Bo dziś jest dzień, który coś zamyka

 

Zakończenie roku szkolnego w ZSR w Lututowie

 

 

         Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Podczas uroczystej akademii, która odbyła się 24-go czerwca podsumowano tegoroczne dokonania. Najlepsi uczniowie w szkole, z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzeja Żórawia oraz Wiceprzewodniczacego RPW Józefa Suwary, otrzymali nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Szymon Cieślak, Paweł Derdak (obaj I TMR), Żaneta Jasek, Wioleta Rusak (obie I TREA) oraz Hubert Dziechciarek i Bartosz Wypchło (obaj III TMR). Warto dodać, że Szymon Cieślak, jako uczeń, który osiągnął najlepsze wyniki w Technikum, został nominowany do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

            Podczas uroczystości wręczono świadectwa ukończenia szkioły uczniom III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie ci, jak sami przyznają, nie chcą rozstawać się z ZSR i większość z nich planuje kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych. Kolejny etap w swoim życiu zakończyli również słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie opiekun medyczny, którzy również otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Warto podkreslić, że panie Krystyna Lesiewicz i Magdalena Małecka otrzymały nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.

             W dniu dzisiejszym w sposób oficjalny pożegnał się ze szkołą Piotr Rubelek, który po wieloletniej pracy udał się na zasłużoną emeryturę. Pan Piotr był nauczycielem przedmiotów zawodowych, a w latach 2002-2007 pełnił funkcję Dyrektora Szkoły. Przyszły emeryt otrzymał owację na stojąco, oraz życzenia długich lat zdrowia od Dyrektor Szkoły Grażyny Boryczka.

            Młodzież klas trzecich Technikum, która na przełomie kwietnia i maja była na praktykach zawodowych we Włoszech zrelacjonowała swój pobyt, mówiąc (i prezentując zdjęcia) nie tylko o zakładach pracy, ale również o wycieczkach i innych atrakcjach, które ich spotkały w wolnym czasie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i gdyby mieli możliwość chętnie pojechaliby jeszcze raz.

Pani dyrektor życzyła wszystkim zebranym udanych wakacji. Słowa podziękowania padły również z ust Przewodniczącej Rady Rodziców Wiolety Leśnik oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Huberta Dziechciarka.

Rok Szkolny 2015/2016 przeszedł do historii.

 

Robert Majchrowicz

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maraton egzaminacyjny w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

 

 

Już od 10 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część praktyczna rozłożona jest w czasie – egzaminy odbywają się  w dni robocze po zajęciach lekcyjnych, a w soboty przez cały dzień. I tak do 30 czerwca!

Natomiast 17 czerwca odbyła się część pisemna egzaminu, do której na trzech zmianach przystąpiło 112 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz słuchaczy szkoły policealnej i kursu kwalifikacyjnego.

Za wszystkich zdających trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

10. czerwca 2016 r. o godzinie 1000 uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wraz z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły oraz przedstawicielami zaprzyjaźnionych instytucji: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie, włączyli się czynnie do udziału w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Organizatorem akcji jest redakcja miesięcznika “Biblioteka w Szkole” – od 26 lat jednego z najpopularniejszych czasopism dla nauczycieli. Celem akcji jest, przede wszystkim, promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Akcja przeprowadzona została dokładnie w tym samym momencie w różnych miejscach w całej Polsce.

W ramach akcji Samorząd Uczniowski wraz z biblioteką szkolną ogłosił konkurs plastyczny na plakat propagujący czytelnictwo wśród uczniów. Do uczestniczenia w konkursie zaprosiliśmy również szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu wieruszowskiego. Z tych szkół nie wpłynęła na konkurs żadna praca. Powołana komisja w składzie: Grażyna Boryczka – przewodnicząca, Agnieszka Szewczyk i Beata Wyczałkowska, dokonała oceny zgłoszonych prac konkursowych. Wyniki konkursu są następujące:

1 miejsce – klasa II TREA

2 miejsce – klasa I TREA

3 miejsce – klasa III TMR

Fundatorem nagród był Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie i Samorząd Uczniowski.

W związku z tym, że rok 2016 został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza nauczyciele naszej szkoły odczytali fragmenty dramatu tegoż autora „Czyja wina”.

Pamiątką wspólnego spotkania były wykonane zdjęcia z książką.

Akcji towarzyszyła okolicznościowa gazetka i wystawa książek, poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza – „noblisty spod strzech”, znajdująca się w holu szkoły.

Jadwiga Faltyńska-Jarosz

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cała Polska czyta dzieciom

Relacja ZSR w Lututowie

Głośne czytanie nie tylko zbliża ludzi ale pomaga dzieciom w przezwyciężaniu wielu problemów zdrowotnych i rozwojowych. Jest także formą rozrywki - relaksu.

Zainicjowana w 2001 roku przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”) kampania społeczna Cała Polska czyta dzieciom, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych, cieszy się nadal ogromnym powodzeniem. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Inicjatorką kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”(CPCD) była Irena Koźmińska założycielka i prezes Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, której misją jest wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży.

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie w osobach: Oliwia Budziłek i Kamila Kłys  - uczennice klasy II Technikum Architektury Krajobrazu, wychodząc z inicjatywą nawiązania więzi z uczniami Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Lututowie odwiedziły w dniu 11 maja 2016 r. klasę IIIA i zaprezentowały dzieciom baśń Ch. Perrault „Ośla Skórka”. Dzieci zachwycone odczytanym przez starsze koleżanki tekstem nie kryły zachwytu, chętnie odpowiadając na zadawane przez Kamilę i Oliwię pytania. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej, wychowawczyni klasy IIIA Pini Marlenie Bak i Pani Małgorzacie Maciejewskiej – Krawczyk – bibliotekarzowi za umożliwienie przeprowadzenia akcji.

Jadwiga Faltyńska – Jarosz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie

 Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie

im. Wincentego Baranowskiego

 

serdecznie zapraszają na :

- DNI OTWARTE SZKOŁY -

w terminie 10 i 11 maja  2016 r.

 

W programie :

·         zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły;

·         spotkanie z uczniami i nauczycielami;

·         możliwość obejrzenia pracowni i otoczenia szkoły.

 

Adres :

Zespół Szkół Rolniczych

ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów

tel. 43 87 14 047

fax. 43 87 14 133

e-mail : zsrlut-sekretariat@wp.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Matury w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie


            W tym roku szkolnym do matury z języka polskiego w ZSR w Lututowie przystąpiło 37 absolwentów. "Nową" maturę w tym roku pierwszy raz piszą uczniowie techników.  Wśród tych, z którymi rozmawialiśmy nie widać stresu, co zresztą sami potwierdzają. Jak zwykle uczniowie przed maturą z języka polskiego zastanawiają się na podstawie jakiej lektury będzie trzeba napisać rozprawkę na egzaminie. Zaskoczeniem dla nich nie była „Lalka”. Niektórzy, jakby przeczuwając, wczoraj powtarzali materiał związany z tą lekturą. Jutro matematyka. Trzymamy kciuki. Z nadzieją, że 5 lipca 2016 r. będziemy mogli wszystkim zdającym wręczyć świadectwa maturalne. Czego maturzystom szczególnie mocno życzą wychowawcy.

