Narodowe Święto Niepodległości w ZSR w Lututowie

 

W dniu 10 listopada na 5 godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie  odbył się uroczysty apel z okazji  Narodowego Święta Niepodległości. W nastrój święta już na początku wprowadziła scenografia przygotowana specjalnie na tę okazję: polska flaga wznoszona przez orła wzbijającego się ku górze i  trzy krzyże z datami rozbiorów Polski. Tę piękną i wzruszającą dekorację przygotowali uczniowie II i III klasy Technikum Architektury Krajobrazu pod bacznym okiem pani Beaty Wyczałkowskiej.

Apel rozpoczęła młodzież śpiewając ,,Quo vadis, Domine” Michała Bajora. Dwoje narratorów pokrótce przedstawiło historię Polski od momentu panowania króla Augusta Poniatowskiego, wspominając trzy rozbiory Polski oraz  powstanie listopadowe i styczniowe. Dalsza historia opowiadana przez narratorów dotyczyła  I wojny światowej i utworzenia Legionów Polskich we Włoszech. Przy tak podniosłym święcie nie mogło zabraknąć wspomnienia biografii Józefa Piłsudzkiego – osoby, która jest symbolem odbudowy państwa polskiego. Józefowi Piłsudzkiemu została poświęcona wystawa książek, zdjęć i publikacji przygotowana przez panią Jadwigę Faltyńską-Jarosz.

Wielkie emocje wzbudzały wykonywane przez uczniów utwory: ,,Rota”, Pierwsza kadrowa”, ,,Boże coś Polskę” ,,My pierwsza brygada”, ,,Warszawianka” czy wreszcie ,,Matczyne ręce”. Akademia została wzbogacona tematycznymi prezentacjami multimedialnymi.

W rolę aktorów wcielili się: Małgorzata Krause, Anna Nowak, Agata Otorowska, Agnieszka Parzybut, Paweł Derdak, Paweł Gruszel, Mateusz Jakóbczak, Paweł Jastrowicz, Marcin Nowak, Grzegorz Owczarek, Hubert Pietrzyk, Łukasz Przydacz i Emil Zimorski. Gościnnie, z wielkim zaangażowaniem oprawę muzyczną zapewnił pan Zbigniew Szczepański. Nad całością przebiegu uroczystości czuwały autorki tego tekstu.

Na zakończenie pan dyrektor Robert Majchrowicz przypomniał młodzieży co to jest patriotyzm i czym on się w dzisiejszych czasach przejawia.

11 listopada delegacja ZSR uczestniczyła w obchodach gminnych w Lututowie na czele z wice-dyrektor Bogusławą Hoffman, której towarzyszyła Elżbieta Herbik - Demkowska, Anna Makarowska, Jolanta Nowak i uczniowie: Marta Piątek, Natalia Spałek, Natalia Zwierzak, Sebastian Łuczak, Radek Przybył, Patryk Szczepański, Dominik Wójcik.

Pan dyrektor Robert Majchrowicz, Wioletta Czyżak-Pastusiak, Rafał Pastusiak i delegacja młodzieży: Aleksandra Kaczmarek, Agnieszka Parzybut, Milena Sularz, Daniel Olczak, Marcin Piaskowski i Hubert Pietrzyk uczestniczyli w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bolesławcu.

Monika Smug i  Renata Przezak

 

    

 

  

________________________________________________________________________________________________

 

Próbna ewakuacja w ZSR w Lututowie

W dniu 16. listopada 2017 r. w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków samodzielnej ewakuacji, prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej. W ćwiczeniach udział wzięło łącznie 208 użytkowników obiektu. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów corocznie przeprowadza się próbną ewakuację w naszej szkole.

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z planem ewakuacji. Nawet pogoda była sprzyjająca naszym zmaganiom. Wszyscy uczniowie i pracownicy powrócili do pracy i nauki po 8 minutach od podania sygnału do ewakuacji. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, z zachowaniem spokoju i ciszy. Pracownicy i uczniowie są przygotowani do prawidłowej, samodzielnej ewakuacji prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej.

 

B. Hoffman

________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa w powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej

 

„Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz."  Bruce Lee

 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie osiągają sukcesy nie tylko w olimpiadach z przedmiotów zawodowych ale również w zawodach sportowych.

