazdy dla wszystkich uczestników były bardzo pożytecznym doświadczeniem – zarówno pod względem zawodowym jak i kulturowym. Młodzież zapoznała się nie tylko z organizacją i przebiegiem pracy w firmach włoskich, ale również z kuchnią tego kraju, zwyczajami i obyczajami. Wycieczki organizowane podczas projektu m.in. do Florencji dostarczyły niezapomnianych wrażeń, a nawiązane znajomości – są po prostu bezcenneJ.

Elżbieta Herbik-Demkowska

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

„Poloneza czas zacząć”

 

W sobotni wieczór 20 stycznia 2018 r. tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie, na sto dni przed egzaminem dojrzałości  bawili się  w   sali bankietowej „Majorka” w miejscowości Hipolity. O godzinie 19.00 Agata Otorowska uczennica klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu i Mateusz Jakóbczak uczeń  klasy IV Technikium Mechanizacji Rolnictwa uroczyście przywitali: Dyrektora Roberta Majchrowicza, przedstawiciela Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzeja Żórawia, wychowawców klas, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów z osobami towarzyszącymi. 

Nastąpiła chwila uroczystych podziękowań i przemówień – uczniowie złożyli ukłon Barbarze Zadka wychowawczyni kl. IV TAK/TR, Barbarze Drylewskiej – Mieszała wychowawczyni kl. IV TMR, Dyrektorowi Robertowi Majchrowiczowi, który przez trzy lata był szkolnym ojcem klasy IV TMR. Młodzież podziękowała nauczycielom za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość i cierpliwość, Rodzicom za wsparcie, wychowanie oraz zorganizowanie wspaniałego balu. Pani Elżbiecie Okolewskiej za przygotowanie wyjątkowego  i pięknego układu choreograficznego poloneza.  Dyrektor skierował do młodzieży następujące słowa

- Ten bal jest dla Was pomostem pomiędzy młodzieńczością, a dorosłością. Za Wami trzy i pół roku nauki w Technikum. zwieńczonej zdanymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Przed Wami wiele przystanków dorosłości, a pierwszy z  nich będzie na stacji Matura. Termin matura pochodzi od łacińskiego słowa maturus czyli dorosły, dojrzały, odpowiedzialny. Miejcie świadomość, że życie będzie wymagało od Was zachowań odpowiedzialnych  nie tylko za siebie ale i za najbliższych. Dlatego życzę Wam aby ta Studniówka, ten jeden niepowtarzalny dla Was bal stał się czasem radosnej ale i odpowiedzialnej zabawy, która przysporzy wam tylko miłych wspomnień, do których będziecie wracać po latach, a teraz „Poloneza czas zacząć……”

Wspaniały bal trwał do białego rana.

"Niech żyje bal,

bo to życie to bal jest nad bale ..." Agnieszka Osiecka

 

Barbara Drylewska-Mieszała

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Znalezione obrazy dla zapytania krwiodawstwo

 

ZAPROSZENIE

dla  HONOROWYCH KRWIODAWCÓW

I  OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ NIMI ZOSTAĆ!

 

Dnia 22 lutego 2018r. (czwartek) od godz. 900-1100 w świetlicy Internatu, w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa.

Przypominam, że:

  Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml krwi.

   Dla dawców ustalono granice wiekowe na 18 do 65 lat.

   Wymagana masa ciała od kandydata, to nie mniej niż 50 kg.

    Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek.

     Potrzebny również będzie dowód osobisty lub inny dokument  tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL.

Opiekun honorowych krwiodawców

pedagog szkolny Barbara Drylewska - Mieszała

 

 

________________________________________________________________________________________________

 „Transplantacje narządów w Polsce i na świecie - historia, teraźniejszość i przyszłość”

 – wykład prof. dr hab. n. med. Michała Nowickiego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

17.01.2018 r. uczniowie ZSR w Lututowie mieli okazję wziąć udział w  spotkaniu edukacyjnym z prof. dr hab. n. Med. Michałem Nowickim z Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącym przeszczepiania ludzkich narządów i tkanek.

Podczas wykładu uczniowie poznali historię transplantacji narządów i tkanek, przepisy regulujące przeszczepiania w Polsce. Dowiedzieli się na czym polega i jak przebiega przeszczep tkanek i narządów, co można wspólnie zrobić aby zwiększyć liczbę transplantacji w Polsce.

Przeszczep inaczej transplantacja, to metoda ratowania życia osobie chorej. Metoda ta polega na pobraniu komórek, tkanek (skóry, rogówki, kości) narządów w całości lub części (np. serca, nerki, wątroby, płuca, trzustki) i przeszczepieniu ich do organizmu osoby chorej.            Transplantacja tkanek i narządów to jedna z najbardziej niezwykłych dziedzin medycyny, a jej historia jest niebywale szeroka. W Polsce leczenie tą metodą przeprowadza się od ponad 50 lat. Pierwszy przeszczep nerki w Polsce w  1966 roku w Warszawie wykonał prof. Jan Nielubowicz. Obecnie w Polsce przeszczepia się: nerki (od dawcy zmarłego i żywego), wątrobę (od dawcy zmarłego i żywego), trzustkę (razem z nerką), serce, płuca (z sercem i bez), kończyny (dłonie), rogówki, część twarzy, szpik kostny (od dawcy żywego i samego siebie). Liczba przeszczepianych narządów w 2017r. była duża (m. in. dzięki coraz większej świadomości społeczeństwa). Dane podane przez  Poltransplant: Nerki – 1004 przeszczepy, nerka-trzustka – 41 przeszczepów, wątroba 349 przeszczepów, serce - 98 przeszczepów, płuca – 39 przeszczepów. Zwiększyła się również liczba aktywnych potencjalnych dawców zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej  (CRNPDSiIKP) obecnie  wynosi 1 344 940.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. pobrania komórek, tkanek i narządów po śmierci można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. Sprzeciw można zgłosić osobiście lub listownie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów prowadzonym przez Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa) na formularzu pobranym ze strony internetowej www.poltransplant.org.pl. Innym sposobem wyrażenia sprzeciwu jest oświadczenie pisemne lub ustne złożone w obecności świadków. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za życia  przedstawiciel ustawowy tej osoby. Osoby małoletnie, ale powyżej 16 lat mogą same wyrazić sprzeciw. Osoba wyrażająca zgodę na oddanie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia dla ratowania życia i przywracania zdrowia ludziom chorym może nosić przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie woli.

Oświadczenie woli to dokument informujący o zezwoleniu na pobranie organów w razie śmierci dla celów ratowania życia innych ludzi. Oświadczenie woli ma jedynie charakter informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować.