Anna Sztajer

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przyszłość to wielki znak zapytania

 

Do takiej refleksji pobudzała uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego Klas Maturalnych, która odbyła się 29 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. Były to uroczyste chwile dla 66 - u abiturientów, którzy zakończyli kolejny etap życia i otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Szczególny nastrój uroczystości udzielił się abiturientom, a  w szczególności najlepszym uczniom  Technikum, którymi są: Błażej Matusiak (w zawodzie technik rolnik), Agata Kłobut (w zawodzie technik architektury krajobrazu) oraz Paulina Rusak i Bernadeta Olbińska (w zawodzie technik ekonomista). W imieniu organu prowadzącego nagrody wręczali: Andrzej Żuraw – Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego,  Wiceprzewodniczący: Piotr Kowalczyk i Józef Suwara. W swoich wystapieniach podkreślili duże znaczenie dobrego wykształcenia w dzisiejszych czasach.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Wójt Gminy Lututów ufundował nagrodę dla najlepszego ucznia pochodzącego z Gminy Lututów. W tym roku nagrodę tę otrzymała Paulina Rusak. Wręczając wyróżnienie Wójt Gminy Lututów Marek Pikuła złożył serdeczne gratulacje i życzył powodzenia w przyszłości.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych (Agata Kłobut, Kinga Owczarek, Bernadeta Olbińska), którzy umieli pogodzić naukę ze sportem.

Dyrektor Szkoły Grażyna Boryczka życzyła odchodzącym uczniom powodzenia w dorosłym życiu, a młodszym uczniom życzyła by brali przykład z Błażeja Matusiaka – ucznia, który jako jedyny 
z grona abiturientów otrzymał świadectwo  z wyróżnieniem. Wzruszenia nie kryli wychowawcy klas, którzy wręczając świadectwa żegnali się ze swoimi wychowankami: Agnieszka Szewczyk (klasa IV TREA), Anna Sztajer (klasa IV TMR) oraz Wioleta Czyżak-Pastusiak (opiekun VI semestru LO).

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klas drugich technikum pod kierownictwem autorów niniejszego tekstu.

 

Barbara Zadka, Robert Majchrowicz

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZSR w Lututowie w VI Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach

 

            Dnia 8 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się VI Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

W organizowanym po raz szósty Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach wzięli udział laureaci z 8 regionalnych finałów Konkursów Wiedzy o Podatkach: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego.

Tematem przewodnim Konkursu była Ordynacja podatkowa, natomiast pytania dotyczyły również tematyki wszystkich podatków oraz Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami. W konkursie tym Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie godnie reprezentowała PAULINA RUSAK uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego. Rywalizacja uczestników konkursu dobywała się na bardzo wysokim, a zarazem wyrównanym poziomie. Uczestnictwo Pauliny w olimpiadzie stwarza przed nią ogromne możliwości w dalszym kontynuowaniu nauki na studiach wyższych o podobnej tematyce.

Renata Przezak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przed wyjazdem na praktyki do Bolonii

 

W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie trwa przygotowanie młodzieży do II edycji projektu „Europa szansą na rozwój zawodowy”. W ramach tego projektu 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik w terminie 17.04-15.05.2016 r. wyjeżdża do Włoch. Będą tam realizować praktyki zawodowe w firmach zlokalizowanych na terenie Bolonii.

Od 29.03 do 02.04 br. uczniowie uczestniczyli w szkoleniu językowym (język angielski zawodowy), podczas którego zapoznali się z fachowym nazewnictwem niezbędnym dla lepszej komunikacji w zakładach pracy. Obecnie odbywa się szkolenie kulturowe, które ma na celu zapoznanie z panującymi we Włoszech zwyczajami i obyczajami oraz uświadomienie różnic kulturowych i pomoc w adaptacji do warunków tego kraju. Szkolenie zakończy się 09.04.2016 r.

W ubiegłym roku w ramach I edycji na praktyki w Bolonii wyjechało 26 uczniów Wyjazd dla wszystkich uczestników był bardzo pożytecznym doświadczeniem – zarówno pod względem zawodowym jak i kulturowym.

 

 

Elżbieta Herbik-Demkowska

 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa w powiatowym Turnieju Szóstek Piłkarskich

 

„Najpiękniej jest walczyć i zwyciężać, ale równie dobrze jest walczyć i szlachetnie przegrać”   Lucy Maud Montgomery

04.04.2016 r. na „ORLIKU” w Lututowie odbył się Turniej Szóstek Piłkarskich dziewcząt i chłopców. W turnieju brały udział drużyny: LO w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Po zaciętej walce w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie wygrywając z LO Wieruszów 2:1. Bramki dla drużyny zdobyły: Agata Kłobut i Julita Browarna. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowały uczennice: Kurek Justyna, Marta Pośpiech, Marta Jaskuła, Agata Kłobut, Bernadeta Olbińska, Kinga  Owczarek, Aleksandra Gwiazda i Julita Browarna z opiekunem Elżbietą Okolewską.

W kategorii chłopców I miejsce uzyskała drużyna z ZSP w Wieruszowie, II miejsce LO Wieruszów i III miejsce Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali uczniowie Sebastian  Łuczak, Kamil Pichlak, Paweł Jastrowicz, Emil Zimorski, Konrad Okolewski, Jakub Kowalczyk, Michał Trela, Kamil Gonera, Józef Pluskota, Wojciech Kalus, Bartosz Łyga i Przezak Rafał z opiekunem Adamem Okolewskim

Zawody piłkarskie sędziował Sędzia piłkarski Kolegium Sędziów w Sieradzu Robert Majchrowicz a opiekę medyczną sprawowała Elżbieta Okolewska.

Ze sportowym pozdrowieniem organizator turnieju: Tomasz Machała

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uczniowie TECHNIKUM w Lututowie na podium (najlepsi)

W  Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Oddziale w Kościerzynie 16. marca 2016 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. 

Finaliści – rolnicy i uczniowie szkół rolniczych – wyłonieni zostali w eliminacjach, które odbyły się 2. marca  2016 r. w oddziałach  w Piotrkowie Trybunalskim,  Kościerzynie oraz centrali ŁODR w Bratoszewicach. Wśród nich znalazło się aż pięcioro uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Byli to: Bartłomiej Leśnik kl. II , Arkadiusz Sujka, Adam Nagły i Albert Jasek kl. III  oraz Daniel Lenort – kl. IV – wszyscy są uczniami Technikum Rolniczego.

Finał olimpiady składał się z 2 części: testu oraz odpowiedzi ustnych. W pierwszej części finaliści rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a w drugiej 10 osób z najlepszymi wynikami z testu udzielało odpowiedzi na pytania problemowe. Uczestnicy odpowiadali na pytania  z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady cross-compliance, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, odnawialne źródła energii oraz programy rolnośrodowiskowe. Tematyka olimpiady wybiegała poza program realizowany na lekcjach. Finaliści udowodnili, że mają szeroką wiedzę rolniczą,  znają programy rolnośrodowiskowe i nie obcy im jest szereg  przepisów  regulujących produkcję rolniczą. O zwycięstwie decydowała suma punktów z testu oraz z odpowiedzi ustnych. Najwięcej punktów zdobył i zajął I miejsce - uczeń   ZSR w Lututowie Arkadiusz Sujka,  III miejsce zajął  również  nasz uczeń  Jasek Albert.  W finałowej dziesiątce znaleźli się także nasi dwaj uczniowie - Lenort Daniel  i  Nagły Adam. Nagrody dla laureatów ufundował Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego.  Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz kolejnych zwycięstw w konkursach.   Życzymy im aby zdobyta wiedza w przyszłości owocowała  sukcesami zawodowymi.

Barbara Zadka

.http://lodzkie.ksow.pl/typo3temp/pics/P1010061a_ca2fec4f3b.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Turniej  pt. "STOP ZWOLNIENIOM z WF-u" 

                W dniu 19 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbył się  Turniej  pt. "STOP ZWOLNIENIOM z WF-u"

W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny młodzieżowe: z Sokolnik-Walichnowy, Lututowa, „Staszic” Wieruszów , LO Wieruszów. Drużyny grały systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.