 07.11.2017 r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbył się Turniej Piłki Ręcznej chłopców i dziewcząt. W turnieju brały udział drużyny: LO w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie.

Drużyna dziewcząt z ZSR w Lututowie zajęła I miejsce wygrywając z LO w Wieruszowie. W zespole dziewcząt grały uczennice: Gwiazda Aleksandra, Otorowska Agata, Skotarska Klaudia, Skotarska Klaudia Ewa, Spałek Natalia, Sularz Paulina, Zwierzak Natalia, Kaczmarek Kinga, Kmieć Aleksandra, Michalik Klaudia, Nowak Anna. Opiekunem drużyny była Elżbieta Okolewska.

W grupie chłopców II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wygrywając z LO Wieruszów i porażce z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali uczniowie: Łyga Bartek, Derdak Paweł, Konieczny Kacper, Kowalczyk Jakub, Przezak Rafał, Pietrzyk Hubert, Pijanka Dominik, Przybył Robert, Radzikowski Adrian, Salamon Kacper, Preder Kamil, Zimorski Emil z opiekunem Tomaszem Machała.

"

Tomasz Machała

 

________________________________________________________________________________________________

Zielono w Lututowie

Realizacja projektu  w Rynku w Lututowie.

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie jest otwarty na współpracę ze środowiskiem lokalnym. W październiku 2017 r. uczniowie Technikum uczestniczyli przy realizacji, zainicjowanego przez Samorząd Gminy Lututów, projektu: ,,Zieleń jako element współczesnej wsi i jej rola w przestrzeni”. Jego celem było odnowienie przestrzeni publicznej Rynku w Lututowie oraz podkreślenie walorów estetycznych tego miejsca. W ramach projektu uczniowie Technikum w zawodach Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Rolnik, wraz z pracownikami Urzędu Gminy, wykonali nasadzenia roślinnew centrum Lututowa. Posadzono ponad 600 roślin na 8 rabatach wokół rynku. Były to, miedzy innymi, dęby i buki kolumnowe, jałowce, żywotniki i berberysy. Przy doborze roślinności korzystano z wiedzy i doświadczenia autorki niniejszego tekstu. Młodzież wykonywała swoje działania w ramach praktyk zawodowych, wykazując się dużą wiedząi zaangażowaniem, ale i zdobywając nowe doświadczenie. Zakończenie prac związanychz wykonaniem projektu zostało zwieńczone piknikiem, zorganizowanym przez Urząd Gminy, który spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze.

Zespół Szkół Rolniczych niejednokrotnie uczestniczył w realizacji różnych przedsięwzięć, dzięki którym uczniowie zdobywają niezbędne doświadczenie i wiedzę praktyczną w projektowaniu i zakładaniu terenów zieleni. Dzięki takim pracom kształtują się u uczniów postawy proekologiczne, szacunek do otaczającego środowiska oraz wzrastaw nich poczucie estetyki.

Życzymy mieszkańcom Lututowa, aby roślinność, z odnowionych terenów zielonych, bujnie rosła i upiększała nasze codzienne życie.

Beata Wyczałkowska

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie w finale

XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbyła się 26 października 2017 r w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Uczestniczyli w niej uczniowie, studenci oraz rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewic, Piotrkowa Trybunalskiego i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie. W II etapie wzięli udział dwaj uczniowie ZSR w Lututowie: Bartłomiej Łyga oraz Marcin Ubych - uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego.

W olimpiadzie wiedzy rolniczej wzięło udział około 90 uczestników. Do dwuetapowej części finałowej zakwalifikowało się 30 z nich.  Finał wojewódzki składał się z dwóch części, z testu oraz eliminacji ustnych. Pytania obejmowały następujące zagadnienia: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, zasady dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych, fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), ekologia i ochrona środowiska na wsi, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Wszyscy uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą w tym zakresie. Wśród laureatów znalazł się uczeń ZSR w Lututowie – Marcin Ubych, który zajął VIII miejsce.

Poprzez udział w olimpiadzie uczniowie nie tylko sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim ją poszerzają. Tym bardziej, że tematyka wybiega dość znacząco poza program szkolny. Cieszymy się z sukcesów naszego ucznia i życzymy, aby wiedza zdobyta w szkole w przyszłości pomogła mu w realizacji planów życiowych.

