Tour de la vie

Wręczenie świadectw ukończenia ZSZ w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

Lututów, 13 czerwca 2014

Życie jest jak wyścig kolarski. Składa się z wielu etapów, ze ściśle wytyczonym startem i metą. Czasem zmusza nas do trudnego podjazdu pod górę, ale czasami pozwalanabrać szybkości w dół. 13-go czerwca 2014 roku 34 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie ukończyło kolejny etap swojego życia – podczas uroczystej akademii odebrało świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Uroczystość   zaszczycił swoją obecnością Wicestarosta Wieruszowski, pan Mirosław Urbaś.

 Jaki był to etap dla uczniów? Dla trójki liderów, która oderwała się od peletonu zasadniczego i wpadła na metę ze średnią powyżej 4,0, to był zapewne przyjemny etap. Do tego grona zwycięzców należą  Krzysztof Stępak, Piotr Siemicki i Przemysław Ramuś – uczniowie III a ZSZ. Również miło ten etap życia będzie wspominać Łukasz Senenko  z klasy III b, który na trasie etapu wielokrotnie punktował na lotnych finiszach,  reprezentując z sukcesami, szkołę na zawodach sportowych różnych szczebli. Wyróżnieni uczniowie, oprócz świadectw, otrzymali nagrody z rąk Dyrektor Szkoły pani mgr Grażyny Boryczka, oraz swoich wychowawców: mgr Tomasza Machały (III a) i mgr Elżbiety Okolewskiej (III b).

Meta jednego etapu, jest jednocześnie startem kolejnego, więc ciesząc się  z odebranych świadectw, uczniowie myślą już o kolejnych wyzwaniach. Wielu z nich będzie  po wakacjach kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych  mieszczącym się również w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie, a później uzupełnią wykształcenie na kursie kwalifikacyjnym i uzyskają tytuł technika mechanizacji rolnictwa.

 

Robert Majchrowicz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lututów, 15-16 maja 2014 - peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży

                    Krzyż i kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, które polska młodzież odebrała na Placu św. Piotra w Rzymie, podczas Mszy św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r, od Brazylijczyków, była również obecna w parafii Lututów peregrynując do miejscowych szkół, w tym również do Zespołu  Szkół Rolniczych. Młodzież klasy pierwszej Technikum Mechanizacji Rolnictwa wprowadziła symbole ŚDM na salę gimnastyczną. Ks Wojciech Deresiński przedstawił krótką prezentację ukazującą znaczenie symboli. W adoracji uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie. Proboszcz parafii w Lututowie ks Piotr Szkudlarek uświetnił swoją obecnością to nie codzienne wydarzenie. Młodzież w montażu słowno-muzycznym ukazała znaczenie krzyża w życiu człowieka, jako symbol zbawienia mówiąc ,,Przychodzimy dziś Panie przed Twój święty  Krzyż, aby zapatrzeć się w niego i Twoje święte dzieło odkupienia świata, które dokonało się na nim”. Młodzież zwróciła się również  do obecnej pod krzyżem ikony Maryi, by wypraszała dary Ducha Świętego miłości, świętości i pokory oraz mocnej wiary. W roku kanonizacji Św. Jana Pawła II młodzież poprzez peregrynację symboli przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, a adoracja ma pomóc w sercach młodych rozpalić ogień wiary i pragnienie pójścia śladami Jezusa. Obecność tychże symboli stała się okazją do przypomnienia piosenek o tematyce religijnej jak i również  powierzenia swoich trosk codziennych Panu Jezusowi i Jego Matce. Dla  wszystkich obecnych na sali w Technikum  była to wyjątkowa okazja do zetknięcia się z relikwiami powierzonymi przez tak bliskiego młodzieży Ojca Świętego Jana Pawła II. Scenariusz uroczystości przygotowały Jolanta Nowak i Monika Smug.