Drużyna ZSR w Lututowie w składzie: Łyga Bartłomiej, Wajs Patryk, Perdek Paweł, Wajs Kamil, Kalus Wojciech, Sterna Michał, Złoty Paweł, Złoty Piotr, Kowalczyk Jakub, Okolewski Konrad wywalczyła I miejsce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Owocna współpraca Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie z Polskim Wydawnictwem Rolniczym w Poznaniu

 

Dodatkowe uprawnienia zdobyli uczniowie ZSR w Lututowie dzięki współpracy z PWR w Poznaniu. 12. marca 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbyło się szkolenie dające uprawnienia na pilarki oraz ładowarki teleskopowe i wózki widłowe. Szkolenie  odbyło się w ramach akcji lojalnościowej Polskiego Wydawnictwa Rolniczego  dla czytelników i prenumeratorów we współpracy z firmą Bartosza Korsaka  Centrum Szkoleń. Jest to firma działająca na terenie całego kraju, zajmuje się szkoleniami z zakresu urządzeń transportu bliskiego. W szkoleniu wzięło udział około 80 osób, część uczestników to uczniowie ZSR w Lututowie.  Cena szkoleń była promocyjna. Współpraca ZSR w Lututowie, PWR oraz Centrum Szkoleń będzie kontynuowana, dzięki temu kolejni uczniowie oraz prenumeratorzy czasopism PWR będą mieli możliwość zyskać uprawnienia wymagane na rynku pracy. Jest to kolejny przykład działania Grażyny Boryczka - Dyrektora ZSR w Lututowie podejmowanego dla swoich uczniów aby opuszczając mury szkoły posiadali uprawnienia dające im większe szanse na rynku pracy.

Barbara Zadka

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Technikum w Lututowie w Czwartym Łódzkim Konkursie Wiedzy o Podatkach

 

                10. marca. 2016 r. w Łodzi odbyła się czwarta edycja konkursu wiedzy o podatkach. Spośród 150 nadesłanych prac na jeden z czterech wskazanych tematów do II etapu zakwalifikowało się 87 uczniów, wśród których znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie: Paulina Rusak i Adrian Frejek uczniowie IV klasy Technikum Ekonomicznego.

                Paulina po napisaniu testu kwalifikacyjnego awansowała do części ustnej konkursu, w której konkurowało ze sobą 19 uczniów. Paulina Rusak zajęła szóste miejsce, a tym samym zakwalifikowała się do III etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 8. kwietnia 2016 r. w Katowicach. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w następnym etapie konkursu.

 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiosna dla ptaków w parku Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie

 

Przyjaciele ptaków z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie montują budki lęgowe dla sikorek, jerzyka oraz sów(puszczyk i pójdźki. Budki lęgowe dla ptaków zostały  wykonane przez uczniów a część zakupiono. Koniec zimy  jest najlepszym terminem do zawieszania budek lęgowych, gdyż ptaki szukają miejsc do rozrodu. Budki zostały  zamontowane na terenie naszego parku przyszkolnego.  Montaż budki dla sów wymagał sporo wysiłku, gdyż  budka jest pokaźnych rozmiarów i należy zamocować ją na wysokości 4-6 metrów.  Ze względu na terytorialność ptaków budki są rozlokowane w odległości  30-50 metrów. Mocowaliśmy je solidnie dbając aby nie były pochylone do tyłu (możliwość zalania), a wlot skierowany był na południowy wschód (od zachodu wieją najczęściej wiatry). Pamiętajmy również o tym, aby oczyścić wiosną wnętrza starych budek. Usunięcie zalegającego materiału gniazdowego i resztek organicznych zapobiega rozprzestrzenianiu się pasożytów, lęgi są zdrowsze i zachęcają ptaki do ponownego zasiedlenia. Dbajmy o ptaki, gdyż odgrywają dużą rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej i są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami.

Beata Wyczałkowska

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZSR w Lututowie na Targach Edukacyjnych w Wieruszowie

 

                13 Powiatowe Targi Edukacyjne w Wieruszowie to okazja do zaprezentowania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie na rok szkolny 2016/2017.

                Trzynastoosobowa grupa uczniów z Technikum w Lututowie tańcząc i śpiewając zachęcała absolwentów gimnazjum do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej w Lututowie. Nasza młodzież wyśpiewała i wytańczyła na melodię „My Słowianie” zalety i korzyści płynące z edukacji w ZSR w Lututowie.

Strategia naszej szkoły opiera się na czterech filarach.

Pierwszy to wiedza i umiejętności, które zdobywa młodzież ucząca się w naszej placówce. A w roku szkolnym 2016/2017 absolwenci gimnazjum mogą kształcić się w :

o         Technikum Architektury Krajobrazu

o         Technikum Ekonomicznym

o         Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

o         Technikum Rolniczym

o         Zasadniczej Szkole Zawodowej  Mechanik – Operator Maszyn i Pojazdów Rolniczych

Drugi filar naszej szkoły to bezpieczeństwo. Nauka w ZSR w Lututowie jest przyjemna i miła, bo nasi uczniowie czują się bezpieczni. Do szkoły przychodzą z radościąi pozytywnym nastawieniem, przekonani, że nic im nie grozi.

Trzeci filar, na którym opiera się funkcjonowanie naszej szkoły to tzw. wartość dodana, czyli to, co zdobywa uczeń poza nauką. To przede wszystkim możliwość bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B i T, ale także poznanie innych krajów europejskich, nawiązanie znajomości i przyjaźni, dzięki praktykom zagranicznym np. w Bolonii we Włoszech.

Czwarty filar naszej szkoły to rozwój osobisty. Każdy uczeń ZSR w Lututowie ma szansę na wszechstronny rozwój fizyczny i intelektualny. Swoje zainteresowania można rozwijać poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych, w zespole wokalno – tanecznym, różnorodnych kołach zainteresowań i konkursach adekwatnych do tychże zainteresowań.

                Podsumowując – wybór każdego gimnazjalisty powinien być jego wyborem, ale takim, by odpowiadał zainteresowaniom i marzeniom młodego człowieka o przyszłości. I tego absolwentom gimnazjum życzymy.

 

Dorota Maciejewska

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nie bądź obojętny wobec historii...

Pamiętamy!!!

 

1. marca przypada Narodowy Dzień PamięciŻołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji młodzież wraz z  nauczycielami Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie aktywnie włączyła się w obchody tegoż dnia.

W 2011. roku ustanowiono pierwszy marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zwykło się ich nazywać żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni.

Rok 2016 jest ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Cichociemnych. Cichociemni to żołnierze polscy szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych, wysyłani byli do okupowanej Polski początkowo z Wielkiej Brytanii, a od końca 1943 r. z bazy we Włoszech. Wszyscy byli ochotnikami. Pełniąc służbę w szeregach ZWZ-AK stali się elitą Polski Walczącej. W lutym z 15 na 16 - ego 2016 r. minęło 75 lat od pierwszego spadochronowego zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej Polski.

Wyżej wymienionym zagadnieniom poświęcono część artystyczną przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli ZSR w Lututowie: Agnieszki Szewczyk, Elżbiety i Adama Okolewskich. Szczególny charakter tej uroczystości nadał śpiew Dawida Lemiesza – ucznia drugiej klasy Technikum Rolniczego, który wprowadził wszystkich w klimat burzliwej i trudnej historii naszej Ojczyzny. Montaż słowno-muzyczny oddał hołd wszystkim tym, którym należy się szacunek całego Narodu i przekazał pamięć o Nich kolejnym pokoleniom.

Podkreślono, że „żołnierzem – aniołem życia” można stać się w każdym wieku, nie będąc obojętnym na los drugiego człowieka, stąd przy tej okazji akcja „Zostań Dawcą Szpiku – I Ty możesz uratować komuś życie”. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny stanęli na wysokości zadania – dzisiaj zarejestrowało się 36 osób do banku szpiku kostnego.

Uroczystości towarzyszyła zorganizowana przez bibliotekę szkolną wystawa i gazetka „Rok 2016 – Rokiem Cichociemnych”.