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie Technikum w Lututowie na podium

W  Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 24 października 2017 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska.

Finaliści – rolnicy i uczniowie szkół rolniczych – wyłonieni zostali w eliminacjach, które odbyły się 26  września  2017 r. w oddziałach:  w Piotrkowie Trybunalskim,  Kościerzynie oraz centrali ŁODR w Bratoszewicach. Wśród nich znalazło się czterech uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Byli to: Piotr Złoty- uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Bartłomiej Leśnik, Bartłomiej Łyga oraz Marcin Ubych - uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego.

Finał olimpiady składał się z 2 części: testu oraz odpowiedzi ustnych. W pierwszej części finaliści rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a w drugiej 10 osób z najlepszymi wynikami z testu udzielało odpowiedzi na pytania problemowe. Uczestnicy odpowiadali na pytania  z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-compliance, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, odnawialne źródła energii oraz programy rolnośrodowiskowe. Tematyka olimpiady wybiegała poza program realizowany na lekcjach. Wszyscy uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą w tym zakresie. O zwycięstwie decydowała suma punktów z testu oraz z odpowiedzi ustnych. Do finałowej dziesiątki zakwalifikowali się dwaj nasi uczniowie. Po podsumowaniu punktów okazało się, że Bartłomiej Leśnik zajął III, a Bartłomiej Łyga - V  miejsce w klasyfikacji otwartej. W klasyfikacji uczniów szkół rolniczych obaj znaleźli się na podium, odpowiednio na I i III miejscu.  Jest to duży sukces naszych uczniów, gratulujemy im i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności.   Życzymy aby zdobyta wiedza w przyszłości owocowała  sukcesami zawodowymi.

Barbara Zadka

 

________________________________________________________________________________________________

 „Młoda krew ratuje życie”

8,1 litra krwi - taki jest wynik akcji krwiodawstwa, która odbyła się 26 października 2017r. w naszej szkole.

 Do grona honorowych krwiodawców w tym roku szkolnym dołączyło 10 uczniów. Krew oddawano z przeznaczeniem na absolwenta naszej szkoły, który uległ wypadkowi.

Gratulujemy i dziękujemy WAM !

HONOROWO ODDALI KREW UCZNIOWIE KLAS:

1.       IV TMR

2.       III TMR

3.       IV TAK

4.       III TR

5.       III ZSZ

6.       II TR

Uczniowie mogą wyrobić książeczkę honorowego dawcy po dwukrotnym oddaniu krwi.

 

Opiekun honorowych krwiodawców: B.Drylewska-Mieszała

 

 

________________________________________________________________________________________________

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dożynki w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

13 października 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbyły się Dożynki Szkolne, które tradycyjnie od wielu lat łączone są z obchodami Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy, który przemaszerował ulicami Lututowa i którego punktem kulminacyjnym była msza św. w kościele parafialnym. Dalsza część obchodów miała miejsce w szkolnej sali gimnastycznej

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Andrzej Żóraw - Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego, Józef Suwara – Wiceprzewodniczący Rady, radni powiatowi: Zygmunt Ślęzak i Jan Nawrocki,  Marian Fita - Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie (absolwent naszej szkoły), Wiesława Lewik – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie, Marek Pikuła -Wójt Gminy Lututów. Waldemar Gruszka - proboszcz lututowskiej parafii, Aleksandra Kalus - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie, Paweł Grzesiak - Dyrektor do spraw sprzedaży bezpośredniej Polskiego Wydawnictwa Rolniczego oraz, witani gorąco, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Przedstawiciele starostwa złożyli pracownikom szkoły życzenia z okazji DEN i wręczyli nagrodę Starosty Wieruszowskiego Robertowi Majchrowiczowi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017.

