OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

            Dla klas pierwszych

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM AGROBIZNESU

TECHNIKUM ROLNICZE

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Dla klas drugich

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM AGROBIZNESU

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

BRANZOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM ROLNICZE

 

Dla klas trzecich

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

TECHNIKUM ROLNICZE

 

Dla klas czwartych

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

TECHNIKUM ROLNICZE