O swojej woli lub sprzeciwie oddania po śmierci narządów i tkanek do przeszczepienia, trzeba  jednak poinformować swoich bliskich. Ponieważ rodzina może przekazać i potwierdzić wolę zmarłego na temat pobrania narządów, tylko, jeśli ją zna.

Podczas wykładu Profesor zacytował słowa Jana Pawła II, który był zwolennikiem transplantologii - „Nie zabieraj swych narządów do nieba – niebo wie, że potrzebujemy ich tutaj”.

To piąte spotkanie w naszej szkole, które prowadził Pan profesor Michał Nowicki, za wspaniały wykład młodzież nagrodziła Profesora gromkimi brawami. Wielu uczniów po spotkaniu zdecydowała o wypełnieniu oświadczenia woli. Spotkanie uwieczniliśmy na pamiątkowym zdjęciu.

 

Barbara Drylewska –Mieszała

 

________________________________________________________________________________________________

Każdy ma coś, co może dać innym”

(Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha))

Już po raz 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w drugą niedzielę stycznia, czyli w 2018 roku 14 stycznia. Jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W założeniach tegorocznej zbiórki było  „pozyskanie wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych”. Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844 urządzenia medyczne za łączną kwotę 121 909 333,39 PLN. Rodzice najmniejszych pacjentów mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć na gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do resuscytacji noworodków czy 344 kardiomonitorów. W większości oddziałów neonatologicznych sprzęt od Orkiestry stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia. Orkiestra prowadzi też na co dzień ogólnopolskie programy medyczne, których celem jest wsparcie zdrowotne noworodków – Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków oraz Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków. Jednak po raz ostatni ta dziedzina medycyna była kompleksowo wspierana przez Fundację WOŚP po 21. Finale (styczeń 2013 roku). Od tego czasu mija już 5 lat, a to w świecie medycyny długi czas. Na całym świecie nastąpił znaczący rozwój nowoczesnych technik leczenia i opieki nad noworodkami i wcześniakami, a w Polsce nałożył się na to dodatkowo proces zmian systemowych w organizacji ochrony zdrowia. Spowodowało to gwałtowny wzrost potrzeb zgłaszanych przez szpitale. Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie jak zwykle od wielu już lat przystąpiła z „wielkim sercem” do akcji. W piątek 12. stycznia na terenie szkoły odbyła się pierwsza zbiórka do puszek WOŚP, natomiast 14. stycznia wolontariusze ruszyli na ulice Lututowa. W zbiórce uczestniczyli uczniowie: Oliwia Budziłek, Joanna Jędras, Natalia Kakapiec, Małgorzata Krause, Monika Maras, Anna Nowak, Agata Otorowska, Patrycja Stolecka, Agnieszka Parzybut, Hubert Pietrzyk, Emil Zimorski wraz z opiekunami Moniką Smug i Jadwigą Faltyńską-Jarosz.

 Udało się zebrać: 3920,36.- i „trochę” obcej waluty. Wolontariuszom gratulujemy a darczyńcom dziękujemy!!!

J. Faltyńska-Jarosz

 

________________________________________________________________________________________________

ZSR w Lututowie wrócił pod opiekę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. stycznia 2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie z dniem 1. stycznia 2018 r Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powiat Wieruszowski był organem prowadzącym szkołę przez 19 lat. Starosta Andrzej Szymanek stwierdził, że w tym czasie Powiat Wieruszowski dokładał wszelkich starań, aby Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie był szkołą odpowiadającą wymogom i potrzebom współczesnej edukacji.

- Taką też placówkę - z doskonale wykształconą kadrą, z tradycjami i planami na przyszłość oddajemy w ręce Ministra. Dorobek szkoły jest dobrem wspólnym samorządu powiatowego, nauczycieli, uczniów i absolwentów. Jest nobilitacją i powodem do uzasadnionej dumy dla wszystkich mieszkańców Gminy Lututów i Powiatu Wieruszowskiego - mówił Andrzej Szymanek.

W tym szczególnym dniu Starosta Andrzej Szymanek i Wicestarosta Mirosław Urbaś złożyli podziękowania za owocną pracę wszystkim pracownikom i uczniom.

- Moje doświadczenie na stanowisku dyrektora jest niewielkie, ale wiem, że moi poprzednicy: Daniel Grzesiak, Piotr Rubelek i Grażyna Boryczka byli zagorzałymi orędownikami rozwoju szkoły i mimo obiektywnych trudności zawsze mogli liczyć na wsparcie organu prowadzącego - mówił dyrektor ZSR, Robert Majchrowicz.

Dyrektor podziękował za wsparcie jakie otrzymała szkoła ze strony Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i zapewnił o kontynuowaniu współpracy i udziale szkoły w przedsięwzięciach mogących przyczynić się do rozwoju szkoły i Powiatu Wieruszowskiego.

B. Hoffman

 

 

________________________________________________________________________________________________

Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

 

Od 10 stycznia w Zespole Szkół Rolniczych trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Wczoraj uczniowie zmagali się z częścią praktyczną polegającą na opracowaniu projektu – dotyczyło to kwalifikacji:  R.16, R.21, R.22 i M.43.

Natomiast dzisiaj – czyli 11 stycznia odbywa się część pisemna egzaminu, do której na trzech zmianach przystąpi 67 uczniów i słuchaczy kursu kwalifikacyjnego.

 

Za wszystkich zdających trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie

na powiatowych zawodach tenisa stołowego

 

 Tenis stołowy jest znakomitym i zdrowym sposobem spędzania czasu. To sport dla każdego, niezależnie od wieku. Jest znakomitym środkiem rozwoju psychofizycznego. Może być uprawiany jako gra rekreacyjna, sport wyczynowy i sport zawodowy. To sport olimpijski i paraolimpijski. Tenis stołowy jest sportem umożliwiającym osiągnięcie sukcesów przez osoby o różnorodnej strukturze sprawności fizycznej, technicznej, taktycznej i psychicznej.

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych podziela te opinie i poświęca swojej ulubionej dyscyplinie dużo czasu. Czworo z naszych uczniów, po wygranych eliminacjach szkolnych, reprezentowało szkołę na zawodach powiatowych. Byli to: Klaudia Michalik, Aleksandra Gwiazda, Kacper Salamon i Paweł Złoty, którzy toczyli zaciętą „walkę” do ostatniego punktu. Drużyna chłopców awansowała na zawody szczebla rejonowego w Zduńskiej Woli.  Serdecznie gratulujemy  naszym reprezentantom i będziemy mocno dopingować w dalszej rywalizacji.

Adam Okolewski

 

________________________________________________________________________________________________

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie znów „wyciągnęli pomocną dłoń”

Każdy gest, nawet najdrobniejszy...

zmienia świat...   czyjś świat...