 

Jadwiga Faltyńska-Jarosz

 

  

 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Targi Edukacyjne 2016

W dniu 11 lutego 2016 r.  w hali WOSiR przy ulicy Częstochowskiej w Wieluniu odbyły się 13. Targi Edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych.  Organizatorami targów było Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Ochotniczy Hufiec  Pracy.  Swoje stoiska przygotowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Wieluniu, Ochotniczy Hufiec Pracy, Młodzieżowy Powiatowy Dom Kultury i Sportu oraz Bursa Szkolna i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Wśród tak szerokiej oferty znalazło się również stoisko Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. W ofercie  naszej szkoły obok  takich  kierunków jak technik architektury krajobrazu czy technik ekonomista, znajdują się kierunki  nie występujące w ofercie innych szkół prezentowanych na targach, są to: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik oraz  mechanik- operator pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Atuty ZSR Lututów podkreślane w promocji to: wyjazdy na praktyki do Bolonii we Włoszech, płatne staże i dodatkowe kwalifikacje w ramach realizowanych projektów unijnych, wysoka zdawalność egzaminów zawodowych oraz darmowe kursy na prawa jazdy kategorii B i T. Na naszym stoisku gimnazjaliści mogli zasięgnąć informacji nie tylko o kierunkach kształcenia, ale także dowiedzieć się jakie programy realizujemy, gdzie można wyjechać na zagraniczne praktyki, jak  wyglądają zajęcia praktyczne oraz gdzie się odbywają.

 Zdarzały się zapytania o szkoły dla dorosłych. Mamy w ofercie: 3- letnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum, 2- letnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, kurs kwalifikacyjny rolnik, technik rolnik, szkołę policealną w zawodzie: opiekun medyczny oraz terapeuta zajęciowy.  Targi tłumnie odwiedzili absolwenci gimnazjów nie tylko z powiatu wieluńskiego, ale również z powiatów ościennych: wieruszowskiego, pajęczańskiego, oleskiego.

Otrzymaliśmy wyróżnienie za szczególnie kreatywną prezentację placówki podczas targów. Mamy nadzieję, że udział w targach przyczyni się do wyboru naszej szkoły przez gimnazjalistów w  ich dalszej edukacji.

Barbara Zadka

 

  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Powiatowa LICEALIADA  piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

 

„ Rzekł Napoleon spadając z konia – OGNIA”

 

Takim okrzykiem mobilizowały się uczennice Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa podczas zawodów powiatowych w piłce siatkowej dziewcząt. Tegoroczne rozgrywki tej dyscypliny odbyły się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Zawody rozpoczęła sportowym powitaniem dyrektor szkoły Grażyna Boryczka, życząc gry fair-play.

W rywalizacji wzięły udział  zespoły  z dwóch szkół  Powiatu Wieruszowskiego; LO z Wieruszowa i ZSR z Lututowa. Poziom rywalizacji był wysoki i pozwala mieć nadzieję na doskonalenie się w tej dyscyplinie sportowej. Zwyciężyła drużyna uczennic TECHNIKUM z ZSR Lututów w składzie : Kłobut Agata, Olbińska Bernadetta, Owczarek Kinga, Jaskuła Marta, Kurek Justyna, Pośpiech Marta, Szymańska Patrycja, Mulewska Julia, Browarna Julita, Gwiazda Aleksandra. Drużynę przygotowała do rozgrywek nauczycielka wychowania fizycznego Elżbieta Okolewska. W organizacji zawodów pomagali uczniowie z trzeciej klasy Technikum: Tomasz Owczarek i Kamil Zasina. Nauczyciel wychowania fizycznego Adam Okolewski sędziował wszystkie mecze zawodów. Za zwycięski zespół kciuki trzymała cała uczniowska brać.

                Drużyny otrzymały dyplomy, i zwycięska drużyna Technikum z Lututowa piękny puchar.

Dobra passa sportowa uczennic z Zespołu Szkół Rolniczych trwa, wcześniej odniosły zwycięstwo w powiatowych zawodach w piłkę ręczną. z wielkim zaangażowaniem przystąpią do przygotowań do rozgrywek w piłkę nożną.

                 W tym samym czasie drużyna chłopców z ZSR Lututów brała udział w powiatowych rozgrywkach w piłce siatkowej w Wieruszowie. Drużyna w składzie: Kurpet Krzysztof, Wajs Patryk, Derdak Paweł, Wajs Kamil, Kalus Wojciech, Sterna Michał, Złoty Paweł, Złoty Piotr, Łyga Bartek, Okolewski Konrad, Kowalczyk Jakub, Brożyna Dominik, Haraszkiewicz Michał zajęła drugie miejsce.

                 Gratulujemy uczennicom z Zespołu Szkół Rolniczych z Lututowa. Tylko tak dalej!

 

Okolewska Elżbieta

 

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

LAUREACI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

„Pokaż Język”

 

                8 lutego 2016 uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych  w  Lututowie wzięli udział w uroczystości wręczenia stypendiów laureatom Programu Edukacyjnego „Pokaż Język”. Spotkanie odbyło się w Biurowcu Głównym Pfleiderer Prospan S.A.  w Wieruszowie.

„Pokaż Język” to program edukacyjny, którego głównym celem jest motywowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do nauki języków obcych. W październiku zainteresowani uczniowie przystępują do testu z języka angielskiego lub niemieckiego. Uczestnicy, którzy uzyskują najlepsze wyniki otrzymują stypendia oraz upominki przygotowane przez fundację „Pokaż Język”. W powiecie wieruszowskich programem objęte są trzy szkoły: ZSO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie oraz ZSR im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

                W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie do programu zgłosiło się 26 osób. 6 osób wybrało język niemiecki, a pozostali uczniowie rozwiązywali test z języka angielskiego. Koordynacją konkursu na terenie szkoły zajmowali się nauczyciele języków obcych:  mgr Ilona Leśnik oraz mgr Wioletta Czyżak-Pastusiak.

 W kategorii język angielski stypendia otrzymali: Damian Łuczak  I TMR, Dawid Lemiesz II TR i Dawid Giergiel III TAK, a w kategorii język niemiecki: Wioleta Rusak I TE i  Paulina Rusak IV TE.

 

                W czasie uroczystości wręczania certyfikatów oraz upominków głos zabrał dyrektor zakładu Pfleiderer Prospan S.A.  w Wieruszowie Andrzej Wojcieszak,  który przekazał słowa uznania wszystkim uczestnikom programu oraz podkreślił,  iż znajomość języków obcych jest kluczową umiejętnością  przyczyniającą się do zwiększenia szans na rynku pracy.

 

 

Wioletta Czyżak-Pastusiak

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie

Studniówka 2016

„Jeśli któregoś dnia mamy być szczęśliwi,
to dlaczego nie zacząć od dzisiejszego wieczoru.”
Jan Izydor Sztaudynger

30 stycznia 2016 roku, czyli dokładnie 95 dni przed egzaminem maturalnym czwartoklasiści naszego technikum oraz zaproszeni goście bawili się na ostatniej wspólnej szkolnej imprezie. Studniówka miała miejsce w sali bankietowej „Majorka” w miejscowości Hipolity.

Parę minut po godz.1800., Paulina Rusak z klasy IV TE  i Karol Jakóbczak z klasy IV TMR serdecznie przywitali Dyrektor Grażynę Boryczka, przedstawiciela Rady Powiatu Wieruszowskiego Piotra Kowalczyka, Rodziców, Radę Pedagogiczną z wychowawcami na czele, przewodniczącą Rady Rodziców Violetę Leśnik oraz najważniejszych gości wieczoru - uczniów klas czwartych wraz z osobami towarzyszącymi.