Jolanta Nowak

    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

 

           Ta myśl autorstwa Jana Pawła II przyświecała celowi koncertu charytatywnego, który odbył się dnia 4 maja 2014 roku w kościele parafialnym w Lututowie. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie Roman Kaczmarek, a piękny koncert poświęcony pamięci kanonizowanego Jana Pawła II zorganizowała katechetka Jolanta Nowak. Na koncert zaprosiła chór młodzieżowy ze Złoczewa i wychowanków Domu Dziecka w Ostrzeszowie z dyrektorem  Iwoną Sucharską – Kurzawa. Zebrani w kościele nie kryli wzruszenia, słuchając jakże pięknych i głębokich przemyśleń Jana Pawła II dotyczących miłości, przyjaźni, cierpienia oraz pieśni w wykonaniu młodzieży. Koncert zadedykowano absolwentce TECHNIKUM w Lututowie Natalii Guziak, która w wyniku wypadku doznała niedowładu czterech kończyn i wymaga ciągłej, specjalistycznej i kosztownej rehabilitacji. Wzruszający koncert otworzył serca zebranych. Dzięki ich szczodrości zebrano 2366,21 zł, które przekazano rodzicom Natalii. Powyższa kwota, wystarczy na miesiąc rehabilitacji w domu albo na tydzień pobytu w specjalistycznej placówce. Natalia i jej rodzice nie kryli wzruszenia i wdzięczności dla pomysłodawcy koncertu, dyrektora ZSR, proboszcza ks. Piotra Szkudlarka i wszystkich ofiarodawców.

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.

św. Jan Paweł II

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maturzyści zakończyli rok szkolny

25 kwietnia 2014

Relacja z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie

„Dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom by jutro były warte wspomnień”

Takie motto przyświecało uroczystemu zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie 25 kwietnia 2014 roku. „Kończy się prosta droga, którą wspólnie wędrowaliście, pokonując drobne przeszkody i życzliwie pomagając tym, którzy od czasu do czasu się potykali. Życzymy Wam radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawiacie swoje serce, umysł i siły” – takimi słowami koleżanki i koledzy klas trzecich żegnali absolwentów TECHNIKUM rocznika 2010–2014, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO 2011-2014 i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla dorosłych  2012 -2014.

Nagrody Starosty Wieruszowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu wręczyła Aleksandra Kluczyńska - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych. Absolwenci TECHNIKUM otrzymali nagrody za udział w olimpiadach, konkursach, najwyższe wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, pracę na rzecz szkoły:  Kamil Ługowski  – technik mechanizacji rolnictwa, Ewelina Kłobut – technik ekonomista, Aleksandra Katarzyniak – technik architektury krajobrazu, Dawid Wierzbiński – technik rolnik, Weronika Kowal – technik ekonomista, Agnieszka Kluba – technik architektury krajobrazu.

Wójt Gminy Lututów - Józef Suwara obdarował najlepszego absolwenta z Gminy Lututów – Kamila Ługowskiego.

Nagrodę ufundowaną przez Społeczną Akademię Nauk otrzymał również Kamil Ługowski.

Dawid Wierzbińskiotrzymał nagrodę i zwolnienie z egzaminu zawodowego oraz indeks na uczelnię za zajęcia pierwszego miejsca w XXXVIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na etapie okręgowym w dziale produkcji roślinnej.

Okolicznościowe statuetki otrzymali uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę na arenach sportowych: Agnieszka Kluba, Magdalena Owczarek, Kinga Węgierska, Kamil Konieczny, Piotr Kędzia i Michał Śledziewski.

Nagrody za pracę na rzecz  Samorządu Uczniowskiego otrzymali: Marzena Dąbrowska, Ewelina Kłobut, Magdalena Owczarek, Witold Rył i Mateusz Szewczyk.

Dyrektor Grażyna Boryczka  w asyście wychowawców wręczyła świadectwa ukończenia szkoły wszystkim abiturientom. W imieniu abiturientów rocznika 2014 pożegnali się ze społecznością szkolną Magdalena Owczarek i Marcin Brąś. Piękne kwiaty i podziękowania otrzymali:Dyrektor  Grażyna Boryczka, Zastępca Dyrektora Bogusława Hoffman oraz wychowawcy: Marta Kuśmierek, Wioletta Czyżak-Pastusiak, Wojciech Baranowski i opiekun Agnieszka Szewczyk.