Nasza Szkoła to miejsce, gdzie młodzież ma szansę na podjęcie wielu  działań na rzecz innych, dzięki takiej możliwości nasi uczniowie wiedzą, że posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.

Po akcji pomocy dla dwójki osieroconych dzieci ze wsi Radoszewice, nasi uczniowie przeprowadzili kolejne przedsięwzięcie. Tym razem zostało ono skierowane do dzieci z Domu Dziecka w Komornikach. W działania te młodzież zaangażowała również pracowników naszej szkoły, którzy mocno wsparli tą akcję i dopingowali swoich uczniów. 

            Dlaczego taka właśnie akcja? Bo za każdym  wychowankiem z Domu Dziecka stoi inna historia, inny życiowy dramat. Czasem to strach i przerażenie, czasem smutek i łzy. Nam trudno uwierzyć, że zdarzają się tacy rodzice, którzy nie chcą swoich dzieci, ale nie wszyscy są nieczuli i źli, wielu z nich się pogubiło się w życiu. Jednak na zawirowaniach dorosłych osób, jak zawsze, cierpią Ci najmniejsi i bezradni. I to właśnie dla tych dzieciaków została skierowana nasza akcja. Wiemy, że to tylko mała kropla w morzu ich potrzeb, ale choć na chwilę mogli zapomnieć o swoim niesprawiedliwym losie i mogliśmy dostrzec uśmiech na tych małych twarzyczkach.

Staraliśmy się, by w naszej paczce znalazły się zabawki, książki, przybory szkolne, ubrania oraz żywność. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pomocy sponsorów przygotowaliśmy paczkę o wartości około 3300 zł.

Naszą akcję wsparł pan Tomasz Miłek, który zasponsorował paczkę żywnościową za kwotę 1800 zł oraz dodatkowo nieodpłatnie dowiózł nam ją do Komornik. Do grona sponsorów dołączyła również Piekarnia Z. Obała & CZ. Mielczarek z Lututowa. Nasz dar dostarczyliśmy 20 grudnia 2017 roku, wśród uśmiechniętych dziecięcych buzi nasi uczniowie Angelika Gnych, Agnieszka Parzybut, Bartłomiej Łyga i Kamil Żuberek wraz z  Dyrektorem ZSR w Lututowie Robertem Majchrowiczem i opiekunem Samorządu Uczniowskiego Elżbietą Okolewską odczuli radość pomagania i obdarowywania.

Pomaganie jest trendy. Nasi uczniowie pomagają bo chcą. Nie dla splendoru, zaszczytów, błysku fleszy. Dzięki wolontariatowi mają szansę poznać nowych ludzi, nauczyć się wielu rzeczy – również o sobie samym. Wolontariat często otwiera oczy i jest czasem weryfikacji poglądów i postaw. Daje szansę spojrzenia na swoje własne życie z innej perspektywy, przekonania się, że jakże często niepotrzebnie narzekamy, nie umiemy się cieszyć z tego, co mamy – a zwykle jest z czego

Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia – odkryjmy w sobie radość dzielenia się… Bo to naprawdę ogromna wartość!

 

Elżbieta Okolewska

Zdjęcia Angelika Gnych

 

________________________________________________________________________________________________

 

„Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę” - konkurs w ZSR w Lututowie

18 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbył się konkurs adresowany dla młodzieży zainteresowanej problematyką walki o wolność i niepodległość: „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!". Jest to już piąta edycja trzyetapowego konkursu o zasięgu wojewódzkim. W ubiegłorocznej edycji udział w nim wzięło ponad 2000 uczniów z ok. 130 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego i z roku na rok popularność tego konkursu rośnie. Organizatorami konkursu są: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Poseł na Sejm RP Waldemar Buda, Senator RP Przemysław Błaszczyk; Senator RP Maciej Łuczak, Marszałek Senatu RP prof. Michał Seweryński. Koordynatorem konkursu jest Dyrektor Biura Poselskiego Piotra Polaka – Dorota Więckowska.

Nasza szkoła gościła Posła na Sejm RP, pana Piotra Polaka, który zaprezentował swoją karierę zawodowo – polityczną oraz przeprowadził krótką „lekcję” wiedzy o społeczeństwie dla uczniów. Wspomniał o JOW–ach, procesie legislacyjnym, o pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie. Zachęcał młodzież do nauki, szczególnie języków obcych. Przedstawił problemy z jakimi boryka się współczesne polskie rolnictwo.

W w/w konkursie w etapie szkolnym wzięło udział 29 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali i zakwalifikowali się do drugiego etapu:

1.       Robert Przybył III klasa Technikum Mechanizacji Rolnictwa,

2.       Łukasz Brożyna III klasa Technikum Mechanizacji Rolnictwa,

3.       Adam Szwagrzak II klasa Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

4.       Ex aequo Damian Łuczak i Szymon Cieślak III klasa Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Nagrody wręczył Poseł Piotr Polak oraz Dyrektor Biura Poselskiego Piotra Polaka - Dorota Więckowska.

Spotkaniu towarzyszył konkurs na „Najlepszą dekorację stołu Bożonarodzeniowego” zorganizowany przez Annę Rudnicką. Dekoracji stołów dokonali uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu. Wszyscy obecni w sali mieli możliwość podziwiania przepięknie przygotowanych świątecznych zastaw stołowych i oddanie swojego głosu na ich zdaniem „najlepszą dekorację”. Wyniki konkursu poznamy w dniu 22 grudnia 2017 r. podczas szkolnych „Jasełek”.

Jadwiga Faltyńska - Jarosz

 

 

 

 

 

Więcej grafiki znajdziesz tutaj….

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych ruszyli z pomocą!

 

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

 Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi” – Jan Paweł II

 

Kiedy młodzież Zespołu Szkół Rolniczych dowiedziała się o tragedii dwójki dzieci ze wsi Radoszewice w powiecie pajęczański, które w krótkim czasie utraciły oboje rodziców, nie miała wątpliwości komu w tym roku będzie chciała pomóc. W tej traumatycznej sytuacji znalazła się pięcioletnia Marlenka i sześcioletni Michałek. Trzy lata temu zmarła mama, która zmagała się z ogromnym cierpieniem choroby nowotworowej, miała wtedy 35 lat. To była ciężka próba dla dzieci i ich ojca. Po śmierci mamy to właśnie tata stał się ich jedynym oparciem. Pomimo trudu związanego z wychowaniem tak małych dzieci, próbował stworzyć im w miarę możliwości normalny dom. Czasem było ciężko, ale miłości w tym domu dzieci miały pod dostatkiem. Wszystko skończyło się 9 listopada 2017 roku, kiedy nagle tata umiera. I w tym momencie zostają same, muszą zmierzyć się z kolejnym ciosem, który pewnie znów zostawi piętno na ich małym, ale jakże już naznaczonym dramatycznie życiu.  W życiu dziecka może wydarzyć się kilka rzeczy, które będą związane ze smutkiem, trudem czy nawet cierpieniem. Żadna jednak nie może się równać utracie rodziców.

