Czas podsumowań

 

            Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas na podsumowanie roku szkolnego 2014/2015. Uroczysta akademia odbyła się w piątek 26 czerwca 2015 r. w sali gimnastycznej ZSR w Lututowie a poprzedziła ją msza św. dziękczynna w lututowskim kościele. Akademia była doskonałą okazją do nagrodzenia uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Na wyróżnienie zasłużyli: Błażej Matusiak (kl. III Technikum Rolnicze), Paulina Rusak, Bernadeta Olbińska (kl. III Technikum Ekonomiczne), Agata Kłobut, Michał Sterna (kl. III Technikum Architektury Krajobrazu), Hubert Dziechciarek, Bartosz Wypchło (kl. II Technikum Mechanizacji Rolnictwa) oraz Paweł Złoty (kl. I Technikum Mechanizacji Rolnictwa). Wręczając nagrody organu prowadzącego Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Żóraw wraz z Wiceprzewodniczącym Józefem Suwarą gratulowali uczniom osiągniętych rezultatów i życzyli wszystkim zebranym udanych wakacji. Najlepszą uczennicą z terenu gminy Lututów okazała się Paulina Rusak a nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy - Marka Pikułę, otrzymała z rąk skarbnik Anny Karbowskiej.

Dla niektórych uczniów i słuchaczy koniec bieżącego roku szkolnego zakończył kolejny, ważny etap w ich życiu. Podczas akademii świadectwa ukończenia szkoły otrzymali absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik-operator urządzeń i maszyn rolniczych oraz po raz pierwszy absolwenci Szkoły Policealnej w zawodzie opiekun medyczny. Warto podkreślić, że dwie absolwentki Szkoły Policealnej: Angelika Podyma i Sylwia Pawełczyk oprócz świadectw ukończenia otrzymały również nagrody za osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów w nauce.

Na uroczystości podsumowano czterotygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech w ramach programu Erasmus+. Uczniowie zgodnie przyznali, że wyjazd był bardzo udany i pozwolił im udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności w wybranym zawodzie. Efektem dodatkowym było dla nich zawarcie nowych znajomości, zapoznanie się z bogatą kulturą i językiem włoskim uczestnicząc w licznych wycieczkach. W ten sposób zachęcili młodszych kolegów do udziału w tego rodzaju formach doskonalenia.

Gdy podsumowano wszystkie aspekty życia szkolnego, uczniowie otrzymali świadectwa i udali się na wypoczynek wakacyjny, a nauczyciele na zasłużony urlop.

 

Robert Majchrowicz

 

       

 

       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Wysprzątajmy Powiat Wieruszowski na wiosnę”

 

            Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie przyłączyli się do tegorocznej akcji. W poniedziałek, 11 maja 2015 r. ruszyli z wielkim zapałem do posprzątania otoczenia naszej szkoły, parku oraz alejki grabowej. Tak – jesteśmy narodem bardzo zaśmiecającym swoje otoczenie. Kilka dni temu uczniowie Gimnazjum w Lututowie sprzątali alejkę grabową, i co? I dzisiaj nasi uczniowie uzbierali dwa worki śmieci w alejce grabowej. Ogólnie rzecz biorąc: w akcji wzięło udział 70 uczniów i ośmioro nauczycieli, zebrano 27 worków śmieci.

BH

 

   

 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MATURA 2015

 

            4 maja 2015 r. o godz. 900  w Zespole Szkół Rolniczych przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego uczniowie Technikum (46 absolwentów) oraz słuchacze Technikum Uzupełniającego i Liceum Ogólnokształcącego (4 absolwentów). Większość zdających oczekiwała innych zagadnień.

                Jutro czeka ich egzamin z matematyki. Czy zdający będą zadowoleni?

Przekonamy się 30 czerwca – wtedy będą dokładne wyniki.

BH

 

 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najlepsi nie tylko w łódzkim

Udany występ uczniów TECHNIKUM Lututów na XXXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Eliminacje okręgowe odbyły się 17 kwietnia 2015 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelnia co roku zaprasza najzdolniejszych uczniów, którzy z powodzeniem przebrnęli przez etap szkolny OWiUR.  W zmaganiach o prawo startu w finale, który odbędzie się w Olsztynie, uczestniczyło 159 uczniów w ośmiu blokach tematycznych. Na finał olimpiady do Olsztyna pojedzie 31 osób. Wśród nich dwoje uczniów ZSR w Lututowie. Uczeń kl. IV technikum  w zawodzie technik rolnik Patryk Kurp - zajął I miejsce w bloku produkcja roślinna. Uczeń tejże klasy Adrian Wróbel w bloku produkcja zwierzęca zajął II miejsce. Obaj zakwalifikowali się do eliminacji centralnych. Patryk i Adrian nie po raz pierwszy udowodnili, że jeśli chodzi o wiedzę rolniczą, to w woj. łódzkim i mazowieckim są w ścisłej czołówce. Mają na koncie kilka zakończonych sukcesem konkursów i olimpiad dotyczących rolnictwa.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni. Laureaci eliminacji centralnych zyskują bowiem możliwość studiowania na wielu prestiżowych uczelniach rolniczych w kraju.