Następnie nadszedł czas na niezwykły moment podziękowań:

Agnieszce Szewczyk – wychowawczyni klasy IV TREA oraz  Annie Sztajer –wychowawczyni klasy IV TMR za cztery lata wspólnej pracy, za cierpliwość i wyrozumiałość. „Składamy ukłon w stronę naszych wychowawczyń, które nigdy nie traciły sił, by przemawiać nam do rozsądku; rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie” „Pani Dyrektor dziękujemy za stworzenie nam warunków do zdobywania wiedzy. Za codzienny uśmiech, troskę oraz krzepiące słowo w   chwilach, w których my zaczynaliśmy wątpić. Jednocześnie przepraszamy za to, że nie zawsze było tak jak być powinno”; „Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie dziękujemy za opiekę oraz stałe wsparcie, które otaczało nas przez te 4 lata” „Nie byłoby nas tutaj, w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. Im również w tym uroczystym dniu składamy podziękowania za to, że przez cały czas się nami opiekowali, podtrzymywali na duchu w chwilach słabości, przygotowywali do życia” W ramach podziękowań wyróżnieni zostali obdarowani kwiatami. Krótkie przemówienie wygłosił  Piotr Kowalczyk, który m.in. życzył maturzystom dobrej zabawy oraz podejmowania tylko słusznych życiowych decyzji.

Tradycyjnie już uroczystego otwarcia balu studniówkowego słowami „Poloneza czas zacząć…” dokonała  Dyrektor Grażyna Boryczka, życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom balu wspaniałej zabawy. "Bawcie się tak, żebyście dzisiejszą noc zapamiętali do końca życia".

W drzwiach sali już czekało 10 par, które popłynęły posuwistym krokiem w rytmie poloneza. Nikt się nie potknął, nikt nie pomylił figury. Piękna choreografia i perfekcyjnie przygotowany układ to dzieło Elżbiety Okolewskiej. Następnie uczniowie zaprosili nauczycieli do walczyka.

Symbolicznym toastem za powodzenie na egzaminie zakończono część oficjalną i rozpoczęła się szalona zabawa do późnych godzin nocnych.

Nastrój był fantastyczny. Całą imprezę towarzyszyli uczestnikom kamerzyści i fotografowie, którzy z pewnością uchwycili ważne momenty wspaniałego balu. A było ich niemało. Kilka minut po północy uczniowie klasy IV TMR złożyli swojemu koledze Karolowi życzenia urodzinowe. Przygotowali specjalny prezent, który dostarczył wszystkim obecnym dużo radości. DJ Tomek „serwował” muzykę przy której wszyscy bez wyjątku bawili się wyśmienicie do białego rana. Z pełną odpowiedzialnością mogę potwierdzić słowa Agnieszki Szewczyk: Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze nasi maturzyści zdali celująco.

                Teraz już tylko czekać aż zakwitną kasztany.

Anna Sztajer

   

 

    

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„EUROPA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”

Praktyki zagraniczne dla uczniów Technikum w ZSR w Lututowie

 

W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie trwa rekrutacja uczniów klas trzecich do II edycji projektu „Europa szansą na rozwój zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.  Uczniowie technikum w terminie 17.04÷15.05.2016 r. mogą znów wyjechać do Włoch i realizować praktyki zawodowe w firmach zlokalizowanych na terenie Bolonii. Rekrutacja zakończy się 30 stycznia, a w pierwszym tygodniu lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dla wyjeżdżających uczniów i ich rodziców, na którym omówione zostaną wszystkie zagadnienia związane z podróżą samolotem, zatrudnieniem i warunkami pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy do pracy, wycieczki). Przed wyjazdem uczestnicy wezmą udział w przygotowaniu językowym (język angielski zawodowy) i kulturowym, a na miejscu zapoznają się z podstawami języka włoskiego. Wyjazd w całości finansowany jest ze środków projektu, dodatkowo uczniowie otrzymują kieszonkowe w wysokości kilkudziesięciu euro tygodniowo.

W ubiegłym roku w ramach I edycji na praktyki w Bolonii wyjechało 26 uczniów w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik. Wyjazd dla wszystkich uczestników był bardzo pożytecznym doświadczeniem – zarówno pod względem zawodowym jak i kulturowym. Młodzież zapoznała się nie tylko z organizacją i przebiegiem pracy w firmach włoskich, ale również z kuchnią tego kraju, zwyczajami i obyczajami. Wycieczki organizowane podczas projektu m.in. do Wenecji dostarczyły niezapomnianych wrażeń, a nawiązane znajomości – są po prostu bezcenneJ.

 

 

Elżbieta Herbik-Demkowska

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Egzaminy z przygotowania zawodowego

                14 stycznia 2016 był dniem wolnym   tylko dla części uczniów,

Tego dnia odbyła się pisemna część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W egzaminach uczestniczyło 93 uczniów i słuchaczy.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wolontariusze Szlachetnej Paczki z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie dostarczyli już prezenty na Święta.

 

                Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!  Te słowa zabrzmiały w murach szkoły, gdy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przyłączyli się po raz trzeci do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Cel był jeden – pomoc rodzinie żyjącej w trudnej sytuacji  materialnej.

W tym roku pomoc ta, trafiła do samotnej matki wychowującej  trójkę dzieci - dwie córki i syna, dzielnego 15 latka, który pomaga mamie prowadzić gospodarstwo i pomimo wielu obowiązków znajduje czas na  hobby – hodowlę królików.

Drużyna SuperW: Angelika Gnych z klasy II Technikum Architektury Krajobrazu, Paulina Rusak z klasy IV Technikum Ekonomicznego, Hubert Dziechciarek i  Tomasz Owczarek z klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa opracowała plan działania. Rozpoczęła od analizy listy potrzeb rodziny, zbiórki pieniędzy i  poszukiwania darczyńców. Kiedy skarbonka szkolna zapełniła się po brzegi, można było przygotowywać paczkę. W niej znalazły się: mikser, odkurzacz, odzież, obuwie, torby do szkoły, pościel, produkty spożywcze, środki czystości. W paczce było też 10  karmideł i 2 worki karmy dla królików. Aby dostarczyć paczki do magazynu potrzebne były aż 2 auta. Jak co roku nie zawiedli nas lokalni przedsiębiorcy: właściciel sklepu Vobiano, pani Barbara Kosiara ze sklepu RTV AGD, pani Maria Fita ze sklepu Majorka oraz  rodzice Huberta,  państwo Anetta i Henryk Dziechciarek, którym dziękujemy w imieniu swoim i obdarowanej rodziny.

 

Tak niewiele nam potrzeba,

by przytulić się do nieba.

Zdrowia, szczęścia, bliskich blisko

i dobroci ponad wszystko.

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą opiekunowie Drużyny SuperW

Barbara Drylewska-Mieszała i Robert Majchrowicz.

 

  

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

W dniu 24.12.2015 r. ( czwartek ) i 31.12.2015r. ( czwartek)

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie
będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie finalistami XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

24 listopada 2015 roku w Bratoszewicach odbył się II etap XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyli w nim uczniowie, studenci oraz rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewic, Piotrkowa Trybunalskiego i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie. Do II etapu zakwalifikowało się czterech uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie, byli to: Błażej Matusiak i Daniel Lenort z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Arkadiusz Sujka i Albert Jasek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

W olimpiadzie ŁODR wzięło udział ponad stu rolników, studentów i uczniów szkół rolniczych z województwa łódzkiego. Do dwuetapowej części finałowej zakwalifikowało się 30 z nich.   Finał Wojewódzki składał się z dwóch części, z testu oraz eliminacji ustnych. Do eliminacji ustnych zakwalifikowało się dziesięcioro finalistów z najlepszymi wynikami testu. Pytania testowe oraz w części ustnej obejmowały następujące zagadnienia: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, zasady dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych, fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), ekologia i ochrona środowiska na wsi, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Wszyscy uczestnicy finału wykazali się szeroką wiedzą w tym zakresie. Najlepszy wynik osiągnął młody rolnik spod Łowicza – Łukasz Zabost. Wśród laureatów znalazł się uczeń ZSR w Lututowie - Jasek Albert z klasy III Technikum w zawodzie technik rolnik, zajął VI miejsce. VI miejsce w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim to niewątpliwie duży sukces Alberta.