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli akcję zbiórki środków materialnych i rzeczowych by wspomóc te dzieci w tak dramatycznej chwili. Do swojej akcji zaangażowali również swoich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz instytucje i firmy lokalne w Lututowie. Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wie, że wartość pomagania innym jest bezcenna – pomaga potrzebującym rodzinom od kilku lat. Ta działalność wywołuje w nas pozytywne uczucia, że robimy coś pożytecznego, szlachetnego, co spotyka się z aprobatą społeczeństwa. Osoby, które pomagają innym są wrażliwe, empatyczne, potrafią wczuć się w sytuację osoby, której pomagają.

Bezinteresowna pomoc drugiemu to najlepsza forma pokazania swojego człowieczeństwa. Cieszy nas bardzo, że nasza młodzież należy do tej części społeczeństwa, dla której osoby gorzej sytuowane, chore czy postawione w tak tragicznej sytuacji jak dwójka tych bezradnych dzieci, otwiera się na postawę altruistyczną - poświęcenia własnych korzyści na rzecz innych. Nasza akcja nie byłaby tak owocna bez wsparcia społeczności lokalnej, która również włączyła się w pomoc potrzebującym. Partnerami akcji zostali: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie z Prezesem Marianem Fitą, PPHU Majorka – Maria Fita, RTV i AGD Artykuły Ogólnoprzemysłowe Barbara i Zdzisław Kosiara, Sklep Obuwniczy Jadwiga Fita oraz PHU TRANSMAR Mariusz Wrzosek. Bardzo dziękujemy za pomoc, gdyż dzięki naszej wspólnej akcji przygotowaliśmy paczkę o wartości 4 200 zł.

Niestety wiele ludzi w dzisiejszym świecie przyjmuje postawę obojętną w obliczu trudnych sytuacji. Często w sytuacjach zagrożenia nie potrafimy zareagować. Boimy się ponoszenia konsekwencji naszych czynów. Nasza bierność daje przyzwolenie na zło, które dzieje się dookoła nas. Możemy przyjąć taką postawę, jeśli jest zgodna z naszym systemem wartości, sumieniem. Musimy tylko pamiętać, że być może to my będziemy kiedyś potrzebować pomocy. Niech postawa uczniów Zespołu Szkół Rolniczych będzie przykładem, że pomaganie potrzebującym sprawi, że nasze otoczenie stanie się lepsze i bardziej przyjazne.

            Jak cudownie jest obdarowywać przekonali się przedstawiciele uczniów: Agnieszka Parzybut, Kamil Żuberek, Angelika Gnych i Bartłomiej Łyga, którzy wraz z Robertem Majchrowiczem - Dyrektorem ZSR w Lututowie i Elżbietą Okolewską – opiekunką Samorządu Uczniowskiego przekazali paczkę w dniu 12 grudnia 2017 r.

            Dzieci cieszyły się, że Św. Mikołaj w tym roku pamiętał o nich.

A my cieszymy się bardzo, że mogliśmy dać tym dzieciom trochę radości i uśmiechu.

Elżbieta Okolewska

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

 w Zespole Szkół Rolniczych
w Lututowie

 

Spotkanie rozpoczął nauczyciel wychowania fizycznego Adam Okolewski - inicjator turnieju. Zawody te już od lat znajdują się w stałym harmonogramie imprez szkolnych. Organizator powitał wszystkich w sali gimnastycznej oraz wyjaśnił, iż celem turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego, integracja młodzieży, aktywne spędzanie czasu oraz wyłonienie drużyny reprezentującej szkołę na zawodach szczebla powiatowego.

W tegorocznym Turnieju Tenisa Stołowego wzięło udział 40. uczniów naszej szkoły.

Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało także o kolejności rozgrywek w poszczególnych kategoriach. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 4 stoły, przy których uczniowie sobie nawzajem sędziowali i wraz z nauczycielami wychowania fizycznego czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów. W każdej z grup zawodników do końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom.

Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play - co bardzo cieszyło organizatorów.

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Klaudia Michalik, a w następnej kolejności Aleksandra Gwiazda i Paulina Sularz. W kategorii chłopców zwyciężył Kacper Salamon, drugie miejsce zajął Paweł Złoty, a trzecie - Rafał Przezak. Zwycięscy turnieju zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami, które ufundował Samorząd Uczniowski. Nagrody wręczane będą uroczyście przez dyrektora szkoły Roberta Majchrowicza podczas Jasełek Szkolnych w dniu 22 grudnia.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Mamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

Adam Okolewski

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Szymon Cieślak z ZSR w Lututowie stypendystą Prezesa Rady Ministrów

 

W piątek 17 listopada w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. W gronie wyróżnionych znalazł się Szymon Cieślak  - uczeń III klasy Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

Szymon, co czułeś odbierając stypendium i co oznacza ono w Twoim życiu?

Odbierając stypendium Prezesa Rady Ministrów przede wszystkim cieszyłem się z faktu otrzymania nagrody. Stypendium jest dla mnie potwierdzeniem tego, że warto się uczyć. Stanowi ono dla mnie zachętę do dalszej pracy. Dało mi również poczucie tego, że jeśli bardzo chce się czegoś chce, to wkładając wiele trudu i zaangażowania, można to osiągnąć.

Stypendium  PRM, które otrzymałeś już po raz drugi, to nie jedyne Twoje wyróżnienie. Opowiedz o innych swoich osiągnięciach. 

To prawda, stypendium otrzymałem już po raz drugi. Ponadto biorę udział w olimpiadach i konkursach, które sprawdzają wiedzę ponadprogramową. Moim największym osiągnięciem jest zajęcie czwartego miejsca w ogólnopolskim konkursie Młody Mechanik na Medal, którego finał odbył się we wrześniu na wystawie sprzętu rolniczego AGRO-SHOW w Bednarach.

W jaki sposób nauka w ZSR w Lututowie wpłynęła na rozwój Twojej osobowości?

Sądzę, że  nauka w Zespole Szkół Rolniczych przyczyniła się do wzbogacenia mojej wiedzy i rozwoju umiejętności. Uważam, że w znacznym stopniu to zasługa nauczycieli, którzy w ciekawy sposób przedstawiają dane zagadnienia, a ponadto są przyjaźni dla uczniów. Dlatego zachęcam uczniów gimnazjum, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o swojej przyszłości, do kontynuowania nauki w ZSR. Zaznaczam jednak, że osiągnięcie sukcesu zależy przede wszystkim od nas samych, od naszego zaangażowania i chęci zdobywania świata.