Guziki szczęścia dla abiturientów to miły akcent kończący część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas przedmaturalnych pod kierownictwem wychowawców: Anny Szczecińskiej, Renaty Kucharskiej, i Piotra Banasia.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przez wiedzę do sukcesu

 

„Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.” (Władysław Grzeszczyk)  

Ta sentencja przyświecała uczniom ZSR Lututów podczas przygotowań do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie  Środowiska.  I  etap olimpiady odbył się w Kościerzynie 25. 03. 2014 r. Etap II - wojewódzki odbył się 8.04.2014 r. w Bratoszewicach, przebiegał dwustopniowo, po teście 10 osób z najlepszymi wynikami brało udział w eliminacjach ustnych. W najlepszej dziesiątce znaleźli się dwaj uczniowie Zespołu  Szkół Rolniczych w Lututowie- Patryk Kurp i Adrian Wróbel. Ostatecznie nasi uczniowie uplasowali się: Adrian Wróbel- miejsce IV i Patryk Kurp- miejsce VI.  W Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska corocznie bierze  udział około stu uczniów szkół rolniczych i rolników z terenu województwa łódzkiego. Olimpiada sprawdza nie tylko wiedzę z ekologii i ochrony środowiska, z produkcji roślinnej czy zwierzęcej, ale również minimalne wymogi wzajemnej zgodności, programy rolnośrodowiskowe  czy zagadnienia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Zakres wiedzy sprawdzanej podczas eliminacji jest bardzo szeroki, wybiega dość znacząco poza program szkolny. Przygotowując się do olimpiady należy na bieżąco interesować się tym co dzieje się w rolnictwie, przeglądać czasopisma, śledzić zmiany w przepisach. Obecnie wykonywanie zawodu rolnika wymaga szerokiej wiedzy i wielu umiejętności.  Staramy się aby nasi uczniowie odnieśli sukces w przyszłości dzięki zdobytej w naszej szkole wiedzy i umiejętnościom.  Wyniki uzyskane  na olimpiadzie są dowodem na to, że jest to możliwe.

Barbara Zadka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA z Wrocławia

 z wizytą w Technikum w Lututowie

W poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r. gościł w naszej szkole przedstawiciel Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Igor Chrobot – student III roku Logistyki WSB zaprezentował swoją uczelnię naszym uczniom i maturzystom Technikum uczącym się w zawodzie technik ekonomista. Prezenter poprowadził spotkanie bardzo ciekawie i interesująco. Po zaprezentowaniu kierunków  i warunków studiowania na WSB poprowadził warsztat na temat „Jak występować publicznie”. WSB to nowoczesna szkoła biznesu. Informacje znajdziesz pod adresem www.wsb.wroclaw.pl.

                WSB przygotowała platformę edukacyjną dostępną online, która umożliwia sprawdzenie wiedzy z przedsiębiorczości oraz zbadanie predyspozycji zawodowych. Możesz zrobić test kwalifikacji zawodowych – oprócz opisu Twojego typu zainteresowań, preferencji i osobowości otrzymasz propozycje branży oraz kierunku studiów, w których mógłbyś się dobrze czuć i sprawdzić.

Dostęp do testów po zarejestrowaniu na http://www.kierunekrozwoju.pl/pl/rejestracja

B. Hoffman

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ty możesz uratować komuś życie!

Zostań potencjalnym Dawcą komórek macierzystych

DZIEŃ DAWCY SZPIKU w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE.

1 kwietnia 2014 r.

                W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.

 25 marca 2014 roku Agnieszka Szewczyk – nauczycielka historii i języka polskiego  oraz Elżbieta Okolewska - wychowania fizycznego przedstawiły prezentację mającą na celu przybliżenie istoty choroby jaką jest białaczka oraz procedury rejestracji do banku szpiku kostnego. Miała ona wzbudzić refleksje wśród młodzieży naszej szkoły a tym samym uzmysłowić jej wagę naszych decyzji. Prezentacja była wstępem do dalszych działań podjętych przez szkołę. 1 kwietnia 2014 roku pod patronatem fundacji DKMS odbyła się rejestracja do banku szpiku kostnego. Otwartość młodych ludzi przerosła oczekiwania organizatorów, gdyż 25 marca decyzję o zostaniu potencjalnym dawcą podjęło 71 osób. A dzisiaj 1. Kwietnia zarejestrowało się 100 osób. Wśród zarejestrowanych było 67 uczniów (25% wszystkich uczniów), nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice uczniów i osoby nie związane ze szkołą.