Poprzez udział w olimpiadzie uczniowie nie tylko sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim ją poszerzają. Tym bardziej, że tematyka wybiega dość znacząco poza program szkolny. Uczniowie ZSR Lututów uczestniczą we wszystkich konkursach o tematyce rolniczej odbywających się w regionie. Są to: Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, BHP w rolnictwie (organizowane przez ŁODR Bratoszewice) oraz Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (organizowana przez SGGW w Warszawie). Udział w konkursach i olimpiadach motywuje uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności, zaznajamiania się z najnowszymi przepisami, wymaganiami unijnymi dotyczącymi produkcji rolniczej.

Barbara Zadka

 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

„Najlepszym nie jest ten, kto zwycięża, lecz ten, który walczy do końca”

W poniedziałek 16 listopada 2015 r. sala gimnastyczna szkoły stała się miejscem zaciętych rozgrywek tenisistek i tenisistów Zespołu Szkół Rolniczych, którzy w ramach corocznego szkolnego turnieju tenisa stołowego rozegrali mistrzostwa szkoły w tej dyscyplinie. Celem zawodów było wyłonienia najlepszych zawodników i zawodniczek, którzy uhonorowani zostali pucharami. To oni właśnie będą reprezentować szkołę w zawodach tenisa stołowego powiatu wieruszowskiego. Takie rozgrywki maja również na celu rozwinięcie poczucia własnej wartości, utożsamienie się ze swoją szkołą i uczniowską społecznością, integrację ze społecznością klasową i szkolną, rozwijanie potrzeby dzielenia się z innymi swoimi „talentami”. Jak co roku turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do rozgrywek zgłosiło się 32 chłopców i 16 dziewcząt.

Poziom zawodów był bardzo wysoki. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta wykazywali się wysokimi umiejętnościami technicznymi. Turniej odbywał się w atmosferze fair play przysparzając wszystkim wielu emocji. Po zaciętej „walce do końca” wyłoniono najlepszych zawodników.

Klasyfikacja indywidualna chłopców:

Złoty Piotr  i Złoty Paweł kl. II Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Pichlak Kamil kl. I Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:

Owczarek Kinga  kl. IV Technikum Rolnicze

Pośpiech Marta  kl. III Technikum Architektury Krajobrazu

Jaskuła Marta  kl. III Technikum Ekonomiczne

 

Elżbieta Okolewska

  

 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jubileusz 70-lecia

Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie

oraz Święto Plonów

„Każdy jubileusz wnosi w życie

Świeży zapał i nową mądrość”

S. Wyspiański

 

10 października 2015 r. był uroczystym wydarzeniem w życiu naszej szkoły. Szkoła przeżywała niezwykły dzień – Jubileusz 70-lecia. Tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy także Dożynki Szkolne, które na stałe wpisały się w życie  naszej szkoły. Uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy, który przemaszerował ulicami Lututowa. Następnie  wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej gdzie zostali bardzo serdecznie powitani przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie p. Grażynę Boryczka. Wielu absolwentów naszej szkoły w chwili obecnej jest jej pracownikami. Wśród nich są także nauczyciele, m.in.  Elżbieta Herbik – Demkowska oraz Tomasz Perdek, którzy wystąpili w charakterze konferansjerów. Część oficjalną rozpoczęła dyrektor szkoły p. Grażyna Boryczka witając zaproszonych gości, a wśród nich: 

·        p. Elżbietę Nawrocką - posłankę na Sejm RP

·        p. Małgorzatę Kornecką - przedstawicielkę Łódzkiego Kuratora Oświaty

·        p. Andrzeja Szymanka -  Starostę Wieruszowskiego

·        p. Andrzeja Żórawia - Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego

·        p. Józefa Suwarę – V-ce Przewodniczącego RPW

·        p. Teresę Kobyłecką – przedstawicielkę Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

·        ks. Waldemara Gruszkę - Proboszcza Parafii Lututów

·        p. Mariana Fitę - Prezesa RBS w Lututowie

·        p. Marka Pikułę - Wójta Gminy Lututów

·        p. Gabriela Gietzky – aktora, scenarzystę, reżysera teatralnego, dyrektora teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie

·        p. Piotra Wróbla - kierownika KRUS w Wieruszowie

·        p. Waldemara Kreja - Naczelnika Urzędu Skarbowego Wieluń

·        p. Pawła Okrasę - Burmistrza  Wielunia

·        p. Jana Nawrockiego -  radnego powiatowego

·        p. Zbigniewa Giełzaka – dyrektora ING Banku

·        p. Annę Kądziela - Dyczuk  - Dyrektora Gimnazjum w Lututowie

·        p. Elżbietę Orzeł  - Dyrektora Przedszkola w Lututowie

·        p. Wacława Zabłockiego - Dyrektora GOK w Lututowie

·        p. Pawła Grzesiaka przedstawiciela Polskiego Wydawnictwa Rolniczego

·        emerytowanych pracowników naszego zespołu na czele z byłymi dyrektorami:

p. Tadeuszem Majchrowiczem i p. Danielem Grzesiakiem

·        pracującego z nami do dziś byłego dyrektora Piotra Rubelka

·         Rodziców naszych uczniów na czele z Przewodniczącą RR p. Anną Mikołajczyk

„Szczególnie gorąco witam wszystkich absolwentów, którzy przybyli dzisiaj do nas, aby razem z nami cieszyć się z jubileuszu naszej szkoły.

Witam przedstawicieli lokalnych mediów: RZW, Kulis Powiatu, Łącznika i Tygodnika Powiatowego

Witam lokalnych przedsiębiorców, wśród których jest bardzo wielu naszych absolwentów.

Witam koleżanki i kolegów, pracowników administracji i obsługi, oraz Was drodzy uczniowie.”

Następnie dyrektor przedstawiła krótką historię naszej szkoły

                „Pomysł utworzenia szkoły średniej w Lututowie zrodził się wczesną wiosną 1945 r. Pierwsza powojenna władza z wójtem na czele powołała komitet budowy szkoły, jako lokalizację wskazując niedokończone mury pałacu państwa Kurnatowskich. Już 7 maja 1945 r. otwarto Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum, tzw. rocznik wyrównawczy, którego dyrektorem została Zofia Szymanowska – dr nauk filozoficznych. W 1947 r. powołano do życia Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe I stopnia dla uczniów stacjonarnych i osób pracujących. Do 1950 r. nauka odbywała się w prywatnych domach na ul. Złoczewskiej i Gimnazjalnej. Dzięki staraniom lokalnych władz, ówczesnej Pani dyrektor, nauczycieli, komitetu budowy, rodziców i samych uczniów w 1950 r. szkoła przeniosła się w adaptowane i wykończone mury pałacu Kurnatowskich, w których obecnie się znajdujemy. Na ówczesne czasy był to bardzo nowoczesny budynek wyposażony w centralne ogrzewanie i bieżącą wodę.

W 1951 została powołana Zasadnicza Szkoła Energetyczna i ZS Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Rok szkolny 1953-54, to dramatyczny czas dla szkolnictwa średniego w Lututowie. Zaistniała realna obawa, że szkoła zostanie zlikwidowana. Dzięki interwencji w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie ówczesnego dyrektora mgr Zenona Zielińskiego aktywnie wspieranego przez społeczność lokalną, szkoły nie zlikwidowano, tylko przekazano ją Ministerstwu Rolnictwa i powołano Technikum Weterynaryjne, które istniało do 1959 r. i kształciło młodzież z całej Polski.