Czy brałeś bądź będziesz brać udział w szkolnych projektach?

W drugiej klasie wziąłem udział w projekcie: Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia w ZSR w Lututowie. W ramach projektu odbyłem czterotygodniowy, płatny staż w firmie Wielton. Poza tym w ramach projektu uczestniczyłem w kursie operatorów wózków widłowych, który pozwolił mi na zdobycie dodatkowych uprawnień. Myślę, że ten projekt był dobrym sposobem na zdobycie dodatkowej wiedzy praktycznej i podniesienie swoich kwalifikacji. Wiosną 2018, w ramach projektu Erasmus+, w którym nasza szkoła również bierze udział, będę ubiegać się o wyjazd na czterotygodniowe praktyki do Włoch. 

Czy możesz potwierdzić, że wiedza zdobyta podczas stażu okazała się przydatna w zdobyciu stypendium PRM?

Myślę, że wiedza praktyczna zdobyta zarówno podczas stażu jak i zajęć praktycznych w szkole w znacznym wpłynęła nie tylko na osiągnięte przeze mnie wysokie wyniki w szkole, co skutkowało zdobyciem stypendium, lecz także na satysfakcjonujące miejsca w konkursach i olimpiadach.

Wiem, że działasz również w Samorządzie Uczniowskim. Czy działalność w takiej organizacji może mieć wpływ na środowisko lokalne?

Uważam, ze każda taka działalność poprzez organizowane akcje wnosi wiele dobrego zarówno do środowiska szkolnego jak i lokalnego. Obecnie jako SU rozpoczęliśmy współpracę z Domem Dziecka w Komornikach, aby ulżyć niedoli wychowanków tej instytucji. Chcemy również wesprzeć dwoje małych dzieci z powiatu pajęczańskiego, którym trzy lata temu zmarła mama, a w tym miesiącu – tata. Rodziców nie jesteśmy w stanie im zastąpić, ale być może uda nam się sprawić, ze choć na chwile zapomną o swoim trudnym losie. Korzystając z okazji zachęcam wszystkich do pomocy w organizacji tych akcji.

Świetny uczeń, fajny kolega, osoba z pasją, czy tak młody człowiek jak Ty, wyróżniony wieloma tytułami, ma poczucie wyższości wobec rówieśników?

Uważam, że nie. Nie mam poczucia wyższości, tylko dlatego, że udało mi się coś osiągnąć. Ja po prostu lubię robić coś więcej, niż to czego się wymaga, a co może przynieść pozytywne efekty.

Opowiedz nam o swoich zainteresowaniach.

Ważne jest to, aby robić w życiu to co się lubi. Ja interesuję się mechaniką, techniką rolniczą i rolnictwem, dlatego w wolnych chwilach poszerzam wiedzę z tego zakresu. Dlatego wybrałem naukę w technikum mechanizacji rolnictwa, bo tutaj uczę się tego co naprawdę lubię. Ponadto interesuję się muzyką i techniką estradową, gram na kilku instrumentach m.in. na klarnecie i gitarze. Lubię także sport, najbardziej piłkę nożną i biegi.

Wielokrotnie mieliśmy okazje zobaczyć i posłuchać jak grasz na instrumentach. Kiedy znajdujesz czas na rozwój pasji muzycznej?

Myślę, że tak naprawdę najtrudniej było zacząć rozwijać te pasje. Obecnie kiedy mam ochotę i wolny czas, to uczę się czegoś nowego. Grę na instrumentach rozwijam w dużym stopniu będąc członkiem orkiestry, scholii parafialnej oraz biorąc udział w szkolnych akademiach okolicznościowych.

Gdzie nauczyłeś się grać na gitarze?

Jestem typowym „samoukiem”. Ma to pozytywne skutki, bo daje poczucie satysfakcji, że samemu można do czegoś dojść. Dużym ułatwieniem było dla mnie to, że mam muzykalną rodzinę i już wcześniej muzyka nie była mi obca.

Czy masz już sprecyzowane plany dotyczące swojej przyszłości?

Mam wiele planów, które chciałbym stopniowo realizować. Z pewnością po ukończeniu technikum chciałbym podjąć studia, które dalej pozwolą rozwijać mi swoje zainteresowania. Jeśli chodzi o kierunek studiów, to nie jestem jeszcze zdecydowany, bo mam wiele pomysłów. Teraz najważniejsza jest dla mnie matura, do której pilnie, małymi kroczkami się przygotowuję.

Jakich wskazówek udzieliłbyś młodszym kolegom, by osiągnęli sukces?

Należy wiedzieć czego się chce od życia i dążyć do tego, pomimo trudu i przeciwności losu.

Rozmowę przeprowadziła Anna Rudnicka

 

________________________________________________________________________________________________

 

Święta dla Domu dziecka w Komornikach

 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy domy dziecka najbardziej liczą na pomoc ze strony darczyńców.

Przyłącz się do akcji, która sprawi, że na twarzach dzieci zabłyśnie uśmiech. Młodsi i nastoletni mieszkańcy Domu dziecka w Komornikach potrzebują wszystkiego: ubrań, zabawek, książek, przedmiotów codziennego użytku a także jedzenia, w tym mile widziane słodycze. Ucieszą się ze wszystkiego, bo przecież tak niewiele mają.

Pomyśl, czy możesz się z nimi czymś podzielić. Kto może wiedzieć lepiej niż TY, co potrzebują dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Nie bądź obojętny na ich los i spraw, aby chociaż raz w roku poczuły, że świat o nich nie zapomniał a cząstką tego świata możesz być TY.

Dary zbierane będą do 1 grudnia 2017 roku w pokoju Samorządu Uczniowskiego w ZSR.

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Narodowe Święto Niepodległości w ZSR w Lututowie

 

W dniu 10 listopada na 5 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie  odbył się uroczysty apel z okazji  Narodowego Święta Niepodległości. W nastrój święta już na początku wprowadziła scenografia przygotowana specjalnie na tę okazję: polska flaga wznoszona przez orła wzbijającego się ku górze i  trzy krzyże z datami rozbiorów Polski. Tę piękną i wzruszającą dekorację przygotowali uczniowie II i III klasy Technikum Architektury Krajobrazu pod bacznym okiem pani Beaty Wyczałkowskiej.

