OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

            Dla klas pierwszych

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM AGROBIZNESU

TECHNIKUM ROLNICZE

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Dla klas drugich

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

TECHNIKUM ROLNICZE

 

Dla klas trzecich

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

TECHNIKUM ROLNICZE

 

Dla klas czwartych

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

TECHNIKUM ROLNICZE