Akcja:  Sprzątanie świata – POSKA 2017

„Nie ma śmieci- są surowce!”

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie  uczestniczył w kolejnej edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” pod hasłem : „Nie ma  śmieci – są surowce!”

Teren do uprzątnięcia został uzgodniony  w porozumieniu z Wójtem Gminy Lututów.

W akcji uczestniczyło 127 uczniów i 14 osób dorosłych. Zebrano 32 worki odpadów oraz przyczepą odpadów roślinnych na szkolny kompostownik.

 

Bogusława Hoffman

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

Rok wielkich zmian

 

 Już po raz 72 rozpoczyna się nowy rok szkolny w  Zespole Szkół Rolniczych. Budynek szkoły zapełnił się młodymi ludźmi, przed którymi teraz 10 miesięcy wyzwań. Nauka, udział w zawodach sportowych, rozwijanie swoich pasji zawodowych – nastolatkowie będą mieli okazję wykazać się w wielu dziedzinach.

Rok szkolny 2017/2018 to czas wielkich zmian jakie nastąpią w Zespole Szkół Rolniczych. Jedną z nich jest zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku pełnienie tej funkcji zakończyła pani Grażyna Boryczka. Podczas 10-letniego piastowania tego stanowiska pani dyrektor przyczyniła się do rozwoju i odnowienia wizerunku szkoły.

Podczas uroczystej akademii inauguracyjnej, która odbyła się czwartego września, słowa podziękowania do pani dyrektor skierował Starosta Powiatu Wieruszowskiego. Pan Andrzej Szymanek podkreślił ogromny wkład ustępującej pani dyrektor w rozwój jaki w ciągu ostatnich dziesięciu lat dokonał się w Zespole Szkół Rolniczych.. Słowa wdzięczności za owocną współpracę popłynęły również od pracowników szkoły, przedstawicieli  Rady Rodziców,  oraz uczniów.

Najważniejszymi zadaniami, które stoją przed nowym dyrektorem - panem Robertem Majchrowiczem, będzie przeprowadzenie szkoły przez meandry reformy oświatowej oraz zmiana organu prowadzącego szkołę,  którym z dniem 1-go stycznia 2018 stanie się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy oraz cała społeczność uczniowska mają nadzieję, że ta zmiana przyniesie korzyści naszej szkole.

Kolejne zmiany zauważalne są w strukturze kształcenia. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie technikum będą kształcić się w zawodzie technik agrobiznesu. Została również otwarta Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik-operator urządzeń i maszyn rolniczych, która zastąpi dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Pracownikom Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie życzymy sukcesów, awansów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniom w nowym roku szkolnym życzymy jak najlepszych wyników i wielu sukcesów w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. Rodzicom cierpliwości, zadowolenia z dzieci oraz owocnej współpracy ze szkołą.

Elżbieta Okolewska

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 „Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.”

Albert Schweitzer

W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie wiecznie jest żywa pamięć o bohaterstwie ludzi września 1939 roku. Jak co roku młodzież wraz z nauczycielami brała udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny Światowej, które odbyły się na polach krajańskich. To tam bohatersko zginęło sześciu żołnierzy, którzy za swój patriotyczny, pełen poświęcenia czyn zapłacili najwyższą cenę – cenę własnego życia. Apel poległych oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem ofiar II wojny światowej były głównymi akcentami uroczystości obchodów wybuchu wojny 1939 roku powiatu wieruszowskiego.

Wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Wtedy takie pojęcia jak wolność, prawda, godność, poszanowanie człowieka przez innego człowieka przestały po prostu funkcjonować. II wojna światowa była nie tylko przerażającym wydarzeniem historycznym, ale również przełomem dla współczesnej ludzkości. „Zginęły dziesiątki milionów ludzi; nie sposób zliczyć rannych i zaginionych”.

Dla młodych ludzi, którzy żyją w obecnej spokojnej rzeczywistości straszliwa wojna stała się sposobnością dojrzewania w szkole cierpienia. Młodzi ludzie mają szansę zastanowienia się nad istniejącymi pośród nich podziałami. Mogą odkryć solidarność wspólnego przeznaczenia, która łączy ludzi z każdego narodu w cierpieniu i świadectwie. Trzeba mówić o okrucieństwach wojny, rozwijać u młodych ludzi wartości patriotyczne, by nigdy już w historii ludzkości nie rozpętała się tak tragiczna wojna, która jest światem odwróconego dekalogu.

 

Elżbieta Okolewska

________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych na Powiatowych Dożynkach w Walichnowach 2017

W Walichnowach 27 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorami były Gmina Sokolniki i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Jak co roku również Zespól Szkół Rolniczych w Lututowie prezentował swoje stoisko dziękując za zebrane plony w swoim gospodarstwie szkolnym. Nauczyciele wraz z obejmującym stanowisko z dniem 1 września Dyrektorem Robertem Majchrowiczem promowali nowe kierunki kształcenia, udzielając informacji na temat szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy również na nasze szkolne dożynki, które są okazją do wspólnego kultywowania pięknych tradycji oraz dobrej zabawy.

 

Beata Wyczałkowska

 

  

 

Archiwum w zakładce „AKTUALNOŚCI” …………..