Apel rozpoczęła młodzież śpiewając ,,Quo vadis, Domine” Michała Bajora. Dwoje narratorów pokrótce przedstawiło historię Polski od momentu panowania króla Augusta Poniatowskiego, wspominając trzy rozbiory Polski oraz  powstanie listopadowe i styczniowe. Dalsza historia opowiadana przez narratorów dotyczyła  I wojny światowej i utworzenia Legionów Polskich we Włoszech. Przy tak podniosłym święcie nie mogło zabraknąć wspomnienia biografii Józefa Piłsudzkiego – osoby, która jest symbolem odbudowy państwa polskiego. Józefowi Piłsudzkiemu została poświęcona wystawa książek, zdjęć i publikacji przygotowana przez panią Jadwigę Faltyńską-Jarosz.

Wielkie emocje wzbudzały wykonywane przez uczniów utwory: ,,Rota”, Pierwsza kadrowa”, ,,Boże coś Polskę” ,,My pierwsza brygada”, ,,Warszawianka” czy wreszcie ,,Matczyne ręce”. Akademia została wzbogacona tematycznymi prezentacjami multimedialnymi.

W rolę aktorów wcielili się: Małgorzata Krause, Anna Nowak, Agata Otorowska, Agnieszka Parzybut, Paweł Derdak, Paweł Gruszel, Mateusz Jakóbczak, Paweł Jastrowicz, Marcin Nowak, Grzegorz Owczarek, Hubert Pietrzyk, Łukasz Przydacz i Emil Zimorski. Gościnnie, z wielkim zaangażowaniem oprawę muzyczną zapewnił pan Zbigniew Szczepański. Nad całością przebiegu uroczystości czuwały autorki tego tekstu.

Na zakończenie pan dyrektor Robert Majchrowicz przypomniał młodzieży co to jest patriotyzm i czym on się w dzisiejszych czasach przejawia.

11 listopada delegacja ZSR uczestniczyła w obchodach gminnych w Lututowie na czele z wice-dyrektor Bogusławą Hoffman, której towarzyszyła Elżbieta Herbik - Demkowska, Anna Makarowska, Jolanta Nowak i uczniowie: Marta Piątek, Natalia Spałek, Natalia Zwierzak, Sebastian Łuczak, Radek Przybył, Patryk Szczepański, Dominik Wójcik.

Pan dyrektor Robert Majchrowicz, Wioletta Czyżak-Pastusiak, Rafał Pastusiak i delegacja młodzieży: Aleksandra Kaczmarek, Agnieszka Parzybut, Milena Sularz, Daniel Olczak, Marcin Piaskowski i Hubert Pietrzyk uczestniczyli w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bolesławcu.

Monika Smug i  Renata Przezak

 

    

 

  

________________________________________________________________________________________________

 

Próbna ewakuacja w ZSR w Lututowie

W dniu 16. listopada 2017 r. w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków samodzielnej ewakuacji, prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej. W ćwiczeniach udział wzięło łącznie 208 użytkowników obiektu. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów corocznie przeprowadza się próbną ewakuację w naszej szkole.

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z planem ewakuacji. Nawet pogoda była sprzyjająca naszym zmaganiom. Wszyscy uczniowie i pracownicy powrócili do pracy i nauki po 8 minutach od podania sygnału do ewakuacji. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, z zachowaniem spokoju i ciszy. Pracownicy i uczniowie są przygotowani do prawidłowej, samodzielnej ewakuacji prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej.

 

B. Hoffman

________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa w powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej

 

„Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz."  Bruce Lee

 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie osiągają sukcesy nie tylko w olimpiadach z przedmiotów zawodowych ale również w zawodach sportowych.

 07.11.2017 r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbył się Turniej Piłki Ręcznej chłopców i dziewcząt. W turnieju brały udział drużyny: LO w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie.

Drużyna dziewcząt z ZSR w Lututowie zajęła I miejsce wygrywając z LO w Wieruszowie. W zespole dziewcząt grały uczennice: Gwiazda Aleksandra, Otorowska Agata, Skotarska Klaudia, Skotarska Klaudia Ewa, Spałek Natalia, Sularz Paulina, Zwierzak Natalia, Kaczmarek Kinga, Kmieć Aleksandra, Michalik Klaudia, Nowak Anna. Opiekunem drużyny była Elżbieta Okolewska.

W grupie chłopców II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wygrywając z LO Wieruszów i porażce z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali uczniowie: Łyga Bartek, Derdak Paweł, Konieczny Kacper, Kowalczyk Jakub, Przezak Rafał, Pietrzyk Hubert, Pijanka Dominik, Przybył Robert, Radzikowski Adrian, Salamon Kacper, Preder Kamil, Zimorski Emil z opiekunem Tomaszem Machała.

"

Tomasz Machała

 

________________________________________________________________________________________________

Zielono w Lututowie

Realizacja projektu  w Rynku w Lututowie.

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie jest otwarty na współpracę ze środowiskiem lokalnym. W październiku 2017 r. uczniowie Technikum uczestniczyli przy realizacji, zainicjowanego przez Samorząd Gminy Lututów, projektu: ,,Zieleń jako element współczesnej wsi i jej rola w przestrzeni”. Jego celem było odnowienie przestrzeni publicznej Rynku w Lututowie oraz podkreślenie walorów estetycznych tego miejsca. W ramach projektu uczniowie Technikum w zawodach Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Rolnik, wraz z pracownikami Urzędu Gminy, wykonali nasadzenia roślinnew centrum Lututowa. Posadzono ponad 600 roślin na 8 rabatach wokół rynku. Były to, miedzy innymi, dęby i buki kolumnowe, jałowce, żywotniki i berberysy. Przy doborze roślinności korzystano z wiedzy i doświadczenia autorki niniejszego tekstu. Młodzież wykonywała swoje działania w ramach praktyk zawodowych, wykazując się dużą wiedząi zaangażowaniem, ale i zdobywając nowe doświadczenie. Zakończenie prac związanychz wykonaniem projektu zostało zwieńczone piknikiem, zorganizowanym przez Urząd Gminy, który spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze.

Zespół Szkół Rolniczych niejednokrotnie uczestniczył w realizacji różnych przedsięwzięć, dzięki którym uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie i wiedzę praktyczną w projektowaniu i zakładaniu terenów zieleni. Dzięki takim pracom kształtują się u uczniów postawy proekologiczne, szacunek do otaczającego środowiska oraz wzrastaw nich poczucie estetyki.

Życzymy mieszkańcom Lututowa, aby roślinność, z odnowionych terenów zielonych, bujnie rosła i upiększała nasze codzienne życie.

Beata Wyczałkowska

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie w finale

XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się 26 października 2017 r w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Uczestniczyli w niej uczniowie, studenci oraz rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewic, Piotrkowa Trybunalskiego i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie. W II etapie wzięli udział dwaj uczniowie ZSR w Lututowie: Bartłomiej Łyga oraz Marcin Ubych - uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego.