Barbara Zadka

 

           

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W życiu już tak bywa, że coś się kończy, a coś się zaczyna.

W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie uczniowie klas czwartych TECHNIKUM, słuchacze TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO oraz słuchacze LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla dorosłych zakończyli kolejny etap edukacji. 27.04.2015r. o godz. 9.00 w murach tej szkoły miała miejsce szczególna uroczystość – pożegnanie absolwentów i wręczenie świadectw ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Szkołę ukończyły następujące klasy:

IV Technikum w zawodach technik rolnik i technik ekonomista – wychowawca Renata Kucharska,

IV Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu – wychowawca Anna Szczecińska,

IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – wychowawca Piotr Banaś,

III Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – opiekun Grzegorz Zadka,

III Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych – opiekun Ilona Leśnik.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Organ prowadzący reprezentowali: Andrzej Żóraw – Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego i Józef Suwara – Zastępca Przewodniczącego RPW. Wójta gminy Lututów reprezentowała Krystyna Lesiewicz.

Jedną z ważniejszych części  uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień abiturientom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, w konkursach i olimpiadach oraz angażowali się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 

Nagrody Starosty Wieruszowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego otrzymali:

Beata Łuczak z Technikum Architektury Krajobrazu,

Paulina Pośpiech z  Technikum Ekonomicznego,

Daria Kocik z  Technikum Architektury Krajobrazu,

Adrian Wróbel z Technikum Rolniczego,

Dawid Wierzba z Technikum Ekonomicznego,

Ewelina Wróbel z Technikum Rolniczego.

 

Wójt gminy Lututów uhonorował nagrodą książkową Paulinę Pośpiech – najlepszą uczennicę z Gminy Lututów.

 

Szczególne pochwały i nagrody otrzymali laureaci i finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych:

XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap regionalny:

Patyk Kurp  I miejsce w bloku produkcji roślinnej,

Adrian Wróbel II miejsce w bloku produkcji zwierzęcej,

Patryk Frejek VIII miejsce w bloku agrobiznesu,

Beata Łuczak   w bloku architektury krajobrazu, Paulina Pośpiech w bloku agrobiznes.

Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej:

 Adrian Wróbel – I miejsce, Patryk Kurp – III miejsce.

II Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Mechanik na Medal” :

                Norbert Idzikowski – III miejsce

Za osiągnięcia sportowe wyróżnione zostały: Ewelina Wróbel, Daria Kocik i Paulina Golańska.

Podziękowania należą się abiturientom, którzy uświetniali uroczystości szkolne grając na instrumentach muzycznych: Sebastianowi Witkowskiemu, Mateuszowi Paś, Szymonowi Przezak i Dominikowi  Stężalskiemu.

Uczniowie klas drugich pod kierunkiem wychowawców Beaty Góreckiej i Barbary Kędzia oraz współpracy Zbigniewa Szczepańskiego pożegnali abiturientów słowami wielkiego Polaka Jana Pawła II:

„Czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz. To lepsze niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, wielki niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, każda”.

Uroczystość zakończyła się piękną piosenką, skierowaną do absolwentów, która sprawiła, że wszystkim obecnym zakręciła się łza w oku.

 

Beata Górecka, Barbara Kędzia

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tradycja i Nowoczesność

 

Zespół Szkół Rolniczych na wieluńskich Targach Edukacyjnych

W czwartek 26-go lutego 2015 r. odbyły się w Wieluniu XII Targi Edukacyjne. Młodzież z trzecich klas gimnazjalnych z okolicznych powiatów miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

                Na targach nie mogło zabraknąć stoiska Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Szkoła, która w tym roku będzie obchodzić 70-ie swojego istnienia, wpisana jest w tradycję Ziemi Wieluńskiej, choć Lututów należy obecnie do powiatu wieruszowskiego. ZSR od wielu lat specjalizuje się w kształceniu zawodowym i w taki sposób zbudował swoją obecną markę. W przyszłym roku szkolnym absolwenci gimnazjum będą mogli kontynuować naukę w Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej. Technikum kształci w czterech zawodach: architekt krajobrazu, ekonomista, mechanizator rolnictwa i rolnik. W ZSZ można zdobyć zawód: mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych.

                Mottem lututowskiej placówki jest: Tradycja i Nowoczesność. Kontynuując swoją piękną historię, ZSR dba o to, aby jak najlepiej przygotować swoich absolwentów do życia we współczesnym świecie. Dlatego też uczniowie ZSR mogą zdobywać wiedzę i umiejętności w bardzo dobrych warunkach, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Niewątpliwą atrakcją lututowskiej szkoły jest możliwość zrobienia bezpłatnego, stosownie do obranego zawodu, kursu na prawo jazdy.

                Novum jest uczestnictwo Zespołu Szkół Rolniczych w programie Erasmus, dzięki któremu uczniowie klas trzecich będą odbywać miesięczne praktyki w krajach Europy Zachodniej.

                Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie zaprasza do odwiedzin szkoły podczas dni otwartych, które odbędą się w dniach 24-25 marca br.