W roku 1959 powstała 2-letnia Szkoła Rolnicza, a rok później Technikum Rachunkowości Rolnej, które funkcjonowało do 1977 r. i wykształciło setki ludzi, którzy zostali głównymi księgowymi, lub innymi pracownikami administracyjnymi w  firmach w różnych miejscach kraju. Należy nadmienić, że od 1972 część młodzieży spoza Lututowa mieszkająca dotychczas na stancjach w prywatnych domach, zamieszkała w nowoczesnym internacie. Stało się to za sprawą ówczesnego dyrektora mgr Feliksa Kądzieli, który również w tym samym roku zapoczątkował obchody dożynek szkolnych, którą to tradycję kultywujemy do dnia dzisiejszego.

25 sierpnia 1977 r. Wojewoda sieradzki powołał Zespół Szkół Rolniczych w skład, którego weszły: 5-letnie Technikum Rolnicze, 3-letnie Technikum Rolnicze, 3-letnie Zaoczne Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

Później zespół się rozrastał: w 1987 otwarto ZSMR, trzy lata później TMR, w 1993 LE, a w 2000 LO. W latach 90-tych zmieniały się organy prowadzące, najpierw było to Kuratorium Oświaty w Sieradzu, a od 1999 r. jest Powiat Wieruszowski.

W wyniku nieustającej reformy systemu oświaty trwającej od 2002 r. powstawały i były wygaszane różne szkoły. Obecnie w skład zespołu wchodzą dwie szkoły dla młodzieży, tj. 4-letnie Technikum, 3-letnia ZSZ, oraz szkoły dla dorosłych: LO, SP. Prowadzimy również kształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, które cieszy się dużym zainteresowaniem.

Aby szkoła mogła istnieć i funkcjonować nieprzerwanie przez 70 lat potrzebna była praca wielu ludzi. Przez te lata dla świetności tej szkoły pracowało wielu dyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wszystkie te osoby tworzyły dorobek, historię i tradycje szkoły, a twórczym talentem pedagogicznym torowały drogę do sukcesów uczniów, wychowywały i wpajały wartości etyczno-moralne i patriotyczne, oraz wpływały na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. Dziś pracujący nauczyciele to bardzo dobrze przygotowana merytorycznie kadra, pod kierunkiem której uczniowie osiągają wiele sukcesów. Wyniki egzaminów zewnętrznych, zajmowane miejsca na olimpiadach i konkursach wojewódzkich i krajowych świadczą o dobrej i rzetelnej pracy szkoły.

Chlubą naszej szkoły jest szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się stworzyć od początku jej istnienia. O fantastycznej atmosferze sprzyjającej nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również kształtowaniu odpowiednich postaw i umiejętności niezwykle ważnych w dorosłym życiu przekonują nas opinie absolwentów z różnych lat, którzy nas odwiedzają.  Podczas tych spotkań wyrażają oni wiele szacunku dla byłych i obecnych nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych. Jesteśmy dumni, że zajmujecie ważne stanowiska w urzędach, zakładach pracy, różnych służbach mundurowych lub wykonujecie wolne zawody nie tylko na terenie województwa ale w różnych częściach kraju. Wielu z was pełni funkcje dyrektorów lub prezesów różnych firm, a równie wielu prowadzi własną działalność gospodarczą będąc pracodawcami, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. To Wy szanowni absolwenci, jesteście najlepszymi ambasadorami naszej szkoły.

Ważnym elementem w pracy szkoły są Rodzice. Państwa obecność w szkole, pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostrzeganie zjawisk czasami dla nas niezauważalnych, oraz stała współpraca to klucz do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest przygotowanie waszych dzieci, a naszych uczniów do podejmowania wyzwań dorosłego życia.

Szanowni Państwo. O naszej szkole można mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze i strukturę. W istocie jednak pozostała taka jak kiedyś. Jest ważnym podmiotem lokalnej rzeczywistości nastawionym na wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturowego, zawodowego młodego pokolenia. Wierzę, że ten jubileusz stanie się inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń sprzyjających rozwojowi naszej szkoły. Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami.

 

Na zakończenie posłużę się słowami Wielkiego Hetmana Koronnego Rzeczypospolitej  Obojga Narodów Kanclerza Jana Sariusza Zamoyskiego

 

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…

Jestem głęboko przekonana, że nasi absolwenci przyczyniali się, przyczyniają i będą przyczyniać do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego naszego państwa.”

 

Następnie głos zabrali:

·         p. Elżbieta Nawrocka – posłanka na sejm Rzeczpospolitej Polskiej

·         p. Małgorzata Kordecka – przedstawicielka Łódzkiego  Kuratora Oświaty

·         p. Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski

·         p. Andrzej Żóraw – Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego

·         p. Paweł Okrasa – Burmistrz  Wielunia

·          p. Marek Pikuła – Wójt Gminy Lututów

·         p. Marian Fita - Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

·         p. Teresa Kobyłecka – delegatka Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

·         p. Paweł Grzesiak – dyrektor sprzedaży Polskiego Wydawnictwa Rolniczego

·          p. Jan Sypek – emerytowany dyrektor szkoły

·         W imieniu absolwentów pani Krystyna Lesiewicz

·         W imieniu rodziców przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Mikołajczyk

·         p. Zbigniew Giełzak - dyrektor Ing Banku

W wystąpieniach nie zabrakło wielu ciepłych słów i sformułowań, podziękowań za zaproszenie, życzeń z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Pan Jan Sypek w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na wartość wiedzy w życiu człowieka. „Jestem dumny z tego, że jestem absolwentem tej szkoły, to dzięki wyjazdowi na praktyki do Czech mogłem uczestniczyć w wydarzeniach, które zmieniły bieg historii w tej części Europy”  stwierdził p. Paweł Okrasa. „Przygotowanie tak wspaniałych ekspozycji to ukłon w kierunku bardzo ciężkiej pracy rolników” (słowa p. Marka Pikuły). „Pewne rzeczy przychodzą z wiekiem, sukces nie jest dziełem przypadku, sukces jest wtedy, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem” m.in. te słowa absolwent p. Zbigniew Giełzak  skierował bezpośrednio do uczniów. To tylko niektóre z wypowiedzi, które padły podczas wystąpień.

Z okazji Jubileuszu na ręce pani dyrektor wpłynęły życzenia dla pedagogów, absolwentów i uczniów od absolwenta z rocznika 1987 profesora Uniwersytetu Wrocławskiego Karola Kliczki, od wieloletniej pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr Bożeny Rabikowskiej i od wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Mieczysława Łuczaka.

Po części oficjalnej czas na część artystyczną. Program artystyczny „przeprowadził” widzów poprzez kolejne dekady podkreślając atmosferę minionych lat doskonale dobranymi utworami muzycznymi. Tradycyjna pieśń dożynkowa „Plon niesiemy plon” wprowadziła nas w nastrój Święta Plonów. Uczniowie wręczyli bochen chleba Starościnie - rolę tę sprawowała   dyrektor szkoły p. Grażyna Boryczka, która obiecała dzielić go sprawiedliwie, tak, aby dla każdego wystarczyło. Następnie wszyscy zostali poczęstowani kromką chleba z miodem, zaś każdy z zaproszonych gości został obdarowany chlebem i okolicznościową publikacją „Od PAŃSTWOWEGO KOEDUKACYJNEGO GIMNAZJUM I LICEUM do ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Wincentego Baranowskiego w LUTUTOWIE czyli 70 lat historii szkoły 1945 – 2015”

Uroczystość mogliśmy zorganizować dzięki wsparciu sponsorów. Serdeczne podziękowania dla

·       prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego pana Mariana Fity

·       właścicieli baru „Czardasz” państwa Grażyny i Roberta Aleksandrowiczów

·       właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego pana Huberta Miłka

·       właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Mega-Trans pana Józefa Serwety

·       właściciela Zakładu Przetwórstwa Mięsnego pana Radosława Świerczyńskiego

Nie wszyscy sponsorzy mogli uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Nie mniej gorąco dziękujemy:

·         właścicielowi Zakładu Przetwórstwa Mięsnego panu Leszkowi Różańskiemu

·         właścicielowi sklepu Vobiano panu Andrzejowi Obałka

·         właścicielom firmy „Złotex” państwu Aleksandrowiczom i państwu Chojnackim

·         właścicielowi Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego panu Andrzejowi Bartoszkowi

·         prezesowi Grupy Producentów Owoców „Witamina” panu Ryszardowi Słabemu

·         właścicielce pasieki pani Stanisławie Cłapa

·         właścicielowi Piekarni Obała-Mielczarek  spółka jawna panu Zdzisławowi Obale

·         właścicielom Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego Bakona państwu Katarzynie i Jackowi Bakom

Większość z wymienionych darczyńców to absolwenci tej szkoły, którzy mimo upływu lat zawsze mają serca i portfele otwarte na potrzeby swojej szkoły

Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, obejrzenia prezentacji umiejętności naszych uczniów, a także wystawy sprzętu rolniczego na boisku obok szkoły.

Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, a jednocześnie pokazać dzisiejszą szkołę przygotowaliśmy ekspozycje, gazetki, wystawy. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyła się „sala wspomnień”, w której znajdowały się zdjęcia (te sprzed 70 lat jak i późniejsze), kroniki, listy pisane do pierwszego dyrektora szkoły. To także tutaj był powrót do wspólnie przeżytych dni, smutków, radości, dawnych przyjaźni, a czasem i miłości. Podczas rozmów nie dało się ukryć wzruszenia oraz emocji, które świadczą o tym, że to miejsce przywołuje wspaniałe wspomnienia i  łączy ludzi, którzy przyjechali z różnych części Polski. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

Organizacją  uroczystości zajęli się nauczyciele: Barbara Kędzia, Elżbieta Okolewska, Agnieszka Szewczyk oraz Adam Okolewski czuwając jednocześnie nad jej przebiegiem.  Wraz z uczniami przygotowali część artystyczną. Zadbali również o sponsorów, dzięki którym oprócz uczty duchowej była  także uczta dla podniebienia. Wystrój sali gimnastycznej i otoczenia szkoły to praca uczniów Technikum Architektury Krajobrazu pod kierunkiem nauczycieli : Beaty Wyczałkowskiej i Aleksandry Golańskiej. Wspólna praca wszystkich pracowników szkoły, a także emerytowanego nauczyciela p. Zbigniewa Szczepańskiego przyczyniła się do uświetnienia i sukcesu wszelkich podjętych działań związanych z obchodami jubileuszu Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie.

Jesteśmy wdzięczni  Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły. Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania przetrwa w miłych wspomnieniach. Do zobaczenia na następnym Jubileuszu.          

 

Anna Sztajer

 

   

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dzień Sportu w ZSR Lututów 10.09.2015r.

 

 

TEN KTO ĆWICZY, BIEGA, GRA – ZDROWIE ORAZ HUMOR MA

 

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”. Ten cytat to prawie slogan XXI wieku, a wypowiedział te słowa już w wieku XVI Wojciech Oczko – doktor medycyny i filozofii, pionier balneologii, nadworny lekarz królów polskich.

Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności. Wiele wynalazków i udogodnień eliminuje każdy zbędny ruch. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji siedzącej. Coraz mniej wysiłku fizycznego wymaga od nas codzienne życie, a sport to jedna z dziedzin ludzkiego życia będąca bez wątpienia nośnikiem wielu wartości. Jego uprawianie może pozytywnie wpływać na styl życia. Sport  to doskonalenie ciała i ducha, to rodzaj aktywności zaspakajający w szlachetny sposób potrzebę rywalizacji i osiągania wyników.

I dlatego, 10 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do rywalizacji sportowej, który  został połączony z piknikiem zdrowotnym w ramach projektu „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i budżetu państwa.

Celem tego przedsięwzięcia było:
- upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia

- profilaktyka chorób układu krążenia

- upowszechnianie różnych form współzawodnictwa sportowego

- stwarzanie możliwości rozwoju umiejętności sportowych

- rozwijanie zainteresowań sportem

- integracja środowiska lokalnego.

Zawody, już tradycyjnie, otworzyła Dyrektor Szkoły Grażyna Boryczka witając wszystkich zebranych na boisku szkolnym. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego przygotował różnorodne konkurencje rekreacyjno-sportowe, w których każdy mógł wziąć udział. Zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń ruchowych i sporą dawkę sportowej adrenaliny. Jednak nie tylko rywalizacja sportowa królowała w tym dniu. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli spróbować nauki nordic walking, wykonać badanie budowy ciała i przeanalizować wyniki z panią dietetyk  czy też poćwiczyć wykonywanie resustycji krążeniowo oddechowej.

Cała społeczność uczniowska  i nauczyciele wspierali dopingiem wszystkich startujących w przygotowanych dyscyplinach. Osiągnięcia naszych uczniów:

Piłka siatkowa dziewcząt – drużyna klasy IV TAK  w składzie: Browarna Patrycja, Kłobut Agata, Koniarczyk Karolina, Kośmider Kamila, Kublas Magdalena, Owczarek Kinga

Piłka nożna chłopców – drużyna klasy I TMR w składzie: Przezka Rafał, Pichlak Kamil, Cieślak Szymon, Łuczak Sebastian, Łuczak Damian, Jastrowicz Paweł, Jastrowicz Piotr, Przybył Robert, Kiełbik Mateusz, Derdak Paweł

Piłka plażowa chłopców –  zwycięzcy to Złoty Paweł i Złoty Piotr

Wyciskanie sztangi – kategoria dziewcząt – Kłobut Agata, kategoria chłopców – Kłodziński Rafał i Zasina Kamil

Skok w dal – kategoria dziewcząt – Nowak Anna, kategoria chłopców -  Złoty Piotr

Przeciąganie liny – drużyna klasy IV TMR w skladzie: Brożyna Damian, Szczukiecki Maciej, Mikosiński Piotr, Leśnik Adrian

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a kibicującym dziękujemy za wspaniałą zabawę!

E. i A. Okolewscy

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

70-ty taki wrzesień

Inauguracja Roku Szkolnego w ZSR w Lututowie

 

Czas mija nieubłaganie: dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. I tak oto pierwszego września zainaugurowano, już po raz siedemdziesiąty, rok szkolny w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. Na przestrzeni tego czasu zmieniała się nazwa szkoły, zmieniały się profile kształcenia, ale jedno pozostaje niezmienne: piękny pałac przy ulicy Klonowskiej 3 nadal jest chlubą Lututowa i miejscem gdzie chcą się kształcić kolejne pokolenia. W tym roku szkolnym naukę w ZSR rozpoczęło ponad stu uczniów i słuchaczy. Otwierając rok szkolny wicestarosta powiatu wieruszowskiego Mirosław Urbaś życzył młodzieży zapału do pracy, który przeistaczać się będzie w dobre wyniki w nauce. Nauczycielom zaś życzył owocnej pracy i zdrowia.

Życie w ZSR po wakacjach ruszyło pełną parą. Tuż po zakończeniu inauguracyjnej akademii delegacja młodzieży wraz z panią Dyrektor Grażyną Boryczka, udała się na pola krajeńskie, by oddać hołd żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny podczas II wojny swiatowej.

W czwartek 3-go września odbył się w szkole, organizowany przez Samorząd Uczniowski, kiermasz używanych podręczników. Impreza wpisała się na stałe do kalendarza życia szkolnego i, podobnie jak w latach ubiegłych, zakończyła się powodzeniem.

Czas mija nieubłaganie. Już 10-go września odbędzie się szkolny dzień sportu połaczony z piknikiem zdrowotnym, a w październiku odbędą się uroczyste obchody 70-lecia istnienia szkoły.

 

Robert Majchrowicz

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiermasz podręczników

 

   3.09.2015 (czwartek) na terenie ZSR Lututów na trzeciej godzinie lekcyjnej przed budynkiem głównym szkoły odbędzie się KIERMASZ PODRĘCZNIÓW.