W olimpiadzie wiedzy rolniczej wzięło udział około 90 uczestników. Do dwuetapowej części finałowej zakwalifikowało się 30 z nich.  Finał wojewódzki składał się z dwóch części, z testu oraz eliminacji ustnych. Pytania obejmowały następujące zagadnienia: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, zasady dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych, fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), ekologia i ochrona środowiska na wsi, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Wszyscy uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą w tym zakresie. Wśród laureatów znalazł się uczeń ZSR w Lututowie – Marcin Ubych, który zajął VIII miejsce.

Poprzez udział w olimpiadzie uczniowie nie tylko sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim ją poszerzają. Tym bardziej, że tematyka wybiega dość znacząco poza program szkolny. Cieszymy się z sukcesów naszego ucznia i życzymy, aby wiedza zdobyta w szkole w przyszłości pomogła mu w realizacji planów życiowych.

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie Technikum w Lututowie na podium

W  Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 24 października 2017 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska.

Finaliści – rolnicy i uczniowie szkół rolniczych – wyłonieni zostali w eliminacjach, które odbyły się 26  września  2017 r. w oddziałach:  w Piotrkowie Trybunalskim,  Kościerzynie oraz centrali ŁODR w Bratoszewicach. Wśród nich znalazło się czterech uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Byli to: Piotr Złoty- uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Bartłomiej Leśnik, Bartłomiej Łyga oraz Marcin Ubych - uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego.

Finał olimpiady składał się z 2 części: testu oraz odpowiedzi ustnych. W pierwszej części finaliści rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a w drugiej 10 osób z najlepszymi wynikami z testu udzielało odpowiedzi na pytania problemowe. Uczestnicy odpowiadali na pytania  z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-compliance, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, odnawialne źródła energii oraz programy rolnośrodowiskowe. Tematyka olimpiady wybiegała poza program realizowany na lekcjach. Wszyscy uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą w tym zakresie. O zwycięstwie decydowała suma punktów z testu oraz z odpowiedzi ustnych. Do finałowej dziesiątki zakwalifikowali się dwaj nasi uczniowie. Po podsumowaniu punktów okazało się, że Bartłomiej Leśnik zajął III, a Bartłomiej Łyga - V  miejsce w klasyfikacji otwartej. W klasyfikacji uczniów szkół rolniczych obaj znaleźli się na podium, odpowiednio na I i III miejscu.  Jest to duży sukces naszych uczniów, gratulujemy im i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności.   Życzymy aby zdobyta wiedza w przyszłości owocowała  sukcesami zawodowymi.

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

 „Młoda krew ratuje życie”

8,1 litra krwi - taki jest wynik akcji krwiodawstwa, która odbyła się 26 października 2017r. w naszej szkole.

 Do grona honorowych krwiodawców w tym roku szkolnym dołączyło 10 uczniów. Krew oddawano z przeznaczeniem na absolwenta naszej szkoły, który uległ wypadkowi.

Gratulujemy i dziękujemy WAM !

HONOROWO ODDALI KREW UCZNIOWIE KLAS:

9.       IV TMR

10.   III TMR

11.   IV TAK

12.   III TR

13.   III ZSZ

14.   II TR

Uczniowie mogą wyrobić książeczkę honorowego dawcy po dwukrotnym oddaniu krwi.

 

Opiekun honorowych krwiodawców: B.Drylewska-Mieszała

 

 

________________________________________________________________________________________________

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dożynki w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

13 października 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbyły się Dożynki Szkolne, które tradycyjnie od wielu lat łączone są z obchodami Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy, który przemaszerował ulicami Lututowa i którego punktem kulminacyjnym była msza św. w kościele parafialnym. Dalsza część obchodów miała miejsce w szkolnej sali gimnastycznej

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Andrzej Żóraw - Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego, Józef Suwara – Wiceprzewodniczący Rady, radni powiatowi: Zygmunt Ślęzak i Jan Nawrocki,  Marian Fita - Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie (absolwent naszej szkoły), Wiesława Lewik – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie, Marek Pikuła -Wójt Gminy Lututów. Waldemar Gruszka - proboszcz lututowskiej parafii, Aleksandra Kalus - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie, Paweł Grzesiak - Dyrektor do spraw sprzedaży bezpośredniej Polskiego Wydawnictwa Rolniczego oraz, witani gorąco, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Przedstawiciele starostwa złożyli pracownikom szkoły życzenia z okazji DEN i wręczyli nagrodę Starosty Wieruszowskiego Robertowi Majchrowiczowi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017.

Dyrektor ZSR  wręczył listy gratulacyjne uczniom naszej szkoły, którzy już w tym roku szkolnym osiągnęli sukces. Adam Kontowski -zajął I miejsce, Szymon Cieślak – IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie” Młody Mechanik na Medal”. Obaj laureaci są uczniami III kl. Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Barbary Drylewskiej-Mieszała, Barbary Zadka i Zbigniewa Szczepańskiego, która nawiązywała  do ciężkiej pracy nauczyciela i rolnika. Zgodnie ze zwyczajem dożynkowym wręczono chleb Gospodarzowi tej uroczystości - dyrektorowi szkoły. Zaproszeni goście obdarowani zostali chlebem i miodem. Wszyscy uczestnicy uroczystości skosztowali kromkę chleba z miodem. Uczestnicy uroczystości byli pod wrażeniem wystroju szkoły. Został on przygotowany przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu pod kierunkiem Anny Rudnickiej. Do organizacji uroczystości przyczynili się także sponsorzy, dzięki nim hasło dożynek „Plon niesiemy plon...” było w pełni zrealizowane. Sponsorami były firmy: Piekarnia Z. Obała & Cz. Mielczarek, Grupa Producentów Owoców "Witamina" oraz firma Zott- Polska.

Obchody Dożynek oraz Święta Edukacji Narodowej to oddanie hołdu trudnej i niedocenianej pracy rolnika i nauczyciela oraz okazja do kultywowania tradycji w naszym regionie.

Barbara Zadka

   

 

    

Więcej grafiki znajdziesz tutaj….

________________________________________________________________________________________________

 

 

26 października 2017r. czwartek od godz. 900-1100

w świetlicy w Schronisku młodzieżowym

odbędzie się akcja  honorowego krwiodawstwa

„Młoda krew ratuje życie”.

 

 

 

Stale potrzebna i ważna jest krew każdej grupy

 

Także Twoja!

Opiekun honorowych krwiodawców

Pedagog szkolny Barbara Drylewska -Mieszała

________________________________________________________________________________________________

 

Młodzi mechanicy z Lututowa najlepsi!