                 W Polsce są pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy spośród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. Być może teraz, dzięki zaangażowaniu młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie chociaż jedno życie zostanie uratowane.

                Grażyna Boryczka - Dyrektor ZSR w Lututowie podziękowała serdecznie wszystkim tym, którzy zarejestrowali się jako potencjalni Dawcy oraz  Agnieszce Szewczyk i Elżbiecie Okolewskiej za przygotowanie i przeprowadzenie akcji rejestracji.

Bogusława Hoffman

 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W PRZEDDZIEŃ DAWCY SZPIKU

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W LUTUTOWIE

25 marca 2014

 

                W Polsce jest bardzo mała świadomość  społeczna dotycząca przeszczepu szpiku kości. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie mówi temu zdecydowane NIE. Dziś, 25 marca 2014 roku odbyła się prezentacja mająca na celu przybliżenie istoty choroby jaką jest białaczka oraz procedury rejestracji do banku szpiku kostnego. Miała ona wzbudzić refleksje wśród młodzieży naszej szkoły a tym samym uzmysłowić jej wagę naszych decyzji. Prezentacja była wstępem do dalszych działań podjętych przez szkołę. 1 kwietnia 2014 roku pod patronatem fundacji DKMS odbędzie się rejestracja do banku szpiku kostnego. Otwartość młodych ludzi przerosła oczekiwania organizatorów, gdyż decyzje o zostaniu potencjalnym dawcą podjęło 71 osób. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie, być może dzięki zaangażowaniu młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie chociaż jedno życie zostanie uratowane.

Agnieszka Szewczyk

 

 

                        

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

21 marca 2014

 

Pierwszego dnia wiosny – 21 marca - uczniowie i nauczyciele Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lututowie zorganizowali Dzień Otwarty. Zaproszeni uczniowie z gimnazjów powiatów wieruszowskiego, wieluńskiego i sieradzkiego wraz z opiekunami lub rodzicami odwiedzili naszą szkołę. Gości witała Grażyna Boryczka – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w szkolnej świetlicy prezentując ofertę szkoły.

Szkołę prezentowała młodzież technikum, oprowadzając gości po terenie szkoły i odpowiadając na wszystkie ich pytania. Samorząd Uczniowski w związku z Dniem Otwartym zredagował specjalne wydanie szkolnego biuletynu, przeznaczone dla gimnazjalistów. Samorząd przygotował również punkt informacyjny, w którym uczniowie mogli zapoznać się z różnorodnymi akcjami i uroczystościami, odbywającymi się na terenie szkoły. Gimnazjaliści na „żywo” przekonali się jak wyglądają zajęcia praktyczne i lekcje w każdym zawodzie. Zapoznali się z wyposażeniem pracowni przedmiotowych i hal warsztatowych do kształcenia zawodowego. Chętni jeździli nowoczesnym ciągnikiem rolniczym (w obecności instruktorów). Niektórzy popróbowali pracy polowej wykonując profesjonalną orkę na szkolnym polu doświadczalnym.

Bardziej odważni odbyli jazdę kombajnem zbożowym. Każda grupa zwiedzała również sale lekcyjne do prowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych takich jak pojazdy rolnicze i maszyny rolnicze. Gimnazjaliści zapoznali się ze specyfiką prowadzenia lekcji, poznali wyposażenie tych klas oraz wzięli udział w krótkiej lekcji o tematyce związanej z danym przedmiotem. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz specjalnego programu komputerowego z mechanizacji rolnictwa, przygotowanego specjalnie na ten dzień. Program ten w formie zabawy oceniał wiedzę fachową z przedmiotów zawodowych. Najlepsi otrzymali drobne nagrody w postaci długopisów, plakatów i maskotek.