 

Robert Majchrowicz

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs „POKAŻ JĘZYK”

 

Dnia 19 lutego 2015 roku w Wieruszowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród IX edycji programu Fundacji „Pokaż Język”. Pięcioro uczniów ZSR Lututów zostało nagrodzonych stypendiami.

 

Z języka angielskiego stypendia otrzymali:

 

1.        Dawid Lemiesz z klasy I TE

2.        Dawid Giergiel z klasy II TAK

3.        Elżbieta Krysiak z klasy IV TE

 

Z języka niemieckiego stypendia otrzymali:

 

1.        Anna Zdzieszek z klasy II TE

2.        Przemysław Olszowiak z klasy III TM

 

Gratulujemy!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Odszedł Wielki, Skromny Człowiek

Zmarł profesor Stanisław Kurnatowski

 

11-go stycznia zmarł wybitny polski archeolog profesor Stanisław Kurnatowski, promotor interdyscyplinarności badań naukowych i studiów archeologiczno-przyrodniczych. Człowiek, na którego losach historia odcisnęła swoje piętno i który historii poświęcił swoje życie.

Stanisław Kurnatowski urodził się 5-go sierpnia 1929 roku w Lututowie. Tutaj, w majątku ziemskim, mieszkał wraz z rodzicami i bratem, do rozpoczęcia II wojny światowej. Rodzina Kurnatowskich była bardzo zacna, pozostała we wspomnieniach mieszkańców Lututowa jako patriotyczna, służąca za wzór obywatelskiego oddania, skromności i dużego zaangażowania w sprawy społeczne. Ojciec Stanisława, Wojciech, był lekarzem i udzielał porad chorym, również tym, którzy nie byli w stanie zań zapłacić. Matka przyszłego profesora, Maria, była bardzo zaangażowana społecznie – działała w stowarzyszeniach religijnych i kobiecych, urządzała kursy i odczyty dla młodych panien.

II wojna światowa przerwała beztroskie dzieciństwo Stanisława. Wraz z całą rodziną został przymusowo wysiedlony do powiatu radomszczańskiego, gdzie jego starszy brat, Antoni, zaangażował się w działalność w Armii Krajowej.  Stanisław w 1944 roku również został zaprzysiężony i pełnił służbę łącznika przenosząc meldunki między placówkami terenowymi a oddziałami leśnymi.

Po zakończeniu wojny rodzina Kurnatowskich wróciła do Lututowa, jednak na skutek nowych przepisów, pozwalających pozbawić szlachtę ich dotychczasowego majątku, musieli opuścić ziemię rodzinną. Nie wolno im było nawet, pod groźbą aresztowania, mieszkać w rodzinnym powiecie.

Kurnatowscy zamieszkali w Poznaniu, gdzie Stanisław w 1952 roku ukończył studia archeologiczno – prehistoryczne. Jeszcze podczas studiów podjął pracę w poznańskim Muzeum Archeologicznym, gdzie pracował do 1958 roku. Następnie związał się z Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN. W Zakładzie Archeologii Wielkopolski IKHM PAN działał od 1971 roku, aż do przejścia na emeryturę w roku 1999.

Stanisław Kurnatowski już od początku studiów brał udział w licznych pracach wykopaliskowych. Z jego działalności naukowej na uwagę zasługują prace dotyczące studiów nad osadnictwem w kontekście relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Dużo czasu poświęcił badaniom osadniczym Wielkopolski Zachodniej i Ziemi Lubuskiej. W późniejszym okresie szczegółowo przyglądał się procesom społecznym w pradziejach i średniowieczu. W wielu pracach na polu naukowym współpracował ze swoją żoną Zofią Hilczer, również wybitną archeolog.

Profesor Kurnatowski był aktywnym działaczem podczas przemian ustrojowych. Już w 1981 roku został członkiem Komisji Porozumiewawczej „Solidarnosci” Polskiej Akademii Nauk. W latach 1989-90 pracował nad projektami nowej ustawy o PAN oraz  o Komitecie Badań Naukowyh. Za całokształt działalności został odznaczony w 1994 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Przy ogromie swoich osiągnięć, profesor Kurnatowski pozostał człowiekiem bardzo skromnym i nie dbającym o zaszczyty.

20-go stycznia Stanisław Kurnatowski został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu m.in. delegacja Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Siedzibą szkoły jest były majątek Kurnatowskich.

 

 

Na podstawie różnych źródeł zebrał i opracował

Robert Majchrowicz

 

 

    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Lututów na uroczysty charytatywny koncert kolęd, który odbędzie się 28.12.2014r.ok. godziny 12.00 (po mszy świętej) w kościele parafialnym w Lututowie. Koncert kolęd w wykonaniu wychowanków z Domu Dziecka z Ostrzeszowa, młodzieży ze Złoczewa oraz uczniów ZSR w Lututowie dedykowany jest Natalii . Młodzież poprzez uwielbienie narodzonego Jezusa, chce podkreślić konieczność niesienia pomocy.