 

 

Podczas targów AGRO SHOW 2017 rozstrzygnięta została V edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal”, zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którego głównym celem jest propagowanie profesjonalnych usług serwisowych i podkreślenie ich znaczenia w działalnościach gospodarczych firm z branży rolniczej. Konkurs przebiegał w II etapach. W  pierwszej części, realizowanej   na platformie internetowej  udział wzięło  240 uczniów. Część  ta polegała  na  rozwiązaniu 3 testów z wiedzy technicznej. Ten etap wyłonił 10 młodych mechaników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znaleźli się: Szymon Cieślak oraz  Adam Kontowski  uczniowie  klasy III Technikum Mechanizacji  Rolnictwa. W rozgrywce finałowej, która odbyła się 22 września 2017 r. na terenie targów AGRO SHOW w Bednarach, uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną oraz z umiejętnościami praktycznymi.

Zwycięzcą w kategorii: „Młody Mechanik na Medal” został  uczeń  Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie Adam Kontowski, który oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika, otrzymał nagrodę w kwocie 2500 zł. Wysokie - 4 miejsce zajął  Szymon Cieślak  z niewielką różnicą punktową. Uczniowie wrócili także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 3000 zł.

Zwycięzcom tegorocznego konkursu gratulujemy rozległej wiedzy specjalistycznej i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych za okazane zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w tak prestiżowym konkursie.

Tomasz Perdek

 

   

________________________________________________________________________________________________

 

Akcja:  Sprzątanie świata – POLSKA 2017

„Nie ma śmieci- są surowce!”

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie  uczestniczył w kolejnej edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” pod hasłem : „Nie ma  śmieci – są surowce!”

Teren do uprzątnięcia został uzgodniony  w porozumieniu z Wójtem Gminy Lututów.

W akcji uczestniczyło 127 uczniów i 14 osób dorosłych. Zebrano 32 worki odpadów oraz przyczepą odpadów roślinnych na szkolny kompostownik.

 

Bogusława Hoffman

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

Rok wielkich zmian

 

 Już po raz 72 rozpoczyna się nowy rok szkolny w  Zespole Szkół Rolniczych. Budynek szkoły zapełnił się młodymi ludźmi, przed którymi teraz 10 miesięcy wyzwań. Nauka, udział w zawodach sportowych, rozwijanie swoich pasji zawodowych – nastolatkowie będą mieli okazję wykazać się w wielu dziedzinach.

Rok szkolny 2017/2018 to czas wielkich zmian jakie nastąpią w Zespole Szkół Rolniczych. Jedną z nich jest zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku pełnienie tej funkcji zakończyła pani Grażyna Boryczka. Podczas 10-letniego piastowania tego stanowiska pani dyrektor przyczyniła się do rozwoju i odnowienia wizerunku szkoły.

Podczas uroczystej akademii inauguracyjnej, która odbyła się czwartego września, słowa podziękowania do pani dyrektor skierował Starosta Powiatu Wieruszowskiego. Pan Andrzej Szymanek podkreślił ogromny wkład ustępującej pani dyrektor w rozwój jaki w ciągu ostatnich dziesięciu lat dokonał się w Zespole Szkół Rolniczych.. Słowa wdzięczności za owocną współpracę popłynęły również od pracowników szkoły, przedstawicieli  Rady Rodziców,  oraz uczniów.

Najważniejszymi zadaniami, które stoją przed nowym dyrektorem - panem Robertem Majchrowiczem, będzie przeprowadzenie szkoły przez meandry reformy oświatowej oraz zmiana organu prowadzącego szkołę,  którym z dniem 1-go stycznia 2018 stanie się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy oraz cała społeczność uczniowska mają nadzieję, że ta zmiana przyniesie korzyści naszej szkole.

Kolejne zmiany zauważalne są w strukturze kształcenia. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie technikum będą kształcić się w zawodzie technik agrobiznesu. Została również otwarta Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik-operator urządzeń i maszyn rolniczych, która zastąpi dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Pracownikom Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie życzymy sukcesów, awansów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniom w nowym roku szkolnym życzymy jak najlepszych wyników i wielu sukcesów w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. Rodzicom cierpliwości, zadowolenia z dzieci oraz owocnej współpracy ze szkołą.

Elżbieta Okolewska

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 „Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.”

Albert Schweitzer

W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie wiecznie jest żywa pamięć o bohaterstwie ludzi września 1939 roku. Jak co roku młodzież wraz z nauczycielami brała udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny Światowej, które odbyły się na polach krajańskich. To tam bohatersko zginęło sześciu żołnierzy, którzy za swój patriotyczny, pełen poświęcenia czyn zapłacili najwyższą cenę – cenę własnego życia. Apel poległych oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem ofiar II wojny światowej były głównymi akcentami uroczystości obchodów wybuchu wojny 1939 roku powiatu wieruszowskiego.

Wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Wtedy takie pojęcia jak wolność, prawda, godność, poszanowanie człowieka przez innego człowieka przestały po prostu funkcjonować. II wojna światowa była nie tylko przerażającym wydarzeniem historycznym, ale również przełomem dla współczesnej ludzkości. „Zginęły dziesiątki milionów ludzi; nie sposób zliczyć rannych i zaginionych”.

Dla młodych ludzi, którzy żyją w obecnej spokojnej rzeczywistości straszliwa wojna stała się sposobnością dojrzewania w szkole cierpienia. Młodzi ludzie mają szansę zastanowienia się nad istniejącymi pośród nich podziałami. Mogą odkryć solidarność wspólnego przeznaczenia, która łączy ludzi z każdego narodu w cierpieniu i świadectwie. Trzeba mówić o okrucieństwach wojny, rozwijać u młodych ludzi wartości patriotyczne, by nigdy już w historii ludzkości nie rozpętała się tak tragiczna wojna, która jest światem odwróconego dekalogu.

 

Elżbieta Okolewska

________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych na Powiatowych Dożynkach w Walichnowach 2017

W Walichnowach 27 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorami były Gmina Sokolniki i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Jak co roku również Zespól Szkół Rolniczych w Lututowie prezentował swoje stoisko dziękując za zebrane plony w swoim gospodarstwie szkolnym. Nauczyciele wraz z obejmującym stanowisko z dniem 1 września Dyrektorem Robertem Majchrowiczem promowali nowe kierunki kształcenia, udzielając informacji na temat szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy również na nasze szkolne dożynki, które są okazją do wspólnego kultywowania pięknych tradycji oraz dobrej zabawy.

 

Beata Wyczałkowska

 

  

 

Archiwum w zakładce „AKTUALNOŚCI” …………..