W pracowni produkcji roślinnej odbywała się prezentacja zawodu technik rolnik. Pracownię odwiedziło około 40 uczniów. Prezentacja zawodu, oprócz przedstawienia aspektów pracy rolnika, obejmowała quiz - uczniowie rozpoznawali rośliny uprawne, nasiona, wskazywali owady pożyteczne, rozpoznawali stare i nowe maszyny. Całość odbywała się w atmosferze zabawy, nie zabrakło dowcipów, powiedzonek. Najlepsi w każdej grupie otrzymali drobne upominki. Uczniowie technikum w zawodzie technik ekonomista przedstawili swój zawód prowadząc firmę „Moja przyszłość” spółka z o.o. Wykorzystując program komputerowy pakietu INSERT GT i zdobytą wiedzę zaprezentowali prace wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych: sekretariacie, księgowości, kadrach, dziale sprzedaży i marketingu. Gimnazjaliści czynnie uczestniczyli w wykonywanych pracach pod okiem naszych uczniów.

Bardzo ciekawie zaprezentowali swój zawód uczniowie z technikum architektury krajobrazu – tu przy deskach kreślarskich gimnazjaliści wcielili się w rolę projektantów terenów zieleni. Najlepsze projekty zostały nagrodzone upominkami. Uczniowie przygotowali wystawę swoich prac – szkice, obrazy, stroiki świąteczne i wiele ciekawych wyrobów. W pracowni matematyki na gimnazjalistów czekały gry i łamigłówki matematyczne (np. SLIDERS, TANTRIX, BLOCUS, REMIK LICZBOWY). Były zagadki logiczne oraz prezentacje dotyczące np. ciekawych własności liczb. Największym zainteresowaniem cieszyły się puzzle ”HAPPY” rozwijające wyobraźnię przestrzenną. Niektórym uczniom udało się rozwiązać zagadkę logiczną. Ze względów czasowych nie wszystkie grupy gimnazjalistów skorzystały z pełnej oferty.

Gimnazjaliści obejrzeli również pracownię komputerową, wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz sprzęt multimedialny, wykorzystywany do zajęć z informatyki i przedmiotów zawodowych. Kandydaci zapoznali się z ofertą naszej szkoły, zachęciła ich również możliwość ukończenia darmowego kursu na prawo jazdy kategorii B i T oraz operatora kombajnu zbożowego. Byli zadowoleni z interesującego spotkania z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie. Tak, więc pierwszy dzień wiosny był pełen wrażeń, radości i uśmiechu nie tylko dla gości, ale także dla uczniów naszej szkoły.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Młoda krew ratuje życie

           

Kilkanaście litrów krwi oddali uczniowie podczas akcji , która zorganizowana była po raz drugi w tym roku szkolnym w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

 W czwartek 6 marca 2014r. uczniowie klas II, III i IV wszystkich typów szkół licznie zebrali  się w szkolnym punkcie krwiodawstwa, aby  podzielić się najcenniejszym lekiem ratującym zdrowie i życie ludzkie. Każdego dawcę przed pobraniem krwi badał i kwalifikował lekarz, panie pielęgniarki dbały o miłą atmosferę, a opiekun akcji pedagog szkolny wspierała tych, którzy po raz pierwszy dołączyli do grona honorowych krwiodawców. Młodzi ludzie poświęcając kilkanaście minut ze swojego  dnia ofiarowali kilka lat życia innym.  

Akcja honorowego krwiodawstwa to wspaniała lekcja wrażliwości dla uczniów. Lekcja ta trwa w naszej szkole już 9 rok, do chwili obecnej 540 uczniów oddało krew o łącznej pojemności 243 litrów.                        

                                                                                                                             Dziękujemy wszystkim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uczniowie TECHNIKUM w Lututowie stypendystami Programu Edukacyjnego „Pokaż Język”

11 lutego 2014 r. w siedzibie Pfleiderer Prospan S. A. w Wieruszowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów i upominków laureatom Programu Edukacyjnego „POKAŻ JĘZYK”. W uroczystości uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wieruszowskiego: ZSO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie oraz ZSR im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

                 W Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie w kategorii język angielski stypendia otrzymali: Michał Haraszkiewicz I TMR, Karolina Kidula II TAK, Mariusz Romek IV TR, a w kategorii język niemiecki: Anna Zdzieszek I TE, Paulina Rusak II TE, Ewelina Kłobut IV TE, Dawid Wierzbiński IV TR.