Organizatorzy

 

Po koncercie będzie możliwość finansowego wsparcia Natalii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

 

W dniu 17.12.2014 r. w LO w Wieruszowie odbyły się drużynowe zawody powiatowe w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Turniej otworzył dyrektor LO w Wieruszowie. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie reprezentowali: Owczarek Kinga, Mulewska Julia, Kuśmirek Michał i Złoty Paweł, opiekunem reprezentacji szkoły był nauczyciel wychowania fizycznego – Adam Okolewski. Turniej przebiegał w sportowej atmosferze i w duchu rywalizacji „fair-play”.  W zawodach  wzięły udział trzy reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wieruszowskiego. Reprezentacja ZSR w Lututowie zajęła II miejsce wśród dziewcząt, oraz III miejsce wśród chłopców Dziewczęta będą reprezentować powiat wieruszowski i oczywiście naszą szkołę, na zawodach rejonowych, które odbędą się 22.01.2015 r. w Wieruszowie.

Reprezentacje naszej szkoły wyłonił coroczny, zimowy Turniej Tenisa Stołowego, organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego, pod patronatem mgr Grażyny Boryczka – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych. Zawody szkolne od sześciu lat cieszą się ogromna popularnością. Dzięki takim przedsięwzięciom nawiązują się nowe przyjaźnie szkolne, czasem osoby, które na co dzień stoją gdzieś z boku grupy mają szansę zaprezentować się i powiedzieć „ ja tu jestem i też coś potrafię”.

 

Ze sportowym pozdrowieniem A.O.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szlachetni z Zespołu Szkół Rolniczych

 

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie znana jest  z uczestnictwa w różnorodnych działaniach charytatywnych. Nie może więc dziwić, że na początku grudnia kolejny raz chętnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Koordynacją działań zajęła się pedagog szkolny Barbara Drylewska-Mieszała oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, autorem niniejszego tekstu.

Akcja przebiegła w ekspresowym tempie. Najpierw dokonano wyboru rodziny z terenu powiatu wieruszowskiego, której dana pomoc była niezbędna. W tym roku młodzież postanowiła pomóc osobom starszym, którym z powodu kłopotów zdrowotnych oraz niskich świadczeń, trudno jest przeżyć „od pierwszego do pierwszego”. Po przeprowadzeniu kwesty wśród młodzieży i pracowników szkoły, wolontariusze dokonali wyboru i zakupów towarów. W „paczce”, której wartość wyniosła prawie tysiąc sto złotych znalazły się: lodówka, koc, pościel, ręcznik, patelnia. W sobotę przesyłka trafiła do wskazanej rodziny i wierzymy, że dla ofiarowanych stała się iskierką radości.

Wolontariusze za pomoc w przygotowaniu paczki dziękują państwu Kosiara, właścicielom sklepu RTV AGD w Lututowie, oraz państwu Pawelcom, właścicielom sklepu odzieżowego  w Lututowie.

 

Robert Majchrowicz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Turniej Tenisa Stołowego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

3.12.2014

 

"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

 

W myśl powyższej sentencji  uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych mogli zmierzyć się z przeciwnikami jak i również ze swoimi słabościami. W naszej szkole młodzież nie tylko uczy się, ale także ma okazję sprawdzić się w różnych dyscyplinach sportu. Być może dzięki takim przedsięwzięciom nawiązują się nowe przyjaźnie szkolne, czasem osoby, które na co dzień stoją gdzieś z boku grupy mają szansę zaprezentować się i powiedzieć „ ja tu jestem i też coś potrafię”.

Tradycją naszej szkoły stał się coroczny, zimowy Turniej Tenisa Stołowego. Organizacją turnieju zajmują się nauczyciele wychowania fizycznego, pod patronatem mgr Grażyny Boryczka – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych. Zawody od sześciu lat cieszą się ogromna popularnością. W tym roku turniej odbył się 3 grudnia i wzięło w nim udział 10 dziewcząt i 32 chłopców. Zawody rozgrywane były systemem ruskim ( do dwóch przegranych). Rywalizujący uczestnicy grali „fair-play”. Zwycięzcy w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez samorząd szkolny oraz gadżety komputerowe ufundowane przez dyrektora szkoły.

Wyniki zawodów:

Dziewczęta:

1.                                      Owczarek  Kinga – kl. III TR

2.                                      Mulewska Julia – kl. I TAK

3.                                      Jaskuła Marta -  kl. II TE

Chłopcy:

1.                    Kuśmirek Michał – kl. IV TMR

2.                    Złoty Paweł – kl. I TMR

3.                    Łużyński Tomasz – kl. II ZSZ

Już za rok okazja do rewanżu.

 

E. Okolewska

A. Okolewski

T. Machała

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Światowy dzień walki z  AIDS

Co roku 1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z  AIDS organizowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Dzień ten organizowany jest od 1988r. Uroczyste obchody niosą przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS. W tym dniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu

„ Żyję, bo lubię. AIDS to nie dla mnie!”, które poprowadziła Pani Anna Smolis z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wieruszowie. Podczas  spotkania młodzież uzupełniła swoją wiedzę na temat HIV/AIDS.

HIV – HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ludzki wirus nabytego niedoboru  (upośledzenia) odporności.

AIDS – ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME - zespół nabytego upośledzenia odporności.