Dyrektor ZSR  wręczył listy gratulacyjne uczniom naszej szkoły, którzy już w tym roku szkolnym osiągnęli sukces. Adam Kontowski -zajął I miejsce, Szymon Cieślak – IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie” Młody Mechanik na Medal”. Obaj laureaci są uczniami III kl. Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Barbary Drylewskiej-Mieszała, Barbary Zadka i Zbigniewa Szczepańskiego, która nawiązywała  do ciężkiej pracy nauczyciela i rolnika. Zgodnie ze zwyczajem dożynkowym wręczono chleb Gospodarzowi tej uroczystości - dyrektorowi szkoły. Zaproszeni goście obdarowani zostali chlebem i miodem. Wszyscy uczestnicy uroczystości skosztowali kromkę chleba z miodem. Uczestnicy uroczystości byli pod wrażeniem wystroju szkoły. Został on przygotowany przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu pod kierunkiem Anny Rudnickiej. Do organizacji uroczystości przyczynili się także sponsorzy, dzięki nim hasło dożynek „Plon niesiemy plon...” było w pełni zrealizowane. Sponsorami były firmy: Piekarnia Z. Obała & Cz. Mielczarek, Grupa Producentów Owoców "Witamina" oraz firma Zott- Polska.

Obchody Dożynek oraz Święta Edukacji Narodowej to oddanie hołdu trudnej i niedocenianej pracy rolnika i nauczyciela oraz okazja do kultywowania tradycji w naszym regionie.

Barbara Zadka

   

 

    

Więcej grafiki znajdziesz tutaj….

________________________________________________________________________________________________

 

 

26 października 2017r. czwartek od godz. 900-1100

w świetlicy w Schronisku młodzieżowym

odbędzie się akcja  honorowego krwiodawstwa

„Młoda krew ratuje życie”.

 

 

 

Stale potrzebna i ważna jest krew każdej grupy

 

Także Twoja!

Opiekun honorowych krwiodawców

Pedagog szkolny Barbara Drylewska -Mieszała

________________________________________________________________________________________________

 

Młodzi mechanicy z Lututowa najlepsi!

 

 

Podczas targów AGRO SHOW 2017 rozstrzygnięta została V edycja konkursu: „Młody Mechanik na Medal”, zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którego głównym celem jest propagowanie profesjonalnych usług serwisowych i podkreślenie ich znaczenia w działalnościach gospodarczych firm z branży rolniczej. Konkurs przebiegał w II etapach. W  pierwszej części, realizowanej   na platformie internetowej  udział wzięło  240 uczniów. Część  ta polegała  na  rozwiązaniu 3 testów z wiedzy technicznej. Ten etap wyłonił 10 młodych mechaników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wśród nich znaleźli się: Szymon Cieślak oraz  Adam Kontowski  uczniowie  klasy III Technikum Mechanizacji  Rolnictwa. W rozgrywce finałowej, która odbyła się 22 września 2017 r. na terenie targów AGRO SHOW w Bednarach, uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną oraz z umiejętnościami praktycznymi.

Zwycięzcą w kategorii: „Młody Mechanik na Medal” został  uczeń  Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie Adam Kontowski, który oprócz tytułu najlepszego młodego mechanika, otrzymał nagrodę w kwocie 2500 zł. Wysokie - 4 miejsce zajął  Szymon Cieślak  z niewielką różnicą punktową. Uczniowie wrócili także z nagrodą dla naszej szkoły w wysokości 3000 zł.

Zwycięzcom tegorocznego konkursu gratulujemy rozległej wiedzy specjalistycznej i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim nauczycielom przedmiotów zawodowych za okazane zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w tak prestiżowym konkursie.

Tomasz Perdek

 

    

________________________________________________________________________________________________

 

Akcja:  Sprzątanie świata – POLSKA 2017

„Nie ma śmieci- są surowce!”

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie  uczestniczył w kolejnej edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” pod hasłem : „Nie ma  śmieci – są surowce!”

Teren do uprzątnięcia został uzgodniony  w porozumieniu z Wójtem Gminy Lututów.

W akcji uczestniczyło 127 uczniów i 14 osób dorosłych. Zebrano 32 worki odpadów oraz przyczepą odpadów roślinnych na szkolny kompostownik.

 

Bogusława Hoffman

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

Rok wielkich zmian

 

 Już po raz 72 rozpoczyna się nowy rok szkolny w  Zespole Szkół Rolniczych. Budynek szkoły zapełnił się młodymi ludźmi, przed którymi teraz 10 miesięcy wyzwań. Nauka, udział w zawodach sportowych, rozwijanie swoich pasji zawodowych – nastolatkowie będą mieli okazję wykazać się w wielu dziedzinach.