  Fundacja obdarowała również nauczycieli prowadzących konkurs w szkole – germanistkę mgr Ilonę Leśnik oraz anglistkę mgr Wiolettę Czyżak-Pastusiak.

                W imieniu laureatów i nauczycieli z Technikum w Lututowie słowa podziękowania fundatorom stypendiów przekazał Dawid Wierzbiński:

„Kto jest szczęśliwy?- Ten, kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną do kształcenia.”

Podziękowanie

W imieniu laureatów i uczestników tegorocznej edycji konkursu składamy serdeczne podziękowania fundacji „Pokaż Język” za zaproszenie nas do udziału w tym programie.

Amerykański reformator oraz mąż stanu Carl Schurz napisał w jednym ze swoich przemówień, iż „ideały są jak gwiaz­dy, nie można ich dotknąć, ale kierując się nimi odnajdziemy swoje przeznaczenie”. Nam, uczniom wciąż daleko do osiągnięcia ideału, ale nie ustajemy w pragnieniach, aby ciągle  się rozwijać i rozbudzać w sobie ciekawość świata.  Konkursy takie, jak ten zaproponowany przez fundację „Pokaż Język” stanowią dla nas wspaniałą przygodę  oraz doskonały bodziec do nieustającego wysiłku. Uzyskane stypendium jest dla nas nagrodą za trud, który włożyliśmy w doskonalenie swoich umiejętności językowych oraz motywuje nas do dalszej pracy.

Wszystkim pracownikom fundacji życzymy pomyślności i wytrwałości w pracy oraz satysfakcji z podejmowanych inicjatyw.

                Podpisy złożyli: dyrektor Grażyna Boryczka, nauczyciele Wioletta Czyżak-Pastusiak i Ilona Leśnik oraz laureaci.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie na Targach Edukacyjnych w Wieluniu

13 lutego 2014 r. Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie przedstawił ofertę na rok szkolny 2014/2015 na Targach Edukacyjnych w Wieluniu.

Gimnazjaliści okazywali zainteresowanie nauką w TECHNIKUM  Rolniczym,  Mechanizacji Rolnictwa, Architektury Krajobrazu, Ekonomicznym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej zarówno w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jak i nauką w klasie wielozawodowej. Atutem nauki w technikum rolniczym, mechanizacji rolnictwa  i architektury krajobrazu jest możliwość korzystania z kredytów unijnych (Młody Rolnik), darmowy kurs prawa jazdy na samochód i ciągnik oraz praktyki zagraniczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Mateusz Szewczyk – uczeń czwartej klasy Technikum Architektury Krajobrazu, którego rysowanie przyciągało wzrok nie tylko gimnazjalistów. Artyści są wśród nas – to hasło towarzyszące naszej szkole od wielu lat, w ramach którego uczniowie mogą uczyć się u nas za darmo między innymi gry na gitarze. Potwierdzeniem tego są uczniowie Ewelina Kłobut (IV TE) i Sebastian Witkowski (III TAK), którzy swoją grą umilali czas wszystkim odwiedzającym nasze stoisko pod czujnym okiem nauczycielki języka polskiego i historii oraz gry na gitarze Agnieszki Szewczyk.

Dla tych uczniów, którzy będą mieć kłopot z dojazdem na zajęcia oferujemy możliwość zakwaterowania przez cały okres nauki mieszkanie w Szkolnym  Schronisku Młodzieżowym i wyżywienie w stołówce (na które przy niskich dochodach rodziny można otrzymać dofinansowanie z Gminnej Opieki Społecznej).

Informacji o szkole wszystkim zainteresowanym gimnazjalistom udzielali: Piotr Maniak (III TMR), Karol Jakóbczak, Bartosz Gidelski, Dawid Rybka, Adrian Leśnik, Maciej Szczukiecki (II TMR), Magdalena Sobiela (I TE), Agnieszka Kluba i Magdalena Owczarek (IV TAK). Nad całością czuwały Elżbieta Okolewska , Agnieszka Szewczyk i Bogusława Hoffman.

                Wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom dziękuję za pracę. Dziękuję również za pomoc nauczycielkom Irenie Urbaniak i Beacie Wyczałkowskiej.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie naszej szkoły.

Grażyna Boryczka

Dyrektor ZSR w Lututowie

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------