Na świecie co 15 sekund zakażeniu ulega jedna osoba pomiędzy 15 a 24 rokiem życia, w Polsce każdego dnia dwoje młodych ludzi dowiaduje się o zakażeniu wirusem HIV. Od 1985r do 31 sierpnia 2014r.  zanotowano 18 204 zakażeń , co najmniej 6043 osób zaraziło się w związku z używaniem narkotyków, 1283 chorych zmarło.

Do zakażenia wirusem dochodzi wyłącznie trzema drogami:

1.                    Drogą płciową,

2.                    drogą wertykalną, co oznacza przeniesienie wirusa z zakażonej matki na dziecko w czasie ciąży, podczas porodu i przez karmienie piersią,

3.                    drogą krwi, tj. przez igły, strzykawki, instrumenty medyczne zanieczyszczone skażoną krwią, kontakt z krwią osoby zakażonej.

Zachowania, które uchronią nas od zakażenia to:

·                      odpowiedzialne  przeżywanie własnej płciowości, trwanie w monogamicznym związku - jeden zdrowy, wzajemnie wierny partner/partnerka na całe życie,

·                      abstynencja od narkotyków,

·                      korzystanie z własnych przyborów osobistych, np. szczoteczki do mycia zębów, golarki, czystych i sterylizowanych narzędzi w placówkach służby zdrowia, u fryzjera, manikiurzystki,

·                      w przypadku kontaktu z krwią czy ludzkimi wydzielinami używanie gumowych rękawic.

Jakie sytuacje są w pełni bezpieczne?

Nie istnieje groźba infekcji podczas zwyczajnych kontaktów z osobami żyjącymi z HIV. Nie musimy więc obawiać się zakażenia w zwykłych, codziennych sytuacjach takich jak: dotykanie, przytulanie, pocałunki, kaszel, kichanie, jedzenie ze wspólnych naczyń, używanie tych samych sztućców, korzystanie z tej samej toalety, wanny, sedesu. Nie stwarza zagrożenia przebywanie pod jednym dachem z osobą zakażoną w domu, szkole, w pracy, (pod warunkiem przestrzegania zasad higieny osobistej). Korzystanie z publicznych basenów, kąpielisk, restauracji, hoteli, środków komunikacji, też jest bezpieczne. Wirusa nie przenoszą owady krwiopijne - komary ani zwierzęta domowe i dzikie. Należy pamiętać, że oddającym krew w punktach krwiodawstwa nie grozi zakażenie, ponieważ pobieranie krwi odbywa się wyłącznie za pomocą jednorazowego sprzętu.

Jeśli z jakichś powodów podejrzewa się możliwość zakażenia HIV, jedynym sposobem sprawdzenia, czy doszło do zakażenia, jest zrobienie testu na HIV. Przesiewowy test ELISA można wykonać bezpłatnie i anonimowo w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, których w Polsce jest 26, adresy punktów dostępne są na stronie www.aids.gov.pl

Adresy i telefony, o których warto wiedzieć:

 

Telefon zaufania HIV/AIDS: 801888448 lub 22 6928226

Ośrodek Informacji o HIV/AIDS info@aids.gov.pl

Poradnia Internetowa HIV/AIDS www.aids.gov.pl

 

Poziom akceptacji wobec osób zakażonych zwiększa się dzięki coraz większej świadomości i wiedzy. Postawa tolerancji, wsparcie ze strony otoczenia pozwala chorej osobie normalnie żyć i funkcjonować.

 

Barbara Drylewska-Mieszała

pedagog szkolny

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rewelacyjny występ uczniów ZSR Lututów
w finale XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

 

W Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 25 listopada 2014 r. odbył się II Etap XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.  Celem olimpiady jest popularyzacja osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, rozbudzenie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i wymiana doświadczeń.

  Do olimpiady przystąpili rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z województwa łódzkiego. Do I etapu przystąpiło 105 uczestników. Każdy uczestnik udzielił odpowiedzi na  30 pytań testowych, do II etapu – finału wojewódzkiego, zakwalifikowało się po dziesięć osób, które  uzyskały  największą liczbę punktów. Do zmagań w II etapie przystąpiło 30 osób, po teście 10 osób z najlepszymi wynikami odpowiadało na pytania problemowe zawarte w wylosowanych zestawach. Pytania, z jakimi zmierzyli się uczestnicy, stanowiły przekrój wiedzy zarówno o samym rolnictwie, jak i o środowisku instytucjonalnym i prawnym, w którym prowadzi się tę działalność. Poziom odpowiedzi ustnych na tegorocznej olimpiadzie był wysoki. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i znajomością problematyki rolniczej.

Ostatecznie najwyższy  wynik uzyskała Rolewska Katarzyna, studentka. Najlepszymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych w tych zmaganiach okazali się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie: Adrian Wróbel II miejsce i Patryk Kurp III miejsce. Obaj są uczniami klasy IV Technikum Rolniczego. Zwycięzcy otrzymali  dyplomy, statuetki, oraz liczne cenne nagrody rzeczowe. Teoretyczna wiedza, którą wykazała się młodzież, zaangażowanie w przygotowanie się do olimpiady, pokazała, że to młodzież ambitna i nie obawiająca się konfrontacji swojej wiedzy. Osiągnięcia uczniów dają satysfakcję nauczycielom z wykonywanej pracy, są pozytywnym bodźcem do dalszego angażowania się w pracę z młodzieżą. Natomiast  dobre  przygotowanie teoretyczne młodzieży do prowadzenia gospodarstw rolnych, znajomość różnorakich wymogów związanych z tą dziedziną,   niesie nadzieję na lepszy poziom gospodarowania w naszym kraju.