Rok szkolny 2017/2018 to czas wielkich zmian jakie nastąpią w Zespole Szkół Rolniczych. Jedną z nich jest zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku pełnienie tej funkcji zakończyła pani Grażyna Boryczka. Podczas 10-letniego piastowania tego stanowiska pani dyrektor przyczyniła się do rozwoju i odnowienia wizerunku szkoły.

Podczas uroczystej akademii inauguracyjnej, która odbyła się czwartego września, słowa podziękowania do pani dyrektor skierował Starosta Powiatu Wieruszowskiego. Pan Andrzej Szymanek podkreślił ogromny wkład ustępującej pani dyrektor w rozwój jaki w ciągu ostatnich dziesięciu lat dokonał się w Zespole Szkół Rolniczych.. Słowa wdzięczności za owocną współpracę popłynęły również od pracowników szkoły, przedstawicieli  Rady Rodziców,  oraz uczniów.

Najważniejszymi zadaniami, które stoją przed nowym dyrektorem - panem Robertem Majchrowiczem, będzie przeprowadzenie szkoły przez meandry reformy oświatowej oraz zmiana organu prowadzącego szkołę,  którym z dniem 1-go stycznia 2018 stanie się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy oraz cała społeczność uczniowska mają nadzieję, że ta zmiana przyniesie korzyści naszej szkole.

Kolejne zmiany zauważalne są w strukturze kształcenia. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie technikum będą kształcić się w zawodzie technik agrobiznesu. Została również otwarta Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik-operator urządzeń i maszyn rolniczych, która zastąpi dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Pracownikom Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie życzymy sukcesów, awansów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniom w nowym roku szkolnym życzymy jak najlepszych wyników i wielu sukcesów w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. Rodzicom cierpliwości, zadowolenia z dzieci oraz owocnej współpracy ze szkołą.

Elżbieta Okolewska

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 „Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.”

Albert Schweitzer

W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie wiecznie jest żywa pamięć o bohaterstwie ludzi września 1939 roku. Jak co roku młodzież wraz z nauczycielami brała udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny Światowej, które odbyły się na polach krajańskich. To tam bohatersko zginęło sześciu żołnierzy, którzy za swój patriotyczny, pełen poświęcenia czyn zapłacili najwyższą cenę – cenę własnego życia. Apel poległych oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem ofiar II wojny światowej były głównymi akcentami uroczystości obchodów wybuchu wojny 1939 roku powiatu wieruszowskiego.

Wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec jej bezpośrednich uczestników. Wtedy takie pojęcia jak wolność, prawda, godność, poszanowanie człowieka przez innego człowieka przestały po prostu funkcjonować. II wojna światowa była nie tylko przerażającym wydarzeniem historycznym, ale również przełomem dla współczesnej ludzkości. „Zginęły dziesiątki milionów ludzi; nie sposób zliczyć rannych i zaginionych”.

Dla młodych ludzi, którzy żyją w obecnej spokojnej rzeczywistości straszliwa wojna stała się sposobnością dojrzewania w szkole cierpienia. Młodzi ludzie mają szansę zastanowienia się nad istniejącymi pośród nich podziałami. Mogą odkryć solidarność wspólnego przeznaczenia, która łączy ludzi z każdego narodu w cierpieniu i świadectwie. Trzeba mówić o okrucieństwach wojny, rozwijać u młodych ludzi wartości patriotyczne, by nigdy już w historii ludzkości nie rozpętała się tak tragiczna wojna, która jest światem odwróconego dekalogu.

 

Elżbieta Okolewska

________________________________________________________________________________________________

 

Zespół Szkół Rolniczych na Powiatowych Dożynkach w Walichnowach 2017

W Walichnowach 27 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorami były Gmina Sokolniki i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Jak co roku również Zespól Szkół Rolniczych w Lututowie prezentował swoje stoisko dziękując za zebrane plony w swoim gospodarstwie szkolnym. Nauczyciele wraz z obejmującym stanowisko z dniem 1 września Dyrektorem Robertem Majchrowiczem promowali nowe kierunki kształcenia, udzielając informacji na temat szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy również na nasze szkolne dożynki, które są okazją do wspólnego kultywowania pięknych tradycji oraz dobrej zabawy.

 

Beata Wyczałkowska

 

  

 

Archiwum w zakładce „AKTUALNOŚCI” …………..