Barbara Zadka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowe Święto Niepodległości w lututowskim ZSR

 

 

Naród, który nie zna swojej historii, może być zmuszony przeżywać ją na nowo – takie było przesłanie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. Uroczysta akademia okolicznościowa odbyła się w szkole w środę 12 listopada. Przygotowali ją uczniowie klasy I TECHNIKUM w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa pod kierunkiem autorów niniejszego tekstu. Piękną dekorację przygotowały, wraz z młodzieżą, nauczycielki przedmiotów zawodowych w pionie architektura krajobrazu: Beata Wyczałkowska i Anna Rudnicka.

Istotą montażu słowno-muzycznego zaprezentowanego przez młodzież był spacer i dialog Ojca z Synem po symbolicznym cmentarzu, na którym znajdowały się groby polskich bohaterów poległych w obronie ojczyzny w różnych okresach dziejowych. Oddano w ten sposób hołd postaciom znanym z kart historii, jak np. Józef Poniatowski czy Emilia Plater, ale uczczono również wielu anonimowych bohaterów, których nazwiska nie zachowały się w pamięci. W programie uroczystości wykorzystano utwory m.in. Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Edwarda Słońskiego czy Jacka Kaczmarskiego. Utworem Ballada o Janku Wiśniewskim upamiętniono ofiary, które oddały życie za wolność Ojczyzny w latach 1945-1989.

Akademia była dla zebranych lekcją patriotyzmu. Taką samą lekcją był dla młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych udział 11 listopada w obchodach Narodowego Święta Niepodległości: gminnych w Lututowie i powiatowych w Wójcinie.

 

 

Jadwiga Faltyńska-Jarosz

Robert Majchrowicz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O bezpieczeństwie ruchu drogowego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

W dniu 3 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich i czwartych z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Spotkanie odbyło się pod hasłem ” Myślę, więc jestem ” w ramach kampanii promującej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tego typu akcje są prowadzone na terenie województwa łódzkiego już od wielu lat. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

St.asp. Kamil Wnukowski oraz asp. Maciej Cholajda przygotowali pogadankę, przedstawili prezentację oraz symulację z użyciem alkogogli. Skupili się przede wszystkim na „promowaniu właściwych zachowań wśród uczestników ruchu”

Przedstawiona prezentacja zawierała m.in.

·          Zegar wypadków drogowych

·          Dynamikę zagrożenia

·          Zagrożenia w poszczególnych powiatach pod względem wypadków drogowych za okres styczeń – grudzień 2013 r.

·          Charakterystykę wypadków (m.in. mapę, na której zaznaczono zagrożenie wypadkami na terenie całego województwa)

·          Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

-                                              nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

-                                              nadmierna prędkość

-                                              alkohol i narkotyki

-                                              niechronieni uczestnicy ruchu

-                                              młodzi użytkownicy dróg

-                                              niezapinanie pasów bezpieczeństwa

·          zdjęcia pokazujące efekty zbyt szybkiej jazdy

·          dane statystyczne za rok 2013 dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa ze strony nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego

·          filmy  z wypadków drogowych

·          zachowania po zażyciu niektórych środków odurzających

Główne przyczyny i skutki zdarzeń drogowych, aktualna sytuacja dotycząca bezpieczeństwa i niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, to główne tematy pogadanki.

Szczególną uwagę zwrócili na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto apelowali o rozważną jazdę, trzeźwość kierowców i promowali elementy odblaskowe, których obowiązek noszenia poza terenem zabudowanym przez dzieci i dorosłych po zmierzchu, obowiązuje od 31 sierpnia 2014 r. Policjanci zwrócili uwagę, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m.

 „ To, że ty widzisz innych uczestników ruchu nie znaczy, że oni widzą ciebie”

Pogadankę i prezentacje zakończyły filmy z wypadków drogowych i życzenia dla słuchaczy, aby nigdy nie byli uczestnikami takich zdarzeń ani ich obserwatorami.

Następnie na terenie placu manewrowego odbyła się symulacja z użyciem alkogogli.. Dla obserwatorów była to świetna zabawa. Śmiechu było co niemiara. Każdy chciał się sprawdzić. Chętnych było tak dużo, że ustawiła się kolejka. Nie wszyscy mogli sprawdzić koordynację swoich ruchów za pomocą tzw. alkogogli, czas spotkania minął bardzo szybko. Mamy nadzieję, że akcja ta dała wiele do myślenia jego uczestnikom i zaowocuje większym bezpieczeństwem na drogach.

Anna Sztajer

 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dożynki i Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

 

Połowa października to dla społeczności Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie czas wyjątkowy. Zgodnie z wieloletnią tradycją właśnie wtedy w szkole odbywają się dożynki. W tym roku uroczystość dożynkowa odbyła się 16-go października i została połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości z Przewodniczącym Rady Powiatu Wieruszowskiego, panem Andrzejem Żórawiem oraz wicestarostą wieruszowskim, panem Mirosławem Urbasiem na czele. Przedstawiciele organu prowadzącego z szacunkiem wypowiadali się o kultywowaniu tradycji dożynkowej, a pracownikom szkoły złożyli stosowne życzenia z okazji DEN. Samorządowcy wręczyli również nagrody starosty wieruszowskiego, które otrzymali: Dyrektor Szkoły- Grażyna Boryczka oraz  Anna Sztajer – nauczyciel matematyki.  

Życzenia nauczycielom złożył również pan Marian Fita Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie i jednocześnie absolwent lututowskiego technikum. Pan Prezes opowiadał o  doskonałych relacjach między sąsiadującymi ze sobą instytucjami. Z dużym szacunkiem o pracy rolników i nauczycieli wypowiadał się także Wojciech Gregorczyk Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Z instytucją tą lututowska szkoła podjęła owocną współpracę.

Na uroczystość przybyli również: przedstawiciele władz gminy Lututów, radni powiatowi, wywodzący się z gminy Lututów, księża lututowskiej parafii, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych i oświatowych z terenu Lututowa oraz, witani gorąco, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Podczas obchodów nie zabrakło charakterystycznych dla dożynek elementów takich jak: korowód, przekazanie chleba Starościnie (rolę tę sprawowała pani Dyrektor Szkoły), poczęstunek chlebem i miodem czy ofiarowanie chlebów gościom. Nad przebiegiem uroczystości czuwały organizatorki: Agnieszka Szewczyk i Beata Wyczałkowska. Dużą atrakcją dla zebranych był także pokaz pracy sprzętu rolniczego marki Kubota.

Kultywowanie dożynkowych tradycji to doskonały sposób na wdrażanie młodzieży do kultury naszego regionu, a także oddanie szacunku trudnej i często niedocenianej pracy rolnika.

 

Robert Majchrowicz

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzecie miejsce  ucznia TECHNIKUM w Lututowie w ogólnopolskim konkursie

”MŁODY MECHANIK NA MEDAL”

 

W dniach 19 - 22 września 2014 r. odbyły się największe targi rolnicze w Polsce: AGRO SHOW Bednary. Była to XVI edycja wystawy maszyn i urządzeń rolniczych, zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Na targach pokazało się łącznie ponad 800 wystawców branży rolniczej, do których dołączyli także producenci nasion, nawozów, środków ochrony roślin a także ludzie  z sektora finansowego. Pierwszy dzień targów rolniczych przyniósł rozstrzygnięcie II. ogólnopolskiego konkursu "Młody Mechanik na Medal", adresowanego do uczniów szkół rolniczych. Konkurs przebiegał  dwuetapowo. W pierwszej  turze  wzięło udział  kilkuset uczestników ze szkół rolniczych z całej Polski. Uczniowie zalogowani na platformie internetowej rozwiązywali 3 testy po 25 losowo wybranych pytań. Czas rozwiązania jednego testu wynosił 10 minut, a o kolejności zadecydowała ilość prawidłowo udzielonych odpowiedzi i sumaryczny czas rozwiązywania testów. System komputerowy wygenerował listę 10 finalistów, wśród których znalazł się Norbert Idzikowski – uczeń klasy czwartej Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

W wielkim finale, z udziałem publiczności Norbert Idzikowski zajął trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe – każdy po komplecie profesjonalnych kluczy, a trzech laureatów dodatkowo nagrodę finansową. Również wyróżniono nagrodą pieniężną szkoły, które reprezentowali laureaci, a więc i Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Tomasz Perdek

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Sprzątanie świata – Polska” w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

W dniu 19 września 2014 r. uczniowie ZSR w Lututowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata - Polska” organizowanej już po raz 21. To największa ekologiczna akcja w Polsce. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Turysto! Szanuj Środowisko” W akcji wzięło udział 53. uczniów naszej szkoły. Zebrano 14 worków śmieci. Sprzątaliśmy teren naszej szkoły oraz parku.

Wg „Wikipedii”:

„Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.”

Anna Sztajer

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozgrywki sportowe w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

Środowy poranek 17 września 2014 r. powitał nas rześką, słoneczną pogodą. Aura sprzyjająca rozgrywkom sportowym pozwoliła na wyjątkowo przyjemnie spędzony Dzień Sportu w naszej szkole. To dzień, w którym uczniowie zachęcani są do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W tym roku nad przebiegiem tego święta czuwali nauczyciele: Tomasz Machała i Tomasz Perdek

Z raportu NIK opublikowanego na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że w  szkołach ponadgimnazjalnych 38% uczniów nie ćwiczy na lekcjach w-f, z czego 17,7% z powodu zwolnienia lekarskiego. My możemy być dumni z postawy naszych uczniów. Są zaangażowani w życie sportowe szkoły i tylko 2% z nich nie ćwiczy z powodu zwolnienia lekarskiego. Zapewne, duża w tym zasługa nauczycieli wychowania fizycznego: Elżbiety Okolewskiej, Tomasza Machały i Adama Okolewskiego.

Uczniowie zmierzyli się w wielu kategoriach. Część z nich brała udział w więcej niż jednej konkurencji. Największym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja: boule oraz piłka plażowa. Duży aplauz i doping wzbudził wyścig w parach. Dodatkową atrakcją tej i tak zabawnej konkurencji był udział nauczycieli. Wśród   nich zwyciężyła para: Beata Górecka (nauczyciel matematyki i informatyki) i Anna Rudnicka (nauczyciel przedmiotów zawodowych - architektura krajobrazu).

Wśród  śmiechu, okrzyków, dopingu i ogólnie dobrej zabawy  zwyciężyli:

Piłka siatkowa dziewcząt - drużyna klasy III TREA w składzie: Agata Kłobut,  Bernadeta Olbińska,   Karolina Stępień, Paulina Rusak, Kinga Owczarek, Kamila Kośmider, Karolina Koniarczyk, Patrycja Browarna

Piłka nożna chłopców – drużyna klasy III TMR w składzie: Damian Brożyna, Karol Jakóbczak, Przemysław Olszowiak, Łukasz Piaskowski, Dawid Rybka, Józef Pluskota, Sebastian Szaniec, Patryk Zając.  Królem strzelców został Damian Brożyna.

Piłka plażowa chłopców –  Paweł Złoty, Piotr Złoty klasa I TMR

Skok w dal z miejsca – Hubert Dziechciarek klasa II TMR

Wyciskanie sztangi – Rafał Kłodziński klasa II TMR

Rzut piłką lekarską dziewcząt – Beata Łuczak klasa IV TAK

Rzut piłką lekarską chłopców – Patryk Frejek klasa IV TE

Boule dziewcząt –  Marta Jaskuła klasa II TE

Boule chłopców –  Wiktor Pustelnik klasa I TMR

Wyścigi w workach –Karol Jakóbczak klasa III TMR

Wyścigi w parach ze związanymi w parze nogami – para żeńska: Elżbieta Krysiak i Kinga Misiak klasa IV TE; para męska: Mateusz Toboła i Patryk Kurp klasa IV TR

Tor przeszkód – Michał Trela klasa I TMR

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a kibicującym dziękujemy za wspaniałą zabawę!

Anna Sztajer

   

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komu, komu…?

Kiermasz podręczników w lututowskim ZSR

 

    W piątkowy poranek, 5 września 2014 r. skwer przed głównym budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie zamienił się w plac handlowy. Odbył się tu bowiem organizowany przez Dyrekcję Szkoły oraz Samorząd Uczniowski, kiermasz używanych podręczników. Uczniowie chcący pozbyć się podręczników,  zgrabnie wcielili się, na potrzebę chwili, w sprzedających. Niczym krakowskie przekupki zachęcali okrzykiem do odwiedzenia własnych stoisk, proponując promocyjne ceny, przy większych zakupach. Warto dodać, że wśród sprzedających można było dostrzec absolwentów szkoły, którzy nadal chętnie powracają do murów swojej Alma Mater. Potencjalni klienci lawirowali wśród stoisk szukając jak najkorzystniejszych dla siebie okazji. Wszystko odbyło się w miłej atmosferze, przy wspaniałej pogodzie, pod czujnym okiem grona pedagogicznego. Kiermasz trzeba uznać za udany, gdyż znaczna większość podręczników i pomocy naukowych znalazła swoich nabywców. Spełnił on też swoją rolę jako element integrujący społeczność uczniowską.  

 

Robert Majchrowicz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

               W Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego 01.09.2014 roku o godzinie 900 uroczystym apelem i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęto nowy rok szkolny 2014/2015.

              Uczniów, rodziców i gości powitała mgr Grażyna Boryczka Dyrektor ZSR w Lututowie życząc dobrych wyników w nauce. Szczególne słowa kierowała do uczniów kończących w tym roku szkołę, życząc by na egzaminach maturalnych i zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe osiągnęli wyniki lepsze od swoich poprzedników. Należy dodać, że wyniki absolwentów  Zespołu Szkół Rolniczych osiągane na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe  są wyższe od średniej krajowej. Do życzeń tych  dołączył się przedstawiciel organu prowadzącego Andrzej Żóraw przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego.  Ślubowanie uczniów klas pierwszych przyjął wychowawca klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa mgr Robert Majchrowicz. Uczniowie klas III, którzy odbywali w wakacje praktyki zawodowe otrzymali świadectwa oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce w ubiegłym roku szkolnym. Norbert Idzikowski (III TMR) awansował do finału ogólnopolskiego konkursu ,,Młody Technik na Medal”. Finał odbędzie  się w połowie września w Bednarach.

             Pierwszy dzień września uczczono również chwilą ciszy, ku pamięci poległych żołnierzy podczas II wojny światowej. Delegacja Zespołu Szkół Rolniczych wzięła udział w powiatowych obchodach 75-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej i złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na polach koło wsi Krajanka.  

Beata Wyczałkowska

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------